UITNODIGING INFORMATIE-AVOND    

 Zoals eerder al in de informatiebladen en media van onze parochie is meegedeeld gaan we dit jaar  weer naar Lourdes en wel van 19 – 26 september a.s. Na twee jaren van gedwongen stop vanwege corona  blijkt er veel belangstelling te zijn, ook heeft zich al een behoorlijk aantal personen aangemeld voor de reis, die we dit keer per vliegtuig zullen maken.

Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen – zieken zowel als gezonden – deze bedevaart naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek,  mee te maken willen wij een informatieavond houden op woensdag 22 juni a.s. om 19.00 uur in de Eeshof te Tubbergen.

We beginnen deze avond met een Maria-viering in de kapel en aansluitend zullen wij u onder het genot van een kopje koffie  in het restaurant van de Eeshof uitvoerig informatie geven over deze 7-daagse bedevaart. Tevens zullen enkele jongeren uit onze parochie, die onlangs samen met een grote groep naar Lourdes zijn geweest aan de hand van foto’s verslag doen van hun bijzondere ervaringen daar, op die plek, aan de voet van de Pyreneeën,   waar hemel en aarde elkaar raken.

Van harte welkom op de 22e juni a.s.,  eenieder die belangstelling heeft voor deze reis, maar nadrukkelijk ook allen die zich reeds hebben aangemeld.