Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 12 en 13                                                               20 mrt. t/m 2 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Legpuzzels.

Beste parochianen,

Veel mensen zijn door de Covid-19 of door andere omstandigheden met legpuzzels begonnen. Ik, ondergetekende, ben daar ook aan begonnen toen ik een bepaalde periode mijn werk niet kon verrichten. Als je gaat puzzelen dan is ieder stukje dat je in handen krijgt belangrijk, het past maar op één plaats. Zo af en toe heb je eenzelfde puzzelstukje 10 keer in handen en iedere keer ontdek je: het past niet! Je leert van puzzelen om naar details te kijken, details in het grote geheel, en naar het detail dat je terug kunt vinden in ieder puzzelstukje. Van puzzelen leer je kijken naar het geheel dat moet kloppen.

Onze huidige samenleving met Covid-19 lijkt op een grote puzzel, wij blijven er mee puzzelen. Wij willen de puzzel van onze samenleving weer kloppend krijgen. Wij moeten ieder puzzelstukje in onze handen nemen, telkens weer is het zoeken waar het past. Rekening houden met anderen, rekening houden met het grote geheel. Uiteindelijk zullen wij ervaren dat het geheel gaat passen, tot aan het laatste stukje blijven wij puzzelen. Het resultaat van deze puzzel kan er anders uit gaan zien.

Puzzelen, ja zelfs bij het puzzelen heb je geloof nodig, als je begint denk je: daar kom ik niet uit. Stap voor stap kom je iets verder, af en toe helpt het om de rust te nemen, leg de puzzel weg. Je krijgt nieuwe inspiratie en de volgende keer kun je met inspiratie en geloof verder.

Ik denk ook aan de puzzel waar God ooit mee is begonnen, alles moest in elkaar passen, alles paste in elkaar, door te kijken naar kleine details klopt het geheel. Zo af en toe begint het puzzelen opnieuw, of we blijven door puzzelen. Door vele omstandigheden moeten we opnieuw beginnen. Nu is het aan de mensen met behulp van God en geloof de puzzel weer tot één geheel te maken.

Covid-19 is een grote complexe legpuzzel, ik wil als voorbeeld een puzzel dicht bij huis als voorbeeld nemen. De puzzel Albergen bij het onttrekken aan de eredienst.  Daar beginnen mensen met een nieuwe puzzel, in het grote geheel staat geen kerkgebouw. Mensen gaan werken aan hun puzzel, ieder puzzelstukje moet passen in het nieuwe geheel. Het zullen mensen zijn die zorgen voor de puzzelstukjes, mensen maken samen een nieuwe puzzel. Een puzzel zonder gebouw maar wel met geloof van mensen. Deze puzzel kost tijd, maar het resultaat mag er straks zijn, daar ben ik van overtuigd.

Een artikel over puzzelen, toepasbaar in je eigen leven, toepasbaar in de samenleving, toepasbaar voor onze kerk. Ik wens u veel inspiratie en geloof in de puzzel waar u aan mee werkt.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

 

Thema: Je leven winnen                             5e zondag van de veertigdagentijd

  1. 21 mrt 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: De weg gaan die God met je gaat (lijden vd Heer)     Palmzondag

  1. 28 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting in kaarsen

 

Thema:                                                                                                          Goede Vrijdag

  1. 2 april 15.00 uur: Kruisweg m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman).

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 21 maart

Jaargedachtenis: Antoon Kuipers, Sien Weusthuis, Truus ter Berge Oude Kotte.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Bernard vd Aast, Hans Waaijer, Herman en Riet Geerink-Plegt, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink en overl. fam. Droste, Gerardus Bertels, Marietje vd Aast.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 28 maart

Jaargedachtenis: Johan Koopman.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Joop Plegt, Jan Mensink, Truus ter Groot-Nijkamp, Hans Waaijer, ouders Haarhuis-Beld en fam. Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), Herman Rikhof, Johan Koopman.

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 21 maart 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, M. Pegge

 

Zondag 28 maart 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Pouwels, L. Oude Nijeweeme

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Grootelaar, J. Pouwels

 

Vrijdag 2 april 15.00 uur
Lector: M. Pouwels

Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 31 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst. Per viering zijn 30 personen toegestaan).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

 

 

 

 

 

Palmpasen vieren op een andere manier

In verband met de Coronamaatregelen hebben we besloten de gezinsvieringen en kindervieringen op Palmzondag 28 maart in Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen en Vasse niet door te laten gaan: er kunnen maar weinig kinderen naar de kerk komen en een optocht in of buiten de kerk lijkt ons niet verstandig. In Fleringen, Reutum, Vasse en Tubbergen is dan een gewone weekendviering. Toch hopen we dat veel kinderen net als andere jaren een Palmpasenstok maken.

Op zaterdag 27 maart kunnen kinderen uit de hele Pancratiusparochie hun Palmpasenstok laten zegenen in de volgende kerken. We vragen u met uw kind te komen op volgens de indeling van de beginletter van uw achternaam:

  • Vasse: van 11.00 uur tot 12.00 uur: A-I: 11.00 – 11.20 uur; J-R: 11.20 – 11.40 uur; S-Z: 11.40 – 12.00 uur
  • Geesteren: van 11.00 uur tot 12.00 uur: A-I: 11.00 – 11.20 uur; J-R: 11.20 – 11.40 uur; S-Z: 11.40 – 12.00 uur
  • Fleringen: van 12.30 tot 13.30 uur: A-I: 12.30 – 12.50 uur; J-R: 12.50 – 13.10 uur; S-Z: 13.10 – 13.30 uur
  • Reutum: van 16.00 tot 17.00 uur: A-I: 16.00 – 16.20 uur: J-R: 16.20 – 16.40 uur: S-Z: 16.40 – 17.00 uur.
  • Tubbergen: van 16.00 tot 17.00 uur: 16.00 – 16.20 uur: J-R: 16.20 – 16.40 uur: S-Z: 16.40 – 17.00 uur.

 

In de Vastenkalender die te vinden en te downloaden is op de website van de H. Pancratiusparochie staat bij 27 maart uitleg over de betekenis van de Palmpasenstok.

Op de website https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/palmzondag/extras/palmpasenstok-maken.html staat hoe u samen met uw kind een Palmpasenstok kunt maken en wat de betekenis is van de verschillende onderdelen. Op dezelfde site vindt u ook het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem voor kinderen: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-jaar-b-2021/bijbel/navertelling-marcus-11-1-10.html

Het pastoraal team

  1. Pancratiusparochie.

 

Kennis maken met Rock Solid

Kennismaken met!

De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder, jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof er kerk?

De 2e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van Rock Solid het jongeren pastoraat.

Wij zijn Katinka Dol en Miranda Kruiskamp uit Vriezenveen, Mariël Freriksen, Debby Bats, Robin Roelofs en Therodia Render uit Albergen en Evelien Olimulder uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter Rock Solid.

Met Rock Solid inspireren wij jongeren om op een eigentijdse manier het geloof te beleven. Niet in de kerk (geloven kun je ook buiten de kerk), maar met leuke activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd. We willen ze begeleiden van puber naar volwassenheid. De jongeren zijn allemaal verschillend, maar samen een mooie hechte groep. Wij willen de jongeren meegeven dat ze er voor elkaar moeten zijn, naar elkaar moeten omkijken, respect moeten hebben voor een ander en elkaar moeten accepteren. We geven iedereen vertrouwen, aandacht en liefde. Het is mooi om te zien dat Rock Solid  een plek is waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich thuis voelen en plezier beleven. Wij proberen ook de ouders iets mee te geven. Wij organiseren altijd een opening van het werkjaar waarbij de ouders aansluiten en we sluiten het jaar ook af samen met de ouders. Rock Solid laat zien dat geloof op een moderne manier vormgegeven kan worden. Door corona is van ons plan om een aantal keer per jaar een jongerenviering te houden nog niets gekomen, maar hopelijk kunnen we dat volgend werkjaar weer oppakken. Dat zijn mooie eigentijdse vieringen met mooie muziek die ouders waarschijnlijk ook zullen aanspreken. Wij organiseren spelavonden, sportactiviteiten, quizzen, maar regelmatig komen ook mensen op bezoek met een bijzonder verhaal. Er ontstaan dan hele mooie en bijzondere gesprekken. We sluiten altijd af met chips en drinken. Afgelopen jaar was erg improviseren, door de corona konden we bijna niet samenkomen. Maar er hebben leuke online bijeenkomsten plaats gevonden. Het leuke was dat jongeren nog de hele avond in teams bleven om gezellig met elkaar bij te kletsen. Rock Solid is echt een vriendengroep. Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, de kerk wordt als saai ervaren. Wij maken de kerk aantrekkelijk door het organiseren van leuke en voor jongeren aantrekkelijke bijeenkomsten waar geloof wel aan bod komt maar niet de rode draad in de bijeenkomst is. We proberen kerkelijke thema’s actueel te maken en te verbinden met de moderne wereld. Veel gehoorde opmerking van jongeren die voor de eerste keer deelnemen is: “ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.” Er wordt vaak gezegd; “de kerk heeft geen toekomst.” Wij hopen dat de groep jongeren groeit, dat Rock Solid de kerk van de toekomst wordt. Daar is geen kerkgebouw bij nodig, geloof zit in je en in de mensen met wie je samenkomt. Kerk zijn in de toekomst is een plek waar jongeren samenkomen, leren, iets doen voor de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt.  Het kerkgebouw is voor Rock Solid niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen. Met Rock Solid hebben we al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, een scoutinggebouw, hulp bij de Passie en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Voor ons is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren ons, door hun te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven krijgen wij weer inspiratie om nieuwe ideeën voor activiteiten en bijeenkomsten te bedenken. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is:  Luister naar de jongeren. Geef hen een stem in het vormgeven van de kerk van de toekomst. Luister waar hun behoeftes liggen en probeer hierop in te spelen. Daarnaast de verbinding leggen tussen jong en oud, van elkaar valt veel te leren. Er zijn voor elkaar! Laten we op deze manier doorgaan met Rock Solid, de jeugd heeft de toekomst!!

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie