Jaargang 56 nr. 35,36 en 37                                                    31 aug. t/m 20 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De kerk in de vakantietijd

 

Als de schoolvakanties beginnen dan lijkt alles stil te vallen, geen vergaderingen, geen sporttrainingen, er komt een periode van rust. Bij de kerk is dat niet anders, vrijwilligers gaan op vakantie, geen vergaderingen met werkgroepen, geen doopvoorbereiding, secretariaten gaan dicht, koren nemen vakantie of zingen met minimale bezetting. De kerk gaat ook op vakantie.

Hoe zit dit met het pastorale team? Ook zij gaan op toerbeurt op vakantie, wat doen zij buiten de eigen vakantie om, vergaderingen zijn er niet, geen doopvoorbereiding, alles is in rust bij de kerk. Alleen nog vieringen?

Het pastorale team is in de vakantie niet in de ruststand.

Het pastorale team ruimt op, kent u dat, aan het einde van het werkjaar, bureau en computer opruimen? Kasten en mappen op orde brengen. Daar zijn de pastores niet de gehele vakantieperiode mee bezig. Het nieuwe werkjaar moet voorbereid worden.

Als ik terug kijk naar mijn vakantieperiode dan ben ik bezig geweest met voorbereidingen treffen voor het nieuwe werkjaar. Wat moet ik doen voordat de scholen en alles weer gaat beginnen? Werkplannen afronden, opzet maken voor de flyers, gesprek met nieuwe vrijwilligers, locaties zoeken om nieuwe werkjaar te beginnen met kinderkerk en Rock Solid. Het nieuwe vormselproject voorbereiden met vrijwilligers. Artikelen schrijven voor goede promotie van activiteiten, en natuurlijk planning goed afstemmen zodat mijn agenda niet volschiet.

Waar wij ook tijd voor nemen, extra aandacht voor huisbezoek, vaak in de drukte schieten huisbezoeken erbij in. In de tijd van vakantie is er meer ruimte voor het huisbezoek.

Zes weken vakantie, kerk gedeeltelijk in de ruststand, maar ook in beweging voor het nieuwe werkjaar.

Ik wens de vrijwilligers, koren en alle mensen die zo nabij betrokken zijn bij de kerk veel succes en inspiratie toe voor het nieuwe werkjaar.

 

Hartelijke groeten,

Diaken

Bert Huitink

 

Thema: Pancratiusdag                                                                                                         

  1. 1 sept. 10.00 uur: Centrale viering Kroezeboom (bij slecht weer in

Basiliek Tubbergen) Pastorale team.
di. 3 sept         09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Linh) Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken.

 

Thema: Onderscheiden/zieken zondag                  23e zondag door het jaar

  1. 8 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Plaatselijke Zonnebloem

di.10 sept.                            geen viering

 

 

 

Thema: Bekering brengt vreugde                              24e zondag door het jaar

  1. 14 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

  1. 17 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Sacrament van de Zieken: Pastor Heuven. Dat hij hierdoor kracht en sterkte mag ondervinden.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 1 september

Jaargedachtenis: Paul Bekhuis, Truus Meijer-Paus.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders Mensen-Kleizen, Johan Koopman, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, ouders Kroeze-Leemhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 8 september

Misintenties: Gerard Pegge-José Damhuis-Pegge, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Bennie Steggink, Dien Droste-Derkink en Bernhard Droste.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 14 september

Jaargedachtenis: Joop van de Aast.

Misintenties: Sien Weusthuis-Haarhuis, Karel Poiesz, Herman Oude Elberink, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, fam. vd Aast-Goosen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 1 september 10.00 uur

Lector: Pastorale team

Zondag 8 september 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: M. Weultjes
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Kroeze

Zaterdag 14 september 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: J. Kienhuis, D. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

11/8                          €59.00                      €44.70 (eigen Kerk)

17/8                          €53.00                      €37.76 (Pastorale zorg)

25/8                          €60.20                      €50.22 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 18 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 12 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl, tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AFWEZIGHEID KOSTER GERRIT OLIMULDER

Op 11 september moet Gerrit Olimulder een heupoperatie ondergaan. Hierdoor kan hij enkele maanden zijn werk als koster niet doen, in het begin zeker niet. Zijn taken worden voor zover mogelijk overgenomen door Marietje Grootelaar (tel: 0546-681421), Monique Pouwels (0546-681719) en enkele andere betrokken vrijwilligers.

 

GEVRAAGD:

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Vrijdagmiddag 11 oktober vanaf 13:30 en zaterdag 12 oktober van 8:30 tot 12:30 uur is de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Deze schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in september/oktober.

Omdat het natuurlijk weer een behoorlijke klus is, hopen we

dat een flink aantal mensen zich zullen opgeven.

Vele handen maken licht werk!

Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen. Voor eten en drinken wordt gezorgd!

Opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen kan bij:

Evelien Olimulder: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Tel: 0546-633063, 06-49077776

De Beheercommissie Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

Pancratiusdag 2019 in teken van “Geloof, hoop en liefde”

Met het thema “Geloof, hoop en liefde” opent de Pancratius parochie het nieuwe pastorale werkseizoen op zondag 1 september bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema houdt verband met het evenement ‘Samenloop voor Hoop” dat enkele weken later in Tubbergen plaats zal vinden.  In een eucharistieviering, waarin het pastoraal team zal voorgaan,  wordt stilgestaan bij de betekenis van dit evenement voor het leven van zieke en gezonde mensen. Dit gebeurt onder anderen door Henny Oude Geerdink en Marietje Kuiphuis. Miriam Wesselink zal een lied laten horen dat ze zelf geschreven heeft.  Kinderkoor “Unique” uit Albergen zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met leden van andere kinderkoren uit de parochie. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee en ranja en zelfgebakken cake. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op deze Pancratiusdag. De viering begint om 10.00 uur.

Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek van Tubbergen.

 

ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN

In maart van dit jaar was de laatste ‘anders vieren’ viering.  Hiermee doorgaan was een veel gehoorde reactie. Het anders vieren staat telkens in het teken van een actueel thema, met de preek van de leek, actuele voorbeden en liederen die een gelovige betekenis hebben.

In oktober staat de volgende viering gepland, Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

In onze samenleving is dat nog niet vanzelfsprekend. In het anders vieren willen wij daar bij stilstaan.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen. De gastspreker zal vertellen over een belangrijke keuze in zijn leven.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere viering te worden.

 

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

 

 

ONDERWEG MET MARIA

In oktober gaan we in Langeveen aandacht schenken aan de Mariamaand.

Wat eerst in de meimaand plaats vond in de vorm van een Mariaprocessie is verplaatst naar de maand oktober. De werkgroep wil nieuw leven blazen in de Mariaprocessie door meer aansluiting te zoeken bij veranderingen in de maatschappij en dus ook in de beleving van de kerkgang. Vandaar deze nieuwe datum en nieuwe naam. Dit jaar willen wij samen met Maria aandacht schenken aan “DANKBAARHEID”.

Het leven bestaat niet uit vanzelfsprekendheden. Voor het goede dat wij in ons leven ontvangen mogen wij dankbaar zijn. Kijk naar de schepping om ons heen, de natuur, de verschillende jaargetijden, mensen die ons op de weg door het leven nabij zijn, geloof dat ons leven verrijkt en kracht geeft. Niet alleen onze zorgen en vragen bij Maria neerleggen, maar haar ook danken voor het goede dat wij ontvangen in ons leven.

De werkgroep is druk bezig met de voorbereiding en het belooft een fijn samenzijn te gaan worden waar ook plaats is voor de kinderen. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met de Mariaschool op.

De werkgroep hoopt dat vele parochianen met hun kinderen zich bij ons zullen aansluiten.

 

‘Onderweg met Maria’ op 27 oktober a.s. om 14.30 uur vanuit de H. Pancratiuskerk in Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Namens de werkgroep onderweg met Maria

Diaken Bert Huitink

 

Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 16 september starten we met het nieuwe programma voor de senioren Langeveen en Bruinehaar.

We  beginnen dit seizoen met een bezoek aan de “Herterij” in Geesteren  waarna we de middag af sluiten met een heerlijk stamppot buffet.

Het vertrek is om 14.00 uur met eigen vervoer vanaf cafe/restaurant Nobbenhuis.

Wanneer er mensen zijn die geen vervoer hebben kunnen bij één van ons (bestuur) in de auto.

De kok wil graag weten voor hoeveel mensen hij het stamppot buffet moet klaar maken daarom graag opgeven voor voor vrijdag 13 september a.s. bij

 

  • Elly Oude Geerdink telefoon 0546-68593
  • Ineke Eggengoor telefoon 06-13333397

 

De volgende bijeenkomst is maandag 14 oktober in het witte kerkje te Bruinehaar.

Nieuwe leden zijn dan van harte welkom en kunnen geheel vrijblijvend een middag meemaken, de kosten zijn die middag alleen koffie en een consumptie.