Inzameling producten voedselbank

In onze kerken worden het hele jaar producten ingezameld voor de voedselbank.

Wij willen iedereen die hieraan bijdraagt heel hartelijk danken.

Het komt vele mensen ten goede die wat materiële ondersteuning kunnen gebruiken.
We willen wel aandacht vragen voor de houdbaarheidsdatum.
We merken dat, na screening van de producten, in sommige gevallen de houdbaarheidsdatum allang is verstreken.
De producten moeten dan worden weggegooid, dat is zonde.
Dat willen we graag voorkomen.
Daarom willen we u vragen om alleen producten aan te leveren die minimaal nog een maand houdbaar zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoraal werker Christianne Saris