Jaargang 56 nr. 4 en 5                                                                    25 jan. t/m 8 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

!!!!Aankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze aankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad (1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 5.

 

HET GOEDE DOORGEVEN

Na de Sinterklaastijd hoorde ik het volgende verhaal:

Er zou ergens Sinterklaas worden gevierd en de bisschop kwam zelf op bezoek. Een vader wachtte hem voor het huis op en heette hem welkom. Hij vertelde dat het de laatste tijd druk was geweest. Want vorige week was hun jongste dochter getrouwd. Jammer genoeg alleen voor de wet en niet in de kerk. Toen was de familie dus ook al feestelijk bij elkaar geweest.

Sinterklaas wist wel raad. Hij vroeg aan de vrouw des huizes of er twee kussens beschikbaar waren en liet die voor zich neerleggen. Daarop liet hij het bruidspaar neerknielen. Hij spreidde zijn handen uit over het bruidspaar en gaf zijn zegen. Hij was immers bisschop en ook dit was een van zijn taken.

Mensen willen graag het beste van zichzelf doorgeven. Ook deze vader met zijn christelijk geloof en zijn band met de kerk. Ook hij en zijn vrouw hadden hun dromen over later. Over kleinkinderen die gedoopt zouden worden en later de Eerste H. Communie zouden ontvangen.

Zo was het ook met Jezus. Hij kwam uit de woestijn en had intens de band met de Vader beleefd. Hij hoopte dat Hij aan armen een blijde boodschap kon brengen. Dat hij aan gevangenen kon vertellen dat ze weer vrij kwamen. Blinden kon meedelen dat ze weer konden zien en verdrukten weer vrij kon laten. Dat was het dierbaarste dat Hij in zich had en dat wilde Hij doorgeven. Dat is ook de opdracht van elke christen, van elke christelijke gemeenschap en van de Kerk.

Er zijn nog genoeg arme mensen: mensen zonder houvast. Soms doen ze onbegrijpelijke dingen. Hoe zou je anders allerlei geweldszaken verklaren. Er zijn nog genoeg blinden: mensen die met zichzelf overhoop liggen. Die met blinde haat zijn vervuld en zich afreageren op onschuldige mensen. Er zijn heel veel verdrukten. We hoeven maar te kijken naar allerlei vluchtelingenkampen. Natuurlijk, er zijn eer ook die hopen dat ze het hier materieel beter krijgen. En soms vraag je jezelf af waarom hun medegelovigen (meestal het Midden Oosten) er niet meer aan doen. Maar er zijn er ook wiens verhaal je bij blijft. En het doet je goed als het hen hier goed gaat. Deze zorg en dat meeleven voor armen, gevangenen en blinden had Jezus. En die zorg heeft Hij aan ons doorgegeven. We proberen daar iets van waar te maken in het klein. Bij ons in de buurt. We hebben geprobeerd een klein druppeltje bij te dragen via de adventsactie. Hopelijk dat de Geest ook ons kracht geeft net zoals bij Jezus.

U allemaal veel goeds.

Pastor J. Oude Vrielink

 

Thema: Vervul jij de Schrift?                                           3e zondag door het jaar

  1. 27 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. kinderkoor
    Collecte: 1. Plaatsengeld € 1,00
    2. Pastorale zorg
  2. 29 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Wil jij hem zien?                                                  4e zondag door het jaar

  1. 2 febr. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Tijdens deze viering is er kaarsenwijding en Blasiuszegen.

 

  1. 5 febr. geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 27 januari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Jan Weusthuis.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Regina Oude Hendriksman.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 februari

Jaargedachtenis: Marie ter Grote-Kuipers.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 27 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher

 

Zaterdag 2 februari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

13/1                          € 79.15                    € 78.50 (verwarming en licht)

19/1                          € 65.15                    € 64.72 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 31 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage 2019

 

Deze week ontvangt iedere parochiaan van 18 jaar en ouder een envelop
met een flyer “Actie Kerkbalans” en een formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”.
Eveneens wordt deze week op ieder adres een parochieblad bezorgd.

