Jaargang 56 nr. 28 en 29                                                                         13 t/m 26 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste mensen,

 

In het weekend van 13 en 14 juli  lezen we het evangelie van de barmhartige Samaritaan in onze kerken. U weet wel,  het verhaal over de mens die compassie had voor een gewonde en halfdode man die hij trof op zijn weg. Een mens die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, niet voorbij ging aan de nood van zijn medemens, maar er oog voor had en in actie kwam. Het verhaal zal velen aanspreken, want mensen komen in onze regio graag in actie als er hulp nodig is, de “Samenloop voor Hoop” is hier een duidelijk teken van.

Wat we misschien minder beseffen is dat compassie ook alles met geloven van doen heeft. Allereerst laat Jezus dit horen bij degene die vraagt wat hij moet doen om een goed gelovige te zijn. Hij verwijst naar de Tora waarin gevraagd wordt  God te beminnen en je naaste te beminnen als je zelf. Daaruit wordt duidelijk dat geloven niet enkel iets is van overtuigingen of een leer aannemen. Geloven heeft alles te maken met liefde . God die liefde is en ons wil dragen en behoeden, en ons uitnodigt om de medemensen in onze omgeving te omgeven met vriendschap en liefde. Geloven is dus geen rationeel gebeuren, maar een gebeuren van het hart.

Je hart laten spreken. Dat is iedere dag opnieuw een uitdaging. In het hier en nu leven, reageren op wat er speelt, zien wat nodig is, elkaar tegemoet komen. Als we ons hart durven laten spreken, dan kan er veel onrecht recht gezet worden, pijn verzacht worden, en wanhoop verdwijnen. Want een klein gebaar kan groots uitpakken. Geloven vraagt een houding  van zachtmoedigheid en barmhartigheid waarin we ons zelf  niet centraal stellen ,maar degene bij wie we zijn. En als we dat doen, dan kan God  tussen ons “gebeuren” .

Op Pancratiusdag , zondag 1 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom in Fleringen,  willen we hier ook bij stilstaan. We gaan na wat het evenement “Samenloop voor Hoop” voor impact heeft op de betrokkenen en we willen dit evenement plaatsen naast de lezingen uit de bijbel. Er zullen twee sprekers zijn en het kinderkoor Unique van Albergen zal met kinderen uit andere koren van de parochie de zang verzorgen. Tevens zal Miriam Oude Wesselink het lied laten horen wat ze voor het genoemde evenement heeft geschreven. U komt toch ook? U bent van harte uitgenodigd! We zien uit naar uw komst!

Hartelijke groeten, mede namens de werkgroep:

Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

 

Thema: Het Woord volbrengen                                  15e zondag door het jaar

Zo. 14 juli        09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

 1. 16 juli geen viering

 

Thema: De Heer ontvangen                                          16e zondag door het jaar

Za 20 juli          19.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 23 juli geen viering

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Luuk Kemna, Strieper Diek 13, Itterbeck

Tess Oude Hendriksman, Weuststraat 22

Linde Broenink, Balkenbeltsweg 37

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

Getrouwd: Bart Bramer en Marlon Snijders

Ruben Broenink en Leonie Oerbekke

Wij wensen hen Gods zegen voor de toekomst.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 14 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis, Hein Bekhuis, Herman Rikhof

Misintenties: Gerard Bekhuis, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 20 juli

Jaargedachtenis: Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Mien Nijhuis-Steggink.

Misintenties: Regina Oud Hendriksman, Theo Albers, fam. Steggink-Janmaat, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, overl. ouders Blokhuis-Horst, Gerard Nijkamp.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 14 juli 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: M. Weultjes, J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 20 juli 19.00 uur
Lector: L. oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

30/6                          €53.90                      €37.85 (pastorale zorg)

6/7                            €45.70                      €37.00 (onderhoud kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 24 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 18 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

ROCK SOLID SLUIT WERKJAAR AF

Nadat de Kinderkerk en de Jeugdkerk het werkjaar hebben afgesloten zo gaat Rock Solid haar werkjaar ook afsluiten. Daarvoor gaan wij samen met de jongeren op kamp. Van vrijdagavond 12 t/m zondagavond 14 juli zijn wij te vinden in de blokhut van Jong Nederland in Harbrinkhoek. Een slotweekend betekent voor onze jongeren en ook leiding dat wij het werkjaar samen gezellig gaan afsluiten. Dat is bij Rock Solid geen probleem, daar staat het samen doen en gezelligheid altijd voorop.

