Jaargang 56 nr. 30 en 31                                                                  27 juli t/m 9 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vacare Deo!

Op het moment van dit schrijven, is er een Nationaal Hitteplan van kracht: extreme temperaturen van ver boven de 30 graden worden verwacht. Weliswaar vallen de vakanties wat laat in de maand juli, toch zijn de eerste signalen van die tijd er al. De eindexamenscholieren hebben al enige tijd vrijaf en treffen voorbereidingen op een (hopelijk) nieuw hoofdstuk in hun leven. Ook de televisie schakelt langzaamaan over op de zomerprogrammering.  Als u dit leest, is de vakantie voor u al aangebroken of nadert met rasse schreden.

Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent ‘vrij zijn’. Vrij van verplichtingen, van vaste patronen. Het is tijd voor een vrije bos- of bergwandeling, waarbij we niet bang hoeven te zijn om een andere weg in te slaan dan normaal. We hoeven immers niet op tijd terug te zijn. Die aaneengesloten, vrije dagen geven ook de mogelijkheid om ons méér toe te leggen op onze contacten met vrienden en gezinsleden. En hiervoor kunnen we blijven in de vertrouwde omgeving van het huis of we gaan op reis. We doen nieuwe ervaringen op in het buitenland, proeven van een onbekende cultuur en genieten van een ander klimaat. Allemaal, stuk voor stuk, verrijkende ervaringen die mogelijk zijn, omdat we vrij zijn van verplichtingen en zorgen.

Vacare kan ook ‘Vacare Deo’ zijn: vrij zijn voor God. Deze Latijnse spreuk staat o.a. boven de ingang van de St. Adelbertabdij (benedictijnen) in Egmond-Binnen. Omdat we vrij zijn van alle beslommeringen van het dagelijkse leven, kunnen we openstaan voor God die ons leven een bepaalde richting in kan sturen, ons kan aanvuren en sterken om nieuwe wegen in te slaan. In vrijheid kunnen we ons met ons geloof bezighouden, kunnen we werken aan ons christen-zijn. In die vrijheid kunnen we ons laten inspireren door de nieuwe ervaringen die we opdoen, onze gedachten de vrije loop laten, ze onderzoeken en komen tot nieuwe ideeën. Het is vaak in de ontspanning dat problemen kunnen worden opgelost die op momenten van stress onoplosbaar leken. Daarom is vakantie een tijd van recreatie, herschapen worden. We zeggen wel eens: Je wordt er een heel ander mens van. De komende maanden mogen we vrij zijn, een stapje terugnemen van het dagelijkse leven en open staan voor het andere. Laten we proberen ook open te staan voor de Ander, voor wat God met ons leven wil.

Graag wens ik u – mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur – een zalige vakantieperiode toe en voeg daarbij een zegenbede van St. Patrick, de patroonheilige van Ierland:

De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u, als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u, om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vragen                                                                    17e zondag door het jaar

  1. 28 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

  1. 30 juli                             geen viering

 

Thema: Werken voor God                                             18e zondag door het jaar

  1. 3 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondagsmisboekjes

  1. 6 aug. geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 juli

Jaargedachtenis: Hendrik Paus.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 augustus

Jaargedachtenis: Harry Nijkamp.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 28 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink/J. Lesscher/M. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Zaterdag 3 augustus 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

14/7                          €65.00                      €50.95 (eigen kerk)

20/7                          €33.00                      €21.70 (pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST. PANCRATIUS LANGEVEEN                                                                                                Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546 – 681142;                                                                                                    e-mail: info.langeveen@hpancratius.nl                                                                                                                                                                         Locatiesecretariaat open:  vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur, maar van vrijdag 26 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten.

INFORMATIEBLAD                                                                                                                                                                                          Dit Informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 augustus. Dat Infoblad is dan in verband met de vakantietijd voor een periode van drie weken en loopt tot 28 augustus. Ook dat Infoblad is dan voor een periode van drie weken en wel tot 18 september. Houdt u hier rekening mee met de aanlevering van kopij en opgave van misintenties?

Voor het Informatieblad van 7 augustus dienen kopij en misintenties vóór donderdag 1 augustus  18.00 uur te worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Beschikbaarheid pastor Linh

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

In goed overleg is binnen het pastoraal team afgesproken dat pastor Linh vanaf heden geen uitvaarten meer verzorgt.

Pastor Linh blijft wel beschikbaar voor ziekenzalvingen, pastorale zorg en  doop- en eucharistievieringen.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellen Platz in Kevelaer is.

Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer.

Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer.

Naast de bus processie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen.  Ook willen wij u van harte uitnodigen hier aan deel te nemen.

Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019.

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

Het koor ’t Lutters Geluutke met aanvulling van dames van het Nederlandstalig Plechelmus Koor Oldenzaal zal de zang verzorgen in de vieringen van vrijdag 23 augustus.

Het koor van Noord Deurningen zal de zang verzorgen in de viering op zaterdag 24 augustus.

De intentie voor de bedevaart is zeker actueel:
”HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN?”

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:

Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.

Zaterdag 24 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel.

Om 14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts.

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden.

Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink.

Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Naast dit tweedaagse programma zijn er momenteel ook gesprekken met een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving om op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan te sluiten.

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp.

De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman.

Op zaterdag 24 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente

Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Opgave voor 10 augustus 2019 bij Johan Paus, tel. 0546-681224