Jaargang 56 nr. week 16 en 17                                                    20 april t/m 3 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

In de geest van Pasen!

Pasen is werkelijk vrede en vreugde binnen een hernieuwde, verdiepte en duurzame gemeenschap met de verrezen Heer in Gods volheid: “Weest niet bevreesd, gaat aan Mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien” (Math.28,10). Daar met die ontmoeting is Pasen bedoeld. Ja, dan is Pasen niet alleen een zoeken of een zien van de Heer als Levende, maar Pasen wordt eigenlijk: in Hem zijn en met Hem leven.

Met de Heer samen-zijn beleef je de tijd als vrede. Want vrede is verbonden zijn met de levende en een onbreekbare band, ondanks dreigende menselijke zwakheid of ondanks dreigende haat en minachting, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst.

Met die blijvende verbondenheid wordt er ook grote vreugde geschonken: “Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen”(Joh. 16,22).

Bovendien betekent Pasen evenals gezonden worden: om christen te zijn namens de Heer en gedragen door Zijn geest. En de geest is namelijk Jezusʹ belofte aan ons als Zijn blijvende en daadwerkelijke bijstand. De Levende Heer is met ons; Hij heet Immanuel, dat wil zeggen dat onze God in Christus voluit een God met ons is- en blijft! Want deze bijstand en verbondenheid worden toegezegd “voor alle dagen tot aan de voleinding der wereld”: dus voor altijd: in goede en kwade dagen, in succes en tegenspoed, ook in tijden van verdriet en wanhoop, van ziekte en eenzaamheid……

Mogen wij elke dag opnieuw uit paas-vrede en vreugde de kracht putten om door alles heen stand te houden. Dat wij naar het voorbeeld van Jezus voor elkaar kunnen en moeten: een bron van vrede en vreugde zijn, deuren van geluk en rust, middelaars van leven en meeleven. Dan wordt Pasen voor ons nieuw leven, opnieuw beginnen, nieuwe lente!

Pastor Linh

 

Thema: Thema een Nieuwe Horizon       1e Paasdag Hoogfeest van Pasen

  1. 21 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Pasen

  1. Deurcollecte: Misdienaars-Kinderkoor

uitstapje

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

Thema: Een nieuw geluid                                                                              2e Paasdag

  1. 22 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Pasen

  1. Deurcollecte: Misdienaars-Kinderkoor

uitstapje

 

  1. 23 april geen viering

 

Thema: Vrees niet, ik ben het                                                  2e zondag van Pasen

  1. 27 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

  1. 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Theresia Hendrika Heppenhuis-Eertman

Vasserdijk 46a

*26-04-1929      … 02-04-2019

 

Harrie den Riet

Stationsweg 84-2, Ede

*08-08-1942      … 08-04-2019

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 21 april

Jaargedachtenis: Geertruida Schothuis-Wolters, Marie Schuurman-Maathuis.

Misintenties: overl. Pastores, Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Sien Derkink-Lucas, Toon Grootelaar en fam., overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. fam. Weusthuis-Kempers, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofste, ouders Niemeyer-Krikhage, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen, Trees Heppenhuis-Eerdman, Henk en Marij Tijink-Snijders, Harrie den Riet,

Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Mensen-Kleizen, ouders, Johan en Paul Bekhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders Nijkamp-Steenhof en overl.fam., over. Ouders ter Groot-Kempers en overl.fam., Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Karel Poiesz, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. ouders Bekhuis-Jannink, overl.ouders Braakhuis-Bossink, ouders vd Aast-Kock, ouders J.Mensen-Weusthuis, Marie Paus-Hamer, overl. ouders ter Braak-Haarhuis, Maria ter Braak-Albers, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, ouders Grootelaar-Ruiter, Jan Lohuis, overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, overl. fam. Klein Rikhof en San Kienhuis, Herman Oude Elberink, overl. ouders Plegt-Paus, Ria Bernds-Meenhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Herman Broekman, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Gerrit Mensen, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, San en Jan Kleizen, ouders Haarhuis-Belt en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis, Gerard Nijkamp, ouders Flinker-Kroeze.

jaargedachtenissen en misintenties maandag 22 april

Misintenties: Bennie Steggink, Truus Meijer-Paus, Bennie Kienhuis, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis.

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 27 april

Misintenties: Marie Kroeze-Schröder, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 21 april 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: G.Scholten, W. Scholten

Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar
Communieuitr.: J. Lescher

 

Maandag 22 april 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: A. Scholten, C. Weultjes
Collectanten: G. Olimulder, B. Oude Weernink
Communieuitr.: I. Scholten

 

Zaterdag 27 april 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, M.Weultjes

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink

Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Dinsdag 30 april 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

7/4                            €72.95                      €59.40 (pastorale zorg)

13/4                          €55.00                      €34.50 (onkosten Goede Week)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

wijwater

Net als voorgaande Jaren kunt u met Pasen, na de vieringen, één of meerdere flesjes gevuld met wijwater meenemen. Deze staan op de trappen van het priesterkoor.

 

Koningsdag in Langeveen en Bruinehaar

Koningsdag wordt dit jaar volop gevierd in Langeveen en Bruinehaar. Er is een mooi gevarieerd programma bedacht en uitgewerkt voor vrijdag 26 april (koningsnacht) en Koningsdag 27 april.

Pubquiz

De activiteiten beginnen vrijdagavond om 20.30 uur met een pubquiz bij Café Nobbenhuis aan de Hardenbergerweg in Langeveen. De zaal gaat open om 20.00 uur. De organisatie daagt iedereen – vrienden, familie, collega’s en buren – uit om mee te doen. Groepen van minimaal drie tot maximaal zes personen kunnen zich aanmelden via koningsdaglangeveenbruinehaar@outlook.com. Deelname aan de pubquiz is gratis.

Vanaf 22.00 uur zal er een spetterend optreden zijn van de band Heer & Meester. De pauzes zullen opgevuld worden door DJ Erik. Kortom, koningsnacht wordt een en al gezelligheid en vertier in Langeveen.

Fietspuzzeltocht

Koningsdag begint met het hijsen van de Nederlandse vlag op het centrumplein van Langeveen. Aansluitend zal hier de fietspuzzeltocht van start gaan. Gestart kan worden tussen 11.00 en 13.00 uur. Langs de fietsroute van ongeveer 25 kilometer zullen diverse stops zijn. Kinderen kunnen met een versierde fiets meedoen. Voor de mooist versierde kinderfiets is een prijsje te winnen.

Vrijmarkt

Vanaf 11.00 uur begint bij Café Nobbenhuis ook een vrijmarkt. Voor deze markt worden kraampjes gratis ter beschikking gesteld, mits je je voor zaterdag 13 april aanmeldt. Ook is er plek voor rommelmarkt en gewoon kofferbakverkoop. Opgeven kan via koningsdaglangeveenbruinehaar@outlook.com. Voor de kinderen zullen er tijdens de vrijmarkt diverse spelletjes zijn, zoals blikgooien, de spiraal, gatenschieten, stokvangen en een stormbaan. Ook is het mogelijk mee te doen aan het spijkerbroekhangen en de caviarace.

Trek de Trekker

De TouwTrekvereniging Vriezenveen (TTV) zal Trek de Trekker verzorgen. Leden van deze vereniging zullen de hele dag aanwezig zijn, ook om de sport te promoten. Trek de Trekker is voor alle leeftijden en zal plaatsvinden op het feestterrein aan de Vasserdijk. Vanaf 13.00 uur is er bij Café Nobbenhuis een tuinfeest met barbecue en een optreden van Vechtdal Muziek Express.

Al met al is er in Langeveen dus een gevarieerd programma tijdens koningsnacht en Koningsdag. De organisatie hoopt natuurlijk op een grote opkomst bij de verschillende activiteiten. De voorbereidingen zijn te volgen via Instagram en Facebook.

 

 

 

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

 

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink.

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

1 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Tijd en plaats:

Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur

De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

  1. Esther Scheer-Weijenberge-mail: predikant@pkn-tubbergen.nl

tel. 0617080673

 

PAASVIERING PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

Op Eerste Paasdag  verzorgt het Sint Pancratius Basiliekkoor de plechtig gezongen Hoogmis.

Gezongen wordt de Messe in C  van Anton Bruckner. Toen Anton Bruckner in 1842 zijn Mis in C schreef, was hij 18 jaar. In het openingsdeel zijn de vele aanroepingen op “Christe  Eleison” het opvallendst, ook in harmonische zin. Een bijzonder mooi deel is het  Benedictus  gezongen door Gerard Brakhuis.  Verder o.a. het prachtige Regina Caeli van G. Aichinger.

Tot slot zingt het koor het wereldberoemde Hallelujah van Georg Friedrich Händel . In het Messiaoratorium  is het het Alleluia het kroonstuk, dat boven alle andere stukken prijkt.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof. Organist is Henk Linker.

Er wordt gezongen met de eigen solisten.  Aanvang  11.00 uur in de Sint Pancratius Basiliek Tubbergen. U bent van harte welkom.

 

Jaarvergadering van de Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer”

De jaarvergadering voor de leden van de Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer” wordt gehouden op dinsdagavond 23 april a.s  om 20.30 uur in Café Restaurant Waaier te Langeveen. U bent van harte welkom.
Het Bestuur.

 

Jongeren van Rock Solid gaan auto’s stofzuigen.

De jongeren van Rock Solid willen volgend jaar op bedevaart naar Lourdes, dat kost geld en dan moet je geld gaan verdienen. Een van de actie om geld te gaan verdienen is auto’s stofzuigen bij carwash Schröder in Tubbergen. Van maandag 2 mei t/m zondag 5 mei staan jongen om uw auto te stofzuigen. Terwijl uw auto door de wasstraat gaat kunt u onze flyer lezen. Na de wasstraat staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen en u kunt  achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift, daarmee hopen wij in één week een flink bedrag te gaan verdienen.

Waarom willen jongeren naar Lourdes? Ze willen naar Lourdes omdat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal van Lourdes, om te zien wat Lourdes met mensen doet. Wat doet Lourdes met hun geloof, met hun leven?  Jongeren gaan op zoek in hun leven en hoe bijzonder is het dat zij dat gaan doen in Lourdes.

Als wij in Lourdes zijn dan zal daar ook de bus met oudere en hulpbehoevende pelgrims uit onze parochie zijn, naast het jongerenprogramma zullen de jongeren ondersteunend zijn aan hulpbehoevende parochianen.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart,

Diaken Bert Huitink

 

 

Het Liturgiekoor wenst u,                                                                                                                         en allen die u dierbaar zijn                                                                                                  warme en liefdevolle Paasdagen.                                                                                                    Dat u de vreugde van Pasen mag voelen in Uw hart