Elk jaar verzorgen de gezamenlijke kerken in de gemeente Tubbergen en de PCI  een kerstactie voor huishoudens in de gemeente die wel een steuntje in de rug kunnen. Door corona heeft deze actie de afgelopen 2 jaar in alternatieve vorm plaatsgevonden.

In de periode van 6 t/m 16 (tot 14 uur) december kunnen houdbare levensmiddelen worden gedoneerd bij de 4 plaatselijke supermarkten, te weten bij Plus Ivo & Niké Pleijhuis in Tubbergen, Plus Droste in Vasse, Plus Wallerbosch in Geesteren en COOP Munster in Albergen.

Dit jaar wordt er voor deze actie samengewerkt met de kinderraad van de gemeente Tubbergen, waar we heel blij mee zijn. Ook op elke school worden levensmiddelen ingezameld in desbetreffende periode.

U kunt de kerstpakkettenactie steunen door het inleveren van houdbare levensmiddelen, maar het kan ook door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen, onder vermelding van ‘kerstpakkettenactie’ of met bijgevoegde QR-code.

Wij hopen op een succesvolle actie.