Jaargang 56 nr.  10 en 11                                                                     9 t/m 22 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

SAMEN STERK.

Beste parochianen,

Hoe sterk en krachtig zijn geloofsgemeenschappen samen? Tijdens de vele carnavalsoptochten was te zien wat mensen samen kunnen doen. Carnaval is voorbij, samen de vastentijd in, ook daar willen we samen sterk zijn.

Velen zijn in de weer voor de SamenLoop voor hoop. Een groot evenement dat in de gemeente Tubbergen in September gaat plaats vinden. Hoe sterk mensen in de gemeente Tubbergen zijn laten wij straks zien bij de SamenLoop voor hoop. Tubbergen krijgt de grootste SamenLoop voor hoop van Nederland. De kerkdorpen kunnen trots zijn wat hier gaat plaats vinden op 21 en 22 September. Met 125 teams met een maximum van 2500 deelnemers gaan mensen zich inzetten voor de KWF. Het is niet alleen wandelen, velen zullen de komende maanden activiteiten organiseren om geld in te zamelen. Het weekend van 21 en 22 september mag kanker een plaats krijgen om te delen met elkaar.

Da SamenLoop voor hoop laat zien dat er geloof is binnen onze grote parochie, dat wij elkaar nabij willen zijn, ons willen inzetten voor deze ziekte waardoor velen worden getroffen. Dat deze ziekte ons diep raakt. Dat zijn de momenten dat mensen laten zien dat wij geloven in een hechte parochie en gemeente. Geloof  is nog steeds een bindmiddel om mensen samen te brengen.

Ook de kerk is nabij in dit weekend, op de zondagmorgen zal er een SamenLoop voor hoop viering zijn, de deuren van de kerk zullen geopend zijn. Er kan een lichtje ontstoken worden, er is ruimte voor een pastoraal gesprek. De kerk mag onderdeel zijn van dit evenement.

Dit alles is begonnen met een Face Book bericht op 3 Juni vorig jaar: stel je voor in de gemeente Tubbergen een 24 uurs wandeling,  SamenLoop voor hoop, geld bij elkaar lopen voor KWF kankerfonds, voor onderzoek. Is dit haalbaar? Wat met een 1e Face Book bericht is begonnen krijgt een geweldig vervolg.

Daarmee laten wij zien hoe sterk en krachtig wij zijn als Gemeente Tubbergen. Ik wens bestuur van de SamenLoop en alle vrijwilligers, alle 125 teams succes toe om het tot een bijzonder evenement te maken.

Wilt u zich inzetten op deze dagen meld u zich aan bij de SamenLoop voor hoop Tubbergen, alle hulp is van harte welkom.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Geloofsbelijdenis              1e zondag van de veertigdagentijd

  1. 10 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

  1. 12 mrt. Geen viering

 

Thema: Verbond                               2e zondag in de veertigdagentijd

  1. 16 mrt. 19.00 uur: Gospelviering m.m.v. gospelkoor One Spirit

uit Zwolle (Diaken Huitink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onkosten Gospelviering

  1. 17 mrt. 10.30 uur: Schelpjesviering in de dagkapel

(Diaken Huitink)

  1. 19 mrt. Geen viering

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerarda Maria Theresia Waaijer-Bekhuis

Erve Mensman te Geesteren

*15-12-1927        … 28-02-2019

 

Gerharda Johanna Maria Oude Booyink

Rouweweg 10 te Langeveen

*07-03-1967        … 02-03-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 maart

Jaargedachtenis: Marie Tijink-Snijders, Gerardus Schothuis, ouders Oude Oosterik-Flinkers

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Kroeze-Schröder, Gerrit Alber en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Hendrika Pegge-Geerink, Herman Oude Elberink, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, overl.fam. Klein Rikhof-San-Kienhuis.
Overige intenties:
H. mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 16 maart

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Marie Kroeze-Schröder, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 10 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Misdienaars: S. Olimuder, M. Weultjes

Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Zaterdag 16 maart 19.00 uur
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld           2e collecte

24/2                   €62.70                     €56.20 (verwarming en licht)

2/3                     €48.00                      €43.35 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Langeveen,

Middels dit bericht, willen wij u op de hoogte stellen van het volgende: na rijp beraad heeft het parochiebestuur moeten besluiten om de benoeming van de budgethouder, dhr. Oude Avenhuis, per direct in te trekken. Helaas heeft het parochiebestuur moeten vaststellen dat – na herhaaldelijke gesprekken, over een periode van jaren – onvoldoende bereidheid is gevonden om tot een constructieve onderlinge samenwerking te komen binnen de H. Pancratius parochie. Dit alles overwegende, is het parochiebestuur tot geen andere conclusie gekomen. Voor de vruchtbare werkzaamheden voor de H. Pancratius parochie in het algemeen – en de locatie Langeveen in het bijzonder – zijn wij hem erkentelijk geweest.

 

Met de beheercommissie van Langeveen zijn inmiddels gesprekken gevoerd op welke wijze de lopende zaken opgepakt kunnen worden en hoe het budgethouderschap een nieuw vervolg kan krijgen.

 

Met een hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur H. Pancratius

Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter) en pastoor Casper Pikkemaat (voorzitter)

 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS

Zondag 24 maart a.s. is er voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen een gezellige morgen, waarvoor we U via deze weg van harte uitnodigen.

De vrijwilligersmorgen begint om 10.00 uur met een gezongen viering in de kerk.

Aansluitend gaan we naar zaal Waaijer voor een gezellige brunch.

 

Deze morgen wordt u aangeboden als waardering voor al het werk dat u samen met andere vrijwilligers doet, zodat onze Geloofsgemeenschap op een goede manier kan blijven functioneren.

 

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt, verzoeken wij u vriendelijk om vóór zondag 10 maart a.s. te laten weten of U aanwezig bent bij de vrijwilligersmorgen.

Opgave kan via e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Evelien Olimulder, Tel: 0546-633063 / 06-49077776

 

Wij hopen dat u op 24 maart van de partij zult zijn!

 

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie en Pastoraatsgroep

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 14 maart 2019 en wordt verzorgd door de werkgroep Troostdekentjes. Zij vertellen over hun werk, hun motieven, de waarde voor de ontvangen en ze laten werkstukken zien.

 

Dood en leven liggen bij een zwangerschap soms heel dicht bij elkaar.

Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of net na de bevalling overlijdt, maakt de werkgroep Troostdekentjes uit Tubbergen  ‘Little quilts of love’: kleine quiltjes tussen 30×30 cm en 60×60 cm. Dit quiltje wordt aangeboden aan de ouders als teken van medeleven. Ze kunnen het kindje in het dekentje wikkelen of het quiltje als een dekentje gebruiken bij het opbaren. Hiermee kan het kindje dan b.v. ook begraven of gecremeerd worden, maar ouders kunnen het dekentje ook bewaren als herinnering.

 

Naast het maken van de kleine quiltjes  maken een aantal mensen van de werkgroep ook droomdekens. Dit zijn grote quilts voor kinderen die langdurig ziek zijn.

 

Met beide quiltideeën willen ze graag laten blijken dat ze met de medemens meeleven. Een gebaar van liefde.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                       Donderdag 14-03-2019

Thema:                        Troostdekentjes

Verzorgd door:           Werkgroep Troostdekentjes Tubbergen

Tijd:                             10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op a.s.  maandag 11 maart wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne en gezellige middag te worden met een trio uit Dedemsvaart.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

JONGEREN ROCK SOLID OP BEZOEK BIJ KLOOSTER

Dinsdag 19 februari j.l. gingen op de ochtend 19 jongeren en vijf begeleiders richting het klooster in Heiloo. Rond de klok van 12.00 uur kwamen we aan hij het Onze Lieve Vrouw ter Nood klooster in Heiloo aan. Niet zomaar een klooster, een Heiligdom, daar krijgen we nog uitleg over. Zuster Ezperanza een jonge zuster uit Argentinië begeleid ons naar de slaapzalen die vol staan met stapelbedden, jongens naar hun zaal, meisjes naar de andere zaal. Om 13.00 uur worden wij verwacht in de refter voor de maaltijd. Voor jongeren is het spannend, samen in een klooster, hoe gaat het er hier aan toe, een refter met allemaal jonge priesterstudenten, met een rector die het gebed opent. Na de maaltijd is er het after meal spel, dat is gewoon na de meeste maaltijden, dit keer bekertjes omschieten met elastiekjes, bekertjes die stonden gestapeld als blikjes. Na dit spel begon onze klooster toer. Na een lange autozit en na de maaltijd energie eruit, dat gebeurd a.d.h.v.  voetbal, volleybal en boogschieten. Wat waren ze fanatiek als drie  teams.

We kwamen niet alleen voor sport en spel, we waren gekomen voor het klooster met haar geschiedenis, we waren gekomen voor het leven van de zusters. We gingen naar de jongerenzolder in het klooster, er was drinken, koffie, koekjes en Zuster Maria Vrede vertelde ons de ontstaansgeschiedenis van dit klooster. Over een Mariabeeldje dat in de grond werd aangetroffen, met het verhaal van het schip dat op zee in nood verkeerde. Met de stem die zei: ‘als ge mij gaat eren gaat de wind keren’. Twee verhalen die bij elkaar kwamen en deze verhalen heeft deze plaats doen ontstaan om Maria te eren.

Het klooster ligt in een park, samen liepen wij naar de genadekapel, daar kregen wij het verhaal van het geloof te horen, dat werd gedaan door de prachtige muurschilderingen in de kapel. Het verhaal van Maria boodschap kwam aan de orde, kerstverhaal en de kruisiging kwamen aan bod. Daar werd uitgebreid bij stil gestaan, opheldering van ons geloof met de verhalen uit de heilige schrift.

Ook de bron voor de genadekapel kwam aan bod. Aan het water aan de put wordt een heilzame werking toegeschreven. Door een wonder welde in de nacht van 7 op 8 december 1713 ongekend veel water op uit de tijdens de reformatie gedempte put. Daar konden we uit de put drinken. Volgende dag werd er volop water meegenomen door jongeren, voor ouders, of voor opa en oma.

Midden in het park staat Maria van Lourdes. Wij gingen in processie met licht, met samen zingen naar haar beeld. Daar was ruimte voor onze eigen intenties. Een voorproefje op Lourdes 2020.

Toen was  er even tijd voor ons zelf. Chill time noemen jongeren dat, een woord dat niet past bij de oudere leiding zeggen jongeren, maar wel bij hun leven en bij de jongere leiding.

Het avond programma begint met de broodmaaltijd in de refter. Na het eten is het in het klooster samen tafels afruimen, afdrogen, tafels weer dekken. In tien minuten was dit gedaan. Toen stond het leven van de zusters centraal, wie zijn zij, wat doen ze, hoe leven ze, waarom dragen ze deze kleding. Het was ook even een vragenuurtje voor de jongeren richting de zusters, vragen waren er volop.

Wat doe je op een avond in het klooster? Film kijken, de Climb, een film met een verhaal over twee mannen, verschillend en die samen een berg moeten beklimmen, waarbij geloof in God ook aan bod kwam. Een oude film, wel met een mooie boodschap. De film eindigde rond de klok van 22.00 uur, nog even kletsen op de jongerenzolder. Om 23.00 uur moet het stil zijn en tijd om te gaan slapen, het was stil om 23.30 uur stil.

De volgende ochtend niet uitslapen, moeten wij vroeg op vroegen ze? Om 20.20 uur tijd voor ochtendgebed. De zusters hadden super ontbijt, er stonden zelf pannenkoeken op tafel. Na het ontbijt, theedoekenspel en aansluitend richting strand uitwaaien. Ook een opdracht: wat voor gedrag hoort er wel en niet bij ons jongerenpastoraat?

