Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 200 kerstpakketten.

Dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen met inzamelen, sorteren en inpakken.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!