Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 22 en 23                                                                 27 mei t/m 9 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pinksteren: Feest van Gods “Spirit”

 

In het weekend van 27 en 28 mei vieren we Pinksteren, een feest met een hele mooie betekenis en een bemoedigende boodschap voor deze tijd.

We leven in een wereld waarin we zoeken naar zin en samenhang en nieuwe wegen. Ook in de kerk. Maar hoe doen we dat? En hebben we daar de moed voor?

In het Pinksterverhaal gaat het ook over mensen, die zoekende zijn.

Na de dood van Jezus bleven zijn vrienden ontredderd achter.

Hoe moesten zij verder zonder zijn inspiratie? Met Hem waren ze in staat geweest Gods wereld gestalte te geven. Moesten zij nou zelf doen? En hoe moesten ze dat doen? De meesten van hen waren toch maar gewone vissers? Toch blijven zij elkaar opzoeken. Ze komen samen om te bidden en te praten.  En dan daalt de heilige Geest als een vuurvlam neer op ieder van hen, en plotseling kennen ze geen onzekerheid, geen angst, geen twijfel. Ze stormen naar buiten en we horen dat ze te beginnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken geeft. We moeten ons daar geen bijzonder wonder bij voorstellen, maar dat ze in hun doen en laten de taal spraken die iedereen verstond, de taal van de medemenselijkheid, liefde, vrede en vreugde. Het is dezelfde Geest van God, die in het scheppingsverhaal als adem van God over de aarde wordt geblazen, zodat de aarde geen chaos blijft, maar een wereld om te leven en samen te leven. Het is de levensadem van God die in mensen wordt geblazen om hen te bezielen.

Niet alleen vroeger en toen, maar ook nu, kan Gods Geest ons kracht en moed geven om in beweging te komen en op te staan. Om te doen wat gedaan moet worden, om te kiezen voor wat wij belangrijk vinden, om het oude achter te laten en nieuwe wegen te gaan.

Dat wij net als de leerlingen, elkaar blijven opzoeken en blijven bidden, en zorgen voor elkaar. Dat zo Gods verhaal met ons door mag gaan en wij de samenleving en de parochie opbouwen en uitbouwen.

Moge het ook voor ons weer Pinksteren worden,

Zodat we inspiratie vinden in Gods ‘spirit’.

Zalig Pinksteren!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Kom o Geest                                                                             1e Pinksterdag

  1. 28 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                             2e Pinksterdag

  1. 29 mei 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Wie in Hem gelooft                                                            H. Drie-eenheid

  1. 3 juni 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

De dinsdagmorgen viering

In verband met de vakantie van pastoor Hermens is er in de maand juni geen viering op dinsdagmorgen.

parochiËle kroniek:

Overleden:

Carola Damhuis

*09-12-1973         ꝉ 13-05-2023

Dollerweg, Langeveen

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Bernard Schröder

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catherina Nijnhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, Bennie Steggink, Joop Plegt, Leo Scholten (Itterbeck), Marie Paus-Hamer, Johan Paus, Gerard en Rieka Kleizen, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

jaargedachtenissen en misintenties maandag 29 mei

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 juni

Jaargedachtenis: Santje Hagedoorn

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 28 mei  09.00 uur

Lector: M. Pouwels, M. Hesselink, J. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, J. Rozenkamp

 

Maandag 29 mei 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zaterdag 3 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 1 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en

armoede. Al meer dan 50 jaar steunt de WNM (Week Nederlandse Missionarissen)

Nederlandse missionair werkers en missionarissen in de hele wereld.

De WNM zorgt ervoor dat de werkers zich volledig aan hun belangrijke werk kunnen wijden en zich geen zorgen hoeven te maken over financiële zaken zoals verzekeringen, premie AOW en bijzondere ziektekosten. Door het aanbieden van vakantiegeld hoeven de missionarissen en missionair werkers tijdens hun verlof in Nederland geen hulp te vragen van hun familie of vrienden. Tevens is er een speciaal fonds voor noodgevallen. Wanneer bijvoorbeeld een computer gestolen is wordt gezorgd voor een nieuwe. Alleen met uw hulp kunnen we deze missionarissen een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden en hun werk mogelijk blijven maken. Doet u daarom mee aan de Pinksteractie van 20 tot en met 28 mei? Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer NL30RABO 0171211111 ten name van Week Nederlandse Missionaris of uw bijdrage doneren tijdens de collecte op eerste Pinksterdag in onze kerken.

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

 

Open Kerkendag Langeveen

Op 2de Pinksterdag 29 mei aanstaande wordt de jaarlijkse Open Kerkendag georganiseerd. Op deze dag is er aandacht voor culturele, historische en maatschappelijk belang van alle kerkgebouwen. Dit jaar zal ook Langeveen hier aan meedoen.

De Open Kerkendag start ’s ochtends om 9 uur met een kerkdienst. Vervolgens is er gelegenheid voor een kopje koffie & ontmoeting met elkaar in de mooie parochietuin van Langeveen. Daarna is er een fietstocht uitgezet langs een tweetal musea; namelijk een bezoek aan het museum te Baalderhaar en een bezoek aan het Veenmuseum. Dit hoeft niet perse met de fiets maar mag ook per auto worden gedaan. Tijdens de fietsroute komt u langs meerdere historische plekken waar u even kunt afstappen. Deze fietstocht sluiten we af  in de parochietuin waar een Pop up pannenkoekenrestaurant wordt gerealiseerd.

