Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 2 en 3                                                                      10 t/m 24 januari

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

WAT WENSELIJK IS.

Beste parochianen,

De maand december wensen mensen elkaar veel goeds toe, goede kerstdagen, goed en gelukkig en vooral gezond 2020. De gezinsviering van de Jeugdkerk ging mijn praatje met kinderen ook over ‘wensen’. Elkaar iets toewensen is mooi, maar wensen wil je laten uitkomen. Dus, moet je er iets voor doen zeiden kinderen. Dat kan niet altijd zei één van de kinderen: vrede in de wereld kan je niet waar maken. Er zijn altijd landen die oorlog voeren! Maar zei een ander kind: vrede kan bij jezelf beginnen!

In het woord vrede zit ook ‘tevredenheid’ als je tevreden bent met jezelf stroomt er vrede uit je hart. Tevredenheid gaat vaak over materialisme, er zijn ook andere voorbeelden waarin het gaat om tevredenheid. Ben je tevreden met de mensen om je heen? Ben je tevreden met wat je allemaal kunt doen in je leven?

Een uitdaging voor het nieuwe jaar, tevreden zijn en uiteindelijk vrede uitstralen.

Het is niet vanzelfsprekend om tevreden te zijn, we zien het in onze samenleving hoeveel mensen ontevreden zijn over hun eigen leven. Vooral ontevreden wat mensen niet hebben. Je mag ontevreden zijn als je niet meer voldoende hebt om in leven te blijven, als er geen liefde om je heen voelt, geen geborgenheid. Als je dat mist, dan mag je ontevreden zijn.

Laten wij dankbaar zijn voor wat wij in ons leven ontvangen, de rijkdom die ons zomaar gegeven wordt. Ons dorp waar je woont, de scholen, de verenigingen, ons huis, de kerk en haar geloof, de mensen om je heen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, een dankjewel uitspreken zou af en toe goed zijn.

Kinderen spreken de waarheid!

Zo begon kerstavond voor mij bij de gezinsviering van de Jeugdkerk, een kind dat zegt: vrede kan bij jezelf beginnen! Een boodschap waar veel inzit voor het nieuwe jaar, tevreden zijn en vrede uitstralen.

Namens het pastorale team en parochiebestuur wens ik u vrede en vooral tevredenheid toe voor 2020.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

Thema:  Dit is mijn zoon                                                            Doop van de Heer

za.11 jan.         19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Kinderkoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Ik heb het zelf gezien                                       2de zondag door het jaar

  1. 19 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Tijdens deze viering wordt de H. Communie  aan de zieke en aan  huisgebonden parochianen gebracht.

 

 

PAROCHIËLE KRONIEK

Overleden: Riek Nijkamp,

Erve Mensman, Geesteren

*28-09-1929           … 07-12-2019

 

Jolanda Kemna-Geerdink,

Kanaalweg West 29c, Bergentheim

*07-01-1960           … 30-12-2019

 

Johan Beld,

Veldboersweg 14

*21-01-1948           … 03-01-2020

Dat zij mogen rusten in vrede

 

Jaaroverzicht 2019

Gedoopt                                             15

1e H. Communie                             7

Vormsel                                              15

Getrouwd                                          1

Overleden                                         13

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 11 januari

Jaargedachtenis: Ouders Kienhuis-Droste, Gerard Pegge, Hein Niemeijer, Johannes Rikhof, Riek Rikhof-Oude Vrielink.

Misintenties: Berend Waaijer, Leo Scholten, Pastor Heuven + overl. fam., Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers en Jan Horenberg, Riek Nijkamp, Johan Beld.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 19 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Lies Kroese-Leemhuis, Jan ten Berge, Gerrit Kuipers, Marie Kienhuis-Hoek, Truus Schröder-Busscher.

Misintenties: Leo Scholten, Pastoor Heuven + overl. fam., ouders Kroese-Leemhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Riek Nijkamp, Johan Beld.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 11 januari 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis, A. Saris, M. Hesselink
Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar
Communieuitr.: J. Brakhuis, A. Saris

 

Zondag 19 janauri 09.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: T. Bels, J. Kienhuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Communieuitr.:   M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

15/12                       € 53.00                    € 104.70 (advents collecte)

21/12                       €73.00                      € 76.80 (licht en verwarming)

24/12                       €329.00                   € 302.93 (onkosten en pastorale zorg)

25/12                       €66.10                      €79.92 (Somalië)

4/1                            €61.50                      € 58.28 (onderhoud Kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Sinds afgelopen December zijn de weekendvieringen aangepast.

1e weekend van de maand: viering op zaterdag met pastor.

2e weekend van de maand: viering op zaterdag met lectoren.

3e weekend van de maand: viering op zondag met pastor.

4e weekend van de maand: viering op zondag met lectoren.

Wanneer er een 5de weekend in een maand valt, is er geen viering.

