Zondag 7 november is er weer Kinderkerk viering. Wij gaan samen vieren in de dagkapel in Geesteren en hopen dat wij als vanouds weer veel gezinnen mogen ontmoeten.

De viering staat in het teken van Allerzielen. Samen gaan wij kijken en luisteren naar het verhaal van kikker en het vogeltje. We gaan sterren aan de hemel ophangen, gekleurde sterren, met namen van overledenen.

Klik hier  en download een ster om thuis uit te printen, te kleuren, een naam op te schrijven of een boodschap.

Het kinderkoor uit Geesteren komt zingen. De collecte komt ten goed aan de troosttasjes.
Tijdens de viering zal nadere uitleg worden gegeven.

Aansluitend kunnen de kinderen gaan kleuren, er is ranja met een koekje en voor de ouders koffie en thee.

Wees van harte welkom.

Groeten namens de werkgroep kinderkerk.

Diaken Bert Huitink
06-20432661