Jaargang 56 nr. 24 en 25                                                                       15 t/m 28 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Ontmoeting en verbinding geeft energie en vreugde

Beste parochianen,

Hopelijk hebt u allemaal een mooi Pinksterweekend gehad. Een weekend waarin het werk even neergelegd kon worden en waarin tijd was voor elkaar. Om samen te genieten in de tuin, bij een evenement, of tijdens een fietstocht of wandeling. Verbinding met elkaar doet goed, daar leven we van op en daar krijgen we energie van. Pinksteren kunnen we ook zien als het feest van verbinding. We hoorden in de eerste lezing op eerste Pinksterdag dat mensen uit allerlei landen  samenkomen  in Jeruzalem en door de vrienden van Jezus worden aangesproken in hun eigen taal. Daardoor ontstaat saamhorigheid, begrip, enthousiasme en vreugde. Wanneer voelen wij ons in deze tijd aangesproken? Wanneer we samen gaan voor hetzelfde ideaal. En dat gebeurt vaak als we ons inzetten voor de ander, de medemens die een steuntje in de rug kan gebruiken. Denk aan het enthousiasme voor het vastenproject Matamba dat we een paar jaar hebben gesteund, en aan het komende evenement “Samenloop voor Hoop”, waar zoveel mensen in onze gemeente zich voor inzetten. Op zulke momenten spreken we met elkaar de zelfde taal. De taal van de liefde voor elkaar. Op donderdag 20 juni is er weer een gelegenheid om die taal te spreken. Dan is het namelijk Wereld Vluchtelingen Dag en organiseert onze parochie samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland  een multiculturele maaltijd in het Oale Roadhoes in Tubbergen. In de hoop dat er ontmoeting ontstaat tussen nieuwe inwoners van de gemeente en de mensen die hier vandaan komen of al langer wonen. Naar die ontmoeting wordt echt uitgekeken! De vorige maaltijd die in dat kader werd gehouden ( werelds eten in 2017) werd zeer gewaardeerd. Weet dus dat u meer dan welkom bent! De bedoeling is dat u dan een eigen bereid gerecht meeneemt. Vanaf 16.30 uur bent u welkom en we sluiten om 19.00 uur weer af. Aanmelden kan bij ondergetekende  (c.saris@hpancratius.nl) Dat wij steeds opnieuw Gods Geest in ons laten werken, en elkaar de aandacht en de zorg geven die gevraagd wordt.

 

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, Pastoraal werker

 

Thema: In eeuwigheid gevormd                                         Heilige Drie-Eenheid

  1. 16 juni 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondagmisboekjes

  1. 18 juni                       geen viering

 

Thema: Gebroken om te delen                                                        Sacramentsdag

za.22 juni         19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.                                              Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

  1. 25 juni geen viering

 

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Theodorus Antonius Albers,

Dollerweg 17a

*25-06-1952        … 06-06-2019

Dat hij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 16 juni

Jaargedachtenis: Bennie ten Berge, Annie Horstman.

Misintenties: Bernard vd Aast, Hein Bekhuis, Berend Waaijer, Gerard Pegge, Jan Weusthuis, Johan Koopman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, fam. Perdaan-Plegt, Herman Oude Elberink, ouders Klein Rikhof en San Kienhuis, overl.fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Plegt-Paus, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Jan Lohuis, Herman Rikhof, Hendrik Paus, Jo Weghorst-Schothorst, Herman Bruins, oma Marietje ter Groot-Ophof, oma Marietje ter Braak-Vennegoor, opa en oma Oude Nijeweeme, opa en oma Mensen-Hoek, opa en oma Niemeijer-Krikhaar, opa Zonder, Bart Hofhuis, opa en oma Boerrigter, opa Hofhuis, oma Agnes Oude Nijeweme-Monninkhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Theo Albers.

Overige intenties: H. Mis uit dankbaarheid.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 22 juni

Jaargedachtenis: Josefien ter Braak.

Misintenties: Karel Poiesz, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Bennie Paus, Theo Albers.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 16 juni 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: S. Olimulder, J.Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: J. Lescher

Zaterdag 22 juni 19.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

Hemelvaart 30/5 €100.90 (totaal)

2/6                            €73.50                     €46.90 (Pastorale zorg)

8/6                            €117.00                  €127.40 (Ned. Missionarissen)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 26 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 20 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

 

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring

Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.

Op woensdag 28 augustus 2019 start SIZ Twente in Hengelo weer met de trainingen Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). De training bestaat uit twee delen. Deel I is gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal. Deel II is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen.

Na het doorlopen van beide trainingen (totaal 17 dagdelen) ben je voldoende uitgerust om als vrijwillig FED aan de slag te gaan door het bieden van ondersteuning of voorlichting aan groepen en/of individuele familieleden en naasten.

Wil je verder als professionele FED, dan start in februari 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  1. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of 06-47504724

Aanmelden kan via:

aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720

 

Twentse Week van de Jonge Mantelzorger

SIZ Twente, Mediant en Tactus vragen als kartrekkers van een unieke Twentse samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties, aandacht voor jonge mantelzorgers in Twente. In de week van 3 juni wordt uitgepakt op social media met verhalen van, voor en over jonge mantelzorgers.

Nederland telt ruim 350.000 jonge mantelzorgers. In Twente hebben we 15.000 jeugdigen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus met een beperking, verslaving, psychische problemen en/of chronische ziekte. De Week van de Jonge Mantelzorger (WVDJMZ) is bedoeld voor alle jonge mantelzorgers in Twente van 4 t/m 21 jaar.

We laten deze week zien welke mogelijkheden er voor hen zijn en waarom dit zo belangrijk is. Eén op de 6 jeugdigen in Twente heeft namelijk te maken met een gezinslid dat structurele zorg nodig heeft. Dit heeft niet alleen een grote impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mantelzorgers, maar op hun complete leven. Deze groep heeft alle aandacht voor de thuissituatie nodig en cijfert zichzelf daardoor vaak weg. Jonge mantelzorgers blijven daardoor vaak onopgemerkt. In de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers onderhuids wel degelijk met diverse emoties, spanningen en verantwoordelijkheden, die er toe bijdragen dat zij op enig moment in hun leven kunnen vastlopen.

In Twente kijken we naar elkaar om en om dat nog wat te vergemakkelijken is er tevens een speciale pay-it-forward actie. Je kunt iemand anders (of jezelf) via de gemeenschappelijke  website wijzen op de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Jeugdigen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een toffe relaxactiviteit, een goed gesprek of een cursus boordevol goede tips.
Meer weten? Ga naar www.weekvdjmz.nl en houd de hashtag #wvdjmz goed in de gaten.

 

Beste parochianen,

Het stemmen voor de Ariëns publieksprijs is begonnen.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Van 1 juni t/m 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer.

Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

“Onderweg met Maria”

Vanaf 2001 tot en met 2018 werd, op enkele uitzonderingen na, ieder jaar vanuit onze H. Pancratiuskerk de Mariaprocessie gehouden op de laatste zondag in mei.

Wat betreft de organisatie van de processie, vorig jaar de  “de stille tocht” genoemd, moest er steeds meer rekening worden gehouden met andere kerkelijke activiteiten in de gehele Parochie H. Pancratius Tubbergen, zoals 1e Heilige Communie, het Vormsel etc. Ook viel de Langeveense kermis een aantal keren in hetzelfde weekend.

Het is dus steeds moeilijker om aan die laatste zondag in mei vast te houden.

Om de hiervoor genoemde reden heeft de werkgroep besloten de overstap te maken naar de maand oktober, ook een Mariamaand.

Er wordt voortgeborduurd op “de Stille Tocht” van vorige jaar, met dien verstande dat de naam gewijzigd is in: “Onderweg Met Maria”. Een zeer toepasselijke naam, omdat de beeltenis van Maria meegedragen wordt door de naast de pastorie gelegen tuin.

De werkgroep nodigt iedereen alvast uit om deel te nemen aan:

“Onderweg met Maria” op 27 oktober a.s. om 14.30 uur van uit H. Pancratiuskerk te Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Hartelijke groeten,

De werkgroep “Onderweg Met Maria”

God is mens geworden
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het Evangelie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees geworden, zo verwoordt Johannes het (1,14). We vieren deze menswording van Gods Zoon met Kerstmis.

Hij is verrezen
Jezus verzamelde een groep leerlingen om zich heen, verrichte genezingen, sprak over zijn verhouding met zijn Vader in de hemel en verkondigde het rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor Gods Zoon beschouwden sommige joodse leiders Hem als bedreigend voor het geloof in de enige God. Hij werd opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na zijn sterven uit de dood verrees en aan zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn volgelingen steeds meer dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ verrijzenis vieren we met Pasen. Voor het christelijk geloof is Pasen het belangrijkste feest.

Heilige Geest
In de eerste veertig dagen na zijn dood verscheen Hij nog verschillende malen. Toen keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel: Hij steeg op naar de hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde een Helper te sturen. Tien dagen later daalde deze Helper, de heilige Geest, over de leerlingen neer (Pinksteren).

Kerk
Deze wonderbaarlijke ervaring maakte van de eerste christenen een hechte gemeenschap van mensen die het avondmaal vierden zoals Jezus met zijn leerlingen had gedaan (de Kerk), en die aan heel de wereld Jezus’ boodschap (het goede nieuws, Evangelie) gingen verkondigen.

 

Website Rooms Katholieke Kerk in Nederland