Jaargang 56 nr. 6 en 7                                                                       9 t/m 22 februari

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘Je moet het willen zien’.

Beste parochianen,

Vorige week was de eerste bijeenkomst van de juryleden van de Ariënsprijs 2019. Deze diaconale prijs heeft als doel om diaconale initiatieven, activiteiten, projecten of ideeën in de parochies van het Aartsbisdom te  waarderen, te bemoedigen en te stimuleren. Ruim dertig aanmeldingen zijn er tot nu toe ingediend. Ook onze parochie heeft hiervoor 3 projecten aangemeld.  Alle inzendingen laten zien hoe mensen betrokken zijn op elkaar en hoe zij vanuit het Evangelie zorg dragen voor hun medemens en voor Gods schepping. Eén van de juryleden zei: ‘Kijk eens hoe de kerk in 2019 bloeit. De velden staan wit van de oogst. Maar je moet het wel willen zien.’ En zo is het ook. Er gebeuren zoveel mooie dingen in onze kerk, in onze parochie. Maar we zijn soms te bescheiden om ze te benoemen. Of het is al zo vanzelfsprekend dat het helemaal niet meer opvalt. Hoe mooi is het dan om door middel van de Ariënsprijs dit eens voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze parochie zijn de volgende werkgroepen genomineerd:

Kearls unne mekaar. Binnen deze groep telt ieder mens, wordt je gezien als mens gezien en niet als iemand met een beperking, diaconie ten top. Dan de oecumenische werkgroep vredesweek H. Pancratius parochie Tubbergen/ PKN Tubbergen. De werkgroep organiseert jaarlijks in samenwerking met de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) groepen een vredesbijeenkomst bij het kapelletje onder de ‘Kroezeboom’ te Fleringen. In 2018 werd voor de 35e keer deze bijeenkomst georganiseerd. Al met al genoeg redenen om deze kerngroep te nomineren.

Wie ook genomineerd is voor deze prijs is Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Per 1 maart 2017 is onze parochie met ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris voor Inge de zendende instantie geworden. Het opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor mensen, werken aan duurzame ontwikkeling, bestrijden van armoede vanuit haar missionaire zending en het katholiek sociaal denken maakt dat Inge het gedachtengoed van de priester Alphons Ariëns in praktijk brengt.

Naast de keuze die de jury maakt is er dit jaar ook weer een publieksprijs. Iedereen, dus ook u kunt meedoen aan het stemmen op uw meest favoriete project of bijzondere activiteit. Zodra de lijnen hiervoor opengaan laten wij u dit weten. Wij wensen de drie genomineerden vanuit onze parochie veel succes.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Thema: Heer, hier ben ik                                  5e zondag door het jaar

Zo. 10 febr.   09.00 uur:Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

12.00 uur: Doopviering

 

  1. 12 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Op wie vertrouw jij?                           6e zondag door het jaar

Za. 16 febr.   19.00 uur: Woord en Communieviering

(M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 

Zo. 17 febr.   09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastor Huitink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00

  1. Pastorale zorg

 

  1. 19 febr. 19.00 uur: geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 februari

Jaargedachtenis: Riek Snijders, Ria Bernds-Meenhuis, Sien Mensen-Hoek, Rita Meijer.

Misintenties: Bernard vd Aast, Bennie Steggink, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Karel Poiesz, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Ria Bernds-Meenhuis, Johan Mensen.
Overige intenties:
H. Mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 16 februari

Jaargedachtenis: Ben ter Bekke, Joseph Paus, Pastoor Frans Jansen, Susanna Nijkamp-Steenhof, Jan Schuurman, Regina Oude Hendriksman, Theo Velthuis, Jan Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Siny Waaijer, ouders Paus-Lohuis

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 februari

Jaargedachtenis: Ben ter Bekke, Joseph Paus, Pastoor Frans Jansen, Susanna Nijkamp-Steenhof, Jan Schuurman, Regina Oude Hendriksman, Theo Velthuis, Jan Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Siny Waaijer, ouders Paus-Lohuis

Lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 10 februari 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: S. Olimulder, D. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 12 februari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 16 februari 19.00 uur
Lector: M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis

 

Zondag 17 februari 09.00 uur
Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

27/1                   €48.70               €48.70 (Pastorale zorg)

2/2                     €52.90               €40.20 (verwarming en licht)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

LEZING GELOVEN NU

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 februari 2019 en wordt verzorgd door pastor Saris met als thema ‘wat inspireert jou?’.

