Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr.   10 en 11                                                                       7 t/m 20 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pasen:  feest van Gods barmhartigheid

We zijn op weg naar Pasen. Het grootste christelijke feest, waar zo weinig Nederlanders nog de betekenis van weten. Maar als we het bekijken vanuit de invalshoek “barmhartigheid”, dan komt het misschien dichterbij. Want barmhartigheid is een relevant item in deze tijd. Denk aan de vele ouderen die zo lang mogelijk thuis mogen wonen, maar die wel een verzorgingshuis missen. De psychiatrische patiënten die niet meer in een instelling terecht kunnen en het maar thuis moeten zien te redden, de vluchtelingen die steeds blijven aankloppen bij de landen in Europa. Zij en vele anderen verlangen naar een plaats om waardig te kunnen leven. Zij geven eigenlijk aan wat het allerbelangrijkste is in ons leven. En dat raakt ons. Bij barmhartigheid gaat het om “ geraakt worden”. Hart hebben. Ruimte maken. Barmhartigheid  brengt het goede in mensen naar boven. In deze wereld waarin het kwade en het goede met elkaar strijden, is dat van wezenlijk belang. Barmhartigheid maakt leven mogelijk. Een leven van vrede en gerechtigheid. Om dat Leven ging het bij Jezus.  Hij heeft op allerlei manieren voorgeleefd hoe je barmhartig kunt zijn. In Hem hebben we Gods liefde herkend voor onszelf en anderen.  Met Pasen vieren we dat God die liefde heeft onderstreept en heeft laten overwinnen. Dat mag ons bemoedigen. Maar het vraagt van ons ook om  ruimte te maken voor barmhartigheid.  Door stilte, reflectie, ontmoeting, gesprek , door geven en ontvangen. Maar ook door te leren om barmhartig te zijn voor jezelf. Door iets te doen waar je energie van krijgt. Een mooie film, een leuk concert, een goed boek. Om te resetten, voordat je weer kunt geven.  Dat wij in deze veertigdagentijd mogen stilstaan bij het leven in ons en anderen dat geen kans krijgt. Dat we aangeraakt mogen worden door Hem die ons liefheeft en op mogen staan om zijn Leven verder uit te dragen.

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Nooit alleen                                        2e zondag in de veertigdagentijd

za.7 mrt.          19.00 uur: Anders Vieren m.m.v Pop4you

(Pastor Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Dorst gelest                                         3e zondag in de veertigdagentijd

  1. 15 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m. Courage

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

Tijdens deze viering wordt de H. Communie aan de zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 7 maart

Jaargedachtenis: Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Gerardus Schothuis, ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marie Tijink-Snijders.

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Zuster Philomeen.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 15 maart

Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven en overl. fam., Johan Beld, Jolanda Kemna-Geerdink, Regina Oude Hendriksman, Zuster Philomeen, Hendrika Pegge-Geerink, Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink en Jan Horenberg, Herman Oude Elberink, Johan Koopman, Bernard van de Aast, overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, overl. fam. Hein Rikhof en San Kienhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 7 maart 19.00 uur

Lector: A. Saris, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, B. Oude Weernink
Communieuitr.: A. Saris, J. Lescher.

Zondag 15 maart 09.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.:   M.Hesselink

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

23/2                          €30,10                      €38.60 (pastorale zorg)

26/2                                       €116.67
29/2                          €40.50                      €44.60 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 18 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 12 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Tweede zondag van de vasten

Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.

‘Samenwerken aan een veilige toekomst’

Landarbeidersbeweging MTC is een vereniging voor integrale ontwikkeling van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale pastoraat in San Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op de koffieplantages. Via de parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die zich later omvormden tot verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee van de bisschop (Ramazzini) was om mensen zelf een stem te geven waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, door hun op te leiden en te organiseren.

Het contact met MTC is tot stand gekomen doordat de Heilige Pancratius parochie de uitzending ondersteunt van missionair werker Inge Kuiphuis bij landarbeidersbeweging MTC. Zij werkt inmiddels bijna vier jaar bij deze organisatie.

Door regelmatig contact weet de parochie van verschillende projecten die ondersteuning verdienen, waaronder vrouwenraden die zich inzetten voor samenlevingen zonder geweld en apparatuur voor een opleidingscentrum die praktische trainingen verzorgt aan vrouwen en jongeren zonder baan.

U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

 

Derde zondag van de vasten

Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.

‘Samenwerken aan een veilige toekomst’

Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname. Een belangrijke oorzaak hiervan is de historische onderdrukking vanwege economische klasse, etniciteit en geslacht.

Door middel van dit project willen we de geweldscyclus in gemeenschappen doorbreken door trainingen te geven aan families, in samenwerking met lokale instituties.

U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

 

Oproep Vrijwilligers zaterdagmiddag

De Commissie van Beheer is dringend op zoek naar vrijwilligers voor schoonmaakwerkzaamheden.

Met name voor de schoonmaak van de kerk op zaterdagmiddag (of in overleg op vrijdag) worden enkele vrijwilligers gezocht. Dit houd in “een rondje door kerk en sacristie” en zorgen dat alles netjes en schoon is voor de viering in het weekend.

Lijkt het U wat om hierbij wekelijks 1 uurtje te helpen dan horen we dat graag.

Vele handen maken licht werk!!!

Reacties naar:

Evelien Olimulder

Tel: 0546-633063 / 06-49077776

e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

 

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)

Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij

de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.

Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

 

Folder pastorale zorg  

Beste parochianen,

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken.

De folders liggen achter in de kerk en zijn verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op a.s.  maandag 9 maart wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne en gezellige middag te worden met Albert Hakkers, hij gaat ons wat vertellen over de natuur en  woonplekken van dieren en nog veel meer.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van Geloven Nu is op donderdag 12 maart 2020.

In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi wil de H. Pancratius parochie zich dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor gekozen is, is één van de projecten van de landelijke Vastenactie.

Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Inge Kuiphuis zal de projecten coördineren in Guatemala.

Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar deze bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 12-03-2020

Thema:                                VastenactieSamenwerken aan een veilige toekomst

Verzorgd door:                Inge Kuiphuis

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het
genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst
(incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643