Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 6 en 7                                                                              6 t/m19  feb.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Want het licht blijft altijd schijnen.

Als je maar de moed hebt, het te zien.

Als je maar de moed hebt, het te zijn”

 

Dit zijn de indrukwekkende slotwoorden van Amanda Gorman, een 22-jarige Amerikaanse vrouw, die bij de inauguratie van president Joe Biden op 20 januari j.l. een gedicht mocht uitspreken. De hele wereld heeft er adembenemend naar zitten kijken en luisteren.

De moed om het licht te zijn; het is telkens de uitnodiging van Jezus aan ons. En we hoeven niet te denken dat het om grootse dingen zou moeten gaan, het kan al zitten in het gebruik van onze eigen woorden.

Het is makkelijk om veel woorden te gebruiken – sommige mensen doen niet anders. Maar niet alle woorden zeggen evenveel…Er zijn genoeg woorden zonder werking, denk maar vele toespraken en vergaderingen die in het grote niets verdwijnen. Maar er zijn ook woorden die wél gevolgen hebben.

 

Negatieve voorbeelden zijn er te over: als je baas zegt dat er geen plek meer voor je is, of nog erger: als de Belastingdienst zegt dat je gefraudeerd hebt en je je daar niet tegen mag verweren. Of als relschoppers op Social Media dreigen dat ze veel schade aan één van onze steden gaan aanrichten. Dat zijn woorden die angst oproepen, woorden die ons klein maken. Woorden als wapens.

Positieve voorbeelden zijn er ook: als iemand je een compliment geeft, of gewoon zegt dat ze blij zijn om je te zien. Dat je hoort dat je welkom bent. Of hier veilig mag zijn. Misschien zegt iemand wel dat hij of zij van je houdt. Waardevolle woorden zijn dat. Kostbare woorden. Woorden waar je je leven lang op kan bouwen.

Elke keer weer horen we verhalen van Jezus die mensen met zijn woorden doet veranderen, ja zelfs gezond maken, metterdaad. En misschien mogen ook onze woorden dan het verschil maken, door elkaar te bevrijden en te begeesteren. Naar het voorbeeld van Jezus, mogen ook onze woorden mensen veranderen ten goede, genezen, helen, troosten. Woorden van steun, van genegenheid, van solidariteit, van kracht. Dat zal vast niet elke dag lukken, maar zoals dat met alles het geval is: waar je je elke dag in oefent, daar word je beter in.

“Want het licht blijft altijd schijnen.

Als je maar de moed hebt, het te zien.

Als je maar de moed hebt, het te zijn”

Pastoor Pikkemaat

 

Thema: Een Blijde Boodschap dragen                        5e zondag door het jaar

  1. 6 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering via kerk t.v. m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Gereinigd worden                                        6e zondag door het jaar

Za. 13 febr.     19.00 uur: Gebedsviering via kerk t.v.

 

Thema: Aswoensdag                                                                                                                 

  1. 17 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk t.v.                    (Pastor Saris)

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Mensink

Vermolenweg 59, Langeveen

*23-08-1945          ꝉ  20-01-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

Jaargedachtenissen en misintenties in het 5e weekend van de maand

Wanneer er in een maand een vijfde weekend valt,  is er in dat weekend geen viering in Langeveen.

Jaargedachtenissen en misintenties voor deze weekenden worden doorgeschoven naar de eerst volgende viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Riek Snijders-Eidhof, Rita Meijer, Truus Schröder.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Joop Plegt, Jan Mensink

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Jansen, Theo Velthuis, Sien Mensen-Hoek, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 februari 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Zaterdag 13 februari 19.00 uur
Lector: J. Pouwels, L. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp

 

Woensdag 17 februari 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Aswoensdag: in aangepaste vorm

Het coronavirus heeft al heel wat overhoop gehaald! In deze periode kunnen we bijvoorbeeld carnaval niet vieren als voorheen. En ook het begin van de Veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag, woensdag 17 februari, is anders dan voorheen.

Op de dag van Aswoensdag worden normaliter gelovigen getekend met as op het voorhoofd, als symbool van de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van ons bestaan. Tegelijkertijd is het kruisje een uitzien naar een nieuw begin, zoals wij dat weken later met Pasen mogen vieren.

In onze parochie zijn diverse Aswoensdagvieringen gepland, in de hoop dat deze gevierd kunnen worden mét een beperkt aantal aanwezigen van 30 personen, waarvoor van tevoren gereserveerd kan worden met ingang van woensdag 10 februari.

De Aswoensdagvieringen staan als volgt gepland:

’s Morgens op 09:00 uur in Reutum (pastoor Pikkemaat) en Vasse (pastoraal werker Meupelenberg).

’s Avonds om 19:00 uur in Geesteren (pastoraal werker Meupelenberg), Langeveen (pastoraal werker Saris), Mariaparochie (pastor Huisman) en Tubbergen (pastoor Pikkemaat).

Het askruisje zal in aangepaste vorm worden opgelegd. Vanwege besmettingsgevaar wordt het askruisje dit keer niet ontvangen door aanraking van het voorhoofd van de ontvanger door de voorganger. De as wordt uitgestrooid over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel. Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Bij de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt door de voorganger voor alle ontvangers één keer hardop uitgesproken.

Ondanks deze beperkingen, hoopt het pastoraal team van de H. Pancratius parochie dat met de viering van Aswoensdag wij ons innerlijk mogen voorbereiden op het feest van Pasen.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover de kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u op de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl en dan klikken op de link “Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten”). Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

 

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

 

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Even voorstellen…..

Mijn naam is Annet Zoet, ik ben 62 jaar en ik woon in Haaksbergen. Sinds 2005 ben ik pastoraal werker, eerst in de Achterhoek, later in Zuid Twente, in de drie samenwerkende parochies Heilige Geest (Delden en omgeving), De Goede Herder (Hengelo) en Jacobus en Johannes (Borne en Hertme). Ik ben gescheiden en heb een dochter en een zoon, beiden getrouwd. Ook ben ik de trotse oma van twee kleinkinderen. Een dagje oppassen vind ik een feest! In mijn vrije tijd wandel ik graag en maak ik onderweg foto’s, omdat de natuur zo mooi is! Verder hou ik van lezen, het uitpluizen van de familiegeschiedenis, bezoek ik graag een tentoonstelling of een concert of spreek iets af met familie of vriendinnen en vrienden.

Sinds oktober 2019 ben ik met ziekteverlof. Afgelopen herfst ben ik weer begonnen met administratief werk. Nu ben ik zover, dat ik weer pastorale taken mag oppakken. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor, dat het pastorale team en het parochiebestuur van uw parochie mij daarvoor de ruimte en de mogelijkheden willen bieden.

Ik zie er naar uit om weer als pastor werkzaam te kunnen zijn, maar ik besef, dat ik het geleidelijk moet opbouwen. Door corona is veel niet mogelijk ook in de parochie. Toch hoop ik kennis te kunnen maken met u, zij het op afstand of digitaal en met u samen te kunnen werken.

 

Een hartelijke groet, blijf gezond, bewaar de Liefde en houd goede moed,

Annet Zoet