Jaargang 57 nr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen,

De gehele wereld is op dit moment in de ban van het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen getroffen en de economie in binnen- en buitenland ligt zo goed als stil met uitzondering van de mensen die werken in de ‘vitale beroepen’.  Scholen zijn dicht, verenigingen hebben de deuren gesloten, de horeca zit op slot en ook in onze kerken zijn er tijdelijk geen vieringen. Voor uitvaarten gelden zeer strenge richtlijnen. De consequenties ten gevolge van het virus zijn vooralsnog niet te overzien.

Afgelopen week sprak minister president Rutte ons land toe. Een ongekende situatie die maar zelden voorkomt. Dit zegt genoeg over de ernst van de situatie waarin we verkeren. Het betekent ook dat we er met ons allen het beste van moeten zien te maken.

In deze dagen zien we ook dat we als Nederlanders creatief zijn. Restaurants bieden aan om maaltijden thuis te bezorgen. Buren halen boodschappen of medicijnen voor elkaar. Familie belt elkaar wat vaker dan normaal en scholen gaan onderzoeken hoe ze onderwijs op afstand kunnen realiseren en hoe ROC’s kunnen bijspringen in de zorg. Ook  wij, het parochiebestuur en pastoraal team kijken welke maatregelen genomen moeten worden om pastorale zorg zoveel als mogelijk te kunnen garanderen.

Nu bij velen van ons de ‘Pauzeknop’, is ingedrukt ontstaat er tijd om na te denken wat er werkelijk toe doet in het leven. Voor sommigen van ons is dit eng, stilte ervaren, niet meer weg kunnen vluchten in allerlei activiteiten maar eens oprecht luisteren naar wat je hart je vertelt en daar eventuele consequenties aan verbinden. Voor anderen is deze verplichte ‘pas op de plaats’ een zege.  Ik hoor ook mensen zeggen: ‘Bidden helpt mij, het geeft me kracht en bemoediging.’ En zo probeert eenieder van ons op zijn of haar eigen wijze om te gaan met deze crisis.

Beste parochianen, ontstaat er een situatie waarin er in uw gezin, familie, omgeving, pastorale zorg gewenst is, schroom dan niet om contact op te nemen met de weekwacht of met één van de leden van het pastoraal team.

Wij kunnen dan per situatie, samen met u bekijken welke zorg geboden kan worden.

Wij wensen u allen sterkte toe om deze crisis te boven te komen.

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

  1. Pancratius parochie treft aangescherpte maatregelen i.v.m. corona virus

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en informatie rondom het corona virus, en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft ook de Heilige Pancratius parochie haar maatregelen aangescherpt.

De weekendvieringen en doordeweekse vieringen binnen de gehele parochie worden tot 6 april opgeschort; daar waar het gebruikelijk is, zullen de kerken wel open blijven voor persoonlijk gebed. De aangevraagde intenties zullen meegenomen worden naar de eerstvolgende mogelijkheid. Vieringen rondom uitvaarten, dopen en huwelijken worden in beperkte kring gehouden (tot een maximum van 30 mensen). Nadere details worden in overleg met de betrokken partijen besproken. Collectes in de uitvaartvieringen in beperkte kring zullen bij de uitgang van de kerk gehouden worden.

Bijeenkomsten ter voorbereiding op de sacramenten van het doopsel, Eerste Heilige Communie en vormsel worden tot 6 april opgeschort tot nader order. Het pastorale team overlegt in de deze week op welke wijze deze voorbereidingen het beste kunnen worden gereorganiseerd.

Individuele pastorale contacten kunnen gehandhaafd blijven, met in achtneming van de richtlijnen en maatregelen die de Nederlandse Bisschoppen voorschrijven. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het corona virus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen.

Samenkomsten of vergaderingen in grote groepen worden tot nader order opgeschort, koorrepetities worden ontraden. Met betrekking tot het gebruik van de diverse ruimtes in gebouwen en centra wordt er gelet op frequente hygiëne van contactpunten.

Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Houd de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl) in de gaten voor de actuele informatie i.v.m. het coronavirus.

 

 

De hier onderstaande vieringen zijn onder voorbehoud

 

  1. 10 april 15.00 uur: Kruisweg.

 

Thema: Hij leeft                                                                         Hoogfeest van Pasen

  1. 12 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

kinderkoor. (Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Vastenactie

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Truus ter Groot

Erve Mensman, Geesteren

*26-06-1932           … 08-03-2020

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 12 april

Jaargedachtenis: Truus ter Berge-Oude Kotte, Sien Weusthuis-Haarhuis, Trees Heppenhuis-Eertman, Herman Broekman, Marie Paus-Hamer, Jan vd Aast, Harrie den Riet, Johan Koopman.

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Regina Oude Hendriksman, Zuster Philomeen, Hendrika Pegge-Geerink, Gerrit Albes en ouders Droste-Derkink fam Horenberg, Herman Oude Elberink, Johan Koopman, Bernard vd Aast, overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, overl. fam. Hein Rikhof-San Kienhuis, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard Bekhuis, Truus vd Aast, Herman Rikhof, ouders Schothuis-Wolters, Marietje ter Groot-Ophof, overl. Pastores, Ouders Mensen-Kleizen, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schuurman-Maathuis, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Karel Poiesz, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, overl. ouders Tijink-Snijders.

Overige intenties: H. Mis tot zekere intentie.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Vrijdag 10 april 15.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lesscher
Misdienaars: W. Kuiphuis, J. Kienhuis

 

 

Zondag 12 april 09.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: S. Olimulder, D. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.:   J. Brakhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

7/3                            €70.90                      €77.50 (Anders vieren)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 4 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. De misintenties voor Pasen kunt u nog aanleveren. Deze worden wel gelezen tijdens de viering maar komen niet in het informatieblad.

Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

KerkTV beschikbaar voor iedereen

Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen.
Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”.
Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden
er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden,
staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/.
Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.

Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.

 

JONGEREN BEREIDEN ZICH VOOR OP DE LOURDESBEDEVAART

Zondagmorgen en de jongeren en begeleiding staan in Noord Deurningen voor de deur van het klooster, voor jongeren is dat niet gebruikelijk om op zondag richting het klooster te gaan. Ze zijn naar het klooster gekomen om zich voor te bereiden op hun Lourdes bedevaart. Voor de begeleiding is het ook niet gebruikelijk om op zondag naar het klooster te gaan, de voorbereiding is er ook voor de begeleiding. 40 personen zijn samen, een grote groep die op 24 april naar Lourdes gaan.

De dag begon met koffie, thee en ranja, iedereen kreeg zijn naamkaartje op, er zijn enkelen bij die de groep nog niet kent en voor de 1e keer in de groep komen. Dan beginnen we met zingen, het lied te Lourd op de bergen moet er wel inzitten als je naar Lourdes gaat. Dat lied wordt deze dag enkele keren gezongen, of je nu wel of niet kunt zingen, iedereen wordt geacht om mee te zingen. Onze Robin begeleid dit muzikaal.

Wat is er nu gebeurd in Lourdes? Wie van de jongeren kent het verhaal van Lourdes, wat is Bernadette daar overkomen. Als je in Lourdes aankomt, je komt bij de grot dan moet je wel weten wat daar is gebeurd. Daarvoor keken wij deze dag naar de film van Bernadette, haar leven en verhaal was te zien in de film.

Ontspanning hoort ook bij deze dag, wij  speelden het spel ik houd van Holland, ik houd van Lourdes. In twee groepen werd het spel gespeelt, welke onderdelen speelden wij: herkennen van een lied, interview waarin je geen ja, nee en euh mag zeggen, doorvertellen van een roddel, het verjaardagscadeau met de bom. Het was een strijd tussen het team Nederland en Frankrijk.

In het klooster is het goed betreft de lunch, dat was ook deze dag, het favoriete broodje kroket, tomatensoep met ballen, en broodjes kaas en ham. We smulden er samen heerlijk op los. Voor dat het wisten kregen wij bezoek van Dylan Kuipers, Dylan is een jonger iemand die vorig jaar naar Lourdes is geweest als zorgvrijwilliger en de jongeren kwam vertellen wat hij beleefd en gezien heeft.

De film moest nog worden afgekeken en wij hebben het dagprogramma in Lourdes doorgenomen, verteld wat wij gaan doen in Lourdes. De dag vloog voorbij en we hadden tijd tekort.

Als laatste waren wij te gast bij de zusters bij de beeldmeditatie die zij iedere zondag houden in de vastentijd. Er kwamen vele mensen uit de omgeving naar deze beeldmeditatie. Wat veel jongeren in de kerk zullen velen gedacht hebben! Op het einde zongen wij voor in de kerk met kaarsjes in onze handen het lied te Lourd op de bergen. Dat raakte mensen in de kapel, we kregen vragen hoe wij het kan dat zoveel jongeren naar Lourdes gaan, en wie zijn jullie. Onvoorstelbaar dat dat jullie deze jongeren meekrijgen was een veel gehoorde reactie.

Wij hebben een geweldige startdag gehad, zijn bijna klaar om naar Lourdes te gaan. Laatste voorbereidingen moeten geregeld worden, 26 maart is er om 19.00 uur de startviering in de kerk van Tubbergen, samen met de andere bus met pelgrims die gelijktijdig met ons in Lourdes zijn, en deze avond komt Cantiamo uit Lourdes zingen. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.

Op 24 april, vroeg in de ochtend gaan de jongeren met de nachtbus richting Lourdes, de andere bus vertrekt een dag eerder, zij hebben een ander programma op de heenreis.

Dit is nu Rock Solid, het jongerenpastoraat, wij leven en beleven geloof met jongeren op een manier die bij jongeren past, die aansluit bij jongeren. Wij komen een maal per maand samen op een vrijdagavond. Vaak hoor ik van jongeren dat ze denken dat Rock Solid saai is en alleen gaat over kerk. Niet dus, wij zijn een levendige groep en die met elkaar optrekken. Jongeren die een avond mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Diaken Bert Huitink. Ouders die vragen hebben kunnen daarvoor ook terecht bij Diaken Bert Huitink. b.huitink@hpancratius.nl of 06 -20432661

Rock Solid is de moeite waard, het is een hechte groep van vrienden, wil ook jij vriend van Rock Solid worden?

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Senioren nieuws
Gezien de huidige situatie waarmee we allemaal geconfronteerd zijn hebben wij als bestuur besloten de middag voor de senioren Langeveen/Bruinehaar van maandag 6 april te laten vervallen. Nog onzeker is of het reisje in mei door kan gaan maar daarover houden wij jullie op de hoogte.
In ieder geval wensen wij iedereen sterkte en vooral goede gezondheid toe.
Elly , Sonja, Toos en Ineke.