Jaargang 56 nr. 20 en 21                                                                       18 t/m 31 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Terugblik parochie bedevaart Lourdes

Op dinsdagochtend 30 april vertrokken we met 50 mensen met de bus naar Lourdes. De dag daarop zouden de vier overige pelgrims en vrijwilligers met het vliegtuig vertrekken. De busreis verliep voorspoedig. Op deze eerste dag hebben we onderweg de kathedraal van Amiens bezocht, een reusachtig bouwwerk uit de 13e eeuw met een indrukwekkende gevel en hele mooie glas in loodramen.

’s Avonds kwamen we aan in het klooster van Lisieux, waar de slaapvertrekken de sfeer ademen van Theresia van Lisieux: licht en liefdevol. De volgende dag bezochten we de schitterende  basiliek van Lisieux .De kerk ademde rust,  zuiverheid en schoonheid uit. Het deed heel goed om er te zijn. Vervolgens gingen we naar de crypte voor onze eerste viering. Deze ruimte was minstens zo adembenemend door de prachtige mozaïeken. Voor ondergetekende was het heel  bijzonder en ontroerend om hier te mogen voorgaan in een viering. Na de middagmaaltijd vertrokken we met de bus voor een lange rit naar Niort.

Halverwege de volgende dag kwamen we onder het lied “Avé, avé, avé Maria” in Lourdes aan. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in het hotel trokken we naar het heiligdom om  Maria te begroeten en een rondwandeling te maken. Er waren veel mensen in Lourdes omdat de orde van Malta aanwezig was met duizenden leden uit landen over de hele wereld.

De vierde dag van onze bedevaart begonnen we met een welkomstviering in de St. Jozef kapel waar iedereen werd geraakt door de mooie overweging van hoofdaalmoezenier Oortman. Daarna was er gelegenheid om naar de baden te gaan of souvenirs te kopen.

’s Middags zijn we naar de beeldenmakerij geweest waar talloze beelden van heiligen te zien waren. Verder ook naar de dorpskerk van Lourdes waar we het doopvont konden bezichtigen waaraan Bernadette gedoopt is. We hebben het huisje bezocht waar Bernadette heeft gewoond met haar familie en het beeld gezien van Maria, zoals Bernadette haar echt heeft gezien: niet met gevouwen handen, maar met open armen. De lichtprocessie in de avond was indrukwekkend en gaf rust en bemoediging aan alle aanwezigen.

De volgende ochtend hebben we de kleine kruisweg gelopen en de prachtige beelden uit wit marmer mogen bewonderen van de kunstenares Maria de Faykod.

’s Middags hebben we een nieuwe opzet meegemaakt van de sacramentsprocessie Er klonken prachtige liederen en er was veel verbondenheid en eenheid te ervaren. ’s Avonds kwamen we samen bij het kopaltaar van de Pius X kerk voor een gezamenlijke dodenherdenking, die heel stijlvol verliep.

De zesde dag van onze bedevaart begon met een internationale viering in de Pius X kerk ,waar dit keer meer dan 20.000 mensen aanwezig waren. De bisschop van New York ging voor. Het was een viering van anderhalf uur, wat niemand in de gaten had vanwege de prachtige liederen en teksten. Daarna stond de bus klaar voor een excursie door de Pyreneeën, waar we vele besneeuwde bergtoppen mochten bewonderen in de stralende zon. Na afloop was er de mogelijkheid om de grote kruisweg te lopen of de crypte en de rozenkransbasiliek te bekijken.

De laatste dag in Lourdes begon met een viering bij de grot, waarin mgr. De Korte voorging. Na de viering hebben we gezellig koffie gedronken in de zon.

’s Middags was er de viering met de handoplegging. Ondergetekende mocht de overweging verzorgen en samen met de andere pastores de handen opleggen aan de pelgrims en vrijwilligers. Een hele indrukwekkende ervaring! ’s Avonds werden de devotionalia gewijd in de kapel van het hotel.

Op de zevende dag vertrokken we vroeg naar Nevers. Het was een hele lange reis, maar om 18.30 uur konden we Bernadette begroeten ,die daar ligt opgebaard in een glazen schrijn. In diezelfde ruimte vond de laatste viering van de bedevaart plaats, de zendingsviering. De volgende dag kwamen we na een lange busreis om 22.30 uur in Tubbergen aan.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bedevaart met een hele fijne groep mensen. Er was veel verbondenheid , aandacht en zorg voor elkaar. We hebben ons kunnen laven aan de sfeervolle en bemoedigende vieringen. We zijn gesterkt in ons geloof en vertrouwen en zijn daar heel dankbaar voor!

Hartelijke groeten,

Christianne Saris,

pastoraal werker

 

Thema: Het oude is voorbij                                                   5e zondag van Pasen

 1. 19 mei 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Priesteropleiding

 1. 21 mei geen viering

 

Thema: Verblijf bij de Heer                                                   6e zondag van Pasen

 1. 25 mei 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

 1. 28 mei geen viering

 

Thema: Opgenomen in het Heiligdom               Avond voor Hemelvaart

Wo. 29 mei     19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud onze kerk

parochiËle kroniek:

De volgende kinderen hebben zondag 15 april jl. hun 1e H. Communie ontvangen. Van harte gefeliciteerd. Jullie horen er helemaal bij!

