Jaargang 56 nr. week 44 en 45                                                2 t/m 15 november

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel oktober 2019

 

Mijn kerk 2030

 

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

 

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

 

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

 

 

  1. 1 nov. Allerheiligen, geen viering

 

Thema: Leren in Liefde                                                                                Allerzielen

  1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor. (Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Na deze viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof, voorafgaand door pastor Saris, de kruisdrager en de misdienaars.

Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen à €1,50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Leren in Liefde                                                   31e zondag door het jaar

  1. 3 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en huis gebonden parochianen gebracht.

  1. 5 nov. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

 

Thema: Voor Hem zijn allen levend                          32e zondag door het jaar

  1. 9 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

Eigen lectoren

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

  1. 12 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Marie Kroeze-Schröder                     * 14-10-1921                      … 08-02-2019

Zus Waaijer-Bekhuis                           * 15-12-1927                      … 28-02-2019

Jolanda Oude Booyink-Veerkamp  * 07-03-1967                      … 02-03-2019

Herman Broekman                             * 03-11-1929                      … 23-03-2019

Trees Heppenhuis-Eertman             * 26-04-1929                      … 02-04-2019

Harrie den Riet                                   * 08-08-1942                      … 08-04-2019

Theo Albers                                         * 25-06-1952                      … 06-06-2019

Gerrit Haarman                                   * 16-01-1932                      … 10-06-2019

Truus Groothuis-Westerhof             * 06-04-1947                      … 12-06-2019

Lena Geerink-Oude Geerdink          * 23-07-1926                        10-09-2019

Dat ze mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 2 november

Jaargedachtenis: Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Henk Tijink, Steffanie Kroeze, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: overleden Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis, overl. ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam. ter Groot-Kempers en overl.fam., Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berg, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, Marietje ter Groot-Ophof, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, ouders vd Aast-Kock, Marie Paus-Hamer, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, San en Jan Kleizen, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Henk en Marie Tijink-Snijders, Josefien ter Braak, Karel Poiesz, Gerard en Rika Kleizen, overl. leden van ons Liturgiekoor, Herman Oude Elferink, overl. fam. Oude Elferink-Rikhof, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders Grootelaar-Ruiter, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Theo Velthuis, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Jan Lohuis, Herman Hagedoorn, Ria Bernds-Meenhuis, Geertruida Geerdink-Engbers, Gerrit en Marcel Haarman, overl. fam. Grootelaar-Kemna, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerrit Mensen, Gerbrand Geerink, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze en Jan Kroeze, Bram Eijsink, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Jan Hagedoorn e Marian Wiegink-Hagedoorn, Gerrit Rikhof, Jan en Sien Derkink-Lucas, ouders Plegt-Paus, Riek en Herman Geerink-Plegt, Toon Grootelaar en overl. fam., harry Braakhuis, Hendrik Paus en fam. Paus-Oude Weernink, Jan en ouders Vrerink, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, Bernard en Truus Waaijer-Werger, Herman Rikhof, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofste en allen die op ons kerkhof rusten, Gerrit Kuipers, M.A. Kroeze-Schröder, ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Mensen-Weusthuis, ouders en fam. Everloo, overl. ouders Meijer-Paus, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Marietje ter Braak-Vennegoor, fam. Waaijer-Bekhuis, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen. Bernard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 3 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Gerardus Bertels.

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink, Joop Perdaan, overl. ouders Meijer-Paus.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 november

Jaargedachtenis: Aleida Oude Nijeweme-Waaijer.

Misintenties: Johannes Pegge, Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard Bekhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 2 nov. 19.00 uur

Lector: A. Saris, T. Rozenkamp
Misdienaars: D. Pouwels, D. Hendriksen

Collectanten: B. Oude Weernink, M. Pegge
Communieuitr.: A. Sarin, T. Rozenkamp

 

Zondag 3 nov. 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Bels, D. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.:   A. Kroeze

 

Zaterdag 9 nov. 09.00 uur
Lector: M. Pouwels, A. Schothuis, M. Olimulder

Misdienaars: T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Pouwels, A. Schothuis, M. Olimulder

 

Dinsdag 12 nov. 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

20/10                       €50.75                      €64.40 (Wereldmissiedag)

26/10                       €61.60                      €64.80 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

WIJZIGING WEEKENDVIERINGEN PER 1 DECEMBER

Beste parochianen,

 

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

 

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

 

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

 

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

 

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of

  1. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

 

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

 

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Nieuwe indeling vieringen met ingang van 1 december 2019

 

Zoals jullie weten verandert de roostering van de weekendvieringen per 1 december a.s. Er wordt uitgegaan van een ‘basisrooster’ voor vier weekenden, waarbinnen twee weekendvieringen per maand worden aangeboden vanuit het pastoraal team. Voor onze geloofsgemeenschap zal dit het 1e en 3e weekend van de maand zijn.

 

Tot Pasen 2020  probeert de WoCo-groep het 2e en 4e weekend een woord en communie viering te maken/verzorgen. Bij voldoende animo van zowel lectoren als kerkbezoekers wordt dit wellicht daarna zo voortgezet.

 

5e weekend: één centrale viering op zondag in Tubbergen met een parochieel karakter. Het pastoraal team is niet beschikbaar voor andere locaties.

 

Het 1e en 2e weekend zal er op zaterdagavond en het 3e en 4e weekend op zondagmorgen een viering zijn in onze geloofsgemeenschap. In het infoblad en op de website www.hpancratius.nl vind U een actueel overzicht van de geplande vieringen.

 

Bij bijzondere gelegenheden zoals kerkelijke feestdagen, Pancratiusdag, etc. vervalt het basisrooster. Voor deze vieringen worden zoveel als mogelijk voorgangers vanuit het pastoraal team of emeriti / assistenten ingeroosterd volgens een eerlijke verdeling. Waar dit niet mogelijk is, wordt een beroep gedaan op parochiële vrijwilligers.

 

Dinsdagavondviering

De dinsdagavondviering vervalt met ingang van 1 december 2019.

Deze viering wordt erg slecht bezocht, er is met de betrokkenen vastgesteld dat de inspanningen van kosters en voorganger niet opwegen tegen de belangstelling.

Wel is er elke 1e dinsdag van de maand om 9:30 uur een Eucharistieviering. Na afloop is er de mogelijkheid gezamenlijk koffie te drinken. We nodigen U allen van harte uit om mee te vieren dinsdag 3 december 9:30 uur

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 14-11-2019

Thema:                                Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:                Nicole Scholte Linde

Tijd:                                      10.30 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                   Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis               – tel. 0546-681643