Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 10 en 11                                                                      6 t/m 19 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“In dankbaarheid omzien, met vertrouwen verdergaan”

Beste parochianen,

De woorden hierboven stonden op de herinneringskaart van de St. Pancratiuskerk in Albergen, de kerk die aan de eredienst werd onttrokken. Misschien hebt u online naar de afscheidsviering gekeken. Het was een mooie, waardige en ontroerende viering, waar velen aan hebben meegewerkt en waar vanwege corona helaas maar 30 mensen aanwezig mochten zijn. Indrukwekkend en emotioneel was de slotprocessie waarin de liturgische voorwerpen en het portret van Pancratius werden uitgedragen. ’s Middags was ik in het kerkgebouw dat nu geen kerk meer is: het tabernakel leeg, het altaar ontbloot, de Paaskaars en de Godslamp uitgedragen. Vele Albergenaren en oud-Albergenaren, maar ook parochianen uit andere locaties kwamen die middag om afscheid te nemen van hun kerk. Zij konden overal rondkijken, konden zichzelf of familieleden opzoeken in de doop-, trouw- en overlijdensboeken. Velen deden dat. Ook kon je op de foto op je favoriete plek in de kerk. De fotograaf had het de hele middag druk! Er was een doorlopende powerpointpresentatie van de kerk vanaf de bouw tot het afscheid. Maar bovenal waren er – veilig op anderhalve meter en met mondkapje voor – ontmoetingen, werden er herinneringen gedeeld, verhalen verteld. Er was emotie, maar ook aanvaarding van het onvermijdelijke en grote waardering voor de manier waarop met alle beperkingen rond corona het afscheid is georganiseerd met inzet van vele Albergenaren.

Sluiting van de kerk is een ingrijpende stap voor alle parochianen in Albergen. Afscheid nemen van je kerk, doet pijn, is een breuk met het vertrouwde en het zal tijd kosten om dat een plek te geven. Zij staan voor de opgave om nieuwe manieren te vinden voor hun betrokkenheid bij elkaar als geloofsgemeenschap, de weg naar een andere kerk als zij willen vieren, nieuwe verbindingen aan te gaan met parochianen uit de andere geloofsgemeenschappen in de parochie.

Ik proefde in Albergen ook een open houding naar de toekomst en de mentaliteit: “we gaan verder, we zetten de schouders eronder”. Een van de ideeën  is om op de plek van de huidige aula een plek voor ontmoeting te creëren. Het koor Cantiamo gaat een samenwerking aan met het koor Cantabilé uit Mariaparochie.

Dat geeft vertrouwen, dat de nieuwe wegen ook gevonden gaan worden. Daarbij hebben zij zeker ook de openheid, de steun en de gastvrijheid van de hele parochie nodig. Dat gaat vast lukken!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet.

 

Thema: Opgeruimd                                                       3e zondag veertigdagentijd

  1. 6 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

  1. 14 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van Courage (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 6 maart

Jaargedachtenis: Truus Mensink-Wolbert, Karin Slot-Mensink, Truus ter Groot, Gerardus Schothuis, Jolanda Oude Booyink.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Gerard en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Hans Waaijer, Jan Mensink (Rossum).
Overige intenties:
H. Mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 14 maart

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Regina Oude Hendriksman, Joop Plegt, Jan Mensink, Hans Waaijer.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 maart 19.00 uur

Lector: J. Lescher
Coronacoördinator: M. Hesselink, T. Rozenkamp, J. Grootlaar

 

Zondag 14 maart 09.00 uur
Lector: A. Schothuis

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, H. Flims

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst. Per viering zijn 30 personen toegestaan).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

Door-de-weekse vieringen

Het pastoraal team heeft besloten weer een aanvang te maken met de door-de-weekse vieringen.

Daarom is er elke 1ste dinsdag van de maand om 09.30 uur een viering in de kerk.

 

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Samen op weg naar Pasen

Als parochie gaan we samen op weg naar Pasen

Veertig dagen lang.

Dat kunnen we doen door te vasten, door te geven aan de vastenactie

en door meer inzet voor elkaar.

Maar de veertigdagentijd nodigt ons ook uit om stil te staan bij ons leven.

Om na te gaan wat er echt toe doet en wie of wat ons kracht geeft in het leven.

Van oudsher is de kruisweg een pelgrimage, een samen onderweg zijn.

Stap voor stap de weg gaan die Jezus eens heeft durven gaan, op zijn eigen wijze.

Stilstaan bij het kruis dat Hij heeft gedragen

En stilstaan bij het kruis dat wij mensen vaak te dragen krijgen.

Wat hebben we dan nodig? Zijn we er dan voor elkaar?

Zo kunnen we op weg gaan naar Pasen.

Het feest dat de kruisweg zet in een ander licht.

Het licht dat de duisternis overwint.

Daarom wil de Pancratius Commissie samen met u, stap voor stap,

De kruisweg gaan om zo straks van harte Pasen te kunnen vieren.

Iedere vrijdag zal er stilgestaan worden bij enkele staties van de kruisweg.

U kunt deze meditaties volgen via de kerktv ( www.hpancratius.nl) bij meerdere locaties bij “herhaling”, In ieder geval bij locatie “Tubbergen”. Van harte welkom!

De Pancratius Commissie: Leo Stamsnieder, Johan Steggink, Anne Bossink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Dank

Beste parochianen,

19 Januari jl. ben ik geopereerd aan mijn rug en moest ik thuis revalideren. In deze periode heb ik veel steun vanuit de parochie ontvangen. ik wil u parochianen, Parochie Bestuur, collega pastores, commissies van beheer, werkgroepen, jongeren Rock Solid en koren hartelijk danken voor de mooie kaartjes en bloemen. Het waren mooie woorden voor een voorspoedig herstel. Laat ik de appjes en mails niet vergeten. Het heeft mij goed gedaan.

Helaas ben ik er nog niet, in de loop van deze maand hoop ik dat ik mijn werk stapje voor stapje kan gaan uitbreiden.

Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

 

Diaconaal beraad H. Pancratius parochie in gesprek met ErfCoach Neeltje Bleumink

10 februari jongstleden hield ErfCoach Neeltje Bleumink een inleiding over haar werk in het diaconaal beraad in onze parochie.

Hieronder kunt u lezen hoe een ErfCoach opereert binnen de provincie Overijssel.

 

Mijn naam is Neeltje Bleumink. Ik ben ErfCoaches in Noordoost Twente samen met een paar collega’s. Als ErfCoach bieden wij erfeigenaren de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend in gesprek te gaan over de opgaves en vraagstukken op en rondom het erf.  Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsontwikkeling, bedrijfsbeëindiging of verduurzaming.

Als ErfCoach opereren wij onafhankelijk. De gesprekken die wij met erfeigenaren voeren zijn altijd vertrouwelijk. Zie ons als een sparringpartner die kijkt naar wensen en mogelijkheden op een erf. We helpen met het maken van keuzes en het zetten van de volgende stap. Door ons grote netwerk kunnen wij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties. Ook hebben wij goed zicht op regelgeving, (financiële) regelingen en subsidies. Een ErfCoach neemt die regie niet over, maar houdt een spiegel voor.

Maak gebruik van de mogelijkheid.

De provincie Overijssel investeert samen met gemeenten in de ErfCoaches. Elke erfeigenaar in Overijssel kan een gesprek met ons aanvragen. We zitten in verschillende situaties aan tafel. Soms komen we bij iemand bij wie het water aan de lippen staat. Die is blij dat er iemand is die weet wat te doen. We komen ook bij mensen die vol plannen zitten en graag een volgende stap willen zetten. Ook dan is een gesprek met een ErfCoach waardevol.  We zijn er. Maak er gebruik van.

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met ons op via n.bleumink@eeckhof.nl of bel naar 06 41 84 82 35. Kijk voor meer informatie op www.erfcoach.com