Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 44 en 45                                                             31 okt. t/m 13 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Evenwicht

Beste parochianen,

Afgelopen week las ik een prachtig verhaal dat op facebook stond.

Het gaat over het leven, over pijn, verdriet, machteloosheid maar ook over zegeningen in het leven en hoe beide elkaar in evenwicht kunnen houden.

 

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter.

De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn. Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. Graag, zegt de arts.

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

 

Ik hoop dat wij in deze onzekere tijd naar ons leven durven te kijken. Het negatieve aan durven te kijken en het positieve te waarderen.

Ik hoop ook dat wij net als de vrouw uit het verhaal onze handen durven te vouwen om dan te kijken hoe wij in evenwicht zijn of in evenwicht kunnen komen.

 

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Hoogfeest van Allerheiligen                        31e zondag door het jaar     

  1. 31 okt. 19.00 uur: Gebedsviering

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

  1. 2 nov. 19.00 uur: Allerzielen

Gebedsviering via kerktv.

 

Thema: Willibrordzondag                                              32e zondag door het jaar

  1. 7 nov. 19.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke vereniging voor Oecumene

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Leo Scholten                                       * 25-05-1946                  … 17-11-2019

Pastor Heuven                                   * 16-08-1930                  … 20-11-2019

Riek Nijkamp                                       * 28-09-1929                  … 07-12-2019

Jolanda Kemna-Geerdink             * 07-01-1960                  … 30-12-2019

Johan Beld                                           * 21-01-1948                  … 01-01-2020

Truus ter Groot-Nijkamp               * 26-06-1932                  … 08-03-2020

Anton Kuipers                                    * 25-02-1938                  … 17-03-2020

Gerdina van Wijngaarden-Ko    * 09-08-1931                  … 04-04-2020

Joop Plegt                                            * 11-01-1933                  … 24-04-2020

Gerard Tijhuis                                     * 15-10-1937                  10-06-2020

Anneke Hagedoorn-Bekhuis      * 15-07-1925                  05-07-2020

Marie Oude Nijeweeme-Rikhof* 15-10-1937                  14-07-2020

Wil Heidkamp-Vermeulen           * 22-04-1934                  05-09-2020

Dat ze mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 31 OKTOBER

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Gerardus Bertels, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam.,Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Wild Heidkamp-Vermeulen, Gerardus en Maria Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, Herman Rikhof, Hendrik Niemeijer, Joop Perdaan.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 2 november

Jaargedachtenis: J.G. Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis

Misintenties: overl. pastores, Lena Geerink-Oude Geerdink en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Jan enCatharina Nijhuis-Jongman, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Pastor Heuven en overl. fam., ouders Schuurman-Maathuis, Marietje ter Groot-Ophof, Regina Oude Hendriksman, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, Johan Koopman, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, overl. ouders Bekhuis-Jannink, Josefien ter Braak, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Karel Poiesz, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen-Broenink, Gerardus Bertels en Maria Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Truus ter Groot-Nijkamp, Jolanda Oude Booijink, Herman Hagedoorn, overl. leden van ons Liturgiekoor, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo en fam., ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Marietje Pouwels, Joop Plegt, ouders Plegt-Paus, A. Oude Nijeweme-Monnikhof, Jan Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, Jan Lohuis, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Marietje ter Braak-Vennegoor, Jan en fam. Vrerink, Gerrit Oude Nijeweeme en Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Gerrit Engbers, overl. ouders Mensen-Kleizen, fam. Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, Bram Eijsink, Joseph Paus, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Hein en Dika Hagedoorn-Plecht.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 7 november

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Antoon Kuipers, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Gerard Bekhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Wil Heidkamp-Vermeulen

 

lectoren en Coronacoördinator

Zaterdag 31 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: Y. Lohuis, J. Grootelaar, E. Wuite

 

lectoren en Coronacoördinator

Maandag 2 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Hesselink, A. Saris

lectoren en Coronacoördinator

Zaterdag 7 november 19.00 uur
Lector: T. Rozenkamp, L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink

Coronacoördinator: J. Weusthuis, J. Rozenkamp, H. Flims.

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

18/10                       €29.50                      €27.20            (verwarming en licht)

25/10                       €27.10                      €27.55            (pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen teruggebracht wordt tot dertig personen.

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie (binnenkort) en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie.

 

Herstarten woord- en communievieringen

Beste parochianen,

Het aartsbisdom heeft ons te kennen gegeven dat de getroffen coronamaatregelen op het gebied van de woord- en communievieringen worden verruimd, met alle voorzichtigheid die daarbij vereist is.

Dit betekent dat diakens en pastoraal werkers met een actuele zending van de aartsbisschop van Utrecht weer kunnen voorgaan in woord- en communievieringen in parochiekerken, in instellingen en in tehuizen. Daarbij dient wel de nodige voorzichtigheid t.a.v. hygiëne, ventilatie en fysieke afstand te worden betracht.

Dit betekent concreet dat er in alle locaties in onze parochie vanaf heden weer woord- en communievieringen worden verzorgd door de leden van het pastoraal team.

Helaas is het voor vrijwilligers nog niet toegestaan voor te gaan in woord- en communievieringen.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

 

KINDERKERK GAAT 1 NOVEMBER ONLINE.

We zouden als kinderkerk dit jaar voor de 1e keer aandacht schenken aan Allerzielen, we dachten aan een inloopviering in de kerk van Albergen. Helaas kan deze inloopviering voor gezinnen en kinderen niet doorgaan door de verscherpte corona maatregelen.

Wij gaan wel vieren, wij gaan wederom online de viering aanbieden, 1 november kunt u via de website naar de kinderkerk viering gaan kijken. Wij nemen het verhaal van kikker en het vogeltje. Een verhaal dat gaat over dood gaan, wat doen we als iemand komt te overlijden, het gaat over het leven dat verder gaat. Een mooi verhaal om met kinderen stil te staan bij overlijden van dierbare mensen.

Tijdens deze viering gaan wij sterren aan een hemelwolk ophangen, sterren met een naam. Gezinnen kunnen een ster naar de kinderkerk sturen, dat kan via de mail kinderkerk@hpancratius.nl of deze opsturen kinderkerk Bachstraat 49 7651 MS Tubbergen. Wees creatief met een ster met de naam of namen van mensen die jullie dierbaar zijn.

Kinderkerkviering, thema Allerzielen, kan op 1 november worden bekeken op de website  van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/
en via KerkTV – herhaling, bij alle locaties,
http://pancratius.kerkentv.nl/

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk.

Diaken B. Huitink

 

Aangepaste viering Allerzielen 2 november

Nu het kabinet een gedeeltelijke lockdown heeft ingevoerd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen én de berichtgeving van de bisschoppenconferentie dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn bij een liturgische viering betekent dat Allerzielen dit jaar niet gevierd kan worden zoals men dat gewend is in de parochie.

Gebruikelijk is om per locatie alle nabestaanden van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden een brief te sturen en hen uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarnaast komen velen naar de Allerzielenviering om hun dierbare overledenen te gedenken.

Elk jaar betekent dit bijna volle kerken in alle locaties van de parochie. Dit zal dit jaar helaas niet gaan. Maar hoe dan wel te handelen?

30 kerkgangers per locatie is voor het pastoraal team geen optie, want wie wordt er dan wel en wie wordt er niet uitgenodigd.  Dit geldt ook voor de plechtigheden op het kerkhof. Hoe moet dit vorm worden gegeven rekening houdend met de verplichte afstand? Wie maakt die niet te maken keuzes? En hoe te handelen met alle misintenties voor Allerzielen?

Alles overwegende heeft het pastoraal team besloten om op Allerzielen in alle kerken te gaan vieren, echter zonder nabestaanden/ parochianen. Er zullen avondwakevrijwilligers en uitvaartvrijwilligers aanwezig zijn in de viering in de eigen locatie. Zij zullen alle nabestaanden/parochianen vertegenwoordigen.

Alle vieringen zijn gebedsvieringen, behalve in het eucharistisch centrum. Daar zal de eucharistie gevierd worden.

De vieringen worden uitgezonden via kerktv, kerkomroep. Waar geen kerktv/kerkomroep aanwezig is, wordt een livestream gerealiseerd.

