Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 37 en 38                                                                     11 t/m 24 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Pancratiusdag 2021 : Een heel goed begin van het nieuwe pastorale werkjaar!

We kunnen terugkijken op een geslaagde Pancratiusdag. De opkomst was goed: veel parochianen kwamen op de fiets naar de Kroezeboom. Alle 350 stoelen waren bezet. Er was een prettige sfeer en een goede aandacht. Het hoogtepunt van de viering bestond uit de presentatie van de symbolen en het bijbehorende verhaal van de geloofsgemeenschappen. In verband met de start van het nieuwe werkjaar  was aan hen de vraag gesteld: Waarin kunt u een licht zijn voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent? Op die vraag kwamen mooie reacties en bijzondere symbolen, verteld en gepresenteerd door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen.

Albergen vertelde dat het sluiten van de kerk, niet het einde van de geloofsgemeenschap heeft betekend. Er werd gewerkt aan een nieuwe gebedsruimte en Mariakapel. Men heeft gastvrijheid ervaren bij andere geloofsgemeenschappen. Men wilde een helpende hand reiken aan andere geloofsgemeenschappen die met sluiting te maken zouden krijgen. Het licht was kleiner geworden, maar niet gedoofd. Het symbool was een foto van het interieur van de kerk voor sluiting en een kaars dat het licht nog brandde. “Aanvaard wat is, laat los wat was, omarm wat komt”

Fleringen vertelde over hun positieve en stimulerende instelling die ze, ook in moeilijke tijden hebben uitgedragen naar elkaar. In coronatijd werd niemand vergeten en werden er creatieve oplossingen gezocht om elkaar een teken van leven te geven. Het symbool bestond uit een knapzak waarin een kaarsje zat dat licht, warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een noodhelper die ons veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en door (diepe) dalen. En een sleutelhanger met de tekst:“ God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

 

Geesteren vertelde over de deuren van de kerk die 365 dagen openstonden voor iedereen en die iedereen uitnodigde binnen te komen. Dat ze daarnaast hechten aan traditionele waarden en normen, dat ze trots waren op de vrijwilligers, en veerkrachtig waren gezien het aantal jonge mensen dat zich inzet en een groot saamhorigheidsgevoel hadden. Iedereen was welkom, ook in de toekomst. Als symbool was er een fotolijstje met een foto van een open deur met een eigen gemaakt gedicht van een open deur.

 

Mariaparochie gaf aan dat de trouwe, enthousiaste en loyale vrijwilligers de kracht en het fundament waren van de geloofsgemeenschap. Alles was goed geregeld en netjes op orde. Het symbool dat daarbij was een plak krentenwegge, als teken van noaberkracht en een tekening van de kerk.

 

Reutum gaf aan dat het bericht van de toekomstige sluiting van de kerk veel saamhorigheid en opbouwende energie had opgeleverd in het zoeken naar nieuwe wegen. Men bleef zich op het licht richten. Ze waren trots op de vrouwen die zich voor de kinderkerk van de parochie inzetten, de betrokken ouders die steeds te vinden waren voor de vormselwerkgroep en de grote groep jonge mannen die zich al jarenlang inzetten als acoliet. Het symbool daarbij was een zonnebloem: “Een bloem die trots zich richt naar het licht. Die groeit van de zon en ook best tegen een beetje regen kan. Zo’n bloem die vrucht draagt en niet te beroerd is om het te verspreiden. De zonnebloem: heel gewoon, heel krachtig en niet zomaar kapot te krijgen!”

Tubbergen was trots op het werk in de locatie maar ook op de goede samenwerking in de parochie. Zij hadden gekozen voor een ingelijste cirkel van negen handen. De betekenis werd aldus verwoord: “We vinden dat we niet alleen als locatie maar ook als parochie goed samenwerken. We reiken elkaar de hand. We nemen elkaar bij de hand als het nodig is. We beschikken samen over scheppende handen. Door elkaars hand te pakken hebben we contact met elkaar. We dragen elkaar op handen om zo samen één parochie te vormen”

Vriezenveen had als symbool turf meegenomen, dat verbonden was aan de plaatsnaam. De eigenschappen van turf passen ook bij de geloofsgemeenschap van Vriezenveen: absorberend, bouwmateriaal, isolatiemateriaal, grondstof, en veerkracht. Zo wil Vriezenveen het vuur en de gemeenschapszin levend houden en blijven bouwen aan de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben ook een enorme veerkracht, zoals gebleken is na de brand in 1905 toen de kerk volledig verwoest was. Die veerkracht wensen ze iedereen toe.

Langeveen had als symbool een hanger meegenomen met geloof, hoop en liefde.

Zij gaven aan dat geloof, hoop en liefde de basis is voor de toekomst. Geloof biedt vertrouwen, hoop geeft licht en kracht en liefde is geven en ontvangen. Op deze drie pijlers willen zij, in samenwerking met de geloofsgemeenschappen, bouwen aan onze Pancratius Parochie.

(Vasse was door omstandigheden niet in staat geweest om een verhaal aan te leveren)

Tenslotte vertelde ondergetekende dat het pastoraal team had gekozen voor de symbolen zout en licht als kracht van ons allen, als kinderen van God. Door in deze geïndividualiseerde samenleving te werken aan onderlinge vriendschap en verbondenheid en zorg en aandacht te hebben voor elkaar. Door verbonden te blijven met de positieve boodschap van ons geloof dat het licht en de liefde het zullen winnen. En te geloven dat wij allemaal nodig zijn om dat door te geven. Iedereen kreeg na afloop een zakje met zout en een waxine lichtje, gemaakt door het dames en herenkoor van Mariaparochie.

Na de viering werd er nog gezellig koffie gedronken met een lekkere appelkoek en gingen allen zeer geïnspireerd naar huis.

 

Vriendelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Een voorbeeld hebben                                                          Ziekenzondag

  1. 11 sept. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v. enkele

leden van Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 14 sept. 09.30 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Pikkemaat)

Na afloop is er gezamenlijk koffie/theedrinken

Thema: De twist voorbij                                                 25e zondag door het jaar

  1. 19 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

parochiËle kroniek:

Overleden: M. Oude Hendriksman-Plegt

Veldboersweg 1, Langeveen

*29-03-1930    ꝉ 01-09-2021

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 11 september

Jaargedachtenis: Truus Meijer-Paus, Wil Heitkamp-Vermeuelen, Lena Geerdink-Oude Geerdink, Maria Bertels-Flinkers.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Maria Bertels-Flinkers, Sien Weusthuis, Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Jan Bertels, Gerard Oude Nijeweme, ouders Mensen-Kleizen, ouders De Koning-Brekelmans, Herman Oude Elberink, fam. Oude Elberink-Rikhof, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt.

Dinsdag 14 september: Pastor Heuven en overl. fam., Toon Grootelaar

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 19 september

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Jan Bertels, Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt.

 

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 11 september 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, Y. Nijhuis, M. Pouwels
Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. en T. Rozenkamp

Zondag 19 september 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Coronacoördinator: M. Hesselink, P. Plegt, M. Pegge

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Televisiemis KRO vanuit Lourdes

Op zondag 12 september televisiemis vanuit de grot in Lourdes om 10.00 uur NPO2.

 

Vooraankondiging: Herfststuk maken in het kader van oogstdankdag

Op donderdagavond 7 oktober om 19.00 uur organiseert de Pancratius commissie

een activiteit met als thema “dankbaarheid” . In het kader van oogstdankdag wordt er

onder leiding van een professional een herfststuk gemaakt in dorpshuis de Spil in Fleringen.

Voor deze activiteit wordt u gevraagd zich aan te melden: c.saris@hpancratius.nl

Noteert u deze datum vast in uw agenda?

Nadere gegevens volgen nog.

De Pancratius Commissie

Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Marian Groothuis, Anne Boswinkel, Ans Schothuis en pastoraal werker Christianne Saris

 

Senioren Bruinehaar/Langeveen

Op maandag 20  september willen we weer beginnen met het nieuwe programma voor de senioren Langeveen en Bruinehaar.

We  beginnen dit seizoen met een gezellige Bingo middag waarna we samen afsluiten met een overheerlijk pannenkoekenbuffet .

 

Zoals ook in de vorige jaren beginnen deze middagen om 14.00 uur in het Witte kerkje te Bruinehaar.

 

Wij zijn erg blij dat we deze gezellige middagen na een roerige tijd voor ons allemaal weer op kunnen pakken en hopen dan ook dat de leden weer kunnen genieten van dit samenzijn.

Wanneer je nog geen lid bent maar  graag deze gezellige middagen wilt meemaken ben je geheel vrijblijvend van harte welkom de kosten zijn voor niet leden die middag alleen koffie en een consumptie en het pannenkoeken buffet.

Hiervoor kun je je aanmelden voor woensdag 15 september bij één van de bestuursleden.

 

  • Elly Oude Geerdink        06 39080279
  • Toos Leus                           06 51973923
  • Sonja Wienen                  06 22297360
  • Ineke Eggengoor            06 13333397

 

De volgende bijeenkomst is maandag 18 oktober ook in het witte kerkje te Bruinehaar.

 

SAMEN KRACHTIG TEGEN SPIERZIEKTEN.

Maandag 13 september t/m zaterdag 18 september is de landelijke huis aan huis collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Zij financieren, sturen en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 

Jaar van de Heilige Jozef

Themavieringen 4e zaterdag van de maand 19.00 uur Plechelmusbasiliek Oldenzaal.

25 september

23 oktober

27 november

WEET DAT JE WELKOM BENT