Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 46 en 47                                                                      14 t/m 27 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Het inspirerende voorbeeld van Sint Maarten 

“Sinte Maarten, het is zo koud,

geef me een turfje of wat hout,

Geef me dan een centje

dan ben ik je beste vrindje,

Geef me een appel of een peer,

dan kom ik het hele jaar niet meer”.

Met bovenstaand liedje en een uitgeholde suikerbiet met een lichtje erin, gingen wij vroeger als kinderen langs de deuren op 11 november, de dag dat Sint Maarten herdacht wordt.

Mijn lagere school was naar hem genoemd en overigens ook de parochie waar ik toen woonde en de kerk die daar bij hoorde. Vreemd genoeg werd het verhaal van Sint Maarten niet op school verteld, dat heb ik later pas vernomen.

Het spreekt me nog altijd aan. Sint Maarten of Sint Martinus , werd in 316  geboren. Als soldaat van het Romeinse leger komt hij bij de stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar tegen die hij de helft van zijn mantel schonk. Daarna zou  Jezus ‘s nachts aan hem verschenen zijn  en gezegd dat hij zelf die bedelaar was geweest. Niet lang daarna laat hij zich dopen, neemt hij ontslag uit het leger en wordt hij leerling van bisschop Hilarius in Poitiers. Daarna keerde hij naar zijn geboortestreek terug om te missioneren, maar hij kreeg met enorm veel weerstand te maken. Hij trekt zich een aantal jaren terug als kluizenaar. Daarna richt hij een klooster op, waar hij een sober en bezinnend leven leidt. Dit maakt zoveel indruk op de mensen in de wijde omgeving, dat hij, tegen zijn eigen zin, door het volk tot bisschop van Tours wordt gekozen. Hij blijft als bisschop zijn monnikenleven voortzetten in het klooster. Tegelijkertijd reist hij stad en land af om parochies te stichten. Op één van die reizen wordt hij ziek en kort daarna overlijdt hij. Al snel na zijn dood wordt hij op veel plaatsen als heilige vereerd en doen er wonderlijke verhalen over hem de ronde. Zo zou hij een storm tot bedaren hebben gebracht, een brand op wonderbaarlijke wijze geblust hebben en een ziek meisje genezen hebben.

 

Een mooi verhaal over de weg die Sint Maarten heeft afgelegd. Ook wij lopen een heel eigen en unieke weg in het leven. Op die weg ontdekken wij voor onszelf wat we nodig hebben om een zinvol en betekenisvol leven te kunnen leiden. En iedere fase in ons leven brengt ons nieuwe inzichten. Dat wij, hoe onze weg ook gaat, net als Sint Maarten, het heilig vuurtje in ons brandend mogen houden. Dat we durven te doen wat ons hart ons ingeeft, ook al wijkt dit af van het verwachtingspatroon in de omgeving.

Dat wij met de ogen van God naar elkaar kijken en elkaar tegemoet komen in onze noden. Zeker ook in deze tijd. Houd moed, hou vol!

 

Hartelijke groeten,

 

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

 

Thema: Ga goed met je gaven om                             33e zondag door het jaar

  1. 15 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. (enkele leden van)

liturgiekoor  (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Nabijheid aan de kwetsbaren                                       Christus Koning

  1. 22 nov. 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale Jongeren collecte

parochiËle kroniek:

Overleden:  Leo Scholten  *15-05-1960      ꝉ  27-10-2020

Eggerstrasse 34, Itterbeck

 

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 15 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Johannes Pegge, Wil Heidkamp-Vermeulen, Herman Oude Elberink en overl. fam., overl. fam. Hein Rikhof, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Gerrit Albers en overl. fam. Droste, Leo Scholten (D), Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Gerard Bekhuis

 

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 22 november

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Wil Heidkamp-Vermeulen, Truus ter Groot-Nijkamp, Herman Rikhof, Leo Scholten (D), Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 15 november 09.00 uur

Lector: J. Pouwels

Coronacoördinator: P. Plegt, J. Grootelaar, M. Hesselink

Zondag 22 november 09.00 uur
Lector: J. Lesscher, A. Schothuis, M. Pouwels

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, A. Groot Kormelink, W. Groot Kormelink

 

Opbrengst Collectes
                      Plaatsengeld     2e collecte

31/10           € 24,10               € 22,20 (Kaarsen bij Maria)

7/11              € 25,90              € 24,60 (Katholieke ver. voor Oecumene)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Beste parochianen,

 

Op 17 november is het 12½ jaar geleden dat pastoor Pikkemaat tot priester werd gewijd. Dit viert hij zondag 22 november om 10.30 uur in de basiliek te Tubbergen. Vanwege het maximum aantal toegestane kerkgangers van 30 personen wordt per locatie een aantal afgevaardigden uitgenodigd die de geloofsgemeenschap met haar parochianen vertegenwoordigen. Dit betekent dat u zich éénmalig NIET kunt aanmelden voor de viering van 22 november in Tubbergen. Wel bent u van harte uitgenodigd de viering mee te vieren via kerktv.  Namens de parochie én geloofsgemeenschappen wordt er een cadeau aangeboden aan pastoor Pikkemaat.

Wij wensen pastoor Pikkemaat een goede en inspirerende viering toe en nog vele werkzame jaren in het pastoraat.

 

Parochiebestuur en pastoraal team

 

 

Nieuwe churchquiz  in kerstsfeer

Zaterdagavond 19 december om 20.30 uur zal er opnieuw een churchquiz georganiseerd worden voor alle leden en belangstellenden van onze Pancratius Parochie. Dit vanwege de vele positieve reacties op de quiz in het jubileumweekend. Maar ook om het gevoel van verbondenheid vast te houden met elkaar in deze moeilijke tijd, waarin we nauwelijks samen kunnen komen. De quiz zal dit keer plaatsvinden in de kerk van Geesteren met medewerking van koor Cantare. Uiteraard zijn er weer prijzen te winnen! Doet u ook mee? Van harte uitgenodigd!

 

De Pancratiuscommissie:

Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Gerrit ter Wee en pastoraal werker Christianne Saris

 

Met kinderen en jongeren op weg naar Kerstmis

“De dagen worden korter, de wereld wordt donkerder en we zijn genoodzaakt om door de coronacrises zoveel mogelijk thuis te blijven. Thuis zijn we op elkaar aangewezen. Een intense, maar krachtige periode waarin we met elkaar uit mogen kijken naar de geboorte van Jezus. Hij die het Licht in de wereld wil brengen”

Deze tekst staat in het foldertje van “Samuel Advies” een stichting die de jeugd een warm hart toedraagt en ondersteuning wil bieden bij kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens zijn.

Bij deze stichting zijn hele mooie materialen ter voorbereiding van Kerstmis te koop voor jong en oud: Adventskalenders, boeken met Kerstverhalen, Adventsdagboek voor jongeren, stickervellen over het kerstgebeuren en nog veel meer. Op de website van www.samueladvies.nl kunt u alle materialen bekijken. De moeite waard!

 

Vriendelijke groeten,

Christianne Saris,  pastoraal werker