Jaargang 56 nr. 40 en 41                                                                          5 t/m 18 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

We kennen allemaal de uitdrukking: ‘Vele handen maken licht werk.’  Met andere woorden, als je samen de handen ineen slaat kun je veel doen en gaat het ook sneller. Vele handen maken licht werk, dat zien we ook terug in onze parochie, want:

 

Wist u dat kinderen van diverse scholen in onze parochie geld inzamelen voor ‘Wereldmissiedag kinderen’ dat dit weekend wordt gevierd?

Wist u dat de eerste voorbereidingen voor de kerstpakkettenactie voor dit jaar alweer worden opgestart?

Wist u dat we een boeiende en indrukwekkende oecumenische bijeenkomst hebben gehad in het kader van de vredesweek in de Protestantse kerk in Tubbergen?

Wist u dat het diaconaal weekend  in het weekend van 16 en 17 november in het teken staat van ‘hart voor boeren’  en dat de LTO en diverse agrarische bedrijven een bijdrage leveren aan  dit weekend?

Wist u dat er een  soort van ‘Toer de boer’  komt voor de jongeren van Rock Solid en de jeugdkerk en kinderkerk?

Wist u dat de MOV groepen zich alweer gaan voorbereiden op de komende adventsactie?

Wist u dat op zondag 8 december er  ’s avonds in de basiliek in Tubbergen een bijeenkomst plaatsvindt in het kader van wereld lichtjesdag. Een bijeenkomst waarin overleden kinderen zullen worden herdacht?

Wist u dat diverse bezoekgroepen in onze parochie met regelmaat een bezoekje afleggen aan hen die ziek zijn, eenzaam of een dierbare verloren hebben?

Wist u dat op 12 oktober de Ariënsprijs wordt uitgereikt en onze parochie voor vijf diaconale projecten is genomineerd?

Wist u dat de lokale redactieleden van Kompas drukdoende zijn om ook de volgende editie weer te doen slagen?

Wist u dat zondag 6 oktober om 10.30 uur in de viering in de kerk in Albergen de winnaar bekend wordt gemaakt van onze fotowedstrijd: ’Mijn heilige plek’.

Wist u dat u daar allen van harte welkom bent?

Wist u dat de pastores tezamen met de doopwerkgroepen tweemaandelijks jonge ouders voorbereiden op de doop van hun kind?

Wist u dat we samen met een aantal parochianen uit onze parochie gaan onderzoeken of we een diaconale bus kunnen realiseren in onze parochie?

Wist u dat met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, dit is het begin van de advent, het jaar van de eucharistie van start gaat en we tal van activiteiten hiervoor organiseren?

Wist u dat we nog steeds mensen mogen begeleiden die de keuze gemaakt hebben om Rooms Katholiek te willen worden?

Wist u dat er binnenkort een mooie kalender wordt uitgebracht die bestemd is voor jonge gezinnen?

Wist u dat vele mannen  en vrouwen er  wekelijks zorg voor dragen dat de kerkhoven en de pastorietuinen er netjes bij liggen en dat de kerken schoon zijn?

Wist u dat de afstemming voor de bedevaart naar Lourdes in 2020 alweer is begonnen?

Wist u dat dit nog maar een kleine opsomming is uit hetgeen er in onze parochie aan werk wordt verzet.

Wist u dat het niet mogelijk is om de parochie in stand te houden zonder al die parochianen die op welke wijze dan ook hun bijdrage leveren aan een levende kerk van mensen die de boodschap van Jezus Christus wil uitdragen?

Wist u dat we als pastoraal team onze waardering en respect uitspreken voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie en voor al onze parochianen die de kerk een warm hart toedragen en dat we hier dankbaar voor zijn?

Wist u dat?

 

Hartelijke groet

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Trouw Geloof                                                     27e zondag door het jaar

 1. 6 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 8 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Anders vieren                                                     28e zondag door het jaar

 1. 12 okt. 19.00 uur: Anders Vieren m.m.v. het koor Ambiënte

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten van de viering

di.15 okt.                              geen viering

 

ParochiËle kroniek:

Gedoopt: Bram Nijeboer, Greftenweg 25, De Pollen

Fleur Langeveld, Hardenbergerweg 195

Yuna Albers, Dollerweg 17

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 6 oktober

Jaargedachtenis: Betsie Paus-Wolthuis, Maria ter Braak-Albers, Marie Bertels-Flinkers, Jan Derkink, Gerrit Mensen.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Lena Geerink-Oude Geerdink, Berend Meijer, Gerard en Rieka Kleizen, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Herman en Riek Geerink-Plegt.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 oktober

Misintenties: Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 6 oktober 09.00 uur

Lector: J. Lesscher
Misdienaars: M. Weultjes, J. Kienhuis

Collectanten: J. Pouwels, M. Grootelaar
Communieuitr.: J. Lesscher

 

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Lector: eigen werkgroep

Collectanten: J. Grootelaar, M. Pegge

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

22/9                          €39.00                      €31.80 (pastorale zorg onze parochie)

28/9                          €56.00                      €52.60 ( Eigen Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

 

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Kinderkerk

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 6 oktober om 10.00 uur met een viering op locatie, nl. loonbedrijf Poppink in Reutum. Een bijzondere locatie waar wij te gast zijn. We staan stil bij toer de boer, bij de vele mooie bedrijven in onze parochie die zorgen voor de aarde, zorgen voor ons voedsel, bedrijven die onmisbaar zijn in onze samenleving.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral

dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.

De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen.

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel

Diaken Bert Huitink (06-20432661)

 

Bezinnings- en ontmoetingsdag

Woensdag 6 november a.s. is er de jaarlijkse bezinnings-/ontmoetingsdag in het restaurant van Trivium Meulenbeltzorg in Almelo, aan de Vriezenveenseweg 176.

 

Dagprogramma: Vanaf 09.00 uur wordt u verwacht en welkom geheten met koffie/thee en koek. Om 10.00 uur begint de eucharistieviering m.m.v. het koor uit Fleringen. Om ongeveer 12.30 uur is er een diner en daarna is er gelegenheid om een poosje te rusten. Na een gezellig optreden van twee dames “De Voices” is er om 15.30 uur een viering met Marialof m.m.v. het kinderkoor uit Albergen waarbij uw eventuele misintenties worden voorgelezen. Om ongeveer 17.00 uur is de sluiting. De kosten voor deze dag zijn 15 euro. U dient zelf voor vervoer te zorgen. Begeleiding is niet nodig maar mag wel.

 

Voor meer informatie en opgave kunt u voor 10 oktober contact opnemen met Sonja Wienen op telefoonnummer 0546-754375 of 06-22297360.

Jeugdkerk opent werkjaar met theatervoorstelling Kees Posthumus.

Zaterdagmiddag 14 september werden kinderen en ouders meegenomen naar de wereld van verhalen. De groep was niet heel groot maar voor een kleine 30 man werd er een prachtige voorstelling gegeven waar kinderen  ademloos zaten te luisteren.

Hoe ontstond er eigenlijk geluid op aarde en welke geluiden heeft God allemaal bedacht?

Het verhaal van krekel en de schildpad werd samen met de kinderen vorm gegeven. Er kwam een paard, hond, kip en jachtluipaard voorbij. Niemand wilde de krekel helpen. Gelukkig had de schildpad een sterk schild op zijn rug en mocht krekel mee. En hoe ging het verhaal ook al weer van Jezus in de boot op zee? Er stak een storm op. Paniek of juist rustig blijven.

De middag werd gezellig afgesloten met een broodje knakworst.

 

Ook zin om de volgende keer te komen? We gaan samen de boer op. ‘Tour de boer’ staat gepland op zaterdagmiddag 16 november. Graag tot dan.

 

HOE COMBINEER IK DE ZORG VOOR MIJN NAASTE MET MIJN WERK?