Ieder mens heeft momenten nodig om even bij te komen van de stress en drukte van alledag. Hoe deze momenten worden ingevuld, zal heel verschillend zijn. Het is interessant om na te gaan wat een ieder rust, inspiratie en nieuwe kracht geeft. Is dat een wandeling, een fietstocht, het luisteren naar muziek,  het lezen van een boek, het zingen in een koor, de stilte of een viering?  Wat doen die momenten met je? En wat betekenen ze voor je?

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                       Donderdag 14-02-2019

Thema:                        ‘Wat inspireert jou?’

Verzorgd door:           Pastor Saris

Tijd:                             10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur                                                           onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 11 februari a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne middag te worden waar we kunnen luisteren naar het verhaal over een kruidenierswinkel van vroeger, er worden tevens kruidenierswaren  van vroeger getoond, wellicht voor velen herkenbaar.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar
Op  woensdag 13 februari komt journalist Dolf Ruessink vertellen over zijn belevenissen tijdens het uitoefenen, van zijn beroep gedurende 40 jaar bij TC Tubantia. Hij heeft over zijn gesprekken en ontmoetingen en reportages over sporters, beroemdheden en bezoeken aan diverse brandhaarden in de wereld  een verhalenbundel uitgebracht in 2016.  De zestig hoofdstukken zijn gebaseerd op interviews en ontmoetingen uit veertig jaar avontuurlijke journalistiek. Spannend, komisch en verrassend, maar soms ook triest, curieus of vertederend.

De avond begint om 20 uur bij zaal Waayer. De eigen bijdrage is €5. opgeven zsm bij Elly@oude steenhof.nl of 06- 23205768

 

UITNODIGING

Evaluatieavond vastenactieprojecten 2015-2016-2017                           van de stichting Matamba, de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie.

Op donderdag 14 maart aanstaande organiseert onze parochie in samenwerking met de stichting Matamba een informatie- en evaluatieavond.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen onder het genot van diverse Tanzaniaanse lekkernijen.

Wij nodigen u allen hiervoor uit.

Wees welkom op donderdagavond 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur  in “De Spil”, Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 1 maart aanstaande via y.kroeze@hpancratius.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon: 06-20486904

 

Anders vieren organiseert wederom een gospelviering

Vorig jaar September organiseerde de werkgroep ‘anders vieren’ een Gospelviering. Deze viering gaat in herhaling, dit keer is het Gospelkoor One Spirit onze gast.

One Spirit is een enthousiast gospelkoor uit Zwolle. Met zang en muziek willen zij vertellen over de grote liefde van Jezus voor ons. Kwaliteit in klankkleur en dynamiek vinden zij erg belangrijk. One Spirit bestaat uit circa 25 zangers en zangeressen, onder leiding van hun inspirerende dirigent Jaco Lips.

Deze viering zal plaatsvinden in de vastentijd, daarom is gekozen voor het thema ‘zoektocht’ Vastentijd is voor mensen een periode van zoeken naar bewust leven, zoeken wat belangrijk is in het leven. Een viering van woord en gebed met veel zang en muziek. Uiteraard zullen er passende teksten en gebeden zijn die mensen mogen raken. Vorige keer waren er twee gastsprekers, dit keer mag u luisteren naar de preek van de leek.

Vaak horen wij dat mensen graag anders willen vieren, deze viering is een uitgelezen kans om anders te vieren mogen ontdekken, te ervaren en te mogen meemaken. De vorige keer gingen bezoekers enthousiast naar huis, wat was dit bijzonder was een veel gehoorde reactie. De werkgroep anders vieren nodigt u van harte uit voor deze wederom bijzondere viering

Deze Gospelviering zal plaats vinden op zaterdag 16 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda.

Wees van harte welkom.

Hartelijke groeten namens de werkgroep anders vieren,

Jan, Ineke, Ans en Diaken Bert Huitink