 

Waarom iedere parochiaan?

We hebben het plan om ongeveer elke 5 jaar alle parochianen aan te schrijven.

Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage aan onze geloofsgemeenschap hadden afgegeven.

Hebt u een doorlopende machtiging afgegeven bij de bank of een automatische overboeking vanuit Internetbankieren, dan  kunnen wij deze niet inzien.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

 

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen.

U moet het zien als een proef.

Graag horen wij uw mening. Dat kan dan via het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, de telefoon, per mail, per brief of mondeling.

 

De volgende wijziging willen we invoeren:

* De enveloppen worden niet weer bij u opgehaald. Dit doen we om      onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten.
Daarom vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, na het invullen, in de gesloten envelop,

*in de brievenbus van uw wijkbezorger `te doen of
*in de rode brievenbus bij het parochiecentrum.

 

Wilt u dat graag uiterlijk vrijdag 1 februari doen?

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.
Bent u niet in de gelegenheid, dan vernemen wij dat graag. Dan halen wij de envelop bij u op.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over deze Actie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl)

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57446 of (06) 38891967.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

De collecte die is gehouden tijdens de Kerstdagen voor het Lourdeswerk heeft het mooie bedrag opgebracht van € 525,48. Wij bedanken alle gevers voor hun gift en alle collectanten voor hun medewerking. Dankzij u kunnen we een medeparochiaan een geldelijke bijdrage geven voor een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mocht u belangstelling hebben voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari a.s. wordt in de basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor uit Tubbergen.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt ook informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 17 februari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de zestiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Verbinden, waarom moeilijk doen als het samen kan’. Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Paul, adjudant Herman en de hofdames Simone en Jorien. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – heeft de werkgroep kinderwoorddienst een originele activiteit bedacht. Diaken Huitink zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest Loat Goan.

Iedereen is zondag 17 februari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen.

 

                 JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar Lourdes.  Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat.

De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag  8 februari a.s.

De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen Oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor Clavis.

Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie  over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep

Laura Thöni

 

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21)staan en luisteren naar wat in een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

 

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252

 

Vastenactie pelgrimstocht in teken van water

De jaarlijkse Vastenactie pelgrimstocht is inmiddels een traditie. Dit jaar staat deze driedaagse pelgrimage voor de negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april wandelen de deelnemers rondom Weesp. “We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie. De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie,” aldus de organisatie van deze sponsortocht.

‘Water verandert alles’ is het thema van Vastenactie 2019. Water is de belangrijkste bron van leven. In 2019 zet Vastenactie daarom vijf waterprojecten in de schijnwerpers, te weten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo. Als thema van de Pelgrimstocht is gekozen ‘Wandelen over water’. “Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving van Weesp. Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het oude Wesopa, dat te verklaren is als samenstelling van de Indo-Europese woorden ‘wis’ (wegstromen) en ‘apa’ (water). Weesp, Wesopa, stromend water. De naam van de parochie van Weesp, Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van Levend Water,” aldus Vastenactie in een toelichting.

De tocht start dagelijks om 9.30 uur (verzamelen om 9.00 uur), de afstand is ongeveer 20 kilometer per dag. Op donderdag en vrijdag is er na afloop van de maaltijd nog een themabijeenkomst, die ook toegankelijk is voor mensen die niet meelopen. De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Deelnemers kunnen overnachten in de buurt en gebruik maken van de lunchpakketten en het avondeten. Het is ook mogelijk om één of twee dagen aan te sluiten. De organisatie heeft twee arrangementen samengesteld (zie: www.vastenactie.nl). Aanmelden kan via het formulier op deze website, betaling kan via de webshop. De wandelpelgrims kunnen zich laten sponsoren, op de website van Vastenactie staan praktische tips om sponsors te werven. De opbrengst is bestemd voor de waterprojecten van Vastenactie in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo.