Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 22 en 23                                                              29 mei t/m 11 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Doe een stapje naar voren, en een stapje terug”

Waarschijnlijk denkt u – bij het lezen van de titel – onmiddellijk aan het carnavalsnummer van De Deurzakkers. Dat is ook zo, maar het doet mij ook herinneren aan de zogeheten Springprocessie in het Luxemburgse Echternach. Dit idyllische plaatsje vormt normaliter op de dinsdag na Pinksteren het centrum van een waar geloofsfeest; vanwege het corona virus is dit vanzelfsprekend opgeschort. In dit stadje ligt namelijk de eerste bisschop van Nederland, de heilige Willibrord, begraven. Hier stichtte hij een abdij, van waaruit hij zijn missie – de verkondiging van het geloof – gestalte kon geven. Sinds zijn overlijden in 739, krijgt deze heilige een bijzondere verering in deze stad, tot op de dag van vandaag.

 

Het belangrijkste onderdeel van deze bedevaart is dus de jaarlijkse Springprocessie: deelnemers uit Luxemburg, België, Duitsland, Frankrijk én Nederland zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Wanneer je eenmaal hieraan mee hebt gedaan, krijg je de melodie van de mars niet meer uit je hoofd! Oorspronkelijk werd er echter op een andere manier gesprongen; tot 1947 sprong men drie stappen vooruit en twee achteruit. Dit was natuurlijk een enorme krachtsinspanning, waar je een goede conditie voor moest hebben.

 

Deze oorspronkelijke springwijze is wellicht ook wel eens het beeld van ons geloven en onze kerk: drie stappen vooruit en twee achteruit. Op gedenkwaardige (levens)momenten kunnen we de aanwezigheid van God en de betrokkenheid op de kerk sterk ervaren, doet het ons goed en geeft het ons vertrouwen naar de toekomst. Op andere momenten – door tegenslagen, verdriet of teleurstellingen – lijkt het ons terug te werpen, om weer van voor af aan te beginnen. Het beeld van de Springprocessie laat echter zien dat er naast ons altijd iemand of Iemand (God) zal staan die ons bij de hand neemt (al is het contact maar zo flinterdun als door een wit zakdoekje) en verder doet gaan, als een reisgenoot.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Weekend van 29 en 30 mei is er geen viering.

  1. 1 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Mijn lichaam                                                                            Sacramentsdag

  1. 5 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 5 juni

Jaargedachtenis: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Joop Plegt, Joop Perdaan, Annie Heppenhuis-Velers, Harrie en Diny Plegt.

 

MISINTENTIES VOOR 5e ZONDAG VAN DE MAAND

Misintenties die worden ingeleverd voor de 5e zondag van de maand, worden een week later in het infoblad geplaatst en bij de voorbeden vermeld. De 5e zondag van de maand is er namelijk geen viering in de kerken van de parochie Tubbergen. Er is dan alleen een viering in de basiliek van Tubbergen.

 

lectoren en coronacoördinatoren

Zaterdag 5 juni 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Coronacoördinator: J. Weusthuis, M. Pegge, H. Flims

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

12-16/5                   €60.80                      €85.00            (eigen kerk)

22-23/5                   €68.00                      €85.00            (week Ned. Missionaris)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 9 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 3 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

APPEN MET PANCRATIUS!

Zoals u wellicht al hebt gelezen heeft de H. Pancratius parochie sinds kort een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook via onze website aanmelden: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/

 

Aktie Kerkbalans 2021

Deze week worden de enveloppen inzake de Aktie Kerkbalans toch wel verspreid door de vrijwilligers (bezorgers parochieblad) en niet, zoals eerder is aangekondigd, per post verstuurd. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het machtigingsformulier in te vullen en in de gesloten envelop te doen. Deze zal dan:

* op de aangegeven datum door de vrijwilliger worden opgehaald

* in de brievenbus van de vrijwilliger kunnen worden gedaan

* in de rode brievenbus van het parochiecentrum kunnen worden gedaan

 

Wel is het belangrijk dat u de Aktie Kerkbalans blijft steunen. Ook in deze roerige tijden zal uw bijdrage van wezenlijk belang zijn. Zolang de kerk nog in de eredienst blijft, en dat proberen we zo lang mogelijk te houden, zal uw financiële bijdrage nodig blijven!

 

Dan nog even dit:

In de media wordt gesproken over de nieuw opgerichte stichting Vrienden van Oonze Kerk. Deze stichting wil zich ook sterk maken om de kerk zo lang mogelijk in de eredienst te houden en tevens maken zij al plannen voor de verdere toekomst wat betreft de invulling van de gebouwen en omliggende gronden.

Deze stichting zal daarbij ook financiële steun nodig hebben, maar dit mag niet ten koste gaan van de Aktie Kerkbalans. Zolang de kerk nog in eredienst blijft, zullen de kerkelijke vieringen en de pastorale zorg blijven en worden deze gefinancierd door H. Pancratius Parochie Tubbergen.

Samen moeten we zorg dragen voor de leefbaarheid van ons dorp en daarbij hopen we op een mooie plek daarin voor onze geloofsgemeenschap!

 

 

 

Opgroeien met zorg”                                    
In Twente groeit 1 op de 5 kinderen op als jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek of beperkt gezinslid. Dit kan bijvoorbeeld een broer met autisme zijn, een zus met ADD, een vader met psychische problemen of een moeder met een chronische ziekte. Veel van hen helpen mee om de boel thuis draaiende te houden, missen soms onbewust een stukje zorg en aandacht en maken zich gemiddeld meer zorgen over hun bijzondere papa, mama, broer of zus. Daarom wordt van 1 t/m 7 juni de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd. Gedurende deze week wordt er in heel Nederland aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers.

Met JMZ Go! vinden wij dat deze week uitgebreid gevierd moet worden om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de uitdagingen, die jonge mantelzorgers tegenkomen in hun jonge leven. Bij het horen van het woord mantelzorg denken de meeste mensen namelijk nog steeds aan het zorgen voor oudere mensen. Echter heeft mantelzorg ook veel impact op jonge kinderen. Daarom delen we gedurende week verschillende ervaringsverhalen van jonge mantelzorgers via social media. Zijn we daarnaast aanwezig op diverse (basis)scholen met de themadag Geboeid, waarbij het levensverhaal van jonge mantelzorger Roos centraal staat (www.projectgeboeid.nl). Ook initiëren we samen met Tactus en Mediant de Twentse Week van de jonge mantelzorger (www.mantelzorgweek.nl), waarop alle organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen in Twente te vinden zijn. En tot slot organiseren we op 5 juni een speciale grote verwendag voor jonge mantelzorgers in samenwerking met serviceclub Inner Wheel uit Enschede.

Het is ons doel om met JMZ Go! jongeren zo onbezorgd mogelijk te laten opgroeien. Niet omdat we vinden dat jonge mantelzorgers zielig zijn of dat mantelzorg per definitie een probleem is. Juist helemaal niet, je mantelzorgt voor iemand waar je super veel van houdt, maar als je opgroeit zorgt het soms ook voor vragen, die je niet altijd zomaar stelt. Bovendien is het fijn om anderen te ontmoeten die je niets hoeft uit te leggen, omdat ze dezelfde dingen mee maken als jij. Laagdrempelig, positief, vol humor en gezelligheid dat is de manier waarop we werken! In Twente doen we dat in de gemeenten Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Enschede en in de gemeente Losser en gemeente Dinkelland en Tubbergen als onderdeel van Fundament Losser en Stichting Welzijn Tubbergen en Dinkelland. Buiten Twente zijn we onder andere actief in Zwolle, Utrecht, Amersfoort en sinds kort in Ede.

Herken je je in het bovenstaande? Meld je dan bij ons aan en ga gezellig mee met onze maandelijkse verwenactiviteiten, doe een cursus, ga activiteiten ondernemen met een ervaringsmaatje of maak een wandelgesprekje met één van onze coaches. Wil je meer weten over onze mogelijkheden schrijf je dan in voor onze mailinglijst of kijk op www.jmz-go.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNI

 

Goede Jezus,

Gij, liefde tot het uiterste.

Gij hebt uw hart geopend

opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam.

 

Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen

en uw genade aanbieden

en al lovend het kwaad overwinnen.

Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,

waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.

 

Goede Jezus,

Gij, liefde tot het uiterste.

In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam. Dat om een mensenhart te winnen

ik moet beminnen.

Liefde tot het uiterste.

 

 

Dom Bernardus Peeters OCSO Abt

Trappistenabdij Koningshoeven

(uit het gebedenboek “Je komt als geroepen”)