We gaan ook naar de kerk met de jongeren, dat hoort ook bij het Rock Solid weekend, wij maken er een Rock Solid viering van. In deze viering blikken we terug op het afgelopen werkjaar waarin we het thema i’am hadden, we zijn bezig geweest met wie jongeren zijn in hun leven en wie ze willen worden. Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 13 juli om 19.00 uur in de kerk van Mariaparochie, Cantabilé zal de muzikale omlijsting verzorgen. Iedereen is welkom in deze viering.

De zondagmiddag zijn ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van harte welkom bij de blokhut. Dan gaan we samen met de gezinnen terugblikken op het werkjaar en dat doen we met een PowerPoint over het afgelopen jaar. Wij willen ouders laten zien wat wij samen met jongeren hebben gedaan.

Tussen alles door is er een mooi programma voor de jongeren samen gesteld.

Daarmee is het werkjaar afgesloten, of toch niet? Nee, want 30 juli staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen, geld verdienen voor de bedevaart naar Lourdes, dat is dan ook  echt de laatste activiteit.

Volgend werkjaar in September gaan wij de draad weer oppakken, dat gaat een belangrijk jaar worden, de Lourdesbedevaart voor jongeren staat op het programma. Naast de bedevaart staan er maandelijks activiteiten op het programma. Vrijdag 15 september gaan we het werkjaar openen met een spelavond jongeren tegen de ouders. Deze avond is tevens de info avond om ouders te informeren over het komende werkjaar.

Wil jij als jongere aansluiten bij Rock Solid dan kan dat, meld je aan bij Diaken Bert Huitink, geef jou naam adres en mailadres door aan: b.huitink@hpancaratius.nl

Rock Solid is samen optrekken met geloof en inspiratie.

De jongeren en leiding van Rock Solid wens u een goede vakantie tijd toe.

Hartelijke groeten namens Rock Solid

Diaken Bert Huitink

 

Eenendertig genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019

Hub Crijns is voorzitter van de jury Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2019

 

Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Het is een goede traditie dat er tevens een runner-up als winnaar wordt geëerd.

 

Tegelijk zijn alle voorgedragen initiatieven winnaars, want diaconie en caritas komen zo in het volle licht te staan. De jury heeft de goede gewoonte om alle genomineerden persoonlijk te bezoeken om uit de eerste hand een goede indruk te krijgen van het diaconale initiatief. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld gaan worden in het diaconale boekje Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. In de maand mei hebben de negen juryleden hun bezoeken allemaal afgelegd en de verhalen zijn in wording. Ook gaat de jury zich beraden over wie de winnaars gaan worden.

 

Prijsuitreiking

Nu de jury alle genomineerden bezocht heeft, komt er van elk initiatief ook een kort verhaal beschikbaar op de website van de DKCI. Vanaf 1 juni kan men gaan stemmen voor de Publieksprijs. Die openbare stemronde zal aanhouden tot en met 30 september 2019 en de jury hoopt dat op de site een heuse stemstrijd zal losbarsten.

Deze keer is er ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee, dat de indiener van plan is te gaan ontwikkelen. Per 1 mei kon de jury de oogst van vier inzendingen bezien en besloten is de Ideeën Prijs 2019 te gaan toekennen.

Tijdens de uitreiking op 12 oktober in het Titus Brandsma huis in Deventer-Colmsgate komen alle genomineerden in de aandacht en horen en zien we wie de winnaars zullen zijn.

