Jaargang 56 nr.26 en 27                                                                 29 juni t/m 12 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Aanvaarden                                                          13e Zondag door het jaar

vrij. 28 juni    13.00 uur: Huwelijksviering Bart Bramer en Marlon

Snijders m.m.v. ‘Courage’ (pastoor Pikkemaat)

  1. 30 juni 09.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. ‘Courage’

(pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

  1. 2 juli                       geen viering

 

Thema: Vrede aan dit huis                                            14e Zondag door het jaar

  1. 6 juli 19.00 uur: Eucharistieviering (pastor Oude Vrielink) Collecte:                1. Plaatsengeld € 1.00
    2. Onderhoud onze kerk
  2. 9 juli geen viering

parochiËle kroniek:

In onze geloofsgemeenschap hebben de volgende kinderen het

  1. Vormsel ontvangen:

Thijmen Bels                                     Sophie Oosterbeek

Isabel Bernds                                   Ike Oude Nijeweeme

Marlon Bernds                                Koen Oude Nijeweeme

Jens Boerrigter                                Yfke Oude Nijeweme

Timo Braakhuis                                Jasmijn Paus

Esmé ter Groot                                Jorieke Schothuis

Bo Hofhuis                                         Jorinde Schothuis

Jelte Mensen                                   Melanie Weultjes

Stef Olimulder                                  Tess Zonder

Dat zij de inspiratie van de H. Geest mogen ervaren.

In ondertrouw:

Bart Bramer en Marlon Snijders, Vermolenweg 58

Ruben Broenink en Leonie Oerbekke, van Lunterenstraat 36, Almelo

Overleden:

Gerardus Hendrikus Haarman,

Beltweg 7, Manderveen

*16-01-1932        … 10-06-2019

Geertruida Josephina Groothuis-Westerhof

*06-04-1947        … 12-06-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 30 juni

Jaargedachtenis: Hennie Fox, Diny en Mariëlle Leus.

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 6 juli

Jaargedachtenis: Anita Rikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 30 juni 09.00 uur

Lector: J. Brakhuis
Misdienaars: E. Kroeze

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

Zaterdag 6 juli 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: T. Olimulder, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

16/6                          €74.35                      €62.50 (zondag misboekjes)

22/6                          €46.60                      €30.00 (eigen Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 4 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Nieuwe e-mailadressen

De leden van het pastoraal team hebben inmiddels allen hun nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen (zie colofon). Vanaf heden zijn ook de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid via eigen e-mailadressen te bereiken: kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl en rocksolid@hpancratius.nl. Vriendelijk verzoek om deze in uw adreslijst aan te passen. De oude e-mailadressen zullen na een half jaar automatisch komen te vervallen.

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

  1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

ONDER DE KROEZEBOOM

Deze titel heb ik gegeven aan mijn jongste boek, omdat de rode draad in het boek het Twentse leven is. We weten dat de Kroezeboom bij Fleringen een groot stuk van de geschiedenis van de kerk in Twente heeft gezien. Wanneer we daar beginnen kunnen we misschien de ziel van de Tukker ontdekken.

Ik begin mijn boek dan ook allereerst over vormen van inculturatie, ook hoe verschillende culturen en godsdiensten in elkaar kunnen vloeien.

De schilders van de Twentse Stola geven dan een beschrijving van hun eigen schilderstukjes.

Het derde hoofdstuk bevat 42 Twentse kerkliederen en gebeden die gebruikt kunnen worden bij een Twentse kerkviering of onder de Kroezeboom. Enkele Twentse tradities worden heel summier beschreven, gevolgd door beschrijvingen van de Aboriginal Stola. Samen met u wil ik dan verder nadenken over welke inhoud gegeven kan worden aan een nieuw missionair tijdperk, hoe moet het verder met onze geloofsgemeenschappen.

Het boek bevat 172 pagina’s en 57 foto’s. Het zal verkrijgbaar zijn eind juni voor acht euro excl. verzendkosten en kan bij mij besteld/opgehaald worden.

Ben Engelbertink mhm

Haaksbergertraat 253

7545 GH Enschede

06-14660314 benengelbertink@hotmail.com

 

JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

De jongerenbedevaart naar Lourdes is in volle voorbereiding, u zult er over gehoord hebben, of u bent er over aangesproken, of in de vieringen iets over gehoord. Het is inmiddels een gespreksonderwerp. Het duurt nog even voordat wij gaan, de planning is dat wij in de 1e week van de meivakantie 2020 gaan. Er zijn verschillende acties die ondernomen worden door de jongeren van Rock Solid. In juli staat de sponsoring met de nek door de drek op het programma. Pastores en onze Katinka van Rock Solid gaan op 6 juli in Vriezenveen met de nek door de drek, u kunt Katinka, Pastoor Pikkemaat en de Diakens Thöni en Huitink sponseren, zij gaan voor de jongeren door de drek. De jongeren zullen ook nog aanwezig zijn bij de rommelmarkt in de fiets vakantieweek in Tubbergen. In het najaar zullen er nog meer acties komen.

Wij willen graag weten wie van de jongeren mee willen naar Lourdes. De jongeren van Rock Solid konden een vooraanmelding doen, dat verplicht hun tot niets. Deze jongerenbedevaart is ook voor jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid. Deze jongeren kunnen zich ook voor aanmelden, dat kan via de mail bij b.huitink@hpancratius.nl  Geef naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en mailadres door.

