Jaargang 56 nr.  14 en 15                                                                        6 t/m 19 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

VORMELINGENDAG VICARIAAT.

Beste parochianen,

31 maart was de vormelingen dag van ons vicariaat in Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 uur stroomden de eerste vormelingen binnen, ze kwamen vanuit het hele vicariaat. Vanuit de H. Pancratius parochie waren 42 jongeren aanwezig. Het begon met de opfris Mis, een H. Mis waarin onze Vicaris Cornelissen onze voorganger was. De opfris Mis is bedoeld om jongeren uit te leggen wat wij vieren en waarom wij de verschillende onderdelen van de H. Mis vieren. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde.

Tijdens de Mis kwamen verschillende mensen binnen die zich omkleedden voor de ‘Heiligen’ jacht, de vossenjacht. Het was een gezellige verkleedpartij, voordat de viering was afgelopen gingen de Heiligen Borne in. Wie liepen er in het centrum van Borne: dat waren o.a. Maria, Bernadette, Franciscus, onze Paus was ook aanwezig, Josef, moeder Theresa, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, en ook nog een held op sokken. Het was een Heilig spektakel dat door Borne liep. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de Heiligen. Als ze een Heilige tegen kwamen kregen ze te horen wie de Heilige was, wat hij/zij in zijn leven had gedaan.  Ze kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: barmhartigheid.

Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en Heiligen zich bij het Dijkhuis. Bij het Dijkhuis was er drinken voor de jongeren en werden ze nog aan het werk gezet. Er was nog een knutselopdracht, maak een papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de grond en dansen maar. Laat ik het broodje frikandel niet vergeten. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis.

De organisatie van deze Vormelingen dag kijkt terug op een zeer geslaagde middag, wat bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen, dat parochies dit hebben gepromoot. Wat bijzonder dat geloof leeft en iemand zei treffend: wij werken aan de volgende generatie!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Verzoenen                         5e zondag van de veertigdagentijd

  1. 7 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

Tijdens deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

  1. 9 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: De weg van het kruis                                             Palmzondag

  1. 13 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Linh) Kinderwoorddienst

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onkosten Goede Week en Pasen

Tijdens deze viering wordt de palm gewijd.

 

  1. 16 april geen viering ivm de Goede Week.

 

Goede Vrijdag 19 april: 15.00 Kruisweg

(Pastor Meupelenberg)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Hermanus Wilhelmus Broekman

“De Amanshoeve”, Beltweg 15, Manderveen

*03-11-1929                                     … 23-03-2019

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Leo Kienhuis.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard vd Aast, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Siny Kuipers, Maria Bertels-Haarhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Herman Oude Elberink, Riek en Herman Geerink-Plegt, Herman Broekman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 april

Jaargedachtenis: fam. Kuipers-Kokhuis, fam. Kienhuis

Misintenties: Bennie Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marie Kroeze-Schröder, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, fam. Plegt-Mensen, Herman Broekman.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 7 april  09.00 uur

Lector: A. Schothuis
Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels

Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Dinsdag 9 april 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 13 april  19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis

Misdienaars: D. Pouwels, J. Kienhuis
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Goede vrijdag 19 april 15.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

24/3                   €122.70             €107.66 (onderhoud kerk)

30/3                   €67.50               nog niet bekend (vastenactie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 8 april a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Vandaag gaan de Moskovieten een optreden verzorgen met veel zang en muziek het beloofd een hele gezellige middag te worden.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020.  

Startviering.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

 

 

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren.

Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.

De teller staat nu op: € 600,38

Donaties.

Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

 

Rommelmarkt.

In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

 

Tank en schenk.

Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

Ideeën.

Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten.

 

Aanmelden jongeren.

Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig.

Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart.

Groeten,

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie  plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons leven en deze tijd.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en Courage met eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen.

Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje aan de Refterstraat achter sporthal de Danne.  Om 19.00 start de wandeling. Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt.

U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te beleven!

Namens de werkgroep

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze ochtend worden de vastenactieprojecten van de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie van 2015, 2016 en 2017 besproken.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 11-04-2019

Thema:                                Evaluatie vasten projecten 2015, 2016 en 2017

Verzorgd door:                St. Matamba

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                                 Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                        Mw. A. Loohuis (0546-681643) en mw. E. van Aalst (0546-623798)

 

PASSIECONCERT OVERIJSSELS BYZANTIJNS MANNENKOOR IN SAASVELD

 

Op zaterdag 6 april a.s. geeft het Overijssels Byzantijns Mannenkoor een bijzonder Passieconcert in de Plechelmuskerk van Saasveld.

Het koor heeft in de afgelopen jaren een uitstekende naam verworven door hun concerten in binnen- en buitenland. Met de eigen solisten en de kenmerkende hoge tenoren en de lage basstemmen zal het koor de bezoekers ook hier weten te verrassen.

In deze periode voor Pasen zingt het koor, à capella, liederen uit de Byzantijnse Liturgie maar ook werken uit de Oost-Europese koortraditie.

Het concert staat leiding van de hr. Marian Stouwdam.

Aanvang: 19.00 uur. Kerk open vanaf 18.30 uur. Ook de kasteeltuin is voor het publiek geopend. De toegangsprijs bedraagt slechts

€ 5,00 ( incl. koffie/thee in de pauze )

Kaartverkoop: uitsluitend aan de kerk.

 

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken.

Vorig  jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen.

Dit vond plaats op goede vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Dit jaar gaan we het maken van je eigen Paaskaars wederom organiseren.

We gaan dit doen op twee locaties. Woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren. Wij vragen een eigen bijdrage van €3,50 daar zit kaars, materiaal en drinken bijin

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail.

jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag!

Namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2019 weer twee keer een Passiestonde, net als vorig jaar in Geesteren en Vroomshoop. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo.

Het mannenkoor zal samen met Hilde Drees een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood’, een stuk op tekst van Muus Jacobse en op muziek van Gezinus Veldman. Ook worden vier delen uit de bekende Messe no. 5 van Charles Gounod gezongen. In een samenspel tussen piano en fluit hoort de bezoeker ‘Blijf bij mij Heer’. Vlak voor een indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt na een uur met het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight Gustafson.

Op woensdag 17 april wordt de Passiestonde voor de zevende keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 18 april wordt de Passiestonde voor de 22e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs van € 5,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

VERKOOP PAASSTOLLEN IN LANGEVEEN EN BRUINEHAAR

Op dinsdag 9 april houdt paardrijvereniging de Molenruiters de jaarlijkse paasstollenactie. De paasstollen worden in Langeveen en Bruinehaar huis aan huis verkocht door de leden. De opbrengst komt ten goede aan diverse activiteiten van de vereniging.

 

We hopen ook dit jaar op uw steun, dan wordt het net als vorig jaar weer een enorm succes.

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem, maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder mobiel zijn is het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.

Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen. Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk .Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep:  Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda weerink,

Christianne Saris, pastoraal werker.