Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 37 en 38                                                                     10 t/m 23 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Anders beginnen aan een nieuw werkjaar!

Een nieuw werkjaar gaat beginnen, het nieuwe werkjaar is eigenlijk al begonnen, als de scholen beginnen dan begint het leven in de parochie, gaan verenigingen weer van start, alles gaat weer beginnen. Je hoort vaak dat mensen opstartproblemen hebben, op gang moeten komen. Zelf had ik dit jaar opstartproblemen, na de vakantie begon ik ‘anders’ dan andere jaren. Hoe kwam dat?

De veranderingen in het pastoraat team zorgen voor onzekerheden. Twee collega’s van ons pastoraal team, pastores Pikkemaat en Meupelenberg, gaan onze mooie parochie verlaten. Dan denk je: er blijft een klein team over, hoe verder, komen er nieuwe collega’s, wat staat ons te wachten? Met deze onzekerheden begon ik na de vakantie, het was dit jaar anders beginnen.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf  weten we nog niet hoe het verder zal gaan, er wordt gewerkt aan ons pastoraal team. Er zal in de loop van het najaar een nieuwe pastoor komen, er zal mogelijk geen nieuwe vacature voor pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg worden uitgezet. Het is allemaal onzeker hoe ons team eruit gaat zien. Momenteel en de rest van dit kalenderjaar moeten wij het doen met de riemen die wij hebben.

De parochie is niet alleen van een parochie bestuur, een pastoraal team, beheer commissie en pastoraatsgroep en werkgroepen en centraal secretariaat, de parochie is van ons allemaal.  Wij hebben veel vrijwilligers met de nodige kwaliteiten, zij hebben veel in hun marche en doen veel. Veel werkzaamheden zullen voorlopig zonder pastorale begeleiding moeten gaan plaats vinden, er zullen mogelijk werkzaamheden moeten worden overgenomen door nieuwe vrijwilligers.

Dat zegt veel over de toekomst, pastorale team gaan niet groter worden, ze worden kleiner of het werkgebied van pastores gaat groter worden. Onze parochie staat voor een nieuwe uitdaging!

Wij gaan door, wij vragen u van harte om begrip te hebben voor de situatie waar wij inzetten, als wij  pastores ‘nee’ moeten zeggen is dat niet zonder reden. Wij hopen op ondersteuning, onze vrijwilligers zijn volop in beweging, wij hopen van harte dat er nieuwe mensen opstaan om te helpen waar dat nodig is.

Ondanks de onzekerheden wensen wij u een goed, geïnspireerd en mooi werkjaar toe.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Nationale ziekendag                                       24e zondag door het jaar

 1. 10 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Pancratiusdag                                                      25e zondag door het jaar

 1. 18 sept. 10.30 uur: Gezamenlijke viering Pancratius dag bij de

Kroezeboom Fleringen.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 10 september

Jaargedachtenis: Lena Geerink-Oude Geerink, Maria Bertels-Flinkers

Misintenties: Maria Bertels-Flinkers, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Herman Oude Elberink, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 18 september

Deze misintenties worden in het weekend van 25 september gelezen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 10 september 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, L. Oude Nijeweeme, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig en op doordeweekse dagen beperkt aanwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Uitnodiging voor Pancratiusdag

Op zondag 18 september om 10.30 uur starten we het nieuwe pastorale werkjaar met de jaarlijkse Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. De viering zal in het teken staan van de vredesweek.  Het koor Cantiamo uit Albergen zal de zang verzorgen. Leden van alle andere koren uit de parochie worden uitgenodigd om zich bij het koor aan te sluiten. Dit jaar zijn er ook activiteiten van de kinder-, jeugd- en jongerenkerk. Na afloop van de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. We hopen vele mensen te mogen begroeten. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Uitnodiging afscheid
pastoraal werker
Jacqueline Meupelenberg

Per 1 oktober heeft pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg een nieuwe functie aanvaard als Geestelijk Verzorger  bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).

 

Na 13 jaar verlaat zij de H. Pancratius parochie. In verband hiermee nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsviering op:

woensdag 14 september 2022

 

om 19.00 uur in de H. Pancratiuskerk, Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen

bij zaal Kottink, Dorpsstraat 36, 7678 AW Geesteren.

 

U bent van harte welkom.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

 

 

 

Vredesweek 2022

Wat is de Vredesweek?

Kent u de organisatie PAX? Deze organisatie organiseert van 17 t/m 25 september de nationale actieweek voor vrede. Onze tijd laat zien dat vrede niet vanzelfsprekend is. Denk maar aan de oorlog in de Oekraïne. Of aan de toenemende verharding, onverdraagzaamheid en polarisatie in onze eigen samenleving. In plaats van met elkaar te praten, staan steeds meer mensen of groepen tegenover elkaar. Het kan echter anders.

Deze editie staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Vrede, verdraagzaamheid, begrip en tolerantie hebben onze aandacht nodig. Voor vrede zijn moed, durf en waakzaamheid nodig. Grote veranderingen beginnen vaak klein: in onze eigen straten, buurten, scholen, kerken, moskeeën, bibliotheken, boekhandels en gemeenten. In het hele land worden vele activiteiten georganiseerd. Van filmavonden tot festivals. Van (gezamenlijke) maaltijden tot vieringen en debatten. Honderden verschillende activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Zo laten mensen zien dat vrede mogelijk is. Doet u mee?

Wat kunt u doen?

Wilt u graag wat doen en heeft u hierbij hulp nodig? PAX heeft hiervoor inspirerende ideeën en praktische tips. Kijk hiervoor op hun mooie site: www.vredesweek.nl onder het kopje ‘Wat kun jij doen’.

Wat doen wij?

Op zondag 18 september zal om 9.30 uur in de parochiekerk van de heilige Plechelmus te Saasveld een Vredesviering plaatsvinden, eveneens op zondag 25 september om 9.30 uur in de parochiekerk van de heilige Plechelmus te Deurningen.

Tijdens beide vieringen zal een voormalig vluchteling die met de dood is bedreigd een gedachte uitspreken over zijn en onze zoektocht naar vrede.

U bent van harte uitgenodigd één van beide vieringen bij te wonen.

Gezamenlijke MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Traditie Glasrijk-concert voortgezet in de Pancratiusbasiliek

Het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen geeft samen met het Groot Mannenkoor Zwolle op zaterdag 1 oktober na lange tijd weer een concert tijdens Glasrijk Tubbergen. Door de covid-19 maatregelen is het een paar jaar niet mogelijk geweest om een concert te organiseren in de basiliek in Tubbergen. Nadat deze maatregelen niet meer gelden is er besloten om deze traditie tijdens het grootste culturele evenement van de gemeente weer voort te zetten.

Het Tubbergse koor heeft de nodige ervaring. Optredens in het verleden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en in de kathedraal van Beijing zijn hier een bewijs van. Ondanks dat het lastiger wordt om nieuwe leden te werven zijn dit jaar toch nog 4 nieuwe leden toegetreden. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd van harte welkom.

Het ongeveer zeventig man tellende Groot Mannenkoor Zwolle bestaat al meer dan honderd jaar en zingt meerstemmige koorwerken op het hoogst haalbare niveau. Ook dit koor zing regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

Deze editie is het Groot Mannenkoor Zwolle bereid gevonden om deze avond luister bij te zetten. Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof zullen beide koren een prachtig repertoire ten gehore brengen. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Franz Schubert, Rachmaninov, Händel en Verdi.  O.a. uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulsof en Nadine Eeman.

Het belooft een prachtig concert te worden waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Wanneer vindt het plaats? Zaterdag 1 oktober om 19:00 uur. De basiliek is open om vanaf 18:30 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via www.glasrijk.nl en bij De Secretaresse aan de Grotestraat 57a te Tubbergen of voor aanvang bij de ingang van de basiliek.

 

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds Langeveen

In de week van 12 tot en met 17 september zal de landelijke collecte van het PBF Spierfonds weer plaatsvinden.

Eind mei is de Goede Doelenactie in Langeveen geweest, maar het PBF Spierfonds heeft hier niet aan meegedaan.

Wij hopen dat u de collectanten niet teleur zult stellen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

 

Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

Rol werkgroep wereldlichtjesdag en Rock Solid tijdens uitreiking Ariënsprijs.

Op 22 oktober aanstaande is de uitreiking van de Ariënsprijs. Op die dag zal Rock Solid zich presenteren voor alle genomineerden en geïnteresseerden. De werkgroep Wereldlichtjesdag zal die dag worden geïnterviewd door de jury en tekst en uitleg geven over wat de werkgroep inhoudt en hoe zij wereldlichtjesdag vorm geven. Beide groepen zijn tevens genomineerd voor de Publieksprijs.

Heeft u nog niet gestemd op één van beide werkgroepen., dit kan nog tot 15 oktober via: www.aartsbisdom.nl/stembus.

Op de website van de parochie kunt u het boekje met alle genomineerden inzien. Binnenkort komen er ook papier exemplaren in alle kerken te liggen en in de Mariakapel in Albergen.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Opzet Programma uitreiking Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis in Deventer-Colmschate,
Titus Brandsmaplein 2, 7423 EM Deventer

Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur

10.00 uur: zaal open met koffie, thee en cake

10.30 uur: Opening en welkom

10.35 uur: Gebedsdienst met als voorganger Mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury.

10.45 uur: Interviewblok Diaconie en armoede met twee diaconale initiatieven over diaconie en

armoede. Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 05 Kinderarmoede Motiveren tot bewegen en gezonde voeding

Oldenzaal en met nr. 12 boodschappen voor gezinnen in de knel Baarn.

10.55 uur: Muziek I:

11.00 uur: Theologisch Commentaar op de 25 diaconale initiatieven

door Hans Oldenhof  namens de Jury Ariëns Prijs.

11.20 uur: Tweede interviewblok Diaconie en Werken van

diaconale initiatieven. Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 06 M25 St. Jorisparochie Almelo en

met nr 15

Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie

      Tubbergen.

11.30 uur: Derde interviewblok Diaconie en ontmoeting met twee

diaconale initiatieven.

Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr.18 Rol wandelclub Mariënheem en

met nr. 24 Vluchtelingenopvangplek in Leersum.

11.40 uur: Muziek II:

11.50 uur: Markt met vijf diaconale initiatieven, die zich tijdens de markt voorstellen in verschillende ruimtes en met de aanwezigen in gesprek gaan:

Nr. 03 Vincentiushuis Groenlo

Nr. 09 Groentetuin Lettele en Voedselbank Deventer

                      Nr. 11 Rock Solid H. Pancratiusparochie

Nr. 17 Soepcafé Wijhe

Nr. 23 SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek

Tevens een stand voor het Ariëns-Comité en het aartsbisdom Utrecht

12.30 uur: Lunchpauze

13.15 uur: Heropening en welkom

13.20 uur: Interviewblok Diaconie op allerlei manieren met twee diaconale initiatieven.

Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 10 Fietsderieje Dalfsen en met nr. 15 Ommen geeft warmte

13.30 uur: Uitreiking Publieks Prijs door Hub Crijns

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

13.40 uur: Uitreiking Tweede Prijs Ariëns Prijs 2022 door Mgr. Th. Hoogenboom

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

13.50 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2022 door Mgr. Th. Hoogenboom

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

14.00 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes 2022 aan alle diaconale initiatieven, de           juryleden, bisschop, dienst publiciteit aartsbisdom, sponsors en fotoshoot op het podium.

14.20 uur: Slot, hapjes en drankjes

15.00 uur: afronding en start opruimen

 

Bereikbaarheid

Het Titus Brandsma Huis is gemakkelijk te bereiken per trein:

Bestemming: station Deventer-Colmschate, U loopt het perron af, zó bij ons binnen…

Met de auto:

Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven:

Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.

 

Bezinningsdag gaat met pensioen

Het is een thema dat vele mensen op diverse manieren bezighoudt: wanneer stopt iets? Het einde van het werkzame leven is soms noodgedwongen. Denk aan arbeidsongeschiktheid, ziekte, reorganisaties of andere omstandigheden. Veel vaker is het een kwestie van bereikte leeftijd waarop je met pensioen gaat. Waar dat voorheen met 65 jaar was, is de pensioengerechtigde leeftijd in de afgelopen decennia langzaam maar zeker naar achter geschoven tot momenteel 68 jaar.

We hopen allemaal daarna nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten van het leven. Maar de realiteit is dat dit regelmatig ook met gebreken gepaard gaat. Ziekte en kwakkelende gezondheid kan ons ten deel vallen. En ook het vinden van een fijne en zinvolle invulling van de soms lange en eenzame weken is voor velen een uitdaging.

