Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 8 en 9                                                                22 febr. t/m 6 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Mijmeren bij een kopje koffie

Een aantal jaren geleden kreeg ik een prachtige diapresentatie toegestuurd. De presentatie heet: ‘Mijmeren bij een kopje koffie.’ Het verhaal gaat als volgt:

Een aantal bekende en gewaardeerde wijsgeren gingen samen op bezoek bij hun vroegere universiteitsprofessor. Al na korte tijd werd hun gesprek één groot klaaglied over de moeilijkheden in het leven, de stress van het werk. De professor stelde voor koffie te gaan drinken. Hij ging naar de keuken en kwam spoedig terug met een grote kan geurige koffie én een hele verzameling van allerhande kopjes. Grote en kleine, gave en gescheurde, mooie en lelijke, van porselein en van plastic, duur uitziende en spotgoedkope. De heren namen allemaal een kopje en de professor ging rond om koffie in te schenken.  Ondertussen sprak hij, hebben jullie gemerkt dat de mooie, gave, en schone kopjes gekozen werden en dat de lelijke, gescheurde en goedkope zijn blijven staan? Alhoewel het toepasselijk is dat jullie het beste voor jullie zelf kiezen, toch is het net dààrdoor dat al die problemen en stress ontstaan. Jullie zijn er toch van overtuigd dat het kopje op zichzelf niet kan veranderen of verbeteren aan de kwaliteit van de koffie? Het ziet er allemaal wat chiquer uit en soms verbergt het slechts wàt we eigenlijk drinken. Wat jullie eigenlijk allemaal verwachten was koffie niet een kopje en toch hebben jullie bewust voor de beste kopjes gekozen en zijn jullie gaan kijken naar het kopje van de ander! Sta hier even bij stil! Het leven is de koffie; de jobs, het geld en de meetlat, de maatschappelijke positie, dat zijn de kopjes. Het zijn gewoon maar de dingen waarin het leven vervat zit. Het soort kopje waarover we beschikken verandert waarschijnlijk niets aan de kwaliteit van het leven dat we leiden. Soms vergeten we zelf te genieten van de koffie… door teveel aandacht te hebben voor het uiterlijk van de kopjes. Geniet dus van de koffie… niet van de kopjes. De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alle maar zij maken van alles het beste. Leef dus eenvoudig, spreek vriendelijk, wees barmhartig, hou van het leven. De ware kern van je ziel is wie je bent.

Een fijne dag en geniet van een lekkere kop koffie.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Thema: Weest heilig                                                           7e zondag door het jaar

  1. 23 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering, Samenzang

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Geloof in de blijde boodschap                                             Aswoensdag

  1. 26 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Oude Vrielink)

 

Thema: Beproefd                                         1ste zondag van de veertigdagentijd

  1. 29 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, Samenzang

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

  1. 3 mrt. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Jansen, Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Keman-Geerdink, zuster Philomeen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 29 februari

Jaargedachtenis: Zus Waaijer-Bekhuis, Frans Blokhuis.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, zuster Philomeen.

 

Dinsdag 3 maart: Pastor Heuven en overl. fam.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 23 februari 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, A. Schothuis, M. Olimulder

Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.: T. Rozenkamp, A. Schothuis

 

Woensdag 26 februari 19.00 uur

Misdienaar: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

 

Zaterdag 29 februari 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Olimulder

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

9/2                            €141.90                   €143.95          (Licht en verwarming)

16/2                          €50.50                      €38.70          (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Brood om te delen, brood om van te leven

Over de liturgie van de eucharistie

Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).

 

Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag.

 

Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op donderdag 27 februari in de H. Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingenraden. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

De lezing begint om 19.30 uur.

 

Activiteit voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar!

We hebben weer een toffe activiteit op de planning staan voor jonge mantelzorgers uit de regio Twente

We gaan boulderen in combinatie met een fotoworkshop genaamd ‘Eigen Kracht’.

 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een bijzonder gezinslid.

Om deze kinderen en jongeren  te ondersteunen organiseren wij activiteiten waarbij ze met elkaar in contact komen, een leuke avond beleven met elkaar kunnen uitwisselen.

Locatie: Cube Bouldergym, Enschede

Wanneer: vrijdag 28 februari van 18.30 tot 22.00

Ben je benieuwd wat dit allemaal inhoud? Kijk voor meer informatie hieronder.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op.