 

Diaconie is zorg, aandacht, hulp, troost

Zeven initiatieven, activiteiten of werkgroepen zijn onder te brengen onder de noemer: aandacht, zorg, troost, hulp, binnen de eigen geloofsgemeenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch kernwoord is barmhartigheid. We zien een grote verscheidenheid in activiteiten. De bloedprikpost Rossum verbindt mensen, die regelmatig bloed laten prikken met ontmoeting en iets te eten in het kulturhus. In Arnhem is er hergebruik van voedsel en goederen. Er is een eettafel in Dedemsvaart en een Franciscustafel in Apeldoorn. Vrijwilligers zorgen voor dagopvang en uitjes in een sporthal in Benschop. De breigroep Lonneker richt de handwerkactiviteiten op diverse kwetsbare groepen. In Vilsteren bestrijdt een duofiets in gezamenlijk bezit eenzaamheid en uitsluiting. In Zuid-Berghuizen is er een jaarlijkse kerk- en ontmoetingsdag voor ouderen.

 

Diaconie is gemeenschapsopbouw in wijk en buurt

Diaconie van langere adem komt in beeld in vier initiatieven, waarin een plek wordt gevormd waar mensen bij elkaar kunnen komen, weer op verhaal komen, de weg terugvinden naar anderen, en wegwijs raken in onze ingewikkelde maatschappij. Het lijkt op een nieuwe vorm van kerkopbouwwerk, maar dan diaconaal getoonzet, vaak oecumenisch opgezet, in samenwerking met andere partners in de lokale samenleving. Vaak ontstaan deze initiatieven ook omdat gemeenschapshuizen of buurthuizen verdwenen zijn. Deze activiteiten worden vaak gecombineerd met een maaltijd. Even thuis Maarssen met gesprekken en een maaltijd in de pastorie. Zorg en welzijnswerk Schalkwijk met een dorpscoöperatie in oprichting. Het inloophuis Het Knooppunt in de wijk Lunetten Utrecht met inloop, voedselbank en ruilwinkel. In Vasse omarmen vrijwilligers kwetsbare mannen met tweewekelijkse activiteiten.

 

Diaconie is bondgenootschap met armen en mensen met schulden

Vier diaconale initiatieven richten zich op maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede, strijd tegen schulden. Het theologisch kernwoord is werken aan gerechtigheid. Men combineert hierin zorg voor mensen en maatschappelijke actie. Hulptelefoon Enschede en werkgroep PCI Gaanderen werken vanuit het Caritas model voor mensen in nood. De Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal bundelt alle organisaties die armoede bestrijden onder een dak. Stichting Bowie Wierden is lid van SchuldHulpMaatje Nederland en helpt mensen met schulden en deelt voedselpakketten uit.

 

Multiculturele of interreligieuze diaconie

Diaconie of caritas heeft ook te maken met de multiculturele en multireligieuze samenleving. Veel mensen die met diaconaal werk of caritas hulp en ondersteuning bereikt worden, zijn mensen met een achtergrond uit andere landen dan Nederland. Stichting Goede Buren Eemnes werkt met Taalles en maatjes samen met vluchtelingen met status. De Arnhemse Wereldvrouwen verbinden interreligieuze dialoog. Bazar 54 is een kringloopwinkel voor mensen uit het Azc. Het Fietsproject Low Budget Bikes Liemers combineert leerwerkplekken voor reparateurs met fietsen voor het Azc en organiseert fietslessen voor de mensen, die nog niet kunnen fietsen.

 

Diaconie en caritas wereldwijd

Een eigen karakter hebben de twee projecten, die zijn aan te geven als: diaconie over de grens, caritas wereldwijd. Meestal is er een persoonlijke band van een of meer parochies (en soms ook het dorp) met iemand uit de eigen kring die zich ginds inzet voor ontwikkelingswerk en/of missionering. Het startpunt kan ook liggen bij een parochiaan die op vakantie geraakt is door de nood en de omstandigheden aldaar. Of er klopt iemand uit de derde wereld aan bij de pastorie en dat wordt het startpunt van een daadwerkelijke solidariteit. Het ‘ginds’ komt in beeld bij Werken met een missie in Tubbergen, waar hulp wordt gegeven aan een internationale vakbondswerker. Het oogstgaveproject Raalte en omgeving bundelt de traditionele oogstgave voor de geestelijkheid in een week van activiteiten voor een project elders in de wereld.