Wilt u hier rekening mee houden wanneer u misintenties aanvraagt?

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste mede-parochianen

Na 4 jaar voorzitter te zijn geweest van de beheerscommissie te Langeveen, draag ik per 1 januari 2020 mijn taken over aan Jan Brakhuis. Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking en een gezond en voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groet,

Johan Oude Hesselink.

 

Commissie van Beheer

Beste parochianen van Langeveen,

Doormiddel van dit schrijven wil ik openheid geven over het tot stand komen van mijn benoeming als voorzitter van de Commissie van Beheer van de locatie H. Pancratius Langeveen.

 

In september j.l. heeft Johan oude Hesselink de Commissie van Beheer van de locatie H. Pancratius Langeveen en het bestuur van de H. Pancratiusparochie Tubbergen laten weten dat hij stopt als voorzitter. Zijn benoemingstermijn van 4 jaar zit er op.

Inmiddels is, denk ik, bij velen van u al wel bekend, dat ik mij beschikbaar heb gesteld om het voorzitterschap van Johan over te nemen. Dit is volledig op eigen initiatief, omdat mij als geboren en getogen Langevener “de kerk” na aan het hart ligt.

Ik heb dit kenbaar gemaakt aan het bestuur van de H. Pancratiusparochie en we zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan.

Na enkele sessies zijn we samen tot de conclusie gekomen dat er kan worden samengewerkt en is de benoeming ingaande 1 januari 2020 als voorzitter van de Commissie van Beheer van de locatie Langeveen voor een termijn van 4 jaar definitief een feit geworden.

 

Ik ben me er heel goed van bewust dat we als kerk binnen de H. Pancratiusparochie, dus ook in de locatie Langeveen, misschien al de komende paar jaar, maar zeker in de toekomst voor veranderingen zullen komen te staan waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

Mijn doel is om samen met de overige commissieleden de organisatie van de kerkelijke activiteiten de komende 4 jaar te  blijven stroomlijnen en daarnaast binnen de beschikbare mogelijkheden te bewerkstelligen dat de kerk voor Langeveen behouden blijft, met uiteraard de wens dat erediensten en vieringen mogelijk blijven.

 

Op dit moment spelen er in Langeveen in mijn persoonlijke beleving met betrekking tot “de kerk” een paar heftige situaties die de samenhorigheid zelfs zou kunnen beïnvloeden. Ik doel hierbij op de impasse tussen de groep “verontruste parochianen” en het parochiebestuur. Erg jammer, maar hopelijk komt er een oplossing waar partijen mee kunnen of misschien wel moeten leven.

Deze  situatie kan, hoe gek het klinkt, ook kansen bieden.

Als nieuwe voorzitter van de beheercommissie wil ik uitdrukkelijk aangeven dat ik bij geen van de partijen aansluit, maar onafhankelijk daarvan mijn functie wil uitoefenen.

Uiteraard is er wat mij betreft altijd ruimte voor een dialoog.

 

Rest mij om Johan oude Hesselink te bedanken voor zijn inbreng als voorzitter van de commissie van beheer in de afgelopen 4 jaar.

Heel fijn dat hij als vrijwilliger betrokken wil blijven bij “onze” kerk en ook bereid is om mij als voorzitter zonodig in te werken.

 

Ik vertrouw erop dat de Commissie van Beheer samen met u allen als parochianen van Langeveen  verder kan bouwen aan een toekomstgerichte kerk.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Brakhuis

 

Heilig Vormsel Langeveen

De geloofsgemeenschap Langeveen biedt ieder jaar de ouders of verzorgers van de basisschoolkinderen van groep 8 de mogelijkheid om hun kind in het voorjaar te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel. Ook kinderen, die niet op de plaatselijke basisschool zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden via deze weg van harte uitgenodigd voor deelname.

Het sacrament van het Heilig Vormsel vindt plaats op

  • zondag  ​21 juni 2020​ om 10.30 uur voor Tubbergen, Vriezenveen en Langeveen in de St.-Pancratiusbasiliek van Tubbergen.

 

Om meer informatie en uitleg te krijgen over het project en de voorbereiding op het H. Vormsel willen wij u van harte uitnodigen voor de Informatieavond en uw zoon/dochter voor het ‘uurtje-in-de kerk’.

Informatieavond

Gezamenlijk met de andere geloofsgemeenschappen wordt er op​ donderdag 30 januari 2020​ om 20.00 uur een ouder – informatieavond gehouden in de dagkapel van Geesteren.

 

 “uurtje-in-de-kerk”

Uw zoon/dochter nodigen we uit voor het informatieve “uurtje-in-de-kerk”.

  • Langeveen:  ​woensdag 12 februari 2020, 13.30 uur in de kerk van Langeveen

 

Het inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden ontvangen de kinderen na afloop van het ‘uurtje-in-de-kerk’.

Meer informatie over onze parochie kunt u vinden op onze site ​https://hpancratius.nl/

Of bij de vormselwerkgroep; Yvonne Lohuis en Evelien Olimulder, vormsel.lv@gmail.com

 

Bobby Rootfeld en Sanna van Elst – Workshop en concert

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. Dit duo, bekend als “Duo NIHZ”, heeft verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 uur is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog kind voelt! Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift.

Wanneer:           Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur workshop

Zondag 26 januari 2020 om 15.30 uur concert

Waar:                   H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk), Nicolaasplein 1, Denekamp

U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551  Het aanmelden is niet verplicht.

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 14 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering vanaf 19.45 uur plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768

 

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020

Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan

€ 2000,00 p.p. met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere informatie, neem dan contact op met dhr. Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.

 

Terugblik Vastenactie campagne 2019

Vastenactie 2019 stond in het teken van water. Met het verbeteren van waterbeheer, bodembescherming en hygiëne  is er inmiddels al veel gerealiseerd.

Vrouwen zijn betrokken bij alle onderdelen van het project. Mannen en vrouwen kregen training in watermanagement. Ze leerden hoe waterbronnen ontstaan en het belang van regen gezien de klimaatverandering. Groepen huizen kregen een aftappunt. Er werd een waterleiding aangelegd vanuit een hooggelegen waterbron naar een dorp.  Ook was er aandacht voor hygiëne middels de bouw van latrines.

Vele kinderen worden niet meer ziek omdat ze geen vervuild water meer hoeven te drinken en vrouwen hoeven niet meer twee tot drie uur te lopen naar een waterbron omdat nu in het dorp schoon water is. Vrouwen hebben nu meer tijd voor hun gezin.

Hiermee worden levens blijvend veranderd, aldus Vastenactie. Nogmaals dank voor uw ondersteuning waardoor vele mensen een beter leven hebben gekregen.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Week van het gebed voor de eenheid van de christenen

‘Buitengewoon’ is  het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.  Deze gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.

Dit jaar worden we als christenen uitgedaagd naar meer dan het gewone.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat  Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden en zo terecht komen op Malta waar zij vriendelijk worden ontvangen.  Dit markeert het moment waarop het Evangelie het eiland bereikt.

Het thema ‘Buitengewoon’ en dan met name buitengewone vriendelijkheid roept ons allen op en daagt ons uit om te bouwen aan vriendschap én te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoetingen zeker niet tot het vieren van eenheid.

Wilt u meer weten over het thema: zie www.weekvangebed.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

THEATERGROEP ‘sTOF’ KOMT NAAR TUBBERGEN

Het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratius parochie begint dit jaar met de organisatie van het theaterstuk ‘Onderuit’. Dit keer is het geen avond voor alleen jongeren, het is een avond voor iedereen die belangstelling heeft voor dit theaterstuk.

WIE IS DEZE THEATERGROEP?

Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12- en 20 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht.  De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.

“ONDERUIT”

Het is de titel van de theatervoorstelling die vrijdagavond 17 januari in de kerk van Tubbergen te zien is. Het script is door de jongeren zelf geschreven en kent naast een serieuze toon ook humor en zang. Je hoort passende, nieuwe teksten op bestaande melodieën.

De basis van dit script is het scheppingsverhaal: “Op de zesde dag schiep God de mens. En de mens begon haastig te leven.” Sindsdien wil de mens vooruit, sneller, groter, beter en dat lukt niet altijd…! De theatergroep constateerde dat vooruitgang niet voor iedereen is weggelegd. Door uiteenlopende oorzaken komen mensen in armoede terecht. De ‘sTOF spelers praatten veel met elkaar, deden onderzoek en struinden het internet af. Zo begonnen ze te schrijven aan dit script.

Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt, ‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen staat op zijn kop. Wat nu?  Wie helpt?

STOF TOT NADENKEN

Het stuk gaat over kinderarmoede en geeft je “sTOF”😉 tot nadenken. Na de voorstelling zullen er 2 workshops worden gegeven. Er is een workshop over “weerbaarheid” door Astrid Wessling en een workshop over “Hoe nu verder?” door Mariska Jogems. Daarnaast zal de stichting leergeld Tubbergen aanwezig zijn voor informatie.

De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis.

AANMELDEN

Bij:  b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl  

Iets meer weten over Theatergroep ‘sTOF: www.theatergroepstof.nl

Wanneer:           17 Januari  2020

Waar:                   Pancratius kerk Tubbergen

Hoe laat:            Aanvang 19.00 uur

Voor wie:           belangstellenden

Entree:                                vrije gift

 

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.

Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur  samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er koffie en krentenwegge.

Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament)  een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd.

Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’.

De lezing begint om 12.00 uur.

Wees allen van harte welkom!