Jaargang 58 nr. 41 en 42                                                                       10 t/m 22 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Klimaatpelgrimstocht komt door Twente.

Beste parochianen,

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland.

Groene Kerken en Vastenactie organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is daarom van groot belang. Zij roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen ze dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Elke stem (voetstap) telt. Doe dit samen, want daar zit kracht in.

Hoe kun je meedoen?

Als individu of als groep kun je je aansluiten bij de pelgrimstocht. Hoe groter de groep hoe meer gewicht we geven aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Er worden 11 etappes gelopen. Je kunt je opgeven om één (of meerdere) van de etappes mee te lopen met de pelgrims. Er wordt per etappe een klein bedrag aan servicekosten (2 euro) in rekening gebracht. Op zondag 10 oktober vindt de grote klimaatmars plaats. Iedereen uit heel Nederland kan dan aansluiten bij deze etappe van Amsterdam naar Hoofddorp, met de pelgrimsgroep voorop.

Wat is de route?

30 september: Enschede – Borne (15 km)
1 oktober: Borne – Goor (18 km)
2 oktober: Goor – Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate – Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn – Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen – Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort – Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km)

Elke etappe is tussen de 20 – 27 kilometer welke dagelijks wordt gelopen tussen 9.00 – 17.00 (m.u.v. etappe 1, die start in de middag).

Deze klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken.

 • Loop een etappe mee met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via www.vastenactie.nl of via onderstaande link. Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
 • Onderteken de klimaatpetitie. De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk. Zie de website www.vastenactie.nl

Door middel van de  pelgrimstocht en de klimaatpetitie worden regeringsleiders opgeroepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Aandacht hiervoor wordt van harte aanbevolen.

 

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema:                                    Mariaviering (Je schat)28e zondag door het jaar

 1. 9 okt. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

Thema:                                  Geen goedkope opgave 29e zondag door het jaar

 1. 17 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Jasper Stef Kemna

Strieper Diek 13, Itterbeck

Wij heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 oktober

Jaargedachtenis:

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt
Overige intenties: Mis uit dankbaarheid.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag

Jaargedachtenis:

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerardus Waaijer (Geesteren), Herman Oude Elberink.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp, M. Pouwels
Coronacoördinator: J. Pouwels, J. Grootelaar, M. Pegge

 

Zondag 17 oktober 09.00 uur
Lector: J. Lesscher

Misdienaars: J. Kienhuis
Coronacoördinator: M. Hesselink, E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Versoepelingen binnen de RK kerken per 25 september

De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.

 

Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na vieringen voldoende geventileerd kan worden.
 • Touwen en stickers rond en op de banken kunnen verwijderd worden. Gelieve de nog wel te bewaren.
 • Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer nodig.
 • De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en de communiegang.
 • Volkszang is weer toegestaan.
 • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12 koorzangers komen te vervallen. (zie bijlage)
 • Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
 • Communiegang in alle kerken: kerkgangers lopen via middenpad naar voren en gaan via de zijbeuken weer terug naar hun zitplaats.
 • Rituele contactmomenten (doop, vormsel ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.

Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de kerk.

Wat is nog niet toegestaan:

 • Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens
 • Tongcommunie
 • Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
 • Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
 • Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

Welke maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,

thuisblijven en testen bij klachten.

 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op corona.

Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de openbare weg:

Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.

Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.

Verder:

Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

 

 • Binnenkort komt het pastoraal team met aanvullende informatie betreffende de wijze van voorbereiding op de diverse sacramenten te weten: H. Doopsel, Eerste Heilige Communie, H. Vormsel en de invulling van de vieringen zelf.

 

 • Over het voorgaan van parochianen in woord- en communievieringen is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is zal het pastoraal team dit met betrokkenen communiceren.

 

 • Wat betreft uitvaarten: over de beperkende maatregelen met betrekking tot de uitvaartliturgie volgt binnenkort verdere informatie, vooralsnog blijven de huidige afspraken gehandhaafd.

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft al langere tijd vragen gekregen van zowel vrijwilligers als kerkgangers naar de mogelijkheden om communie uit te reiken in vieringen die geleid worden door parochianen.

Het Aartsbisdom Utrecht heeft tijdens de corona pandemie aangegeven dat slechts in vieringen van de Eucharistie en in Woord- en Communievieringen onder leiding van een permanent diaken of pastoraal werk(st)er de communie wordt uitgereikt. Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, is de reden minder urgent.

 

De aartsbisschop heeft alle pastorale teams in het Aartsbisdom laten weten dat hij in de maand november met een pastoraal beleidsplan hoopt te komen, waar hij nader ingaat op de verhouding tussen het aantal Eucharistievieringen en het aantal Woord- en Communievieringen. Zijn besluit over het weer toelaten van de Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen wil hij zorgvuldig voorbereiden en daarom blijft vooralsnog de situatie, zoals deze al tijden is, gehandhaafd.

 

Wij kennen als pastoraal team het onbegrip en de teleurstelling, dat Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen nu nog niet mogelijk is, en wij begrijpen het. Nauwlettend zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen en communiceren. Middels deze weg willen wij onze grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die met geloof, eerbied en toewijding onze geloofsgemeenschappen voorgaan in vieringen! Ook voor hen is de afgelopen corona periode niet eenvoudig geweest en is de nodige flexibiliteit gevraagd.

 

Pastoraal Team H. Pancratius

 

 • 1 november-bedevaart naar Kevelaer 2021

De ééndaagse bedevaart op 1 november a.s. gaat dit jaar weer door. Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op maandag 1 november 2021 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochies Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Basel, Zwitserland, Felix Gmür. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax – Christi de Pauselijke zegen uitreiken.  Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:  Johan Paus 0546-681224 of Miranda Postel 0611462748 (mag ook via WhatsApp)

 

Nabijheid door verbondenheid.

Al meer dan ruim 100 jaar wordt in Overdinkel ter ere van de H. Gerardus een bedevaart gehouden. Pelgrims zochten troost, bemoediging in en voor het leven van alle dag. Zij zochten nabijheid in verbondenheid in het geraakt zijn door vreugde en verdriet. Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer een bedevaart plaatsvinden. In de 109de bedevaart willen wij hier aan aandacht geven in het thema: nabijheid door verbondenheid. Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen e.o. hebben zijn mensen ziek geworden, overleden aan het coronavirus. Zijn mensen nog herstellende en zijn verdrietig om het verlies van dierbare mensen. Meer dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid nodig. In het Evangelie, de blijde Boodschap spreekt Jezus over nabijheid in die momenten van het leven waarin we gebrokenheid en kwetsbaarheid ervaren. Ik zal er zijn zo zegt Hij. Gerardus wilde in Jezus voetspoor gaan om nabijheid, verbondenheid in het leven van mensen te brengen. Het was voor hem geen gemakkelijke weg. Soms was er in zijn leven ook tegenwind, zoals wij dat ook wel eens ervaren in ons leven, zeker in deze tijd van vele vragen. Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn. Vertrouwen blijven houden in ons gebed om op voorspraak van de H, Gerardus de weg te gaan in geloof, hoop en liefde. De Weg die Jezus ons gegeven heeft. Een weg van Nabijheid in Verbondenheid.

Willy Rekveld, parochievicaris.

 

Elephant parade kinder-activiteit in Langeveen

In de herfstvakantie is er op woensdagmiddag 20 oktober, van 14.00-16.00 uur, een gezellige en creatieve middag in Langeveen in het kader van de Elephant-parade. Kinderen uit Langeveen en Bruinehaar worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Er zijn een aantal onderdelen waar de kinderen aan mee kunnen doen onder begeleiding.

Op het kerkplein kunnen de kinderen met stoepkrijt een leuke olifant tekenen. Ze krijgen daarbij aanwijzing en hulp van kunstenares Mirjam Boomkamp. Ook kunnen kinderen mee op insectensafari. Hillie Waning neemt hen mee, gewapend met vergrootglas en insectenspotter. Je staat versteld wat er nog allemaal leeft in zo’n bos!

En als laatste hebben we nog een KEI-toffe activiteit. De kinderen kunnen een steen schilderen die daarna ergens onderweg achtergelaten kan worden, maar.. je mag hem natuurlijk ook gewoon zelf houden!

Het belooft een gezellige middag te worden. Ouders zijn ook zeker welkom en voor hen staat de koffie en thee ook klaar.

Bij slecht weer mogen we uitwijken naar de grote schuur van de familie Geerdink aan de Gravenlandweg te Bruinehaar.

Opgave voor 14  oktober a.s. via Petraplegt@gmail.com.

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Nabijheid door verbondenheid.

In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar er is geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken.

Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk.
Voor kinderen zijn er tijdens de viering kinderactiviteiten in het park.

Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

 

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen.  Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van “Missiecollecte 2021”.

 

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het parochiecentrum naast de kerk.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf 4 oktober contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

Collecte-opbrengst Spierfonds Langeveen

De collecte voor Prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar het geweldige bedrag van € 855,01 opgebracht.

Dit is het hoogste bedrag dat  in de ruim 30 jaar dat voor het Spierfonds in Langeveen gecollecteerd wordt, tot nu toe is opgehaald.

Heel veel dank aan alle collectanten en gulle gevers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

SAM’S KLEDINGACTIE

Ook dit najaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school gaan.

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op zaterdag 16 oktober 2021 van 9.00 tot 12.00 uur bij de Mariaschool aan de Kerklaan 2.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie!