Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr.   52, 53 en 1                                                         19 dec. t/m 8 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen,

Een telefonisch huisbezoek!

Wat moet u zich daarbij voorstellen?

Waar wij door corona als pastores niet fysiek op bezoek kunnen komen gaan wij telefonisch in gesprek, wij maken gebruik van video bellen of we appen en mailen met parochianen. Het zijn middelen die wij gebruiken om ons pastorale werk te kunnen voortzetten. Zo blijft er contact met de parochianen die wij begeleiden. Afgelopen week had ik een telefonisch huisbezoek, deze parochiaan zei: ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Hij en zijn vrouw waren beiden door de corona besmet geweest, parochianen die er voorzichtig mee omgaan, dat zij besmet raakten!  Ze waren door de corona in een kleine wereld terecht gekomen. Toen ik vroeg: wat ziet en hoort u niet meer?  Ik kan op de zondag niet meer naar de kerk, de kerkgang was belangrijk voor hem. Maar zei hij: mijn vrouw wil je ook nog spreken. Zijn vrouw zei: ‘luuster’ eens Bert: ‘wij hebt al lang geen communie meer had’ wij begint langzaam protestants te worden! ‘Kunt’ wij met kerstmis de communie ontvangen?

In dit gesprek werd duidelijk dat zij in hun kleine wereld waarin ze waren terecht gekomen, het geloof werd gemist. Dat was precies wat de parochiaan bedoelde met, ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Het ging niet om de mensen om hem heen, deze zijn er wel. Het ging om hun geloof, het ging zijn vrouw om het ontvangen van de communie.

Als de wereld klein begint te worden, zoals voor deze parochianen, dan is geloof belangrijk, het geloof dat een houvast bied, geloof dat steun bied. Daarom zijn telefonische huisbezoeken belangrijk, er is iemand die een luisterend oor heeft.  Zo zijn er veel parochianen die teleurgesteld zijn door de coronamaatregelen. Een parochiaan die niet naar de kerk kon met Allerzielen, thuis achter het scherm de viering moest volgen. Kon het niet anders?

 

Het zal voorlopig niet anders gaan hoorden wij afgelopen maandag in de persconferentie, niet meer dan 30 parochianen in de kerk, niet samen komen met kinderen en jeugd, veel zal online moeten. Geduldig afwachten wat er gaat komen, geduldig afwachten is moeilijk, wij zijn moe van het wachten, wij willen het oude leven weer terug.

Geduld opbrengen is moeilijk, het past niet meer in onze samenleving, er is geen keuze, we moeten het samen doen, samen afwachten. Het is niet alleen wachten, het is ook doen. Denk aan onze parochianen die in die kleine wereld zijn terecht gekomen, parochianen die hun geloof niet kunnen praktiseren. Ons ‘doen’ is luisteren naar deze parochianen, stil staan bij hun gemis. In deze corona tijd vergeten wij het geloof van onze (oudere) parochianen, wij kunnen hun geloof ook beleven in de huiselijke kring, geloven is nabij zijn, er zijn voor deze mensen kan hen goed doen. Wel op gepaste en veilige afstand.

Ik wens u een goede opgang naar Kerstmis toe.

 

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 

 

Thema: Gods vrucht dragen                                         4e zondag van de Advent

  1. 20 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

Thema: De Redder geboren                                                                      Kerstavond

  1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

Thema: De Redder geboren                                                                   1ste Kerstdag

  1. 25 dec. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkele leden van het                                                            Liturgiekoor.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Vruchtbaar geworden                             Feest van de Heilige Familie

  1. 27 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Licht over ons opgegaan                                   Openbaring des Heren

Za. 2 januari   19.00 uur: Eucharistieviering (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

Di. 5 januari   09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 december

Jaargedachtenis: Bernard Rikhof, Geertruida Rikhof-Paus

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bernard vd Aast, Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Joop Perdaan en fam, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam, Annie Hagedoorn-vd Aast.

 

jaargedachtenissen en misintenties  donderdag 24 december

Misintenties: ouders Oosterik-Flinkers, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schothuis-Wolters, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Joop Plegt, overl. Ouders Droste en overl. Fam. En Gerrit Albers, Gerrit Mensen, Marietje en Marinus Finkers, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Steffanie Kroeze, Agnes Reinerink-Steggink, An en Gait Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis en Gerard Bekhuis, Herman Oude Elberink, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Bram Eijsink, Joseph Paus, Bennie Paus en ouder Paus-Heppenhuis en overl. fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 25 december

Jaargedachtenis: Jan Lohuis.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. Fam., Bennie Steggink, overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Jan en Truus ten Berge-Oude Kolte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Johan Koopman, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. Fam, Karel Poiesz, Gerard en Rieka Kleizen-Broenink, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Truus ter Groot-Nijkamp, ouders Mensen-Kleizen, Gerard Pegge en Jose Damhuis-Pegge, overl. Ouders Masselink-Maathuis en overl. Fam, Jan en Sien Derkink-Lucas, Joop Perdaan, fam. Plegt-Paus, overl. Ouders Kienhuis-Hoek en fam, overl. Fam. Weusthuis-Kempers, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en ouders Vrerink, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Bennie Kienhuis en overl. Ouders Kienhuis-Droste, overl. Ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien. Ouders Kroeze-Leemhuis en fam., fam. Weusthuis-Haarhuis, Hendrik Niemeijer en overl.fam., San en Jan Kleizen, Bernhard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marian Wiegink-Hagedoorn, Jolanda Oude Booijink, over. Ouders ter Braak, Maria ter Braak, ouders Paus-Niemeijer, Rita Meijer, ouders Bouwhuis-Bruins.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 27 december

Jaargedachtenis: Gerard Niemeijer

Misintenties: Pastor Heuven en overl. Fam, Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Annie Hagedoorn-vd Aast.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 januari

Jaargedachtenis: Gerrit Rikhof

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, overl. Ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 20 december 09.00 uur
Lector: Y. Nijhuis

Coronacoördinator: J. Weusthuis, M. Pegge, P. Plegt.

 

Donderdag 24 december 19.00 uur
Lector: A. Kroeze

Coronacoördinator: Y. Lohuis, J. Grootelaar, E. Wuite

 

Vrijdag 25 december 09.00 uur
Lector: J. Lesscher, A. Schothuis, M. Pouwels

Coronacoördinator: J. Weusthuis, J. Pouwels, M. Pegge

 

Zondag 27 december 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp, J. Pouwels, L. oude Nijeweeme

Coronacoördinator: A. Groot Kormelink, J. Grootelaar, W. Groot Kormelink

 

Zaterdag 2 januari 19.00 uur
Lector: L. oude Nijeweeme

Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, H. Flims

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

5/12                          €32.55                      €42.85            (Adventsactie)

12/12                       €36.35                      €58.19            (Adventsactie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 31 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Kerstmis

Uitgaande van de situatie op dit moment staan er voor Kerst twee vieringen gepland, waarbij 30 parochianen aanwezig mogen zijn.

Op Kerstavond om 19.00 uur een woord- en communieviering door pastor Saris met medewerking van enkele leden van het Liturgiekoor.

Op Eerste Kerstdag is er om 9.00 uur een gebedsdienst met medewerking van enkele leden van het Liturgiekoor.

Op zondag 27 december is er om 9.00 uur een gebedsdienst.

Aanmelden voor deze vieringen kan via Diane Snijders op vrijdag 18 december of vanaf maandag 21 december via de site van de Pancratiusparochie.

 

Water afsluiten kerkhof

I.v.m. de winterperiode zal het water op het kerkhof vanaf 24 december worden afgesloten.

 

VERRUIMING AANMELDINGSTIJD WEEKENDVIERINGEN – MEEVIEREN

 

 

Vanaf heden kunt u zich van maandag 09.00 uur – zaterdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering) via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk en viering van uw keuze selecteert.
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

 

Adventsactie 2020

Verbeteren van de voedselzekerheid in Malawi.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld. Zoals in Malawi waar een groot voedseltekort is.

Meer dan de helft van de inwoners van Malawi moet rondkomen van 1 euro per dag of minder. Het is dan ook één van de armste landen ter wereld. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is er bovendien schrikbarend. De afgelopen jaren ging 90 procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen klimaatomstandigheden, voedselonzekerheid en schooluitval. Alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra hard getroffen. Hun landbouwproductie ligt lager omdat ze minder land bezitten en vrouwen geen toegang hebben tot steunmaatregelen die andere huishoudens wel krijgen, zoals leningen. Hun kinderen vallen bovengemiddeld vaak uit op school, vooral meisjes. Kinderen die wel naar school gaan presenteren minder omdat ze te weinig te eten krijgen.

CICOD is een landelijke ngo die arme en kwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij het verbeteren van hun levensonderhoud, opleiding, sanitatie en milieubeheer. Dit project richt zich op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen en 464 schoolkinderen (evenveel jongens als meisjes) die vaak verzuimen van school als gevolg van voedselonzekerheid. Het doel van dit project is om de voedselonzekerheid van deze gezinnen te verminderen en schooluitval van de kinderen te voorkomen.

Hoe?

De voedselvoorziening moet minder gevoelig worden voor het klimaat. In modeltuinen leren de deelnemers hoe je op een ecologische manier groente kunt verbouwen. De huishoudens krijgen elk 5 kippen en de moeders leren ook hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Daarnaast doen de moeders mee aan spaar- en leengroepen in het dorp en leren ze hun financiën te beheren. De gezinnen krijgen sojameel, zodat hun kinderen tenminste 2 maaltijden per dag krijgen en zonder honger naar school kunnen. Dit alles maakt deze gezinnen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

Dit kan door een gift te storten op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, onder vermelding van Malawi.

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken.

De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Kerstquiz gaat wel door!

Nu we te maken hebben met een strenge lockdown kunnen we niet meer naar het theater, de bioscoop, het hotel en kerstconcerten. We zijn meer aan huis gebonden. De online kerstquiz op zaterdagavond 19 december om 20.30 uur gaat wel door. Wat weet u nog  van het kerstverhaal, kersttradities, kerstmis over de grens, kerstmis in onze parochie en van muziek en zang rond Kerstmis? U kunt het testen met de quiz. U kunt deze quiz volgen via de kerktelevisie (http://pancratius.kerkentv.nl)  of via de knop kerktelevisie op de website van onze Pancratius Parochie.  De quiz vindt plaats in de kerk van Geesteren met medewerking van koorleden van Cantare.  Maar u kunt ook meedoen en kans maken op een prijs. Dan kunt u zich aanmelden via het emailadres : kerstquizdec2020@gmail.com. Dan krijgt u de nodige informatie en op de avond zelf de linken met de vragen. Wilt u andere parochianen een hart onder de riem steken met een kerstgedachte? Dan kunt u die sturen naar genoemd emailadres. Dan geven wij uw wens door tijdens de quiz. Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie: Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder , Gerrit ter Wee en pastoraal werker Christianne Saris

DE KINDER- EN JEUGDKERK HEEFT EEN BIBLIOTHEEKKAST

Het idee om een tafeltje te creëren om boeken uit te lenen is uitgemond in een bibliotheekkast. Gezinnen en kinderen kunnen boekjes lenen uit de bibliotheekkast. De boeken staan op thema’s gesorteerd. Thema bijbel, thema kinder- en jeugdkerk, thema feestdagen zo is alles ingedeeld. Er is een inventarisatie lijst en boeken hebben een nummer. Na activiteiten kunnen kinderen boeken lenen. Er komt mogelijk nog een vaste dag en tijd dat je boeken kunt lenen. De kinder- en jeugdkerk is trots op de boekenkast. Bijzonder dank aan de Nederlandse bijbelvereniging voor boeken, dank aan parochianen voor de boeken en dank aan Guus Huitink voor ontwerp en bouw van de kast. Mirjam Boomkamp zal de laatste hand aan de kast leggen, de tekst bibliotheekkast komt op de middenbalk, Mirjam alvast bedankt. Het is een kast om te groeien. Mocht u thuis boekjes hebben die u niet gebruikt dan mogen ze bij ons in de kast. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink 0620432661 of b.huitink@hpancratius.

Diaken Bert Huitink

GEZINSVIERING KERSTMIS GAAT ONLINE.

Ieder jaar zijn er in onze kerken gezinsvieringen, dit jaar is dat helaas niet mogelijk door de corona maatregelen. Helemaal niets voor gezinnen kan niet. Wij hebben als kinderkerk ervaring opgedaan met het online vieren, online vieren is een goed alternatief als we niet fysiek kunnen samen komen. Daar gaan wij met kerstmis wederom gebruik van maken.

GEZINSVIERING.

De kers gezinsviering is online te zien op kerstavond om 17.00 uur, deze viering zal worden uitgezonden vanuit de kerk in Geesteren. De drie kinderkoren die wij nog rijk zijn, Geesteren, Albergen en Mariaparochie zullen hun medewerking hieraan verlenen. Kinderen t/m 12 jaar mogen volgens de RIVM maatregelen samen zingen. Om er een levende viering van te maken zal het kerstspel door de kinderen worden gespeelt. Wij hopen op deze manier gezinnen een mooie kerstviering aan te bieden.

U kunt deze viering kijken via de volgende link: http://pancratius.kerkentv.nl

u kiest voor Geesteren rechtstreeks of herhaling.

KERSTVERHAAL VOOR DE ALLERKLEINSTEN.

Voor de allerkleinsten gaan wij het kerstverhaal lezen bij de kerststal, daar kunt u samen met de kinderen naar kijken via de videoboodschap van de parochie. Vanaf 24 December zal dit verhaal te zien zijn via de volgende link: https://hpancratius.nl/videoboodschap  en via alle locaties http://pancratius.kerkentv.nl

ZALIG KERSTFEEST.

Het is dit jaar beperkt kerstmis vieren in onze kerken, het moet op afstand.

Wij proberen in deze kersttijd onze gezinnen iets bijzonders aan te bieden nu wij niet in de kerk kunnen samen komen om te vieren. Wij wensen u vanuit de kinder- en jeugdkerk en namens alle drie kinderkoren fijne kerstdagen toe.

U bent uiteraard welkom in onze kerken voor de mooie kerstallen.

 

Hartelijke groet namens de werkgroepen kinder- en jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink

 

ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK SOLID GAAN ONLINE

In September hebben wij het werkjaar geopend voor onze jongeren van rock Solid en zijn wij gestart met een nieuwe groep Rock Solid Junior. Wij hoopten op een mooi nieuw werkjaar met een goed programma voor onze jongeren. De nieuwe groep Rock Solid Junior had kennis gemaakt, er zou een vervolg komen. Helaas in oktober moesten wij de activiteiten afblazen door de toename van de corona besmettingen. Wij gingen voor veiligheid en de jongeren kwamen niet samen. Hoe nu verder met onze jongeren?

Rock Solid TeenWork

In november zijn wij met de jongeren online gegaan, niets doen was geen optie. Wat kun je online doen met jongeren? Ons doel met de jongeren is de contacten onderhouden, in gesprek blijven en elkaar blijven zien. Zo was er voor Rock Solid Work, dat zijn de jongeren, een online quiz. Vooraf hadden de jongeren een tasje met een blikje drinken, zakje chips thuis ontvangen, voor de pauze moet er wel iets lekkers zijn. Het was een mooie avond, alle 17 jongeren waren online. Enkele jongeren bleven na de quiz nog online om bij te kletsen.

Rock Solid TeenSpirit

Teen Spirit, dat zijn de oudere jongeren hadden ook een online avond. Een echte bingo avond, de bingo werd thuis door diaken Huitink gedraaid, de leiding was onderweg online. Ze gingen met de camper de jongeren bezoeken en uitnodigen in de camper, coronaproof.  Het was niet de camper van all you need is love, het was all you need is Rock Solid. In de camper werden videoboodschappen opgenomen van jongeren. Dit krijgt met kerstmis zijn vervolg, ik ga niets verklappen. Het was een mooie avond. Met ook iets lekkers en drinken voor de jongeren, bingo zonder prijzen, wel een avond met een verrassend element: de camper!

Rock Solid Junior.

Dit is onze nieuwe groep, kinderen uit groep 7 en 8  uit het basis onderwijs. Wij hebben inmiddels een groep van 16 kinderen die meedoen bij rock Solid Junior. Wij hebben een mooie spannende avond voor deze jongeren in petto voor 11 december. Helaas door de corona komt ook deze groep niet samen. Wij gaan voor deze groep voor veiligheid. Rock Solid Junior gaat 11 december wel online. Met deze groep gaan wij de muziekbingo organiseren, de organisatie ligt in handen van onze eigen jongeren van Rock Solid. Jongeren nemen kinderen bij de hand! Ook deze groep krijgt iets lekkers voor tijdens de bingo. Dat wordt coronaproof thuis bezorgd. Wij hopen met deze groep in februari fysiek weer samen kan komen.

Kerstmis bij Rock Solid.

Helaas kan de groep niet fysiek samen komen, de groep is te groot, geen viering, geen avond gezellig samen zijn. Wat wel? Wij gaan 18 december met jongeren uit beide groepen en leiding online, met 40 personen gaan wij online. Elkaar een goede kerst wensen, alvast een gelukkig nieuwjaar, voor het einde van het jaar allen samen komen, contacten onderhouden. Er zal deze avond nog meer online gaan gebeuren.

2021.

Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Met beperkingen, weinig tot niet fysiek samen komen. Wij hopen dat wij snel met onze kinderen van Rock Solid Junior, en Rock Solid kunnen samen komen. Voor onze jongeren moeten wij nog het een en ander inhalen.

Rock Solid en Rock Solid junior leiding en jongeren wens u zalig kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Katinka, Robin, Theodoria, Evelien, Mariel, Miranda, Debby

en Diaken Bert Huitink.

 

Kerstgroet.

We kijken terug op een bijzonder jaar.

Het zijn helaas hele andere feestdagen dan we hadden gedacht

Niet fysiek samen maar wel in elkaars hart.

Een klein lichtje aanwezig,

het straalt van hoop en vriendschap.

Dat willen we aan elkaar doorgeven in deze tijd,

opdat U het zult bewaren en koesteren.

 

Het Liturgiekoor wenst U een zalig

Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

 

 

 

 

 

Kerstwens

Er is een kind geboren

eenvoudig in een stal

Dat kind kwam vrede brengen

voor mensen overal

 

De engelen zongen vrolijk

een wonder is geschied

Gods kind kwam voor een wereld

vol zorgen en verdriet

 

Dat kleine koningskindje

vroeg om een kerstgeschenk:

Dat ik niet voor mezelf leef

maar ook aan anderen denk

 

Waar mensen samen komen

en goed zijn voor elkaar,

daar is het áltijd Kerstfeest

op elke dag van het jaar.

 

Zalig Kerstmis en een gezegend 2021!

Pastoraal team, parochiebestuur en centraal secretariaat

  1. Pancratius Parochie