Als het niet gelukt om ’s ochtends de kerkdienst bij te wonen, kunt u alsnog wel deelnemen aan de fietstocht.

Deze fietstour leidt u door het mooie landschap van Kloosterhaar, Balderhaar, Sibculo & Bruinehaar  en tevens kunt u tijdens de bezoekjes aan de twee musea genieten van de lokale geschiedenis. De musea zijn gratis te bezoeken. Graag u vooraf aanmelden voor 21 mei 2023 via het mailadres: openkerkendaglangeveen@outlook.com

U kunt zich ook aanmelden door middel van de aanmeldformulieren die achter in de kerk liggen.

 

Mariakapellendag

Op de laatste zondag in mei ( 28 mei: eerste Pinksterdag) wordt voor de vijftiende keer onze jaarlijkse  Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag te bezoeken..

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

Dat zijn

Rossum: daar wordt om half 10 de Mariaviering gehouden met aansluitend een hulde aan Maria. Nadien is er koffie.

Langeveen:  half 3: een hulde aan Maria bij de grot . Pastoor Hermens zal mee voorgaan. Ook hier is nadien koffie.

De eindviering zal zijn in Noord Deurningen bij de Maria Cloese kapel dicht bij het kerkhof  om 18.00 uur. Hier zal pastor Jacobs zijn medewerking verlenen.

We hopen op een mooie Pinkster/Mariadag met veel belangstelling

 

Plechtig Lof met Mariahulde.

Zondagmiddag 28 mei éérste Pinksterdag, zal er bij de Lourdesgrot een plechtig Lof met Mariahulde worden opgedragen.  Pastoor Hermens zal hierin voorgaan en het Liturgie koor zorgt voor de muzikale begeleiding.  Hierbij zullen enkele mensen van de Mariakapellentocht uit omringende parochies aansluiten. Aanvang van de viering is 14.30 uur. Het programma van de Mariakapellentocht kunt u vinden in het persbericht. Na afloop van de plechtigheid bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie. Wij hopen op een mooie deelname voor deze plechtigheid!! Mochten de weergoden ons tegen zitten dan zal de plechtigheid in de kerk plaatsvinden met uiteraard na afloop een hulde aan Maria bij de grot.

Werkgroep Mariavieringen en Kapellentocht.

Basiscursus Beter ademen®

Woensdag 14 en 28 juni, 13.30 – 16.30 uur

Door Adem Academie Nederland, Anja van Proosdij

Erve Deperman Reutum

Je gedachten tot rust brengen en weer frisse energie door je lichaam voelen stromen. Dat leer je tijdens de Beter ademen® Basiscursus.

In de introductieworkshop die je misschien hebt gevolgd, merkte je al, dat je door anders te ademen je je ook anders gaat voelen. Adem heeft invloed op de mate waarin je ontspant. In deze cursus leer je daar zelfstandig mee aan de slag te gaan zodat je het op elke moment van de dag en op elke plek kunt toepassen.

De cursus bestaat uit twee middagen.

Tijdens de eerste trainingsmiddag focus je op hoe je je adem omlaag brengt in je lichaam en vooral ook laag houdt. Je verkent (nog meer) nieuwe ademspieren en versterkt deze. Je zorgt vooral dat je aandacht en energie naar beneden gaat, door het bekkengebied heen naar je voeten. Dat maakt je leeg, voert het te veel aan prikkels af en brengt je beter in contact met je eigen lichaam. Na de eerste cursusmiddag kun je thuis aan de slag met een toegankelijke ademoefening die dit proces verder in gang zet.

De tweede middag staat de ontspanning van alle ademspieren centraal. Ontspan je deze, dan ontspant de rest van je lichaam mee. Je leert de adem vanuit ontspanning te laten opkomen. Adem haal je tenslotte niet, adem ‘is er’. Komt de inademing vanzelf en van onderaf én is er een kleine adempauze tussen de uit en inademing, dan neemt je lichaam de zuurstof veel effectiever op. Dit maakt je gezonder en innerlijk rustig en brengt je in verbinding met je bewuste zelf.  Na deze tweede middag kun je thuis verder met een vervolg op de eerste oefening. Het is nog steeds laagdrempelig en helpt je om een lager en kalmer adempatroon aan te leren, met alle goede gevolgen van dien.

Je ontvangt daarnaast via Adem Academie Nederland online ondersteuning voor thuis. Je geeft daarvoor je email adres door en kunt gebruik maken van fijne luisteroefeningen en korte instructie video’s die aansluiten op wat je hebt geleerd.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren deze cursus  samen met de Ademacademie Nederland. De cursus is alleen te volgen als geheel. Er is plek voor maximaal 16 mensen, dus meld je snel aan.

Waar en wanneer

De cursus vindt plaats bij Erve Deperman, Zoekeweg 18 in Reutum op woensdag 14 en 28 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch

06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie).

De sociaal werkers Mantelzorg  bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl

 

Leuke activiteit voor jong en oud op de eerste woensdag van de zomervakantie! Ruim je zolder of garage op en verkoop de overbodige spullen. Speelgoed, kleding en huisraad kunnen op een leuke manier van eigenaar wisselen. De opbrengst van het verkochte komt geheel ten goede aan de verkopende deelnemer.Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! En dat alles op je eigen oprit, tuin of onder de carpot!Geen gesleep en geleur, alles voor je eigen deur!😁

Aanmelden kan op www.toeristischlangeveenbruinehaar.nl

Klik onder DOEN op de GARAGE SALE 2023 button en geef je op!