 

Diaconie is jong geleerd en oud gedaan

Een volgende groep van vier initiatieven combineert jongeren met concrete diaconale actie en inwijding in de diaconale traditie van de geloofsgemeenschap. Diaconie is voor jongeren een concreet en uitdagende manier om actief te zijn en kennis te maken met andere werkelijkheden en levenssituaties als de eigen. In deze editie zijn er geen initiatieven door jongeren, wel voor jongeren. De PCI Amersfoort organiseert een fietstocht voor vluchtelingen en kinderen uit het Azc en een Sinterklaasfeest in het Azc. Borne heeft ook een Sinterklaasactie voor arme kinderen.

 

Combinatie van diaconie en liturgie

Diaconale handboeken benadrukken de gelovige kern die zichtbaar wordt in diaconie en caritas. De daden van liefde zijn vindplaats van geloof en godsliefde. Dit jaar komen in zeven diaconale initiatieven uitdrukkelijke combinaties voor van diaconie en liturgie. Deze uitdrukkelijke combinatie in de diaconale initiatieven is opvallend. De boerderijvieringen Lemelerveld, de boerenpelgrimstocht in Haarle, de internationale vieringen in Lelystad en de opgezochte verbinding van diaconie en liturgie aldaar, de wereldgebedsdag voor armen in Arnhem, de Oecumenische Vredesweek in Tubbergen, het herinneringsboek voor wie eenzaam sterven in Arnhem.

 

Stemmen op één van deze project kan via: www.dkci-utrecht.nl

Ga dan naar de  Ariëns publieksprijs en stem op een van de drie projecten die vanuit onze parochie meedingen.

 • Kearls unne mekaar, Vasse
 • Oecumenische vredewerkgroep
 • Missionair werker Inge Kuiphuis

“Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat gezien je fysieke beperktheid onmogelijk… Dan is dit jouw kans!”

 

De Camino voor zorgpelgrims

Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te paard of met de fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.

 

Samen naar Santiago de Compostella

De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 2019, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk maken voor mobiel-gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd met een team van jongeren en mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.

Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per dag kan worden afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het toch iets te ver zou zijn, dan is er een bus ter plekke die hen ophaalt.

 

Link naar het artikel op de website van de Martinusparochie en Cuijk;

https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws_reader.aspx?nieuwsId=307

Link naar het artikel op de website van Ultreia 90, nieuwsbrief van pelgrims naar Santiago de Compostella.

https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_90.pdf

Contact met VNB

Informatie over deze reis: http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1586

VNB 073-681 81 11

Ruud.fokker@vnb.nl

Of Roosmarie Manders, marketing en sales: roosmarie.manders@vnb.nl 073-681 81 25

 

“Kijkje in de keuken” armoedebestrijding gemeente Dinkelland

Op een warme woensdagavond, werd er op 26 juni een “Kijkje in de keuken” van armoedebestrijding gemeente Dinkelland georganiseerd. Dit keer waren we te gast bij het Damast in Ootmarsum.

Het aantal aanmeldingen was wat minder dan gebruikelijk. Uiteindelijk was een klein groepje aanwezig.

Als eerste nam Klarine Buis van Tactus Verslavingzorg ons mee in de wereld van verdovende middelen. Ze vertelde over de werking van soorten drugs en wat het met hersenen en gedrag doet. Veel mensen met een veslaving heeft moeite om rond te komen en geeft veel geld uit aan de verslaving. Alcoholverslaving komt het meest voor.

De bewindvoerders van Profez Gerrit Nijmeijer en Esther Gervink vertelden over hun werk. Er is veel aan bod gekomen, zoals de taken van de bewindvoerder, het verschil met budgetbeheer, het opkomende “mentorschap” dat zich richt op regelen van zorg. Ook de (negatieve) mediaberichten van de laatste tijd m.b.t. bewindvoerders en de zorg hierover is besproken.

Het was een zeer interessante avond.

 

Bezoek armoedepreventie loket in Oldenzaal
Op donderdagavond 20 juni waren we vanuit de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen met de vrijwilligersorganisaties Leergeld, Voedselbank, en Verjaardagsbox op bezoek bij Carla Boerrigter aan de Nijverheidsstraat in Oldenzaal. In Oldenzaal is er aan de Nijverheidsstraat een verzamelgebouw van alle voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding. Daarnaast hebben zij één loket voor de aanvraag van deze voorzieningen.

Opmerking van Carla vooraf
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn in het nadeel in vergelijking met Oldenzaal. In Oldenzaal zijn er geen kerkdorpen. Alles is op de fiets bereikbaar. Wanneer je 1 loket en/of 1 locatie wilt bewerkstelligen moet dit niet opgelegd worden maar moet je het van onderaf laten komen, dus door de organisaties zelf.

Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal
In de gemeente Oldenzaal hebben alle organisaties die iets doen op het gebied van armoedebestrijding zich verenigd. De leden van de Vereniging Armoedepreventie zijn:

 

 • Caritas H. Plechelmusparochie
 • Computerbank Oldenzaal
 • Diaconie Hofkerk
 • Huisraadbank
 • Humanitas Oldenzaal
 • De Verjaardagsbox Oldenzaal
 • ISN Fatih Moskee Oldenzaal
 • Kledingbank Oost Twente
 • Leergeld
 • Open Participatievoorziening
 • Present Oldenzaal
 • Repair café
 • Service in de Stad
 • Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal
 • Stichting Vincentius Oldenzaal
 • Voedselbank Oost Twente
 • Weggeefpunt/Huisraadbank

 

Hoe zijn ze in Oldenzaal te werk gegaan?
Er waren 2 doelen:

 • 1 loket
 • onder 1 dak

Carla is begonnen met de “Kijkjes in de keuken” om de verschillende organisaties kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast is er een Noodfonds van de gemeente opgericht waarbij de gemeente € 5000 per jaar bijdraagt. Daarnaast legt elk van de aangesloten organisaties van de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal (kort gezegd, alle kerkgenootschappen in de gemeente Oldenzaal)elk € 500 in. Carla zorgde voor publiciteit in de pers omtrent alle initiatieven rondom armoede in Oldenzaal. Er waren vaak uitjes voor mensen in armoede, het Kennisteam Armoede is opgericht, er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld zoals Talentontwikkeling, de cursus Grip op Geld, Financiële opvoeding, Onderwijsbegeleiding en de Voorzieningenwijzer. Hierdoor kwam armoede op de kaart en kwam langzaam de samenwerking tussen de verschillende organisaties op gang. Dit heeft wel 5 jaar geduurd.

 

Om de samenwerking te versterken wilde men naar 1 pand. Bijkomstigheid was dat het pand waarin diverse organisaties gehuisvest waren gesloopt moest worden. De gemeente is gevraagd om mee te denken over een pand. Dit pand kwam er met veel hulp (lees financiering) van de gemeente. Met behulp van giften van onder andere het Oranjefonds en de Rabobank is het pand voor veel geld verbouwd. Voordeel voor de gemeente is dat er door de diverse aangesloten organisaties geen subsidie meer wordt gevraagd voor huisvesting.

 

Eén loket
Het één loket, één toegang bevindt zich niet aan de Nijverheidsstraat 97 maar in het Michoriushuis in de stad. Er is bewust voor gekozen niet aan te sluiten bij het Maatschappelijk plein van de gemeente vanwege de hoge drempel die er vaak bij de gemeente is en vanwege het feit dat de gemeente over het inkomen beslist. Er is dus in Oldenzaal een Sociaal Plein(Michoriushuis) en een Maatschappelijk Plein (gemeente).

