Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 39 en 40                                                      25 sept. t/m 8 oktober

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Na de lange corona pandemie zijn de voorbereidingen op de 1e H. Communie en Vormsel weer begonnen. De werkgroepen en ook het pastores team hebben voor de komende maanden een flinke inhaalslag te maken. Wij zijn blij dat het weer mogelijk is, fysiek kinderen voorbereiden waar ze zolang op hebben moeten wachten.

We gooien het over een andere boeg, we gaan kinderen anders voorbereiden, wij draaien een pilot. De kinderen voor de 1e H. Communie worden op twee woensdagmiddagen voorbereid. Ze gaan op ontdekkingstocht door de kerk met de kerkpuzzel, wij leren ze het kruisteken maken, en het bidden van het Onze Vader. De 2e middag gaan de kinderen wederom naar de kerk, daar leren wij de kinderen wat wij doen als wij samen komen in de kerk. Als je naar de kerk gaat, ga je op visite, kinderen gaan ook op visite bij opa en oma of bij familie. Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten! De kinderen werken met een eigen ontwikkeld werkboek met huiswerkopdrachten.

De Vormelingen worden op één zondag voorbereid, niet meer zes lessen op een avond of een middag. Zondag 19 september is de 1e voorbereidingsdag geweest. Wij ervaren dat we moeten concurreren met trainingen en andere verplichtingen waar kinderen naar toe moeten. Een zondag waarin we starten met een opfrisviering, aansluitend gaan de kinderen vier workshops volgen. Een workshop over het koninkrijk van God waarin wij een legeraalmoezenier als gast hebben. Twee workshops gaan over luisteren en gehoord worden, een workshop over elementen van het Vormsel, kinderen spelen een kwartetspel. Bij de laatste workshop gaan ze kennismaken bij Rock Solid het jongerenpastoraat, daarin gaan ze met elkaar ontdekken wat hun talenten zijn. Ook de Vormelingen werken met een eigen ontwikkeld werkboek waarin de workshops staan omschreven.

De afgelopen maanden zijn wij aan de slag geweest om het over een andere boeg te gooien, wij zijn nieuwsgierig hoe dit gaat uitpakken. Wij horen geluiden van parochianen en ook van werkgroepen dat het een minimale voorbereiding is. Wij bieden als kerk meer aan dan deze voorbereidingen. Wij willen kinderen, jongeren en ook gezinnen meenemen in het geloof. Dat doen wij bij de kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid Junior en bij het jongerenpastoraat Rock Solid.  Er is meer dan alleen de voorbereidingen op de 1e H. Communie en het Vormsel. Wij willen gezinnen, kinderen en jongeren meenemen op de weg van het geloof. Wij ervaren dat wij gezinnen na de communie of Vormsel niet terug zien. Wij maken keuzes, willen onze tijd en energie op de juiste manier gaan inzetten. Deze pilot gaan wij uiteraard goed evalueren.

Wij hopen dat meer gezinnen de aansluiting gaan vinden bij de kinderkerk, bij onze jeugdkerk, bij Rock Solid Junior en bij Rock Solid.

Wij hopen dat u op deze manier geïnformeerd bent over de voorbereidingen op de 1e H. Communie en het Vormsel. Mogelijk heeft u vragen over de voorbereidingen, over keuzes die wij maken. Trek de pastores aan de jas, zij willen uw vragen graag beantwoorden.

Wij wensen de kinderen en de werkgroepen een goede voorbereiding toe op de 1e H. Communie en het Vormsel.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Om het goede………….                                                           Oogstdankdag

  1. 26 sept. 09.00 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Wat God verbonden heeft                           27e zondag door het jaar

  1. 2 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van Courage (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de Kinderen

 

  1. 5 okt. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiele kroniek:

Overleden: Lotte Keizer

Hof van Plegt, Langeveen

*05-11-2008               ꝉ 21-08-2021

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 september

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Jan Bertels, Trees Schröder, Joop Plegt, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 oktober

Jaargedachtenis: Gerrit Mensen, Jan Derkink.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Jan Bertels, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Berend Meijer, Gerard en Rika Kleizen.

 

Dinsdag 5 oktober Pastor Heuven en overl. fam.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 26 september 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Weusthuis

 

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur
Lector: M. Hesselink

Coronacoördinator: E. en Y. Wuite, H. Flims.

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Op zaterdagmorgen 2 okt. 2021 vindt er weer een meditatieve wandeling plaats.

Nu vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum.

Mediterend wandelen helpt corona los te laten.

Zaterdagmorgen 2 okt. a.s. is eenieder om 09.30 uur welkom in de Plechelmus kerk

(Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n meditatief moment samen te wandelen. Een mooie wandeling van plm. 10 km. rondom dit kleine dorpje met zijn prachtige buitengebied. Onderweg ontstaat er ruimte voor gesprek afgewisseld met stilte momenten of bijzondere gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op ’n mooie locatie voor koffie of thee.

Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

  1. de volgende wandelingen staan gepland op 19 maart 2022 vanuit Geesteren met als

thema ‘Opbloeien’ en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen activiteit rond ’t Stift te Weerselo.

Vredesweek 18 tot en met 26 september 2021

‘Inclusief samenleven;  thema vredesweek 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag herkennen wij om ons heen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.Want er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Wil je meer weten over dit thema en de activiteiten in de vredesweek, ga dan naar: www.vredesweek.nl

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Missio voert campagne voor Guinee in de wereldmissiemaand oktober

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

 

 

 

Jonge kerk

De meeste christenen in Guinee wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. Met weinig priesters maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

U kunt uw bijdrage storten t.n.v. Missio Guinee op bankrekening: IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Alvast dank voor uw gave.

De gezamenlijke MOV-groepen van de H. Pancratius parochie.

 

Inzamelingsactie gebruikt gereedschap

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.

Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:

-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en borduurmachines.

-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.

-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)

-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.

-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators.

-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.

-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.

Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn van harte welkom bij de inleverpunten.

 

Wat niet ingeleverd kan worden zijn:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur, schrijfmachines, witgoed en meubilair.

Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Inleverpunt op vrijdag 15 oktober

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk) Ootmarsumsestraat 496; de hele dag

Inleverpunten op zaterdag 16 oktober  

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk); Ootmarsumsestraat 496, tot 9:00 uur

Albergen: bij Poppink; Hintvertsweg 26, van 9:30 uur – 12:00 uur

Fleringen: De Spil; Oldenzaalseweg 86, van 9:00 uur – 12:00 uur

Reutum: Brinkstraat 24; van 9:00 uur – 12:00 uur

Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur

Tubbergen: kerkplein bij de basiliek; Grotestraat 66, van 10:00 uur – 12:00 uur

Geesteren: parkeerterrein pastorie; Vriezenveenseweg 2, 10:00 uur – 12.00 uur.

Langeveen: Mariaschool, Kerklaan 2; van 9:00 uur – 12:00 uur

Vriezenveen: bij de kerk. Oosteinde  19; van 9:30 uur – 12:00 uur.

Oecumenisch Event onder de Kroezeboom

Op zondagmiddag 3 oktober om 13:00 uur vindt – bij goede weersomstandigheden – een oecumenisch event plaats onder de Kroezeboom in Fleringen. Deze bijzondere bijeenkomst komt tot stand door een samenwerking van de evangelische beweging 1LIFE uit Vriezenveen en de H. Pancratius parochie; voorgangers zijn dan ook Richard Grevelink en pastoor Casper Pikkemaat.

Het thema van dit samenzijn wordt ontleend aan Franciscus van Assisi, wiens naamdag op 4 oktober wordt gevierd. Franciscus behoort zowel binnen als buiten de kerk tot één van de meest aansprekende figuren, wiens spiritualiteit velen heeft begeestigd. In de overdenking zullen we stilstaan bij zijn manier van leven en geloven.

Daarnaast wordt de muziek verzorgd door de 1LIFE Worshipband en door Lars Gerfen, een katholieke singer-songwriter, inmiddels sinds kort woonachtig in Vriezenveen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten én voor de jonge aanwezigen is er een luchtkussen om zich helemaal uit te leven!

Iedereen is van harte welkom! Neem alleen wel zelf een kruk of gemakkelijke stoel mee.

 

Herfststuk maken in het kader van oogstdankdag

Dankbaar zijn is blij zijn met wat je ontvangt en voor het goede dat ons gegeven wordt. Blij zijn met de aarde met alles wat daarop groeit en bloeit.

Dit najaar mogen we nog steeds genieten van de prachtige natuur en van de oogst die zich in volle glorie aandient.

Maar nemen we de tijd en de ruimte om ons te verwonderen? En geven we daar uiting aan? De Pancratius Commissie nodigt u daarom uit om onder leiding van een professional  een herfststuk te maken. Op donderdagavond 8 oktober om 19.00 uur in dorpshuis “de Spil” in Fleringen.

Zo brengen wij een eerbetoon aan de aarde die ons iedere dag haar gaven schenkt.

U bent hiervoor van harte welkom! De eigen bijdrage bedraagt 5 euro.

U kunt zich hiervoor tot 29 september aanmelden via : c.saris@hpancratius.nl

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie

 

HULP BIJ DE SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG

Vrijdagmiddag 1 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 2 oktober a.s. vanaf 9.00 uur vindt weer de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom het kerkgebouw, parochiecentrum en aula plaats.

Een onderhouden gebouw is een behoud voor de toekomst.

 

Het is een behoorlijke klus, waarbij natuurlijk geldt vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!! Voor eten en drinken zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com 06-30813624

Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com 06-20021339

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer