Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 28 en 29                                                                         10 t/m 23 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Zonder verhalen kunnen we niet….

De zomervakantie van mijn echtgenoot en mij zit er al weer op. We kunnen terugkijken op twee fijne weken in Zeeland en in het Sauerland. We hebben genoten van de mooie natuur, van de rust en de ruimte. Daarnaast ben ik weer eens toegekomen aan het lezen van boeken. De eerste boeken van de serie “de zeven zussen” van Lucinda Riley hebben mij heel wat ontspannen uurtjes bezorgd.

Verhalen nemen ons mee naar een andere wereld waarin we van alles kunnen beleven en waar we nieuwe inzichten in op kunnen doen. Wij mensen vertellen elkaar ook veel verhalen. Aan onze kinderen en kleinkinderen en als volwassenen onder elkaar. Voor een goed verhaal zijn we altijd te vinden en dat blijft ons veel langer bij dan een relaas van droge feiten. Wij kunnen dan ook niet zonder verhalen. Ze geven richting en perspectief aan ons leven.

Als christenen mogen we ons dan ook gelukkig prijzen dat we de beschikking hebben over een boek dat ons hele leven met ons meegaat. Vol verhalen om samen te ontdekken en je te verwonderen. Geschreven door mensen met verschillende beroepen: leiders, koningen, schaapherders, vissers. De één schreef in de woestijn, de volgende in een paleis en weer anderen in de gevangenis of op reis. Maar allemaal mensen die door God zijn geïnspireerd en ons op het spoor willen brengen van zijn betrokkenheid en verbondenheid met ons. Het zijn wel verhalen waar je even de tijd voor mag nemen. Ze zijn niet altijd meteen te begrijpen. Maar in de verhalen zit altijd een sleutel verborgen die ons verder kan brengen in de zoektocht naar een gelukkig leven. Daarom wordt in de vieringen het verhaal altijd uitgelegd en gekoppeld naar de tijd van nu. Er zijn ook boeken te koop waarin deze verhalen uitgelegd worden, zoals de serie “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden, of de boeken van Anselm Grün.

Dat wij regelmatig de tijd nemen voor de verhalen van dit boek der boeken en ons er door mogen laten raken. Verhalen waarin God ons tegemoet komt en ons mee wil nemen naar een leven dat ons optilt uit de dagelijkse zorgen en beslommeringen. Verhalen die ons brengen bij onze diepste kracht en wijsheid. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

Thema: Op weg gezet                                                      15e zondag door het jaar

  1. 10 juli 19.00 uur: Viering van woord en gebed
    Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
    2. Onderhoud kerkhof

Thema: Rust wat uit                                                        16e zondag door  het jaar

  1. 18 juli 09.00 uur: Voetbalviering m.m.v. enkele leden

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 10 juli

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 18 juli

Jaargedachtenis: Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Gerard Bekhuis, Herman Rikhof.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Karel Poiesz, overl. oud leden en leden van de voetbalvereniging Langeveen en Pastoor Janssen en Pastor Heuven die onze vereniging een warm hart toedroegen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 10 juli 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, Y. Nijhuis, M. Pouwels
Coronacoördinator: P. Plegt, M. Hesselink, M. Pegge

 

Zondag 18 juli 09.00 uur
Coronacoördinator: J. Grootelaar, A. en W. Groot Kormelink

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

In verband met vakantie is het locatiesecretariaat gesloten

van 23 juli tot en met 13 augustus 2021.

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste parochianen,

Samenwerking met de H. Plechelmus parochie.

In het kader van de samenwerking met de H. Plechelmus parochie werkt ondergetekende vanaf heden 8 uur per week in Oldenzaal en haar vier kerkdorpen. Het pastorale team van deze parochie heeft behoefte aan ondersteuning in de opzet van het jongerenpastoraat. Voor mij een uitdaging om met de ervaring vanuit onze parochie in de Plechelmus parochie het jongerenpastoraat te gaan opzetten.

Jongerenpastoraat staat hoog in het vaandel, jongeren zijn onze toekomst. In onze parochie is gebleken dat wij jongeren op een eigentijdse wijze kunnen meenemen in het geloof. Geloof dat aansluit bij hun levensfase. In onze H. Pancratius parochie is in bijna 6 jaar veel ervaring opgedaan, de ervaringen vanuit Rock Solid zal ik meenemen en gebruik van gaan maken in de H. Plechelmus parochie.

Dat zal consequenties hebben voor mijn taken pakket in onze parochie, samen met mijn collega’s zal worden gekeken naar ons taken pakket wat ik wel blijf doen en wat voor mij niet meer of minder mogelijk zal zijn. Ik zal uiteraard de kinderkerk, jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid blijven aansturen.

Wij zullen u daarover informeren.

Met hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 

Brussencursus

Op 25 augustus gaat er weer een nieuwe Brussencursus van JMZ Go! van start! De brussencursus is bedoeld voor kinderen die opgroeien met een bijzondere broer of zus. Bij de Brussencursus staat het opgroeien met een bijzondere broer of zus centraal.

Tijdens de cursus van 5 bijeenkomsten praten we over de thuissituatie en krijgen we inzicht in onze emoties en manier van handelen. We doen leerzame spellen en (knutsel) activiteiten die te maken hebben met het opgroeien als jonge mantelzorger. Interesse of wil je meer informatie? Meld je dan aan via info@jmz-go.nl of bel naar 06-35894536.

Wie: Jonge mantelzorgers van 8-12 jaar en 12+

Locatie: Deldenerstraat 22 te Hengelo

Wanneer: 25 augustus 2021, elke woensdag gedurende 5 weken

Kijk voor meer informatie op www.jmz-go.nl

Met vriendelijke groeten,

Chey Malaihollo, Consulent Jonge Mantelzorgers, +316 38594536

Bereikbaar op ma, wo & do

 

Samen wandelen in de omgeving van Vasse

We wonen in een prachtige omgeving met een schitterende natuur, waarin we mooie wandelingen kunnen maken. Samen wandelen is gezellig en brengt verbondenheid.

De Pancratius commissie organiseert op 14 juli een wandeling voor alle belangstellenden in

en buiten de parochie in de omgeving van Vasse. De lengte is 5 kilometer.

We starten om 9.30 uur bij de kerk. Er is onderweg volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Onderweg worden er enkele teksten gelezen ter inspiratie, onder anderen bij het Maria kapelletje aan de Hooidijk. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken op het terras van het parochiecentrum in Vasse.

Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

U bent van harte uitgenodigd!

Hartelijke groeten,

De Pancratius commissie :

Anne Bossink, Marian Groothuis, Ans Schothuis, Leo Stamsnieder, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Intenties Pancratiusdag 2021

Beste parochianen,

De gemeente Tubbergen heeft toestemming gegeven dat we dit jaar de Pancratiusdag weer kunnen vieren bij de Kroezeboom te Fleringen. De maatregelen van 1,5 meter afstand blijven vooralsnog gehandhaafd. Bij slecht weer zullen we zoals gebruikelijk uitwijken naar de basiliek te Tubbergen.

Wilt u voor deze viering een misintentie opgeven dan kan dit zoals gebruikelijk bij uw lokale secretariaat. Zij zullen er dan zorg voor dragen dat de intenties worden gelezen tijdens de Pancratiusviering.

Graag tot zaterdag 5 september.

Pastoraal team H. Pancratius parochie

Pastoor C. Pikkemaat, Diaken B. Huitink, pastoraal werker J.Meupelenberg, pastoraal werker C.