Sinds 1954 is – begonnen vanuit de parochie in Almelo – een steentje bijgedragen om voor deze mensen een moment van bezinning en hopelijk verlichting te creëren. In totaal heeft namelijk 52 keer een jaarlijks driedaags Ziekentriduum plaatsgevonden. Initieel gestart in de Georgiuskerk en alleen voor parochianen uit Almelo, en daarna voor een zeer lange periode bij Kampkuiper in de Harbrinkhoek en ook voor parochianen uit Tubbergen. Sinds 2006 is dit voortgezet in een ééndaagse Bezinningsdag bij ’t Meulenbelt in Almelo. Een ontmoetingsdag gehouden voor zieke en oudere parochianen van de Rooms Katholieke parochies in de gemeentes Almelo en Tubbergen. De laatste editie heeft plaatsgevonden in 2019. Door corona is het sindsdien niet mogelijk gebleken de dag opnieuw te organiseren. De organisatie heeft de afgelopen periode gebruikt om zich te bezinnen over de toekomst van de dag. Weloverwogen en met pijn in het hart is besloten om na 68 mooie jaren te stoppen met de organisatie. Een besluit waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Zonder anderen tekort te doen was deze organisatie niet mogelijk geweest zonder de jarenlange leiding van achtereenvolgens mevrouw Reisberman, mevrouw Van den Broek en de laatste circa vijftien jaar mevrouw Hulshof.

Langs deze weg gaat een welgemeende dank uit naar de vele vrijwilligers, pastorale teams en andere betrokkenen die gedurende vele jaren belangeloos en vol enthousiasme deze momenten van bezinning mede mogelijk hebben gemaakt. Denk daarbij ook aan vervoer, begeleiding, verpleging, verzorging van de inwendige mens (lees: voortreffelijke catering), inhoudelijk programma, eucharistie, momenten van overweging en ontspanning. Wij kijken met veel dankbaarheid en gepaste trots terug op vele mooie jaren. Het is na 68 jaar tijd om te gaan genieten van ons “pensioen”.

 

Veilig Verkeer Nederland, afd. Dinkelland & Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland

 

OPFRISCURSUS RIJBEWIJSHOUDERS OP HERHALING VOOR 65-PLUSSERS

 

Test uw rijvaardigheid

Bent u rond de 65 jaar of ouder, dan bent u waarschijnlijk al tientallen jaren in het bezit van uw rijbewijs en meestal gaat dit gelijk op met een evenveel aantal jaren rijervaring. Bij een heleboel dingen is ervaring een goede zaak. Bij automobilisten kan jarenlange ervaring positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben. Denk eens aan al die verkeersregels die in de loop van de jaren gewijzigd zijn. Ook is het aantal weggebruikers in die tientallen jaren zoveelvoud verdubbeld, is de snelheid van de auto nogal toegenomen en bent u tientallen jaren ouder geworden. Heeft u deze veranderingen in uw rijgedrag ingepast?

 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid van deze groep verkeersdeelnemers kan gesteld worden, dat leeftijd als zodanig niet zoveel zegt over de geschiktheid deel te nemen aan het verkeer. Echter, niemand mag de ogen sluiten voor de lichamelijke gevolgen van het ouder worden. Reactiesnelheid, zien, horen en concentratievermogen nemen in de loop der jaren af. Ook het gebruik van geneesmiddelen, dat met de loop van de jaren doorgaans frequenter is, heeft invloed op de verkeersdeelname.

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en de VVN, afdeling Dinkelland, bieden daarom dit voorjaar weer een Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling aan, voor senioren uit de gemeenten Dinkelland èn Tubbergen.

De data en locatie voor de theorieochtenden zijn:

De Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling wordt gehouden op: maandagmorgen  10, 17, 24 en 31 oktober van 9.30 uur tot 11.00 uur in het sportcomplex ’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6, 7595 XB in Weerselo. Op dinsdag 8 november zal de praktijkles in overleg met u plaatsvinden. Tevens kan men meedoen aan een ogen-, gehoor- en reactietest.

Door aan deze cursus mee te doen, krijgt u de mogelijkheid  uw verkeerskennis op te frissen en te testen. Waarmee u als weggebruiker, wellicht in de toekomst uw voordeel mee kunt doen. De cursus is beslist geen keuring!

Bovenstaande cursus is natuurlijk onder voorbehoud en gaat alleen door bij voldoende deelname. U kunt zich opgeven tijdens kantooruren van maandag t/m woensdag bij
Ria Kamphuis, Sociaal werker Senioren. Telefoon 06-122 22 840 of via de mail: r.kamphuis@swtd.nl  De opgaven dienen vóór 5 oktober a.s. binnen te zijn. Mocht de cursus vol zitten, dan kunt u in overleg met ons, op de lijst worden gezet voor de eerstvolgende cursus in 2023.

Er wordt van iedere deelnemer een kleine bijdrage in de kosten ter grootte van slechts € 15,00 verwacht, te voldoen op de eerste cursusochtend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Kamphuis.