Jaargang 56 nr. 32, 33 en 34                                                               10 t/m 30 aug.                      e

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Paraat                                                                      19e zondag door het jaar

  1. 11 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen kerk

  1. 13 aug.                       Geen viering
  2. 15 aug. Maria ten Hemelopneming

Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarslicht bij Maria

 

Thema: Vuur op aarde                                                     20e zondag door het jaar

  1. 17 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

  1. 20 aug. Geen viering

 

 

 

Thema: Ik ken Uw werken                                            21e zondag door het jaar

  1. 25 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud Kerkhof

  1. 27 aug. Geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 11 augustus

Jaargedachtenis: Herman Hagedoorn.

Misintenties: Bernard vd Aast, Jan Weusthuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 15 augustus

Misintenties: overl. fam. Oude Elberink-Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 17 augustus

Jaargedachtenis: Bernardus ter Groot, Marie Waaijer-Fleerkotte, Bennie Steggink, Toon Grootelaar.

Misintenties: Karel Poiesz, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 25 augustus

Jaargedachtenis: Bennie Mensen.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, ouders de Koning-Brekelmans, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 11 augustus 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Misdienaars: M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten

 

Donderdag 15 augustus 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: W. Kuiphuis, D. Pouwels
Collectanten:  B. Oude Weernink, J. Grootelaar
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Zondag 25 augustus 09.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

28/7                          €37.00                      €27.10 (Pastorale zorg)

3/8                            €43.00                      €39.30 (misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open:  vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur, maar van vrijdag 26 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten.

INFORMATIEBLAD                                                                                                                                                                                          Dit Informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 augustus. Dat Infoblad is dan nog een keer voor een periode van drie weken en loopt tot 18 september. Daarna verschijnt het Infoblad weer om de 14 dagen in de even weken, en wel tot 18 december 2019, een week voor Kerstmis. Houdt u hier rekening mee met het aanleveren van kopij en de opgave van jaargedachtenissen en misintenties?

Voor het Informatieblad van 28 augustus dienen kopij en misintenties vóór donderdag 22 augustus  18.00 uur te worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

MIVA collecte 2019: Elk kind mag meedoen

Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”.

Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids.

Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op.

Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’.

Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme gezinnen en kinderen in afgelegen en onherbergzame gebieden. Om op deze plekken te komen is een auto noodzakelijk.

De opbrengst van de collecte van 2019 is bestemd voor zes auto’s voor mensen zoals Clementine in Kameroen die gezondheidszorg en onderwijs voor achtergestelde meisjes bereikbaar maken.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42INGB0000002950 ten name van MIVA ’s-Hertogenbosch.

 

Kunst in de Kerk 2019.

Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, in het laatste weekend van augustus 2019, kunt u zich laten verrassen door prachtige kunstwerken tentoongesteld in de protestantse kerk aldaar.

 

Drie dagen met kunst, waarbij de werken een draad, soms een kabel, naar geloof en spiritualiteit hebben.

 

In de serene omgeving van dit mooie kerkje gaat het niet om showen en verkopen, maar om de ruimte om je te laten inspireren, aan het denken te zetten, om te praten over het werk, de gedrevenheid, het geloof zelf, kerk zijn en nog veel meer. De kunstenaars zijn zelf aanwezig en gaan graag het gesprek met u aan. Als u dat wilt tenminste.

Mocht iemand toch een werk willen kopen, dan gaat 10% naar de kerk, die zich belangeloos openstelt deze dagen.

 

Een prachtige gelegenheid om open kerk te zijn!

 

 

Waar:            Protestantse kerk te Ootmarsum

Wanneer:     23, 24 en 25 augustus 2019

www.parochielumenchristi.nl

 

KVO Langeveen

Op dinsdag 27 augustus gaan we op de fiets naar kaasboerderij het Hoepel in Vasse. Daar krijgen we een rondleiding en komen van alles te weten over de bereiding van kaas en wat daar allemaal mee samenhangt.
Hierna gaan we naar Ria’s eetcafé voor een heerlijke broodmaaltijd.
We vertrekken om 13.30 uur bij café Nobbenhuis. De eigen bijdrage is €15.
Opgave voor 20 augustus bij elly@oudesteenhof.nl of 06- 23205768