Wij proberen de jongeren voor een bedrag van €250,00 mee te laten gaan, daar zit de busreis, overnachtingen en maaltijden bij in. Jongeren die nog niet zijn aangemeld en nog niet aan acties hebben meegedaan daarvan wordt verwacht dat zij aan de activiteiten meegaan doen die nog komen. Wij kunnen jongeren meenemen naar Lourdes voor dit bedrag door de acties die wij samen opzetten.

Het is uiteraard een bedevaart met begeleiding. De leiding van Rock Solid zal meegaan als begeleiding, daarnaast zal de begeleiding worden aangevuld met ouders van de jongeren. Wij zijn er ons van bewust dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen om jongeren mee te nemen, begeleiding staat bovenaan ons lijstje.

In de krokusvakantie van 2020 zullen jongeren voorbereid worden op deze bedevaart, dat jongeren weten waar zij naar toe gaan, het verhaal van Lourdes kennen, een bedevaart heeft ook voorbereiding nodig, dat geld ook voor jongeren en hun begeleiding.

Er is nog tijd, maar ook genoeg werk aan de winkel, het gaat een bijzondere bedevaart worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart

Diaken Bert Huitink

Beste parochianen,

In de voorbije maanden is uw aandacht meerdere keren gevraagd voor de onrust en onduidelijkheid over de gelden van de parochie in z’n geheel en de eigen locatie in het bijzonder. Dit alles heeft zijn eerste aanvang gehad nadat het parochiebestuur tot het besluit was gekomen om de budgethouder van de beheercommissie, dhr. Gerard Oude Avenhuis, op non actief te stellen. Dat heeft o.a. geleid tot een gesprek tussen het parochiebestuur en de groep verontruste parochianen, met wethouder Roy De Witte in een bemiddelende rol; dit schrijven is daarvan een voortvloeisel.

 

De beslissing tot het op non actief stellen is niet ‘van vandaag op morgen’ genomen en is gestoeld op een langere geschiedenis. Dhr. Oude Avenhuis is vanaf september 2010 als budgethouder aan de slag gegaan binnen de locatieraad (nu beheercommissie) Langeveen. In die functie hebben wij hem leren kennen als een betrokken en toegewijde vrijwilliger. Zijn werkzaamheden heeft hij nauwkeurig uit weten te voeren en hij heeft de locatie Langeveen zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen.

 

Helaas is in de loop van de tijd een dermate wederzijds gebrek aan vertrouwen ontstaan die verdere samenwerking in de weg staat en het parochiebestuur heeft doen besluiten de werkzaamheden van dhr. Oude Avenhuis als budgethouder stop te zetten. Het parochiebestuur erkent dat een mondelinge aankondiging van deze stappen naar dhr. Oude Avenhuis gepast was geweest, maar dit zou niets veranderd hebben aan het definitieve besluit van het bestuur. Reeds vaker is dhr. Oude Avenhuis gewezen op het nemen van zijn eigen verantwoordelijkheid. Op diverse wezenlijke onderwerpen was zijn eigen opvatting niet te verenigen met het bestuurlijke beleid, waarbinnen ook het parochiebestuur gehouden is aan bepaalde kaders.

 

Het parochiebestuur heeft geprobeerd in zorgvuldige bewoordingen – met bescherming van de persoon in kwestie – uitleg te geven over het besluit. Wij betreuren dat klaarblijkelijk de opvatting is ontstaan dat hij “een greep uit de kas zou hebben gedaan”, dit is absoluut niet aan de orde. Wij betreuren eveneens wanneer dit op één of andere wijze dhr. Oude Avenhuis zou hebben geschaad.

 

Dit alles laat onverlet dat het parochiebestuur bij het besluit blijft om dhr. Oude Avenhuis niet te doen terugkeren in zijn functie en dat er gewerkt wordt aan een nieuwe invulling van de functie van budgethouder. Middels dit schrijven, willen wij nogmaals herhalen, dat wij dhr. Oude Avenhuis danken voor zijn vruchtbare werkzaamheden voor de H. Pancratius parochie in het algemeen en de geloofsgemeenschap Langeveen in het bijzonder.

 

In het bovengenoemde gesprek is ook de zorg geuit over de toekomst van de kerk van Langeveen. Het parochiebestuur deelt van harte deze zorg; deze geldt eveneens voor alle andere acht kerken van onze parochie. Met de leden van de beheercommissies, vrijwilligers en parochianen willen wij dit ook breed bespreekbaar maken. Als parochiebestuur willen we ons uiterste best doen onze kerkgebouwen te behouden voor de dorpen, ook wanneer zich de situatie voordoet dat de kerk aan de eredienst moet worden onttrokken. Het kerkgebouw is en blijft van grote waarde voor de verbinding in onze dorpen! Over dit onderwerp is ook contact gezocht met het college B & W van de gemeente Tubbergen; binnenkort zal dit gesprek gaan volgen.

 

Tot slot spreken wij de wens uit in eenheid en verbondenheid met alle parochianen en vrijwilligers, te blijven werken aan een betekenisvolle H. Pancratius parochie.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie