Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 20 en 21                                                                       15 t/m 28 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen,

Het verhaal van Pinksteren past in de huidige samenleving waar we nog steeds in de greep van
Covid-19 worden gehouden. De leerlingen van Jezus zaten voor het feest van Pinksteren opgesloten in hun huizen, ze waren angstig, wat stond hun te wachten? Jezus had hun beloofd een helper te sturen, dat begrepen ze nog niet. Onze huidige samenleving zit gedeeltelijk in dezelfde situatie. Velen zitten nog binnen, wachten af, mensen willen ook in beweging komen, ze willen de vrijheid terug. Voorzichtig mogen wij proeven aan dat stukje vrijheid, heel voorzichtig gaat de samenleving weer open. We willen meer, wij willen totale vrijheid, alles kunnen doen zoals we gedaan hebben.

Zoals bij de leerlingen hopen wij dat deuren en ramen open kunnen gaan, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten, dat wij weer in vuur en vlam worden gezet.

Bij de leerlingen gebeurde dit ineens, de ramen en deuren vlogen open, ze gingen naar buiten, er gebeurde meer! Ze gingen de straten op en vertelden over de blijde boodschap, over de geest, de helper die in ons midden was gekomen.

Hoe gaan wij straks de straat op als alle deuren weer open gaan, als de versoepelingen komen? Ik denk dat wij ook de straat opgaan, elkaar in de armen vliegen, feest gaan vieren. Vertellen wij ook nog over de helper, de Heilige geest?  Zeggen wij gelukkig het vaccin is onze redding?

Ik hoop van harte dat wij ons bewust gaan worden over ons leven, dat de Covid-19 ons aan het nadenken zet over ons leven. Als wij luisteren naar ons leven, als wij onze ogen openen, ervaren wij dat er een helper in ons midden is.

Wij mogen met Pinksteren en in de tijd die komt uitkijken naar vrijheid, opnieuw in beweging gaan komen. Hoe leg je dit uit aan kinderen, aan jongeren? Wij hebben een kinderkerk, wij hebben ouders gevraagd laat ons met foto’s zien hoe jullie als gezin in beweging komen. Met de jongeren van Rock Solid en Rock Solid Junior hebben wij een eigentijdse viering waarin ‘vrij zijn’ centraal zal staan.

Zo mag Pinksteren ons raken als mens en als geloofsgemeenschap.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Tot eenheid geroepen                                            7e zondag van Pasen

  1. 16 mei 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                        Pinksterzaterdag

  1. 22 mei 19.00 uur: Vesperviering m.m.v enkele leden Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                                     Pinksteren

  1. 23 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Zoet)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 mei

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Mensen-Kleizen, Joop Plegt, Leo Scholten (Itterbeck)

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 23 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Truus vd Aast-Kock

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., overl. pastores, Gehrard en Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders Bertels-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen. Herman Oude Elberink, Truus ter Groot-Nijkamp, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Bernard vd Aast.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 16 mei 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: D. Hendriksen
Coronacoördinator: J. Weusthuis, M. Hesselink, J. Grootelaar

 

 

 

Zaterdag 22 mei 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, M. Pouwels, J. Pouwels
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite, J. Pouwels

 

Zondag 23 mei 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

1/5                            €48.90                      €48.00            (verlichting en kaarsen)

8/5                            €28.50                      €35.52            (verwarming en licht)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 26 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 20 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

VERRUIMING AANTAL KERKBEZOEKERS

In verband met de versoepeling die de Nederlandse Kerkprovincie heeft uitgesproken is er vanaf 29 april 10% van de normale bezetting toegestaan, mits dit kerkgebouwen betreft met meer dan 300 zitplaatsen. Het is goed wanneer we ons als kerk realiseren dat dit stukje vrijheid tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid met zich mee brengt, daarom blijft het van belang om in onze kerkgebouwen de richtlijnen m.b.t. het coronavirus in acht te nemen (bijv. anderhalve meter afstand, mondkapje, ontsmetten van de handen, wel/geen gebruik van de verwarming)

De verruiming van de aantallen betekent voor onze parochie de volgende maximale bezetting per kerkgebouw:

 

Fleringen            35

Geesteren         65

Langeveen         35

Mariaparochie  60

Reutum               50

Tubbergen         52

Vasse                    45

Vriezenveen     30

 

“Langs deze weg spreken het pastoraal team en parochiebestuur een bijzondere waardering en dank uit aan alle corona coördinatoren! Zonder hen konden de vieringen – onder de huidige corona omstandigheden – geen gestalte gegeven worden!”

 

 

 

Cantorcursus binnen ons bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

 

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl