Jaargang 56 nr. 22 en 23                                                                          1 t/m 14 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Fotowedstrijd H. Pancratius parochie: ‘Mijn heilige plek’

 

Beste parochianen,

Ieder van ons heeft wel een bepaalde plek die ons zeer dierbaar is. Die plek kan zelfs zo bijzonder zijn dat we het een heilige plek noemen. Heilige plekken zijn namelijk plekken waaraan bijzondere waarde wordt toegekend. Het zijn plekken die onder andere kracht, troost, rust, blijdschap of dankbaarheid kunnen vertegenwoordigen. Het kan ook een plek zijn waar we God mochten ervaren. Ieder van ons heeft vast wel zo’n bijzondere plek die ons heeft weten te raken,

op welke wijze dan ook. Een plek die ons leven misschien heeft veranderd, die een heilige onrust in ons heeft wakker gemaakt of ons hart heeft gestolen.

Al die plekken vertellen namelijk een verhaal en elk van die verhalen is bijzonder en uniek.  Naar dat verhaal en naar die bijzondere plek van u, van jou zijn wij op zoek.

Doe daarom deze zomer mee met de fotowedstrijd: ‘Mijn heilige plek’.

Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 organiseren we als parochie een fotowedstrijd met het thema: ‘Mijn heilige plek.’

Welke plek is voor u, voor jou heilig en waarom?  Doe mee en vertel  uw/ jouw verhaal in beeld en woord!

Jurering:  De ingezonden foto’s zullen onder andere worden beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing.

Publieksprijs: Ook u kunt uw stem uitbrengen middels de publieksprijs. Deze prijs is voor de meest aansprekende foto en bijbehorend verhaal, gekozen door het publiek.

Tentoonstelling: Alle ingezonden foto’s zullen vanaf 6 oktober middels een rondgang in alle kerken van onze parochie ten toon worden gesteld. Vanaf dat moment start ook de stemperiode voor de publieksprijs. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Doe mee! Maak een foto van uw, van jouw heilige plek en schrijf in maximaal 90 woorden een toelichting.

Stuur dit voor 31 augustus naar: info@hpancratius.nl

We zien uit naar uw inzending.

Mede namens de jury van de fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Tel. 06-20486904

 

Thema: Sla uw ogen ten hemel                                           7e zondag van Pasen

  1. 2 juni 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

  1. 4 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.
Thema: Geest, vuur ons aan                                                          Pinksterzaterdag

  1. 8 juni 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlandse Missionarissen

Thema: Geest, vuur ons aan                                                               1e Pinksterdag

  1. 9 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

kinderkoor. (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlandse Missionarissen

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

  1. 11 juni geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 2 juni

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders oude Oosterik-Flinkers, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Plegt-Paus.

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 juni

Misintenties: Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Herman Oude Elberink, Ria Bernds-Meenhuis, ouders Kroeze-Leemhuis, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 9 juni

Jaargedachtenis: Bennie Kuipers, Gerard Kleizen, Hein Waaijer, Jan Vrerink, Johan Mensen.

Misintenties: overl. Pastores, Bernard en An Klein Haarhuis-Grotelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis. Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Annie Waaijer-Blankenvoort, overl. ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam. , overl.ouders ter Groot-Kempers en overl.fam., Bennie Steggink, overl.fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Karel Poiesz, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Marietje ter Groot-Ophof, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, ouders vd Aast-Kock, Herman Broekman, San en Jan Kleizen, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan en ouders Vrerink, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Sien Mensen-Hoek.

Overige intenties: H. Mis voor ons allemaal.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 2 juni 09.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Zaterdag 8 juni 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Zondag 9 juni 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: D. Pouwels, W. Kuiphuis
Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

19/5                          €76.70                      €64.62 (Priesteropleiding)

25/5                          €36.00                      €31.90 (Pastorale zorg)

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 12 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 6 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

WANDEL DE OCHTEND TEGEMOET

Zondag 16-6: Wandel de ochtend tegemoet?

Mediatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag en kortste nacht….beleven we het ontwaken van Gods schepping. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat bij het Landkruis.

Kosten: € 7.50 p.p. (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. www.parochielumenchristi.nl

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten.

We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de pastorie van Ootmarsum.

De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis.

 

Eerste resultaten Vastenactie 2019

 

Tijdens de Vastenactie is er aandacht besteed aan het gebruik  van en de behoefte aan schoon drinkwater. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies en scholen geld ingezameld.

Tot nu toe is er een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald. De komende maanden zal dit bedrag nog stijgen omdat nog niet alle parochies de opbrengst van hun collectes hebben overgemaakt.

Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon drinkwater.

Op de basisscholen Kadoes  te Albergen en Aloysius te Geesteren is de schoolmusical van Vastenactie opgevoerd. Ook deze stond in het teken van ‘Water verandert alles’ en in het belang van schoon drinkwater.  In de weken daarna haalden de leerlingen zoveel mogelijk geld op voor de diverse waterprojecten.

Vastenactie en de MOV groepen uit onze parochie danken u allen voor uw bijdrage en giften.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Opbrengst Wereldmissiemaand 2018

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in samenwerking met de parochies in alle bisdommen aandacht gevraagd voor de katholieke kerk in Ethiopië.  Dit had een mooie opbrengst tot gevolg, te weten:

€ 234.136,00

Waarvan:

Collecte Wereldmissiezondag € 127.045,00

Collecte Wereldmissiedag kinderen € 24.470,00

Donateurs via MISSIO: € 82.621,00

Het bedrag wordt onder meer besteed aan het pastorale werk van de ‘Kleine zusters van Jezus’ bij de bevolkingsgroepen van de Menja’s en aan de bouw van een kapel voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen in de regio Gambella.

MISSIO en MOV groepen H.Pancratius parochie. Danken u/ jou hartelijk voor de bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Jeugdkerk sluit werkjaar af in de pastorietuin van Langeveen.

Zaterdagmiddag 18 mei komen 15 kinderen voor een gezellige afsluiting naar Langeveen. Bekende kinderen die we dit jaar al eerder bij één of meerdere activiteiten hebben gezien. In de dagkapel wordt druk geverfd om een mooi glazen potje te versieren. Kaarsje erin en op naar de Maria kapel. Daarna lekker de tuin in. Met een heerlijk zonnetje wordt het een echte wedstrijd tussen de jongens en de meisjes. Zaklopen, watersponsspel,  stellingen over het geloof met de vraag waar of niet waar, sleutel door de kleren halen en verstoppertje. Er wordt gelachen, goed samengewerkt en fanatiek gestreden. Ook gaat iedereen op ontdekkingstocht over de paden, tussen de bomen door en rond de vijver. De middag wordt afgesloten met een kleine buiten viering en heerlijke pannenkoeken. Iedereen gaat met een volle buik en een potje met daarin een klavertje 4 naar huis. Bedankt allemaal, een fijne vakantie en graag tot september!

Zo heeft de Jeugdkerk het werkjaar afgesloten, nu komt de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe werkjaar, wat gaan we doen. We houden u op de hoogte met een nieuw jaarprogramma.

Namens de werkgroep,

Marleen, Evelien, Ingrid, Jelline, Yvonne en

Diaken Bert Huitink.

 

Niet aangeboren hersenletsel!

(Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers uit Tubbergen)

 

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een hersentumor of een hersenkneuzing, kunnen mensen al dan niet ernstig last blijven houden van de gevolgen.
De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Denk hierbij aan geheugenproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen. Wat betekent bovenstaande voor de getroffene zelf, maar ook voor mantelzorgers?

‘Hij slaat nooit meer een arm om me heen, alles is zo veranderd‘.

Mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een lunchbijeenkomst met gastsprekers Ronald Elferink en Heidi Arp.

Ronald en Heidi zijn werkzaam bij InteraktContour, een organisatie die zich richt op ondersteuning en gespecialiseerde zorg van mensen met hersenletsel en hun naasten.

Middels informatie en oefeningen krijgt u meer inzicht in ‘niet aangeboren hersenletsel’

Naast deze presentatie lunchen we gezamenlijk! Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op:

Dinsdag 18 juni 12.00 tot 14.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren.

Aanmelden kunt u doen voor donderdag 9 juni.

per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38275388 of 06-38594369 (ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Pancratiusdag 2019 in het teken van geloof, hoop en liefde

Op zondag 1 september 2019 starten we om 10.00 uur met de Pancratiusdag ons nieuwe pastorale werkjaar. Zoals voorgaande jaren, zal de viering weer plaatsvinden bij de Kroezeboom in Fleringen.

Dit jaar zal de viering in het teken staan van de Samenloop voor Hoop , het evenement dat  drie weken later plaatsvindt in Tubbergen en zoveel inzet en belangstelling kent in de gemeente. Het thema van de viering is “Geloof, hoop en liefde”. Er zijn twee sprekers uitgenodigd die vertellen wat het evenement voor hen betekent:  Henny Oude Geerdink, de voorzitter  en iemand van de eregasten. Het kinderkoor van Albergen zal samen met andere kinderkoren de zang verzorgen. Miriam Oude Wesselink zal het lied dat zij voor de Samenloop voor Hoop heeft geschreven, zingen.

