Jaargang 56 nr.38 en 39                                                                21 sept. t/m 4 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘Vrede verbindt over grenzen’

Beste parochianen,

Van 21 t/m 29 september 2019 organiseert PAX dé nationale actieweek voor vrede.

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Durven wij over onze eigen grenzen heen te stappen en de ander tegemoet te treden? Ook als is hij of zij anders?

Vele mannen en vrouwen, kinderen en gezinnen zijn gevlucht omdat hun leven werd bedreigd. ‘Als we de grens maar over zijn, dan zijn we veilig’, wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Ook in dat vreemde land worden ze na gekeken, nagewezen, of vervolgd. Of men wordt vastgezet in een opvangkamp met grote hekken eromheen. Gevangenen in een land van vrede. En áls je geluk hebt kom je vervolgens in een land terecht waar je een verblijfsvergunning krijgt. En dan nog ben je er niet en moet je vele ‘grenzen’ over. Grenzen van een andere cultuur, van een ander geloof en andere eetgewoontes. Je kunt ermee in gevecht komen maar het kan je ook ‘openbreken’ en ruimte geven.

Over grenzen heen gaan, dit geldt niet alleen voor de vluchteling, de statushouder, het geldt evenzeer voor de autochtone inwoner van stad of dorp.

Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni  een lezing over het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, in gesprek te gaan.

Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.

De bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2.

Wees welkom!

 

Mede namens de leden van de oecumenische werkgroep vredesweek.

Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal Werker.

 

Thema: Een Heer dienen                                                25e zondag door het jaar

  1. 22 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

  1. 24 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Arm maar toch rijk. Oogstdankdag          26e zondag door het jaar

  1. 28 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

zo.29 sept.      10.30 uur: Doopviering

(Diaken Huitink)

  1. 1 okt. geen viering

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Lena Christina Geerink-Oude Geerdink

Heppenweg1, Langeveen

*23-07-1926             … 10-09-2019

Dat zij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 22 september

Jaargedachtenis: Bernard van de Aast.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 28 september

Misintenties: Harrie den Riet, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 22 september 09.00 uur

Lector: I. Scholten, 2. M. Pouwels, 3. J. Lesscher
Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten, 2. M. Pouwels, 3. J. Lesscher

 

Dinsdag 24 september 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 28 september 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

8/9                            €70.00                      €50.33 (Zonnebloem)

14-9                          €52.80                      €46.10 (Pastorale zorg)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 26 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste parochianen,

Wanneer iemand op volwassen leeftijd wil toetreden tot de Rooms Katholieke kerk en dit kenbaar heeft gemaakt dan gaat hier vervolgens een heel voorbereidingstraject aan vooraf.

Gesprekken vinden plaats, er volgt een geloofscursus  en stap voor stap wordt men ingewijd in het katholieke geloof.

Deze weg wordt ook wel het catechumenaat genoemd.  En aan het begin van deze weg kan de geloofsleerling gezalfd worden met de catechumenenolie.

Deze zalving wil de geloofsleerlingen helpen om, in de kracht van Gods Geest, zich goed voor te bereiden op de opname in de Rooms Katholieke kerk,

waardoor zij onlosmakelijk verbonden raken met Christus en zijn kerk.

Op zaterdag 14 september j.l. heeft Eddie Wuite de catechumenenzalving tijdens de eucharistieviering ontvangen.

Dit was voor hem een bijzonder moment alsook voor de geloofsgemeenschap Langeveen om dit mee te mogen maken.

Wij wensen hem een goede voorbereiding toe op zijn opname in de RK kerk.

 

GEVRAAGD:

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Vrijdagmiddag 11 oktober vanaf 13:30 en zaterdag 12 oktober van 8:30 tot 12:30 uur is de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Deze schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in september/oktober.

Omdat het natuurlijk weer een behoorlijke klus is, hopen we

dat een flink aantal mensen zich zullen opgeven.

Vele handen maken licht werk!

Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen. Voor eten en drinken wordt gezorgd!

 

Opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen kan bij:

Evelien Olimulder: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Tel: 0546-633063, 06-49077776

De Beheercommissie Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

 

‘Als ik nadenk over mijn laatste levensfase’

Primeur: Wensenboekje

Zit je in de laatste levensfase? En heb je nog wensen? Schrijf deze dan op! Wanneer wensen worden opgeschreven, komen deze namelijk vaker uit. Er is vaak meer mogelijk dan wanneer dit niet is gedaan, ook omdat de naasten zich actief gaan inzetten om wensen uit te laten komen.  De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben hiervoor het ‘Wensenboekje’ ontwikkeld.  Met het boekje is er nadrukkelijk aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft. De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben dit boekje kunnen ontwikkelen, mede door een financiële bijdrage van Enscheday4Quality.

Mooiste Wensenboekje van Nederland
Uit onderzoek blijkt dat als wensen worden opgeschreven, wensen vaker uitkomen dan wanneer dit niet gebeurt. Er is vaak meer mogelijk dan verwacht als de wensen maar bekend zijn. Recent is er door de netwerken het ‘Wensenboekje’ ontwikkeld. Gerda Kievitsbosch (coördinator) trots: “Volgens ons is dit het mooiste Wensenboekje van Nederland, met schrijfruimte voor wensen en weetjes, maar ook met praktische tips en vragen die je kan gebruiken bij je gesprek met de arts bijvoorbeeld.” Het boekje is gratis en bedoeld om patiënten, naasten en hulpverleners te helpen bij het in gesprek gaan over wat belangrijk is voor hen in de laatste levensfase.

Over het boekje
Voor wie? – Dit boekje is bedoeld voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand een ongeneeslijke en/of chronische ziekte heeft die achteruitgaat. Of omdat iemand bepaalde ervaringen heeft.
Wat biedt het boekje? – Handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht.
Waar vind ik het boekje? – Een digitale versie van het boekje is te vinden op de website https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Patiënten-en-naasten/Wensenboekje
Een (gratis) gedrukt boekje kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar NPZTwente@hotmail.com onder vermelding van Wensenboekje en uw naam en adres.

Aandacht voor Palliatieve zorg
Aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van het levenseinde – dat is één van de doelen van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Vanaf september zullen de netwerken in het kader van hun 15-jarig bestaan dit jaar starten met een bewustwordingscampagne ‘Zie mij… en mijn levenseinde’. Tijdens deze campagne worden ook 2 publieksavonden georganiseerd op 1 en 16 oktober – hierover volgt snel meer informatie. Houd de website van de netwerken of deze krant in de gaten voor meer informatie.

 

Beste parochianen,

u kunt nog stemmen voor de Ariëns publieksprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Tot en met 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer.

Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar.

De eerste schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn.

 

Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen.

De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar.

 

De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nlrocksolid@hpancratius.nl

 

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft.

Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid,

Diaken Bert Huitink.

 

Uitnodiging “Kijkje in de Keuken” Tubbergen.

Op donderdagavond 26 september wordt er weer een boeiend “Kijkje in de keuken” in de gemeente Tubbergen georganiseerd. Deze keer is er aandacht voor armoede onder twee bijzondere doelgroepen, namelijk de agrariërs en vluchtelingen. U bent van harte welkom bij het “Kijkje in de keuken” van:

  • Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen. Vluchtelingen hebben in het land van herkomst een heel leven opgebouwd maar moeten in ons land weer onderaan beginnen. Ze hebben alles achter moeten laten en kennen de Nederlandse taal niet. Zij zijn vaak in elk geval een aantal jaren aangewezen op een uitkering. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. De vrijwilligers en beroepskracht van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Tubbergen. Zij begeleiden hen bij hun procedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Tamara Rada vertelt hier alles over.
  • De Ervencoaches In een rapport van het economisch bureau van de ING (2016) stond genoemd dat bijna de helft van de varkens- en pluimveehouders al jaren in armoede leeft. Ze moeten zien rond te komen van minder dan €22.300 bruto per jaar, en dat is onder de armoedegrens (PDF “De boer op”). Veel agrariërs zijn bezig met de toekomst van het bedrijf, wat wil ik en wat mag ik? De ervencoach helpt om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn, wat daarvoor moet gebeuren en wie de juiste personen en instanties zijn. Neeltje Bleumink geeft u meer inzicht over het werk dat zij en haar collega’s doen.

Dit gaat gebeuren op: Donderdag 26 september om 19.00 uur bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211, Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur Inloop met koffie en cake

19.00 uur Welkom 19.05 uur Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada

19.40 uur Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink

20.15 uur Naar huis

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom.

 

Bericht van Inge Kuiphuis, missionair werker in San Marcos, Guatemala.

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

 

50 jonge mantelzorgers hebben de middag van hun leven.

Zaterdag 7 september stond bij velen rood omcirkelt in de agenda, omdat op deze dag Happy Car Kids plaats vond. Happy Car Kids is een evenement waarbij groepen die het niet altijd even makkelijk hebben een dag in zonnetje worden gezet.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die een familielid hebben met een beperking, stoornis, ziekte of verslaving. Om deze kinderen een gezellige middag en een luisterend oor te bieden, organiseert SIZ Twente voor kinderen uit de regio Twente meerdere ontspanningsactiviteiten per jaar. Waarbij nu, voor het derde jaar op rij, Happy Car Kids op het programma stond.
Dit jaar hebben maar liefst 50 jonge mantelzorgers en 50 coureurs er een geweldige middag van gemaakt. Iedere jonge mantelzorger mocht plaatsnemen in een gave auto waarmee een rondrit gemaakt werd door het mooie Twente. Een Porsche, Mercedes, een rallyauto, de gaafste oldtimers en zelfs een Ferrari reden allemaal mee om de kinderen een mooie dag te bezorgen. Het werd een geweldige dag, waarbij alle jonge mantelzorgers glunderden van oor tot oor. Alle lof voor de organisatie van Happy Car Kids, daarbij speciale dank naar Edith Walhof en alle vrijwilligers die dit geweldige evenement mogelijk gemaakt hebben.

Wist u dat 1 op de 6 kinderen en jongeren opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid? SIZ Twente biedt ondersteuning aan jonge mantelzorgers uit de regio Twente zodat zij kind kunnen zijn en blijven, ongeacht de thuissituatie. Naast maandelijkse ontspanningsactiviteiten biedt de organisatie ook het ervaringsmaatjesproject en verschillende cursussen voor jonge mantelzorgers. Kijk voor meer informatie op https://www.siztwente.nl/jonge-mantelzorgers/

 

KVO naar Roombeek Enschede

De eerstvolgende activiteit van de KVO is een rondleiding naar de herbouwde wijk Roombeek in Enschede op woensdag 2 oktober . We vertrekken om 12.30 uur bij café Nobbenhuis.

Na de verwoesting van de wijk door de vuurwerkexplosie op 13 mei 2000 is er een totaal nieuwe wijk herrezen. In de wijk vind je veel bijzondere gebouwen, ontworpen door architecten uit de hele wereld. Daarnaast is het een smeltkroes van culturele instellingen die er voor zorgen dat er altijd wel wat te doen is op het Roombeek.
Wij worden om 13.30 uur ontvangen door Titia Boitelle in de Gastro Bar Bij Rozendaal. Na een inleiding worden we meegenomen voor een rondleiding door Roombeek en wordt er verteld over het verleden, heden en toekomst van deze wijk.
Bijdrage aan deze middag is €10
Opgeven voor deze bijzondere rondleiding kan tot  24 september bij elly@oudesteenhof.nl tel nr 06-23205768.

 

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling vanuit de RK Kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Beuningen (Ov).

Dit najaar, op zaterdag 12 oktober, vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente. Er wordt gewandeld vanuit Beuningen met als thema: ‘Kleur’. Zaterdagmorgen 12 okt. om 9.30 uur verzamelen de wandelaars zich in de RK. Kerk ‘O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand’, Beuningerstr. 73, 7588RK Beuningen. Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we rondom het prachtige Beuningen o.a. langs de Dinkel, door open velden, door bossen met bomen in herfsttooi. Onderweg, op een gezellige locatie, wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Bij dezelfde kerk eindigt onze wandeling (plm. 11 km.) ook. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden. Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836

 

15-jarig bestaan;

aandacht voor levenseinde  “Zie mij …en mijn Levenseinde”

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente bestaan dit jaar 15 jaar. Dit lustrum wordt gevierd met twee feestelijke bijeenkomsten op 1 en 16 oktober en heeft het thema “Zie mij… en mijn levenseinde”. Tijdens deze avonden worden zes filmpjes voor het eerst getoond. Filmpjes die raken. Mensen vertellen over hun eigen ziek-zijn en de keuzes die ze maken of hebben gemaakt. Ook komen nabestaanden aan het woord die hun persoonlijk verhaal delen in de hoop en verwachting dat andere mensen er iets aan hebben. Daarnaast delen professionals en een vrijwilliger hun ervaringen.

 

Palliatieve zorg – terminale zorg?
Palliatieve zorg heeft als doel om je leven (tijdens de laatste levensfase) dragelijker en comfortabeler te maken; door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet gericht op genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase. Maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten. In het laatste stuk van je leven kun je palliatief terminale zorg aanvragen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en dat je je leven goed kunt afronden. Kwaliteit van leven en sterven neemt hierdoor toe.

 

Er is meer mogelijk dan je denkt
Om aandacht voor deze bijzondere vorm van zorg te creëren hebben de netwerken een bewustwordingscampagne opgezet. Vol met ervaringsverhalen van Twentenaren en hun naasten. Deze zijn gebundeld in een boek, online te zien in diverse filmpjes. Agnes van Berkum (coördinator): “Kroon op onze campagne zijn de twee avonden in oktober voor iedereen die geïnteresseerd is; de primeur van de filmpjes met ervaringsverhalen, afgewisseld met improvisatietheater en ruimte voor gesprek.” Helder zal worden dat ook de laatste levensfase niet voor iedereen hetzelfde hoeft te verlopen, dat mensen hun eigen accenten willen leggen. Vandaar ook het thema “Zie mij… en mijn levenseinde”.  Inspirerend, confronterend maar vooral prachtig! Alle bezoekers ontvangen het boek “Zie mij” met de ervaringsverhalen, bedoeld om te inspireren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/ziemij

 

Laat u inspireren door verhalen van ervaringsdeskundigen. Schrijf u nu in!

Denkt u ook wel eens na over het levenseinde? Of hebt u te maken met ernstig zieke mensen in uw omgeving en wilt u hen helpen? Wilt u leren van de ervaringen van anderen en horen welke keuzes zij maakten/maken?  En houdt u van een leuke avond met theater en muziek? Kom dan naar één van de twee bijeenkomsten Zie mij …en mijn Levenseinde” op 1 oktober 2019 (Kulturhus Borne) en 16 oktober 2019 (Helmertheater Enschede). Op de website vindt u het programma (aanvang 19.30 uur). Inschrijven voor één van beide bijeenkomsten is mogelijk door een mail te sturen naar npztwente@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vergeet niet de gewenste datum te vermelden!

 

Alleen samen

De afgelopen jaren is er al veel bereikt als het gaat om kennis delen, verbinden, organiseren en coördineren. Gerda Kievitsbosch (coördinator) vertelt trots: “Naast de organisatie van de bijeenkomsten en filmpjes is er hard gewerkt aan het nieuwste product uit ons netwerk; het Wensenboekje – de mooiste van Nederland”. Een boekje bedoeld om na te denken over je eigen levenseinde, weetjes over jezelf op te schrijven en je wensen vast te leggen. Aangevuld met een praktisch deel – te gebruiken voor bijvoorbeeld een gesprek met de arts.

De lustrumvieringen worden mede mogelijk gemaakt door: Vredehof, Menzis, Fonds Sluyterman van Loo en Dr. C.J. Vaillantfonds.

 

“Kracht van het Licht” tijdens Lichtprocessieweek

Rondgang door verlichte kasteeltuin met klankschalenconcert door Karin Millo in de kerk te Saasveld

Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een extra activiteit georganiseerd. Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”.

De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen.

Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst door, het programma wordt dan aangepast.

 

Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de 59e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden. Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het verlichte Kerkeiland.

Dragers uit de 4 buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het kerkhof.

De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is pastor Sleegers.

 

In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. Dit ziet er in het donker prachtig uit.

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop van de processie.

 

Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle activiteiten.