“Weet je het nog? Aan het begin van het school jaar zijn we samen naar de kerk geweest. We hebben er gezongen, een kaars opgestoken, verhalen gehoord.”

Zo begint de tekst van het kaartje dat de kinderen van de H. Hartschool hebben ontvangen. Normaal gesproken zou op zaterdag 27 juni jl. de slotviering worden gehouden in onze kerk. Maar vanwege de maatregelen rondom het corona virus was dit niet mogelijk.
Vandaar dat de commissie van beheer en de pastoraatsgroep het initiatief heeft genomen om alle kinderen een kaartje met een kaarsje te geven. Maandag 29 juni hebben de kinderen de week geopend met het aansteken van dit kaarsje in de kerk.
We hopen natuurlijk dat we volgend schooljaar weer een slotviering kunnen vieren in onze kerk.

Iedereen een fijne vakantie gewenst en groep 8 een goede reis voor de verdere toekomst!