 • Luuk Hesselink
 • Michael Kievitsbosch
 • Dani Kuipers
 • Ties Olthof
 • Annemijn Snijders
 • Else Weghorst
 • Renske Weultjes

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 mei

Jaargedachtenis: Lidianne Brakhuis-Kokhuis, Truus vd Aast-Kock, Joop Perdaan, Henk Grootelaar.

Misintenties: ouders Mensen-Kleizen, ouders Johan en Paul Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Gerhardus Pegge, ouders Bertels-Haarhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schotlhuis-Lenferink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.
Overige intenties:
H. Mis uit dankbaarheid.

 

 

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES, ZATERDAG 25 MEI

Misintenties: Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Paus-Lohuis.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES WOENSDAG 29 MEI

Misintenties: Joop Perdaan en Harrie en Diny Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: E. Kroeze, M. Weultjes

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 25 mei 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Pouwels, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:M. Pouwels

 

Woensdag 29 mei 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, S. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.:   J. Brakhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

5/5                            €76.30                      €62.30 (pastorale zorg)

12/5                          €102.35                   €102.65 (onkosten 1e H. Communie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 29 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei ( 26 mei:) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum:(27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een

viering gehouden. Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.

Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentewegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel

op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor.

De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor

de bezoekers.

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo

“De Hulpe”voor een oecumenische viering.  Er zal worden

gezongen door het MARKELO’S  KERKKOOR. Er zijn gebeden

en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking.

Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan . Nadien  is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij de kapel . Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.

Door God geroepen – Paulus – boodschapper van Jezus

Zondagmiddag 2 juni wordt in het Kulturhus in Denekamp de ontroerende musical Paulus opgevoerd. Om 14.00 uur start de voorstelling.

De musical Paulus is het bijzondere verhaal van de apostel Paulus. In prachtige muziek is dit verhaal vertolkt. De musical wordt uitgevoerd door de KISI-musical-groep van Noord-Nederland in samenwerking met de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp. De kinderen zijn begonnen met het instuderen van de danspassen en de liederen. En dat gaat heel goed! Goed om te weten; de musical is geen kindermusical – maar een musical waar ook kinderen in meespelen.

Het verhaal gaat over Paulus, die door God geroepen wordt. Hij wordt boodschapper van Jezus. Paulus is de schrijver van vele brieven aan jonge christengemeenschappen rond het begin van onze jaartelling.

Totdat Saulus door God geroepen wordt is hij geen lieverdje. Daarna is hij ‘om’. Hij verandert zijn naam in Paulus en vertelt overal over Jezus, geneest mensen, wordt gevangen genomen, lijdt schipbreuk, wordt gered – en Jezus is er altijd bij!

De musical Paulus is een musical vol levensvreugde met toneelscènes en dynamische dansen en liederen die dagen later nog in je hoofd naklinken. Dit mag je niet missen!

Wil jij ook op de planken staan?

Dat kan! Op zondag 2 juni is er om 11.00 uur een workshop in het Kulturhus. In de workshop studeren we het voorprogramma voor de musical in. Als jij mee wilt doen met de workshop, stuur dan een email naar secretariaat@lumenchristi.nl .

Wanneer:         zondag 2 juni, 14.00 uur

Workshop:         Als je mee wilt doen aan de musical workshop, geef je dan op bij secretariaat@lumenchristi.nl. De workshop start om 11.00 uur en is gratis.

Tussen de middag zullen we allemaal samen lunchen, neem wel hiervoor je eigen lunchpakketje mee.

Waar:                 Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 23, 7591 GA

Denekamp.

Kaarten voor deze voorstelling kosten € 5,00

 

AFRONDING WERKJAAR JEUGDKERK

De Jeugdkerk gaat haar werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei. Een werkjaar afsluiten is gezelligheid, een middag samen optrekken. De Jeugdkerk gaat daarvoor een gezellige middag organiseren in de pastorietuin van Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een spannende middag met leuke spellen.

De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver, met grasveld, met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht en met pannenkoeken, een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor kinderen vanaf groep 4. Geef je wel op, wij willen graag weten hoeveel kinderen er komen, neem je vriendin of vriendje mee. Ouders kunnen de kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com

Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN

Dit jaar zal er wederom een hemelvaartwandeling vanuit de parochie georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De 1e wandeling was op de hemelvaartochtend,  de voorgaande twee jaren was de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de Hemelvaartochtend plaats vinden. Ieder jaar doen wij een andere locatie aan, na Reutum, Langveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan.

Op hemelvaartochtend zal om 06.00 uur de wandeling gaan beginnen, we starten bij Cafe Kottink in Geesteren. We lopen als groep samen de wandeling, daarvoor is een mooie wandeling uitgezet. De dagen voor Hemelvaart is de wandel driedaagse in Geesteren, u kunt er een vierdaagse wandeling van maken door op Hemelvaart ochtend mee te wandelen.

Deze Hemelvaart ochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar op stap, zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar gaan tegen komen voor een stop en voor koffie, thee en een broodje.

Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen.  Daar zal in de kerk de Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia.

Wees welkom bij de hemelvaart wandeling en viering in Geesteren.

Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018

Opvang straatkinderen in Rwanda.

Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terugplaatsingen.

Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen.

Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.

In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.Mede door uw bijdrage heeft  Cecydar dit kunnen bewerkstelligen,

Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie,

Heel veel dank.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.