Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 32, 33 en 34                                                                 7 t/m 27 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Brood des levens                                              19e zondag door het jaar

  1. 7 aug. 19.00 uur: Viering van woord en gebed
    Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
    2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Opgenomen in liefde                                  Maria Tenhemelopneming

  1. 15 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering met enkele leden

van het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

Thema: Kiezen voor Hem                                              21e zondag door het jaar

  1. 22 aug. 09.00 uur: Viering van woord en gebed

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. MIVA

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 7 augustus

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Jan Weusthuis, ouders Mensen-Weusthuis, Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Jan Bertels

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 15 augustus

Jaargedachtenis: Bennie Steggink, Herman Hagedoorn, Toon Grootelaar.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Jan Bertels, Bernard vd Aast, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 22 augustus

Jaargedachtenis: Marietje ter Braak-Vennegoor

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Jan Bertels, fam. Oude Elberink-Rikhof.

Overige intenties: uit dankbaarheid.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 7 augustus 19.00 uur

Lector: J. Lescher, Y, Nijhuis, A. Schothuis
Coronacoördinator: J. Pouwels, M. Pegge, J. Grootelaar

 

Zondag 15 augustus 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Coronacoördinator: H. Flims, A. en W. Groot Kormelink

 

Zondag 22 augustus 09.00 uur
Lector: A. Schothuis, T. Rozenkamp, I. Scholten

Coronacoördinator: E. en Y Wuite, J. Weusthuis

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 augustus 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Het centraal secretariaat is wegens vakantie gesloten

van vrijdag 23 juli t/m maandag 16 augustus 2021

 

MIVA ondersteunt met vervoer en communicatie

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken.. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook verder weg.

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Pionier Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school.

Het centrum biedt zorg aan mensen in een groot gebied. “Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling. Zo helpen we de kinderen met een handicap die hier wonen, dat zijn er nu 81. Zij krijgen onderwijs in onze kleine school, waar we kinderen met en zonder handicap les geven. Ook de mensen uit de omgeving kunnen bij ons centrum terecht. Op die manier krijgen we wat inkomsten binnen voor onze programma’s.”

Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar.”

Op www.miva.nl leest u meer over het project van Duncan. Wilt u het project van Duncan nu al steunen? Scan dan onderstaande QR code en doneer. Hartelijk dank!

Doneer met uw mobiel

Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer via tikkie.

Namens alle MOV groepen in de parochie, alvast dank voor uw bijdrage.