Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 45 en 46                                                                         6 t/m 19 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Allerzielen, viering van hoop en perspectief

Herfst. De bladeren vallen. We bevinden ons in een stille tijd. Tijd om te bezinnen en te gedenken. Om stil te staan bij onze dierbare overledenen . Dat doen we op twee november met het feest van Allerzielen. We gedenken hen die ons in leven en in geloof zijn voorgegaan. Wat hebben ze voor ons betekend? Wat hebben ze ons gebracht? Kunnen we zonder hen verder?

Op het feest van Allerzielen mogen wij ons verbonden weten in het gemis van onze dierbaren, de mensen die ons leven de moeite waard maakten.

Maar we zijn ook verbonden in hoop en geloof dat er verbondenheid is over de dood heen. Dat we als mens niet verloren lopen, niet in dit leven en niet na de dood. Dat we ons geborgen mogen weten. Dat er toekomst voor ons is, licht en leven dat blijft.

Misschien zijn we in die gedachte gesterkt door wat onze dierbaren hebben laten horen of zien. Vertrouwen, overgave, of misschien een vredig heengaan. Het kunnen heilige momenten zijn geweest. Momenten die te denken geven over de verbinding van de hemel met de aarde.

In de viering van Allerzielen worden we in die gedachte gesterkt door de teksten en de lezingen, waarin een bemoedigend perspectief wordt aangereikt. Dat onze levensweg niet eindigt in de nacht, maar in een nieuwe dag.

We steken kaarsen aan voor onze overleden, waarmee we willen zeggen dat hun licht zal blijven branden, in ons hart, en ook bij God.

En we ontvangen een handreiking hoe wij verder mogen gaan in dit leven. Namelijk door de weg te gaan van de Liefde, waarin Jezus ons is voorgegaan. Dat is de weg van de verbondenheid, de weg van mens tot mens, de weg die dragende grond geeft, de weg van verbondenheid over de dood heen. Het is de weg van het Leven dat overwint.

Dat we met Allerzielen rust mogen vinden in ons hart en licht op ons pad.

 

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Weekend van de Diakonie                                                                              

  1. 6 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag voor de oecumene

 

Thema: Eerste Heilige Communie                                                                                

  1. 7 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat en Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag voor de oecumene

 

 

 

Thema: Lees de tekenen                                                33e zondag door het jaar

  1. 13 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Bennie Kienhuis

Vasserdijk 10, Manderveen

*01-03-1934           ꝉ 22-10-2021

Dat hij mag rusten in vrede

Met diep respect gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan:

Leo Scholten (D)

* 15-05-1960                     … 27-10-2020

Annie Hagedoorn-van de Aast

* 12-10-1931                     … 10-12-2020

Marietje Kuipers-Haamberg

* 11-05-1939                     … 29-12-2020

Jan Mensink

* 23-08-1945                     … 20-01-2021

Trees Schröder-Meijer

* 20-08-1931                     … 16-06-2021

Jan Bertels

* 09-03-1937                     … 12-07-2021

Gerard Oude Nijeweme

* 11-09-1945                     … 02-08-2021

Marie Oude Hendriksman-Plegt

* 29-03-1930                     … 01-09-2021

Suzan Broekman-Weultjes

* 17-04-1967                     … 03-10-2021

Bennie Kienhuis

* 01-03-1934                     22-10-2021

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 6 november

Jaargedachtenis: Gerardus Bertels

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 7 november

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Lars Olimulder, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, fam. Perdaan-Plegt, Gerrit Rikhof, oma Marie ter Braak-Albers, Jan en Marie Leus, Bram Eijsink en Joseph Paus, Bennie Paus en overl. fam. Paus, opa Albert Folbert, Harry en Marietje Haarhuis-Lesscher, Bennie Kienhuis.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 13 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Herman Oude Elberink, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 november 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, A. Schothuis, M. Pouwels
Coronacoördinator: Y. Wuite

 

Zondag 7 november 09.00 uur

Misdienaars: J. Kienhuis
Coronacoördinator: J. Grootelaar

 

Zaterdag 13 november 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, J. Lescher
coronacoördinator: J. Weusthuis

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 november. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Van ‘in de schoolbank’, naar ‘voor de klas’

Beste parochianen,

Afgelopen weekend hebt u wellicht de mededeling vernomen van mijn veranderende werkzaamheden: met ingang van 1 november ben ik voor 50% werkzaam als docent Levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal. En met instemming van de aartsbisschop, mag ik voor de andere 50% pastoor blijven van onze H. Pancratius parochie. Dankbaar ben ik voor de kans, medewerking, tijd en ruimte die mij gegeven is door het bisdom, de parochie, het pastoraal team, parochiebestuur én door de school!

 

 

Het vinden van een stageplek…

In het voorjaar ben ik in Zutphen gestart met een opleiding tot een basiskwalificatie pedagogiek en didactiek. Onderdeel van de afronding is een stage bij een onderwijsinstelling, om kennis te maken met de onderwijspraktijk. Voortvarend heb ik in eerste instantie contact gezocht met hogescholen in de regio, maar om uiteenlopende redenen bleek hier geen ruimte voor een stagiaire. Daarop heb ik mijn aandacht verschoven naar het voortgezet onderwijs, waar eigenlijk ten diepste mijn hart voor het onderwijs ligt.

Kennismaking

Ik ben in contact gekomen met het Twents Carmel College in Oldenzaal, dat op dat moment op zoek was naar een docent Levensbeschouwing, HAVO/VWO bovenbouw. Het gesprek vond plaats in een bijzonder ontspannen sfeer en ik voelde mij vrijwel direct welkom. Enkele dagen later ben ik via de adjunct-directeur op de hoogte gebracht van het feit dat de school en docenten graag met mij verder willen en mij de kans willen bieden de stap in het onderwijs te maken. Zij boden mij aan om parttime aan de slag te gaan als docent Levensbeschouwing voor de bovenbouw HAVO/VWO én om de 1e graads bevoegdheid te kunnen halen. In concreto betekent dit twee en een halve lesdag, die in overleg met mij vastgesteld worden. Dit geldt in eerste instantie voor het huidige schooljaar 2021/2022, met ingang van 1 november a.s.

Deze kans heb ik niet aan mij voorbij willen laten gaan!

In een correspondentie met de aartsbisschop heb ik vervolgens mijn motivatie toegelicht en daarop heeft hij ingestemd met een halvering van mijn benoeming.

Beschikbaarheid voor de parochie

Natuurlijk betekent dit een verandering voor het pastoraal team, parochiebestuur en onze parochie. In principe geef ik op maandagochtend, donderdag en vrijdag de gehele dag les aan het Twents Carmel College; daarnaast zal zaterdag voortaan mijn vaste vrije dag worden. Op andere momenten van de week en de zondag blijf ik dus beschikbaar voor de parochie, al zal dat ook de nodige flexibiliteit en aanpassing vragen. In de komende tijd zullen wij als pastoraal team daarom onze werkzaamheden tegen het licht houden en waar nodig herzien. Daarover zal meer informatie volgen.

Voor nu hoop ik een waardevolle bijdrage te mogen leveren aan het vak Levensbeschouwing en dat het zelfs voor onze parochie een verrijking kan zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Oproep jeugdsoos “de TurfTieners”

Jeugdsoos,, de TurfTieners” zoekt bestuursleden vanaf 20 jaar die 1x per maand op vrijdag mee helpt om de jeugd een fijne leuke avond te bieden met spel of een info avond.

Aanmelden kan bij Rudy Meijer.

rpjmeijer@outlook.com of 06-13554895.

 

Diaconaal weekend; Pancratius God’s talent, 6 en 7 november

Beste parochianen, het diaconaal weekend dat plaatsvindt op 6 en 7 november aanstaande heeft als thema meegekregen: ‘Pancratius God’s talent’

Ieder mens bezit gaven en talenten.

Door deze bijzondere gaven zo goed mogelijk te gebruiken kunnen we het beste in onszelf naar boven halen en ook bij anderen.

Talenten zijn er om te delen.

Daardoor kunnen we onze medemensen helpen en tevens bouwen aan een levendige diaconale geloofsgemeenschap en parochie en wereld.

De basisscholen in onze parochie hebben samen met leerlingen mooie doeken gemaakt die in alle kerken zullen worden opgehangen. Deze doeken laten zien welke talenten de kinderen hebben.

Het doek dat voor Albergen is gemaakt komt in de aula te hangen.

 

Dat onze parochie over vele talenten beschikt werd onder andere duidelijk tijdens de startviering op 5 september jongstleden bij de Kroezeboom te Fleringen.

Daar werden door middel van symbolen talenten zichtbaar waarover onze geloofsgemeenschappen beschikken.

Deze symbolen hebben inmiddels in de meeste kerken een plekje gekregen.

Het diaconaal beraad nodigt u allen van harte uit om het diaconaal weekend in onze parochie mee te komen vieren.

Vieringen en aanvangstijden zie: de informatiebladen, de website van onze parochie, het parochiemagazine Kompas en huis aan huis blad ‘Op en rond de Essen’.

Wees welkom!

Leden diaconaal beraad en pastoraal team.

 

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER SINT MAARTEN

Donderdagmiddag 11 november staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu. Als tenminste de situatie rondom Corona dit toelaat.

Die middag zal het thema zijn Sint Maarten, zeer toepasselijk op deze dag. Pastoraal werker Mevr. C. Saris zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

Op verzoek van de deelnemers zullen de bijeenkomsten niet meer  ’s ochtends maar op ‘s middags gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

 

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: elkaar de ruimte geven en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).