Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 16 en 17                                                                      17 t/m 30 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerkbalans.

Beste parochianen,

Afgelopen week las ik een stukje op de sociale media over kerkbalans, het 2e gedeelte van dit stukje wil ik graag met u delen, niet iedereen volgt de sociale media:

Hoe het in de toekomst gaat weet niemand, maar als er geen geld is, hoeven we hier helemaal niet meer over na te denken Daarom zet ik mij in voor de actie Kerkbalans. Deze week valt de envelop op de deurmat. Het maakt mij echt niet uit wie er wel of niet meedoet, maar denk er in ieder geval eens over na.

Er wordt gevraagd om er in ieder geval over na te denken, niet direct NEE zeggen tegen de kerkbalans, een vrijwilliger die dit aan u vraagt. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, geven voor de kerkbalans is investeren in pastoraat, investeren in mensen, investeren in geloof. Daarom wordt gevraagd om na te denken, wat is het u waard. Als voorbeeld noem ik de kinder, jeugd en jongerenpastoraat Rock Solid, het bloeit in onze parochie, dat kan alleen door te investeren. Ieder jaar is er budget beschikbaar om activiteiten rondom geloof te organiseren, daarmee investeren wij in gezinnen en jongeren. Er zijn meer voorbeelden. Wij investeren in nabijheid, wij blijven parochianen bezoeken, dat betekent investeren in mensen. Er zijn vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie, zonder vrijwilligers zou de kerk niet leven. Voor de toekomst zijn het vrijwilligers die de parochie moeten gaan dragen, pastorale teams worden kleiner. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, u investeert in mensen, u investeert in geloof.

Als Diaken van het pastoraal team ervaar ik dat er in de huidige tijd van kerksluiting veel wordt gesproken over onze kerkgebouwen, dat is begrijpelijk. Een dorp zonder kerkgebouw is ondenkbaar, een samenleving zonder geloof is ook ondenkbaar. Het geloof zet mensen in beweging, geeft mensen energie en inspiratie.

Blijven meedoen aan kerkbalans is blijven investeren in geloof.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink,

 

Thema: De angst voorbij                                                         3e zondag van Pasen

  1. 18 april 9.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastoraal werker A. Zoet)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bijeen gehouden                                                       4e zondag van Pasen

  1. 25 april 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18 april

Jaargedachtenis: Marie Schuurman-Maathuis

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Hans Waaijer, Gerard en Rieka Kleizen, Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 25 april

Jaargedachtenis: Joop Plegt, Geertruida Schothuis-Wolters.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Hans Waaijer.

 

lectoren en CoronacoÖrdinatoren:

Zondag 18 april 9.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: M. Hesselink, M. Pegge, H. Flims

 

Zondag 25 april 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Hesselink, M. Pouwels

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Grootelaar, P. Plegt

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

4-5/4                        €63.65                      €72.40            (verwarming en licht)

10/4                          €24.00                      €23.50            (pastorale zorg)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12/.00 uur.

 

Nieuw linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

De Kerk TV pagina is gewijzigd daar Mariaparochie is toegevoegd aan ‘Kerkdienstgemist’.
Door deze wijziging is het directe internet linkadres van Kerk TV, Kerk TV Mariaparochie en ook Kerk TV Vriezenveen nu gewijzigd

in een nieuw adres nl. ; https://hpancratius.nl/kerk-tv/
Via de website inloggen blijft onveranderd.

 

Mensen die nog inloggen op het oude adres worden doorgeschakeld naar het nieuwe adres.

 

Sam’s Kledingactie

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Dankzij gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Congo 25 scholen worden opgeknapt en kunnen schoolborden en bankjes worden aangeschaft. Ook kunnen er sanitaire voorzieningen worden aangelegd.

De kleding en schoenen kunnen in gesloten plastic zakken worden ingeleverd op 1 mei 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur bij de Mariaschool aan de Kerklaan 2. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden worden niet aangenomen.

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

AKTIE KERKBALANS

Binnenkort zal de jaarlijkse Aktie Kerkbalans weer van start gaan. Met uw bijdrage kunnen wij proberen de toekomst van de kerk veilig te stellen en de benodigde pastorale zorg te kunnen blijven bieden.