                                                               (mantelzorg en werk)

UITNODIGING BIJEENKOMST DINSDAG 8 OKTOBER 2019

Wil je meer weten over hoe je je mantelzorg- en werktaken kunt combineren en daarnaast ook energiek kan blijven? Of ben je benieuwd naar  de wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar je gebruik van kunt maken?

Dan ben je van harte welkom op de bijeenkomst die Stichting  Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert in samenwerking met ‘Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf’.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten, en Gretha van der Veer geven je informatie over de combinatie werk en mantelzorg en kunnen je vragen beantwoorden.

Daarnaast ontmoet je andere werkende mantelzorgers en wisselen we ervaringen met elkaar over de combinatie werk en mantelzorg: We bespreken ook oplossingsmogelijkheden op en buiten het werk. Ervaringen delen en tips rondom communicatie naar collega’s en leidinggevenden komen deze avond ook aan bod!

De bijeenkomst vindt plaats op een historische plek, namelijk het voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum ligt de sfeervolle Gasterij Oatmössche. Aan de ene kant van de gasterij vind je bierbrouwerij Othmar Bier waar het heerlijke Othmar bier gebrouwen wordt en aan de andere kant ligt het Openluchtmuseum Ootmarsum. Op deze locatie vindt de bijeenkomst plaats. Naast koffie met wat lekkers erbij, volgt er nog een lekker biertje of iets anders.

We hopen je te zien!

Datum:  Dinsdag 8 oktober 

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 te Ootmarsum

Aanmelden kun je doen bij SWTD tot uiterlijk 30 september bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, Mantelzorgconsulenten

 

Programma uitreiking Ariënsprijs 12 oktober te Deventer

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt op 12 oktober voor de zesde keer uitgereikt. Tot 10 oktober kan nog gestemd worden voor de publieksprijs. Op dit moment worden de boekjes ‘Je moet het zien’ verspreid binnen het Aartsbisdom Utrecht. Hierin staan alle 31 genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie beschreven. Ook bevat deze bundel een theologisch commentaar door de jury. Inmiddels is ook het programma van de dag vastgesteld.

De prijsuitreiking vindt plaats in het Titus Brandsmahuis (Titus Brandsmaplein 2 Deventer). De toegang van deze dag is gratis, in verband met de lunch graag aanmelden bij: info@dkci-utrecht.nl.

Programma

 • Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar
 • 30 uur: Opening met aansluitend openingsviering, mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury
 • 45 uur: Interview Diaconie en vieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 55 uur: Muzikaal intermezzo verzorgd door inloophuiskoor Sint Maarten Arnhem
 • 00 uur: ‘Je moet het zien, theologische reflectie op de voorgedragen diaconale in initiatieven’, drs. Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker DKCI, tevens lid van de jury
 • 20 uur: Interview Diaconie en Werken van Barmhartigheid door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 30 uur: Interview Diaconie en Ontmoeting door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 40 uur: Muzikaal intermezzo door het Internationaal koor parochie Lelystad
 • 50 uur: De diaconale carrousel: 7 diaconale initiatieven presenteren hun werk en er is gelegenheid de stands van de organisatoren te bezoeken
 • 30 uur: Lunch met op de achtergrond live muziek door de aanwezige koren
 • 15 uur: Heropening door Hub Crijns, vice-voorzitter Ariëns-Comité en voorzitter jury
 • 20 uur: Interview Diaconie op allerlei manieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 30 uur: Uitreiking van de Ideeënprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Hub Crijns
 • 40 uur: Uitreiking Publieksprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Yvonne Schneider DKCI
 • 50 uur: Uitreiking tweede Prijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 00 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 10 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes aan alle diaconale initiatieven, de juryleden, bestuur DKCI, bisschop, sponsors en fotoshoot op het podium
 • 25 uur: Feestelijke afsluiting
 • 00 uur: Einde programma

Routebeschrijving

Per trein: station Deventer-Colmschate, het Titus Brandsmahuis ligt naast het station.
Met de auto: Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven: Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.

THEMACONCERT ‘MOEDER AARDE’ (reprise)

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit,

in de St. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

‘Moeder Aarde’

De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken

er deel van uit.

Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven…..

De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde nodig!!

Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken.

Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek).

Dirigente: Resy Weernink.

Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne Boswinkel

Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, Ootmarsum.

De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek.

Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst)

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Da Capo.

 

Senioren Bruinehaar/Langeveen

Op maandag 14 oktober a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag gaan we actief met elkaar traditionele spelletjes spelen zoals sjoelen, mens erger je niet,  enz. enz.  Het beloofd vast weer een hele gezellige middag te worden.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

Nieuwe leden vanaf 60 jaar zijn van harte welkom en kunnen geheel vrijblijvend deze middag meemaken, de kosten bedragen die middag alleen koffie en een consumptie.

 

Missiemaand Oktober

De komende Wereldmissiemaand besteden wij bijzondere aandacht aan Noordoost-India. Dit gebied bestaat uit zeven deelstaten die slechts via een smalle doorgang verbonden zijn met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Hymalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. Ook helpen ze de theeplantages en de kolenmijnbouw.

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

 

 

Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp

Op zondag 6 oktober 2019 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 20e keer het jaarlijks plechtig lof.
Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp.
Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.  Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap.
Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten.

Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets.
Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax Christi de Pauselijke zegen uitreiken.

De reiskosten bedragen € 20,– euro per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie.

 

ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN.

12 oktober is de volgende viering die in het teken staat van ‘anders vieren’

Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering te gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

 

Jongerenbedevaart naar Lourdes.

Jongeren gaan naar Lourdes!

Afgelopen werkjaar zijn de vele acties voor de jongerenbedevaart zo geslaagd dat de bedevaart definitief doorgaat. Door de inzet van jongeren en de toezeggingen van fondsen kunnen wij in de meivakantie naar Lourdes. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld, ons doel is om met 30 jongeren naar Lourdes te gaan. Een vijftal jongeren zou graag meewillen, zij zitten dit jaar in hun examenjaar en zijn afhankelijk hoe ze de examens ingaan.

Wij gaan het komende werkjaar de jongeren voorbereiden op de bedevaart.  In november is er wederom een info bijeenkomst en zullen wij informatie geven over de bedevaart en het programma. In maart gaan we samen naar het klooster in Denekamp, daar gaan wij ons verdiepen in het verhaal van Lourdes en wat en wie je daar tegenkomt. Wij willen dat onze jongeren goed voorbereid naar Lourdes gaan.

Uiteraard zal er een goede begeleiding voor de jongeren zijn, er gaan 10 begeleiders mee, wij gaan jongeren toewijzen aan een vaste begeleider.

Op dit moment zijn wij bezig om de busreis, overnachtingen, het programma te regelen. De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend,  nadat wij de laatste nacht in Nevers hebben overnacht komen wij 30 april weer thuis.

Misschien zijn er jongeren die belangstelling hebben voor deze bedevaart, er is nog ruimte in de bus, neem dan contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of  via mail b.huitink@hpancratius.nl

Wat nog noemenswaardig is, er gaan twee bussen, de bus met jongeren, de andere bus is de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan. De aanmeldingen voor de Lance bus moet nog opgestart  worden

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes,  deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Hartelijke groeten namens de werkgroep,’

Diaken Bert Huitink

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 oktober 2019.

Dominee Scheer behandelt twee van de tien geboden. Met de tien geboden worden de leefregels aangeduid die in de Bijbel door God via Mozes aan de mensen gegeven zijn.

Dominee Scheer gaat nader in op het 6e en 10e gebod.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

 

 

Datum:                                Donderdag 10-10-2019

Thema:                                6e en 10e gebod van de tien geboden

Verzorgd door:                Dominee Scheer

Tijd:                                      10.30 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis               – tel. 0546-681643