Jaargang 58 nr. week 2 en 3                                                                   9 t/m 22 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mijn veel geliefde                                                          Doop van de Heer

Za. 9 jan.          19.00 uur: Gebedsviering via kerk-tv m.m.v. enkele leden

van het Liturgiekoor.

Thema: Hij komt langs                                                       2e zondag door het jaar

  1. 17 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk-tv

m.m.v. enkele leden van het Liturgiekoor

(Pastor Thoni)

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Hagedoorn- van de Aast         Marietje Kuipers-Haamberg

Eeshoflaan 21 Tubbergen                  *11-05-1939      ꝉ 29-12-2020

*12-10-1931      ꝉ 10-10-2020            Borger

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 januari

Jaargedachtenis: Johan Beld, Johannes Rikhof

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje ter Groot-Ophof, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Joop Perdaan, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Kienhuis-Hoek en fam., Marietje ter Groot-Ha

amberg.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 9 januari 19.00 uur

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, J. Pouwels
Zondag 17 januari 09.00 uur
Lector: J. Lescher

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Wijziging datum inzameling oud papier

De maandelijkse inzameling van oud  papier in Langeveen vindt normaliter plaats op de eerste zaterdag van de maand. In de maand januari wordt hiervan eenmalig afgeweken en vindt de inzameling plaats op zaterdag  9 januari 2021.

De container staat zoals gewoonlijk bij Oude Nijeweme, Witteweg 10, Langeveen.  Er is van 9 tot 13 uur iemand aanwezig om u te helpen, volgens de regels van het RIVM .

Vanaf februari is de inzameling weer op de eerste zaterdag van de maand.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig  2021 en wil iedereen bedanken voor de inbreng van het oud papier in het afgelopen jaar.

Bestuur KVO Langeveen/Bruinehaar

 

Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van bijna 200 kerstpakketten en bonnen.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

 

Aanpassing projectplan Vastenactie 2020

Het Coronavirus heeft grote impact op de levensomstandigheden van mensen. Dit geldt ook voor de inwoners van Guatemala en de gevolgen van het Vastenactieproject voor de bewoners van de regio San Marcos. Daar bovenop komen ook nog eens de gevolgen van twee orkanen die veel schade hebben aangericht aan onder andere de landbouwoogst.

Daarom heeft MTC die vele families bijstaat een kleine aanpassing voorgesteld  in het oorspronkelijke projectplan waarvoor we vanaf de vastenperiode tot en met eind september 2020 geld hebben ingezameld. De drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus, Lumen Christi en Vastenactie zijn hiermee akkoord gegaan.

Een deel van het geld wordt nu aangewend om de gezinseconomie van 88 families te versterken door het verschaffen van middelen voor landbouwproductie of benodigdheden voor de voortgang van een familiebedrijf. Het gaat om families bestaande uit boeren en inheemse vrouwelijke landarbeiders-migranten, vrouwelijk huishoudelijk personeel, vrouwen met problemen van geweld binnen het gezin, vrouwen of gezinnen met Covid-19.  Op deze manier kunnen deze families hun gezinseconomie en voedselzekerheid versterken.

Omdat de regionale seminars en het departementale congres niet op de beoogde manier uit te voeren zijn vanwege het Coronavirus, maar wel door lokale seminars in kleine groepen en ook digitaal maakt dat dit minder kosten met zich meebrengt. Het geld dat hiermee bespaard wordt dus aangewend om 88 families te helpen bij het versterken van de gezinseconomie.

De oorspronkelijke doelen blijven staan. Voor families worden gezinsinkomens gegarandeerd waardoor er minder kans is op armoede en geweld binnen gezinnen.

Binnenkort komt er een update over de voortgang van het project via de diverse informatiekanalen.

Hartelijke groeten mede namens Inge Kuiphuis,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Berichtje van zuster Benigna

Lieve mensen van Langeveen en alle vrienden en bekenden.

Vanuit Asten wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten en lieve wensen die ik van jullie heb mogen ontvangen! Het doet mij ontzettend goed nog steeds contact te hebben met zoveel dierbare mensen die ik in Langeveen heb leren kennen.

Veel dank ook voor het toesturen van het informatieblad, zo blijf ik nog een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in Langeveen.

Ik zou u allen graag persoonlijk willen bedanken maar dat is helaas onmogelijk.

Daarom langs deze weg allemaal heel erg bedankt en voor iedereen een gezegend nieuwjaar en vooral veel gezondheid gewenst!

 

Hartelijke groet van zuster Benigna Bakker, Asten