Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 4 en 5                                                                    22 jan. t/m 4 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Beperktheden.

Het begin van het nieuwe jaar valt niet mee, het is een moeizame start met wederom de corona die ons in de greep blijft houden. Het is stil, er zijn weinig ontmoetingen, de samenleving en de wereld zit op slot. Deze week zei een vrijwilliger van de jeugdkerk: we houden een winterslaap. Daar lijkt het wel op. Ons gevoel zegt: wij hebben geen tijd voor een winterslaap. Wij willen door met ons leven, we hebben nog zoveel te doen. We moeten geduld hebben  en niet alles kan online. Veel in onze agenda gaat een streep door. Een nieuwe datum plannen? Dat is ook niet gemakkelijk. We weten niet wanneer onze samenleving open gaat.

Wat doen wij: wachten op de volgende persconferentie!

Eén geluk, de kerk mag de deuren nog steeds open houden! Wel met de beperkte maatregelen, geen volle kerk, met 50 mensen samen komen. Het lijkt teleurstellend wat zijn 50 personen in een kerk? Een koor mag met 4 personen zingen, dat is niets! We mogen weinig met zang! Afscheid nemen in de kerk met een beperkt aantal mensen, het doet pijn, er mogen wel medemensen aanwezig zijn.

Hoe gaan wij om met beperktheden? Wij kunnen in zak en as gaan zitten, of wij geven er een positieve draai aan met in ons achterhoofd: het gaat weer beter worden!

Wat kunnen wij nog meer doen?

Kerstochtend zei een parochiaan in Vasse tegen mij: laten wij er voor bidden! Helpt bidden? Bidden is geloven dat God naar ons luistert. Bidden is praten met God, Hij hoort ons. Bidden kan opluchten en geeft ons dagelijks doen en laten weer lucht, hoe beperkt het ook zal zijn. Bidden kent geen beperktheden.

In deze tijd van beperkingen, voelt onze samenleving zich ziek, een samenleving die stil is. Ik geloof dat wij er sterker uitkomen. Dat horen wij vaker, als je ziek bent, tegenslagen te verduren krijgt, dan krijg je kracht om door te gaan. U zult denken, vorig jaar hadden wij tegenslagen door de Corona en nu weer. Hoeveel tegenslagen kunnen wij aan?

Er zijn medemensen die moeten leren leven met beperktheden, dat leven gaat nooit meer worden zoals het is geweest, zij halen de kracht uit wat ze nog wel kunnen. Dit is voor ons een voorbeeld hoe wij kunnen omgaan met de beperktheden, wetende dat het wel beter gaat worden.

Ik wens u allen veel sterkte toe met de beperktheden.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Het Boek                                                                  3e zondag door het jaar

zo.23 jan.        09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

In het weekend van 29 en 30 januari is er geen viering.

De viering van dinsdag 1 februari om 09.30 uur is verplaatst naar dinsdag 8 februari om 09.30 uur.

parochiËle kroniek:

Overleden: Lies Paus-Tijhuis

Vassedijk 70, Langeveen

*11-02-1953             ꝉ 05-01-2022

 

Annie Kamphuis-Heesink

Tubbergen

*28-11-32                 ꝉ 12-01-2022

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers-Haamberg.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Marietje ter Braak-Vennegoor, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 januari  09.00 uur

Lector: J. Lescher, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen.
Coronacoördinator: J. Grootelaar, P. Plegt

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 februari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig.

Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs.

De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden kan via email: info@hpancratius.nl  Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. Wij hopen dat er in de loop van februari informatieavonden kunnen gaan plaats vinden, dit is afhankelijk van de corona maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661

 

Werkgroep Wereldlichtjesdag aangemeld voor de diaconale Ariënsprijs 2022

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

De werkgroep Wereldlichtjesdag organiseert sinds een aantal jaren op deze dag om 19:00 uur ’s avonds een samenzijn in onze parochie.  Kinderen worden herdacht door het aansteken van een speciale kaars en kaarsjes, het noemen van hun naam en door het lezen vaneen verhaal, van troostende gedichten en het zingen van liederen. Vlinders of harten worden in de harten- / vlinderbomen opgehangen of rond een hoepel.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Een van de parochiële koren verzorgt de muziek.

 

Het samenzijn is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broers en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. In 2021 was er speciaal aandacht voor kinderen die wereldwijd in de moederschoot of op oudere leeftijd aan de gevolgen van COVID-19 zijn overleden.

 

Na afloop wordt gelegenheid geboden om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Reacties van aanwezigen zijn positief. Zij ervaren het samenzijn als waardevol, troostend en helend. Het feit dat namen van kinderen hardop worden uitgesproken, genoemd worden, betekent dat zij er mogen zijn. Gekend en gewaardeerd worden, een plek krijgen, ook binnen de kerk.

Het lichtje dat is ontstoken tijdens het samenzijn mogen mensen meenemen naar huis. Na het samenzijn wordt een kaart ontworpen met de namen van alle kinderen die nabestaanden/betrokkenen desgewenst ontvangen. De versierde boom blijft een periode in de kerk staan voor belangstellenden.

Het samenzijn is tevens te volgen via kerktv van de parochie waar in deze coronapandemie volop gebruik van is gemaakt.

De werkgroep is blij met de nominatie. De parochie en het pastoraal team wenst de werkgroep veel succes. De prijsuitreiking vindt plaats op 22 oktober a.s.

 

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VORMSELWERKGROEP.

Beste parochianen, ouders,

Bij de Vormselwerkgroep zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel is Evelien Olimulder contactpersoon voor Langeveen omdat de werkgroep is samengegaan met Tubbergen. Evelien heeft  vele jaren de vormselvoorbereiding voor Langeveen georganiseerd. Zij wil nieuwe mensen inwerken omdat zij hier volgend jaar mee gaat stoppen. Dan is het fijn dat anderen zijn ingewerkt.

De Vormselwerkgroep is inmiddels een parochiële werkgroep geworden, de werkgroep werkt intensief samen met vrijwilligers uit andere locaties. Samenwerking is belangrijk, dat is de weg die wij zijn ingeslagen bij de voorbereiding op het Vormsel. De voorbereiding is afgelopen jaar anders opgezet, deze vindt plaats op één zondag. Het kost minder tijd dan wij gewend waren, ook minder tijd voor de vrijwilligers.

Wij hopen dat iedere locatie van onze parochie vrijwilligers kan leveren voor de parochiële werkgroep, zo hopen wij ook dat Langeveen mensen kan leveren voor deze werkgroep.

OPROEP: wij zoeken voor Langeveen twee nieuwe vrijwilligers voor de parochiële Vormselwerkgroep!

Wij hopen van harte dat ouders zich gaan melden, voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Diaken B. Huitink b.huitink@hpancrastius.nl

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

400e sterfdag van FRANCISCUS VAN SALES (1568 – 1622)

24 januari aanstaande wordt de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales gevierd. In een samenwerking van de Nederlandse en Vlaamse Salesianen van don Bosco en de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, wil men proberen deze heilige nationaal en internationaal opnieuw in het daglicht te stellen. En dat is niet alleen een terugdenken aan, maar meer nog een zoeken naar de betekenis die deze heilige heeft gehad in zijn eigen tijd en ook nog vandaag. Franciscus was bisschop van Génève kort na de Reformatie. Génève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een ‘bisschop in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy. Als bisschop was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens overtuiging het was in het besturen van zijn diocees maar ook in de geestelijke begeleiding van mensen dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET MOET’. Dat was bijzonder in een tijd waarin zowel bij de calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de kerkelijke leer de boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote leven’, dat ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds herdrukt wordt, ook in Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij steeds de concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en mensen helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig vertrouwen het leven als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’.

De congregaties Salesianen van Don Bosco en de Oblaten van Franciscus van Sales weten zich door deze heilige geïnspireerd en nemen zijn voorbeeld en geschriften als uitgangspunt voor hun leven. En zij hebben weer mensen om zich heen verzameld, die ook vandaag willen putten uit dat belangrijke erfgoed voor hun leven. Meer informatie over deze heilige kunt u vinden op de website www.oblaten.osfs.nl

Hier vindt u ook allerlei informatie over de activiteiten, die ontplooid worden in dit jubileumjaar. In de basiliek in Tubbergen is een raam te vinden van deze heilige.

Wim Holterman osfs