 

 

 

DE JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFS-SMOKKELTOCHT

De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs-smokkeltocht. Zij gaan dit samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor kinderen van het basis onderwijs, groep 6, 7 en 8. De Smokkeltocht zal plaats vinden op vrijdag 28 februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de Havezatestraat 5.

Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

 

 

 

 

 

 

KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN

Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst op een volle dagkapel.

Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook welkom.

Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Dit kan via: activiteitenjmz@siztwente.nl of via 06-13034803

 

 

 

 

 

Anders vieren komt met de viering: NOOIT ALLEEN?!

Nooit alleen?

In onze samenleving zijn mensen bijna nooit alleen, er zijn altijd wel mensen om ons heen, de tv staat aan, de sociale media volgt ons, er is altijd wel geluid om ons heen. Dus kunnen we niet anders concluderen: mensen zijn ‘nooit’ alleen. Toch zijn er mensen in onze samenleving alleen, dan zijn het niet alleen de ouderen die eenzaam en alleen zijn. Niets is minder waar, er zijn veel jonge mensen die zich ‘alleen’ voelen. Mensen die we tegen komen, die hun opleiding volgen, hun werk doen, die hun ding doen, ze zien er niet ‘alleen’ uit. Toch zijn er jonge mensen die zich alleen voelen, of niet mee kunnen komen in onze samenleving. Dit is het thema waar het over gaat in het anders vieren. Wij proberen thema’s aan te snijden die gaan over het leven, zo gaan wij dat nu ook doen. Wij hebben het koor pop4you uit Vasse bereid gevonden om deze viering muzikaal te komen omlijsten.

De preek van de leek zal worden verzorgd door Demi Blaauw, zij is de oprichtster van never2bealone. Door haar eigen ervaringen met eenzaamheid is het idee geboren voor een online platform waar jongeren die alleen zijn met elkaar kunnen praten en afspreken. In de week tegen de eenzaamheid 2019 is Never2BeAlone officieel uitgebracht als online platform. Demi zal onze gast zijn en de preek van de leek gaan verzorgen.

Deze viering zal gaan plaats vinden op zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen.

De werkgroep, Ans, Ineke, Jan en Diaken Bert Huitink heten u van harte welkom.

 

 

 

Persbericht Bijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Op vrijdagmiddag 17 april a.s. organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en het Parkinsoncafé een gratis bijeenkomst over Parkinson en Palliatieve Zorg, bedoeld voor patiënten en naasten in Overijssel. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Liberein Het Florapark in Enschede.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.
De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Maar er komt een moment waarop de arts aangeeft dat er geen medicatie of behandeling meer mogelijk is om de situatie te verbeteren. Daarmee begint de laatste fase van de ziekte van Parkinson. Deze fase wordt ook wel de palliatieve fase genoemd.

De themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg wordt verzorgd door Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.
Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg
Vrijdag 17 april 2020 van 14.00 – 16.00 uur
Liberein Het Florapark, Floraparkstraat 97, 7531 XG Enschede

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente via e-mail: npztwente@hotmail.com onder vermelding van uw volledige naam, woonplaats en telefoonnummer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, op 06 131 474 18.

 

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd

Beste parochianen,

 

U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.

Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.

De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.

Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.

Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.

Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

 

Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.

 

In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.

 

De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.

 

Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

 

Brussencursus Kulturhus Denekamp

Groei jij ook op met een bijzondere broer of zus? Bijvoorbeeld een broer met autisme of een gehandicapte zus?

Jij bent niet de enige! Zeker 1 op de 5 kinderen groeien op met een ziek of beperkt gezinslid, er is thuis iemand waar veel aandacht en zorg naartoe gaat.

Zorg en aandacht missen of je zorgen maken over het bijzondere gezinslid kan soms best lastig zijn.

De brussencursus is voor kinderen die weten hoe het is om op te groeien met een gezinslid waar veel tijd, zorg  en aandacht gaat. Er is tijdens de cursus veel ruimte om ervaringen te delen, je krijgt tips en handvatten van de cursusleiders en we gaan veel leuke en leerzame spellen doen.

Ben of ken je iemand die ook opgroeit met een bijzonder gezinslid kijk dan voor het cursusaanbod op

https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/ of neem direct contact met ons op via de mail en telefoon en meld je aan.  Ons gehele aanbod is kosteloos

E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel:  06-38594375

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)

 

Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats

in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’.

Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’

 

Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij

de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

 

Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.

Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.

 

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

 

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.