Tijdens de Allerzielenviering worden de intenties gelezen, zoals opgegeven.

Na de viering worden in sommige locaties de graven gezegend. Dit gebeurt alleen daar waar dit gebruikelijk is. Ook hier geldt dat de avondwakevrijwilligers en uitvaartvrijwilligers de nabestaanden zullen vertegenwoordigen en er geen nabestaanden aanwezig zijn omdat de 1,50 meter afstand daar niet gewaarborgd kan worden.

Het pastoraal team maakt deze keuze met pijn in het hart omdat zij terdege beseft hoe belangrijk een samenzijn op Allerzielen voor nabestaanden is en hoopt dat nabestaanden en parochianen op deze wijze toch een waardevolle en troostende viering te kunnen aanbieden ondanks de teleurstelling van het niet fysiek samenkomen in de kerk.

Zijn  er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal team H. Pancratius parochie Tubbergen

Pastoor Pikkemaat

Diaken Huitink

Pastoraal werker Meupelenberg

Pastoraal werker Saris

 

Vastenactie

Ruim € 20.500,00 voor Vastenactieproject parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus.

Topprestatie vrijwilligers MOV, scholen en parochianen in coronatijd!

Het eigen doelenproject van de parochies H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus in samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren, MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en Vastenactie heeft in Coronatijd ruim € 20.500,00 weten op te halen. Dit is 75% van het totaalbedrag dat was begroot. Dit is een gigantische prestatie. De Vastenactie zal dit bedrag eenmalig aanvullen tot 100% waardoor de beide projecten volledig uitgevoerd kunnen worden.

Te weten:

  • Het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

 

  • Aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum, vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.

Vanwege het feit dat niet alle geplande acties door konden gaan in de drie parochies, (hierbij kunt u  denken aan bijvoorbeeld de diverse sponsorlopen van de scholen, de themavieringen met collectes) zijn de MOV groepen van onze parochie tezamen met het pastoraal team, scholen en Inge Kuiphuis gaan nadenken over alternatieve acties.

In plaats van sponsorloopacties van basisscholen kwamen er flessenacties. Er werden prachtige kaarten ontworpen en gedrukt voor de verkoop. Er werd een jeugdviering gehouden in de basiliek in Tubbergen waarin kinderen Inge vragen konden stellen over haar werk en de projecten in Guatemala. Tevens was er de mogelijkheid om onder andere koffie, sleutelhangers, zakjes etc. te kopen die de Guatemalteken zelf hadden gemaakt.

De Vastenactie werd na Pasen verlengd tot 1 oktober. Deze verlenging kreeg de naam ‘Zomeractie’.

Graag willen wij eenieder bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische opbrengst.

Via de informatiekanalen van onze parochie, wordt u door Inge Kuiphuis op de hoogte gehouden van de voortgang van beide projecten.

Nogmaals dank, mede namens,

Leden werkgroepen Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) H. Pancratius parochie, Inge Kuiphuis, MTC, landarbeidersorganistie, Guatemala

Vastenactie

Hebt u nog niet gedoneerd en wilt u dit alsnog dan kan dat nog via bankrekeningnummer Vastenactie: Den Haag

NL21INGB0000005850 o.v.v. projectnummer 401397

Hartelijke groet, pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.

 

Ziekencommunie in coronatijd

Beste parochianen,

Het pastoraal team krijgt de laatste weken met regelmaat de vraag of de ziekencommunie bij parochianen thuis kan worden gebracht. Helaas kunnen wij hier tot op heden nog geen positief antwoord op geven ondanks het feit dat het bisdom hier geen problemen mee heeft.

Redenen voor het voorlopig nog niet rondbrengen van de ziekencommunie zijn:

  • Dat de hostie alleen mag worden aangeraakt door degene die deze ontvangt. Ook al wordt de hostie met een pincet in een pixus geplaatst, dan nog heeft degene die de ziekencommunie naar parochianen brengt, contact met de pixus waarin de hostie bewaard wordt. Een eventuele coronabesmetting kan hierdoor plaatsvinden. Dit willen wij ten allen tijde voorkomen.
  • Daarnaast dient bij het uitreiken van de ziekencommunie de 1.50 meter regel gehanteerd te worden en dit is in de thuissituatie niet altijd haalbaar. Daarbij komt onze ervaring dat degenen die de ziekencommunie ontvangen relatief vaak een wat kwetsbare gezondheid hebben en/of op leeftijd zijn en ook hier geldt dat we een eventuele besmetting van het covid-19 virus willen voorkomen.
  • Ook wil het pastoraal team degenen die de communie thuis brengen bij parochianen niet blootstellen aan mogelijke risico’s op besmetting.
  • Het feit dat er nog steeds nieuwe besmettingen worden geconstateerd in de gemeente Tubbergen en Twenterand en dus ook in onze parochie.

Wat is wel mogelijk?

Een persoon uit hetzelfde gezin kan een pixus meenemen naar de kerk en vanuit de viering de heilige communie mee naar huis nemen voor de huisgenoot. Wanneer ook dit niet mogelijk is, kan het onderstaande gebed, betreffende de geestelijke communie gebeden worden.

Zodra het weer mogelijk is dat de communie thuis kan worden uitgereikt door een lid van het pastoraal team of door een medeparochiaan, zal dit worden opgestart.

Zijn er vragen, opmerkingen hierover dan kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Casper Pikkemaat

Diaken Bert Huitink

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

Pastoraal werker Christianne Saris

Gebed bij geestelijke communie

De omstandigheden van nu maken dat in dit moment alleen de kerkgangers het Lichaam van Jezus nuttigt. Toch mag ik mij met de Heer verbinden, vanuit mijn verlangen Hem te ontmoeten, door mij aan te sluiten in geestelijke communie. Daartoe bid ik het volgende gebed:

 

Mijn Jezus,

ik geloof dat U

in het allerheiligste Sacrament aanwezig bent.

Ik bemin U boven alles

en wens U in mijn hart te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;

daarom bid ik U:

aanvaard mijn verlangen

om hecht verbonden te zijn met U.

Kom met uw liefde in mijn hart

en laat mij niet vergeten

dat uw Geest in mij woont.

Wees in mij, opdat ik blijf in U,

mijn Heer en mijn God.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Amen

 

Stagiaire Inge Lansbergen stelt zich voor

Mijn naam is Inge Lansbergen. Ik ben zojuist begonnen met mijn stage in deze parochie. Ik volg de hbo opleiding Theologie op de hogeschool Fontys te Utrecht. Naast mijn studie ben ik werkzaam bij InteraktContour. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ik werk daar inmiddels al bijna vijftien jaar met veel plezier. Ik ben getrouwd en samen met mijn man hebben wij drie kinderen in de leeftijd van 19 tot en met 13 jaar oud. Vrijetijd is  er naast studie, werk en gezin niet veel meer. Maar ontspanning blijft belangrijk. Ik probeer daar waar mogelijk tijd vrij te maken, voor onder andere scouting, creatief bezig zijn en de natuur in te gaan. Tijdens deze stage hoop weer veel nieuwe inspirerende (werk) ervaringen op te mogen doen.

 

De OZO (Overijsselse Ziekenomroep) kan dit jaar niet collecteren.

Elk jaar, in de maand oktober, lopen collectanten van de Overijsselse Ziekenomroep (OZO) van deur naar deur om geld op te halen, waarmee ze hun uitzendingen kunnen bekostigen. Dit jaar mogen ze niet huis-aan-huis collecteren en daarom doen ze een oproep aan mensen om geld te doneren.

Ze zouden in de maand oktober 2020 collecteren in de gemeente Tubbergen, maar dat kan nu  niet in verband met de corona.

Daarom vraagt de OZO aandacht in de media voor de collecteweek en roept ze mensen op om geld te doneren op de bankrekening.

In de gemeente Tubbergen verzorgt de OZO maandelijks muziekuitzendingen in Woonzorgcentrum de Eeshof. Het doel is om bewoners een fijne middag of avond te bezorgen. Dit is heel dankbaar werk, dat door vele vrijwilligers wordt gedaan.

De OZO is financieel volledig afhankelijk van de collectes en vraagt iedereen die de OZO een warm hart toedraagt een gift over te maken op NL97RABO 0327 3577  89.