Deze Aktie komt wel in een tijd van veel veranderingen binnen onze geloofsgemeenschap. De landelijke slogan ´´Geef vandaag voor de kerk van morgen´´ is dan ook zeer passend. De kerk van nu zal er anders uitzien dan de kerk van morgen, maar het zal altijd een kerk van/voor mensen blijven. Wij hopen van harte dat u deze kerk van morgen wilt blijven ondersteunen. Zonder uw bijdrage kunnen wij niet.

Wel zal er een wijziging zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De enveloppen met flyer en begeleidende brief worden u dit jaar per post toegezonden. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het machtigingsformulier ingevuld in de bijgevoegde envelop retour te sturen.

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over de Aktie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u. Dit kan per mail (secretaris.langeveen@hpancratius.nl)

 

 

 

Kennis maken met de kinderkerk

Wie zijn de vrijwilligers van de kinder, jeudkerk, Rock Solid en Rock Solid Junior? Via de parochiebladen en sociale media leest u over onze activiteiten. Velen weten niet wie de vrijwilligers zijn van deze werkgroepen. Graag wil ik, Diaken Bert Huitink, u laten kennis maken met de werkgroepen en haar vrijwilligers. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en de kerk? De 3e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de kinderkerk

Wij zijn Marloes ter Haar en Stefanie Poppink uit Reutum, Linda Waaijer uit Geesteren, Ellen Kloosterman en Dorien Nijkamp uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de kinderkerk. Met de kinderkerk hopen wij kinderen en hun ouders op een laagdrempelige en vriendelijke manier in contact te laten komen met het geloof en elkaar. We willen kinderen graag meegeven dat ons geloof mooie verhalen heeft. Deze verhalen kunnen ons helpen om gesprekken met elkaar te voeren over soms best ingewikkelde onderwerpen voor kinderen. Daarnaast verwonderen kinderen zich nog en dat is een prachtige eigenschap die we moeten koesteren. Naast de kinderen zijn de ouders ook belangrijk. We hopen dat onze vieringen ouders handvaten bieden om de basisverhalen van het geloof door te kunnen geven aan hun kinderen.

Vanuit de kinderkerk organiseren wij het samen zijn tussen kinderen en hun ouders rond vaste thema’s als Pasen, Pinksteren, Kerstmis en daarnaast hebben we nog verschillende vieringen door het jaar heen. Vanwege Covid-19 zijn helaas meerdere bijeenkomsten vervangen door iets alternatiefs. We hopen dat we zo snel mogelijk weer met zijn allen samen mogen komen en kunnen vieren. We vinden het altijd erg fijn dat de jongeren van Rock Solid ons ondersteunen bij de georganiseerde activiteiten.

Een kerk heeft geen toekomst en is saai, hoor je wel eens. Wij vinden van niet. De kerk is niet per se de plek waar het geloof alleen een plek krijgt, het kan op heel veel verschillende plaatsen. Het gaat om het samen zijn en het delen van de verhalen. Onze vieringen worden over het algemeen georganiseerd in de dagkapel van Geesteren en tussendoor bezoeken we verschillende locaties zoals de pastorietuin in Langeveen. We proberen het in de dagkapel voor kinderen zo laagdrempelig mogelijk te houden en door eerst samen te bidden, vieren en te zingen. We sluiten altijd af met een leuke activiteit en wat lekkers voor de kinderen en hun ouders.
Wij denken dat de manier van vieren zoals wij doen bij de kinderkerk de basis is voor de toekomst. We hopen dat de mooie verhalen op deze manier doorgegeven blijven worden.

Geloof betekent voor ons een stukje basis en houvast in de opvoeding van onze kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze kinderen mee te geven om dicht bij zichzelf te mogen blijven. Het geloof is voor ons ook deels het doorgeven van tradities en het bewust tijd voor elkaar maken. Daar halen wij onze inspiratie en kracht uit. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is, momenten blijven organiseren en koesteren om samen verhalen te blijven vertellen en gesprekken te blijven voeren zodat onze kinderen ook het geloof kunnen beleven ieder op zijn of haar eigen manier.

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

website: RKKERK.nl