Hoe snel bezet een jongerenpastoraat een strandpaviljoen, het strandbezoek werd afgesloten met warme chocomelk in een strandpaviljoen dat in mum van tijd vol zat met Rock Solid.

Nadat we  naar het strand waren geweest hebben we samen de Eucharistie gevierd in de genadekapel. Thijs en Lucas waren misdienaars, Pascalle was lectrice en ik zelf was diaken van dienst. Bijzonder om zo samen te mogen vieren. Om 13.00 uur was er de afsluitende maaltijd met broodje kroket.

Aan het einde van de woensdagmiddag zijn de jongeren weer thuis gekomen van het kloosterbezoek in Heiloo. Samen kijken we terug op twee bijzondere dagen. Dit is wel even iets anders zei een van de jongeren, hoort er ook bij. Jongeren kijken terug op mooie dagen. De zusters werden hartelijk bedankt. Bij deze dank ik de leiding van Rock Solid voor begeleiding, het rijden, voor de vrije dagen die zij hebben genomen.

De boodschap die de jongeren meekregen van de zusters: houd je geloof vast, verdiep het en luister goed naar jou hart. Daar besteden wij bij Rock Solid volop aandacht aan.

 

Namens de jongeren van Rock Solid en leiding

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

 

 

Hallo jongens en meisjes,

 

Jullie zijn bezig met het vormsel of hebben dit net ontvangen. Daarom zijn jullie van harte welkom op de vormelingendag – met een opfrismis en een vossenjacht – die we op

zondagmiddag 31 maart 2019 in Borne houden.

Je gaat op zoek naar bijzondere mensen: Helden en Heiligen. Dat wil je toch niet missen!

Graag tot dan en vriendelijke groeten,
Vicaris Ronald Cornelissen

 

Programma
12.00 uur           Inloop
12.30 uur           Korte Opfrismis met koor Multiple Voices (Tubbergen) in de St. Stephanuskerk
13.15 uur           Welkom en begin van de vossenjacht
15.00 uur           Einde van de vossenjacht in ’t Dijkhuis.  ’t Dijkhuis 1,

7622 CM Borne
15.00 uur           Korte creatieve activiteit en een broodje frikandel
15:45 uur           Uitslag en prijzen
16.15 uur           Einde vormelingendag

 

Aanmelding vóór 17 maart 2019
Je kunt je als deelnemer alleen, of als groep aanmelden door je
voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar:
vormelingendagspirit@gmail.com  Voor vragen kun je mailen of bellen met vicaris Cornelissen
06 30 16 26 35 / hier boven genoemd mailadres.  Vanwege de vossenjacht door Borne vragen we dat elke groep vormelingen zorgt voor enkele volwassen begeleiders.

Deelname aan deze dag is gratis.

Adresgegevens van de vormelingendag:                                                                                              Start: Sint-Stephanuskerk, Stationstraat 1, Borne.
Einde: TMZ ’t Dijkhuis,  ’t Dijkhuis 1,  7622 CM Borne.

 

In samenwerking met Huis van Spiritualiteit wordt op zaterdag 23 mrt. 2019 weer meditatief gewandeld. Nu vanuit Deurningen.

Thema: Verwondering

Verzamelen: 9.30 uur in RK-Kerk St. Plechelmus

Sint Plechelmusplein 5, 7561 AD Deurningen

 

Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we door het open veld rondom Deurningen maar we vergeten ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (11 km) wandeling in de kerk te Deurningen.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp.ook even uw woonplaats vermelden.

Onze volgende wandeling is een vroege ochtend wandeling de langste dag van het jaar. Noteer alvast in uw agenda 16 juni – vertrek 05.00 uur.

Na afloop ontbijten we samen.

Verzamelen op de Kuiperberg te Ootmarsum.