We staan stil bij alle mensen die ons ontvallen zijn en die op dit moment onze steun en betrokkenheid kunnen gebruiken. Het belooft een mooie en geïnspireerde viering te worden.

U bent van harte uitgenodigd! Noteert u deze datum vast in uw agenda?

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep:

Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Multiculturele maaltijd op 20 juni in Tubbergen

Donderdag 20 juni is het de internationale dag van de vluchteling. Op die dag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden in Tubbergen die door  Vluchtelingenwerk Oost Nederland worden georganiseerd. Eén van die activiteiten is een multiculturele maaltijd waar wij als H. Pancratius Parochie aan meewerken. Deze maaltijd zal plaatsvinden in het Oale Roadhoes van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is de bedoeling dat alle bezoekers een eigen bereide maaltijd meenemen voor het aantal personen waarmee ze komen. Deze maaltijden worden met elkaar gedeeld en zo kunnen elkaars gerechten geproefd worden. Maar natuurlijk staat deze avond vooral in het teken van ontmoeting. Aan de hand van kaartjes uit de zogenaamde “kletspotten” zullen we met elkaar in gesprek gaan. Kinderen zijn ook welkom, zij kunnen zich laten schminken. Er zullen diverse kraampjes staan van mensen die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd en ook van vluchtelingenwerk. Kortom: een unieke kans om nieuwe gerechten te proeven, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. We zouden het erg op prijs stellen als mensen van onze parochie ook aan deze maaltijd zouden kunnen deelnemen. Van harte welkom! U kunt zich aanmelden via pastor.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 9 juni vieren we Pinksteren. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

Deze viering is de laatste van het seizoen. Na de zomervakantie starten we met nieuwe vieringen. De data zijn 6 oktober en 22 december 2019, 1 maart, 12 april en 31 mei 2020.  Ook deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Alleen de viering in oktober is op een andere locatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u

donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

De Andersons en Zuster Christella Warini  brengen verwondering naar Ootmarsum

Ter afsluiting van het jaar van het Huis van Spiritualiteit is op zondag 23 juni ‘Hier Dooft Niets’ van De Andersons te zien in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum. De Andersons zullen tijdens de voorstelling een bijzondere gast uit de regio ontvangen, deze avond is dat Zuster Christella Warini.

Deze voorstelling doet de grootste pessimist weer geloven in het leven. De Andersons bruisen, verstillen, ontroeren, passioneren en laten je niet meer los. In hun sprankelende theaterconcert ‘Hier Dooft Niets’ gaat het over verwondering. Een begrip dat ze opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote kregen: de jongste non van Nederland.

De Andersons nemen je mee in een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert over opnieuw beginnen en de luiken openen. Met liederen en verhalen vol levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid. En dat doen ze niet alleen: elke voorstelling nodigen ze ook een bijzondere gast uit en deze avond is dat Zuster Christella Warini. In haar geboorteland Indonesië trad ze in als zuster waarna ze in 2000 naar Nederland werd uitgezonden en lid werd van de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Het leven is voor Zuster Christella een pelgrimage. Onderweg ontmoet ze medepelgrims die uitnodigen om de vele kleuren van het leven met elkaar te delen. Als onderdeel van dit theaterconcert zal deze betrokken Zuster vertellen én zingen over wat haar verwondert, inspireert en beweegt.

Eerder maakten De Andersons samen met Arjen Lubach de voorstelling Stockholm Sneeuwt en brachten ze een voorstelling over het leven en werk van Cornelis Vreeswijk. Daarnaast speelden ze als zangers en theatermakers in diverse producties (o.a. in ‘Verboden te Lachen’ van en met Herman van Veen en ‘Het Vreemdelingenlegioen’).

De pers over De Andersons:
“Wonderschone liedjes.”,  “Ze zetten iets heel bijzonders op de planken. Conceptueel een vondst en qua acteren en zang een topprestatie.”, “Een warme en overdonderende gebeurtenis.”.

 

Kaarten kunnen aan de kassa worden gekocht of kunnen vooraf gereserveerd worden via: secretariaat@lumenchristi.nl | Prijs: € 12,50 | Aanvang: 20:00 | Meer info: www.deandersons.nl