Het Sociaal Team had al spreekuur. Hierbij zijn vrijwilligers aangesloten. Dagelijks zijn van 9 tot 1 uur, 2 Sociaal Werkers en 2 vrijwilligers aanwezig. Is er een financieel probleem dan doet de vrijwilliger de intake met het intakeformulier voor alle voorzieningen. Blijkt er sprake te zijn van een maatschappelijk probleem dan roept de vrijwilliger de Sociaal Werker erbij, die deze “last” op zich neemt. Alleen Stichting Leergeld moet vanwege een eigen systeem nog langs bij de mensen. Er wordt bij het één loket wel alvast een afspraak met Leergeld ingepland. Het loket is ervoor bedoeld dat mensen lucht krijgen, dat ze bij de hand genomen worden, meteen geholpen worden en dat er aandacht is voor “restjesmensen”.

Nog in de maand juli hopen wij de koppen bij elkaar te steken om een plan voor één toegang naar de voorzieningen in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland te bedenken.

 

Houtdorp Albergen

Zoals jullie misschien al wel gelezen hebben in “Op en rond de Essen” is het thema voor het houtdorp in Albergen voor dit jaar bekend, namelijk: ‘Beestenbende in Houtdorp!”🐔🐄🐖🐎
Vanaf nu mogen de kinderen uit de gemeente Tubbergen zich aanmelden via de website. Ook mogen de kinderen uit Albergen zich inschrijven via de site, maar zij mogen zich tijdens de vakantiespelen ook nog aanmelden.

Er kunnen 25 kinderen gratis deelnemen op 20, 21 en 22 augustus. Er zijn tot nu toe 4 kinderen aangemeld. Er is dus nog plek! Weet u kinderen die graag mee willen doen aan de “Beestenbende in Houtdorp” in Albergen? Maar kan het gezin dit niet betalen? Geef ze dan op bij Mariska Jogems via m.jogems@swtd.nl en ze mogen gratis 3 dagen timmeren in het Houtdorp! U kunt hier het programma lezen.

 

Wist u dat?

 • Het eerste vaatje haring op de Denekamper Haringparty €8050,- opgebracht heeft ten gunste van de Verjaardagsbox Dinkelland?
 • De Pinksterbruidjes uit Agelo een recordbedrag van € 863,99 opgehaald hebben voor de Verjaardagsbox Dinkelland? De Pinksterbruidjes hebben ook verjaardagsboxen mooi versierd.
 • De vrijwilligers van beide Verjaardagsboxen in onze gemeenten heel druk zijn met de voorbereidingen van de Vakantieboxen?
 • Er 8 kinderen tussen de 11 en 14 jaar op zeilvakantie kunnen gaan dankzij Stichting de Ruime Wind en de Rotary in Ootmarsum? Deze 8 kinderen zijn al aangemeld.
 • De Verjaardagsbox gemeente Tubbergen een Vrijwilliger Fondsenwerving zoekt? Wat er van deze vrijwilliger verwacht wordt kun je in deze vacature
 • Tijdens de bouwvakvakantie Astrid en Mariska beiden niet aanwezig zijn? De bouwvakvakantie is van 29 juli tot en met 16 augustus. In de overige schoolvakantieweken is één van ons tweeën bereikbaar.
 • Stichting Leergeld Dinkelland een nieuwe coördinator zoekt? De vacature is hier te vinden.
 • Er door de Lionsclub gratis toegangskaarten verstrekt zijn voor een “Lach voor een lach” aan inwoners van de gemeente Tubbergen die de entree niet kunnen betalen?
 • De kraam van de Verjaardagsbox gemeente Tubbergen op de braderie tijdens de dag van de Vluchtelingen druk bezocht was? Vooral de glittertattoos waren een groot succes!
 • Roy de Witte vertrekt als wethouder? Hij wordt provinciaal gedeputeerde. Van harte gefeliciteerd Roy en veel succes gewenst!
 • Hilde Berning-Everlo is voorgedragen als opvolgster van wethouder Roy de Witte? Wij feliciteren Hilde en wensen haar veel succes! Wij kijken uit naar een mooie samenwerking!