Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 42 en 43                                                                       17 t/m 30 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Steun zoeken bij Maria

Het is een vreemde tijd en waarin we leven. Het coronavirus slaat weer toe, en daardoor worden er drastische maatregelen genomen. Voor de samenleving, maar ook voor de vieringen in kerken.  We mogen slechts dertig mensen per kerkviering toelaten en dat geeft heel veel beperkingen. En dat terwijl we net weer een beetje aan het opbouwen waren. Het leven dreigt in de verdrukking te komen en wordt er niet leuker op. Waar kunnen wij God vinden, waar vinden wij zijn kracht?

In deze oktobermaand denken we dan toch al gauw aan Maria. Zij had in haar tijd, ook met de nodige moeilijke omstandigheden te maken. Als moeder van Jezus, met de eigen weg die Hij ging, zijn onrechtvaardige dood, en de tijd daarna. En toch bleef ze staande en ging er kracht van haar uit. Wat was haar geheim? Haar geloof. Haar vertrouwen dat God naar ons omziet en ons zal leiden naar een nieuwe toekomst. Niet alleen toen, maar ook nu. In haar Magnificat zegt zij: ” Barmhartig is God van geslacht op geslacht”.

Wat is daarvoor nodig? Dat wij met Hem verbonden blijven. Met zijn goede Geest. Die in ieder van ons werkzaam kan zijn. Die ons kracht kan geven. Om met de ogen van God te kijken naar de wereld en naar elkaar. Met mededogen en compassie, betrokkenheid en aandacht. Dat wij zo, met elkaar, de weg weer mogen vinden.

Laten we niet schromen om ook Maria daarbij te betrekken, door tot haar te bidden en bij naar te leggen wat ons bezighoudt. Dat zij ons steun en kracht mag geven en zij voor ons een Moeder van Altijddurende Bijstand mag zijn. Maria bid voor ons!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Wat God toekomt                                            29e zondag door het jaar

  1. 18 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering (Wereldmissiedag)

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Heb totaal lief                                                    30e zondag door het jaar

  1. 25 okt. 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Deze MISINTENTIES ZIJN PER ABUIS NIET VERMELD IN HET VORIGE INFOBLAD, MAAR ER IS WEL VOOR GEBEDEN TIJDENS DE VIERINGEN

ZATERDAG 3 OKTOBER

Zr. Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok

Joop Plegt, Gerard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Regina Oude Hendriksman, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof

ZATERDAG 10 OKTOBER

Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman

jaargedachtenissen en misintenties ZONDAG 18 OKTOBER

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zr. Philomeen,Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Regina Oude Hendriksman, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Bennie Steggink, Johan Koopman, Wil Heidkamp-Vermeulen, Herman Oude Elberink, Gerhardus Waaijer

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONDAG 25 oktober

Jaargedachtenis: Gerhard Geerink, Sien Derkink

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Wil Heidkamp-Vermeulen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 18 oktober 9.00 uur

Lector: J. Lesscher
Communieuitr.: J. Lesscher

Coronacoördinator: Y. Lohuis, E. Wuite, J. Grootelaar

 

Zondag 25 oktober 09.00 uur
Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Pouwels, M. Pegge

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

3/10                          € 54.10                    € 52.60 (onderhoud kerkhof)

10/10                       € 30.55                    € 26.45 (verlichting en kaarsen)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is vrijdag 16 oktober a.s. gesloten!

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Informatie van de Verontruste parochianen

We willen jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen kerksluiting van Langeveen en de situatie rondom het oormerken van de bezittingen van onze kerk.

 

Stil protest

We waren blij verrast door de grote opkomst tijdens het stil protest vorige week maandag, voorafgaand aan de informatieavond. Het heeft ons overtuigd dat we op de juiste weg zitten en niet moeten opgeven m.b.t. oormerken en de onterechte sluiting van onze kerk. Iedereen die er was willen we hartelijk danken. Ook iedereen die had willen komen maar door de corona perikelen werd tegengehouden; hartelijk dank!

 

Informatieavond

Tijdens de informatieavond m.b.t. de kerksluiting van Langeveen zijn de vragen die de parochianen hadden niet of nauwelijks beantwoord. We gaan daarom op papier deze vragen voorleggen aan het parochiebestuur en gaan ook een termijn van beantwoorden stellen.

 

Tijdens de avond werd de sluiting van 6 kerken beargumenteerd met landelijke tendensen en daar kunnen we geen genoegen mee nemen. Langeveen voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten tijde van de fusie: voldoende vrijwilligers, financiën en kerkgang.

 

Onze brief met vragen en antwoorden zullen we in het volgende parochieblad meesturen.

 

Sluiting van de kerk

We zullen het parochiebestuur laten weten dat we tegen de sluiting van onze kerk zijn.

Deze onttrekking aan de eredienst moet wat ons betreft op ‘pauze’ gezet worden om daarna op een goede manier met elkaar de gesprekken aan te gaan. De manier waarop dat nu gaat klopt niet wat ons betreft.

 

Pastoor Pikkemaat roept nu op tot gezamenlijke constructieve gesprekken, maar dat had hij in een eerder stadium moeten doen. Niet nu het besluit tot sluiting al is genomen. We kunnen ook alleen in gesprek wanneer deze pauze wordt ingelast, anders praat je niet op gelijkwaardige manier met elkaar. Dan is het eenrichtingsverkeer: ik bepaal dat de kerk dicht gaat en nu mogen jullie zeggen wat je er daarna mee gaat doen. Op die manier heb je geen basis voor goede gesprekken.

 

Commissie van Beheer

Twee leden van de commissie van beheer zijn gestopt met hun werkzaamheden. Ewald Sand is nu nog het enige lid van de commissie van beheer. We zijn nu in gesprek met mensen die zitting willen nemen in de beheercommissie. Zodra deze mensen hun toezegging hebben gedaan zullen we het parochiebestuur op de hoogte stellen van de nieuwe beheercommissie. Op deze manier worden de belangen van Langeveen wel goed vertegenwoordigd.

 

Oktober Wereldmissiemaand.

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de corona pandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Uw bijdrage zal dit jaar gaan naar een tweetal projecten.

 

Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger

Ondersteuning van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. Hier wordt gestreden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De corona pandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen. Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen het land meer in. Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een ineenstorting van veel structuren. De prijzen exploderen en er is geen werk meer.

Zuster Marie Catherine heeft een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep verbindt met levenshulp. In totaal doen 5.000 vrouwen mee aan het project. Voor een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie al in gevaar was vanwege de slechte oogsten door de droogte, kopen de zusters maïs op. Omdat de maïs verdeeld kan worden via de structuur van de vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen bereikt.

Een thuis voor vluchtelingen in Yola, Nigeria

Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria heeft de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer werd vermoord, zijn dorp verwoest. Sindsdien zet hij zich in voor de slachtoffers van deze islamitische terreurbeweging.

In en bij zijn kerk herbergt hij inmiddels meer dan 150 verdreven gezinnen. Onder zeer eenvoudige omstandigheden, al zes jaar lang. Slechts dekens zorgen voor een beetje privésfeer. De mensen zijn tot nietsdoen veroordeeld. Zonder uitzicht op verandering. Want wie het waagt naar zijn dorp terug te gaan, riskeert zijn leven. De terroristen van Boko Haram vermoorden mannen en zonen voor de ogen van de vrouwen en dochters.

Hoop voor verdreven gezinnen.

Bisschop Stephen weet dat de gevluchte families een veilige toekomst nodig hebben. Samen met hen heeft hij overlegd. De kerk heeft land, een stuk grond. Daarop moeten nu kleine huizen gebouwd worden. Na een financiële toezegging van Missio kon Mamza de mensen het goede nieuws brengen. Iedere familie krijgt 40 vierkante meter ter beschikking. Daarnaast komen er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en voor ieder een stuk akkerveld om te bewerken. Het bisdom Yola zal de mensen ook in hun nieuwe onderkomens blijven begeleiden, want sociale en geestelijke hulp is voor de vaak getraumatiseerde mensen nog altijd noodzakelijk. Nu zijn er plannen om een school en een kapel als nieuw gemeenschapscentrum te bouwen.

 

Stort uw bijdrage voor beide projecten op:NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

 

Daarnaast zal er op 17 en 18 oktober in onze kerken gecollecteerd worden.

 

 

 

Afgelasting diaconaal weekend

Beste parochianen,

De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente.

Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe.

Dit betekent dat we als pastoraal team het niet verantwoord achten om het diaconaal weekend op 14 en 15 november aanstaande door te laten gaan.

Zodra het mogelijk is om de beoogde diaconale activiteiten omtrent het weekend uit te voeren zal er een nieuwe datum worden gepland.

Het is jammer dat deze beslissing moet worden genomen maar het is de beste oplossing in deze onzekere periode. Gezondheid gaat echter voor en boven alles.

Hopend op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

 

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

 

Lezing: ‘Eucharistie in de Kunst’ door Mgr. Woorts gaat niet door

De lezing die op donderdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur zou worden gegeven in ‘De Cocer’ te Rossum, in het kader van het jaar van de eucharistie, komt vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen te vervallen.

 

Rock Solid Junior.

U kent Rock Solid, weet u wat Rock Solid Junior is?

Dit is de voorloper op het echte Rock Solid voor jongeren, RS Junior is voor de kinderen van groep 7 en 8. Dat zijn de kinderen die wij als kerk niet bereiken, ze voelen zich te groot voor de Jeugdkerk. Voor deze kinderen zijn wij begonnen met Rock Solid Junior. De start is altijd spannend, is er belangstelling, komen er genoeg kinderen, je weet als je met een nieuwe groep begint het heeft tijd nodig. Langzaam kwamen de aanmeldingen binnen, zouden we de 10 halen? Bij de startavond begonnen wij met 15 kinderen, dat was een mooie opkomst. Een avond van kennismaken, de kinderen kennen elkaar niet, kwamen uit vijf verschillende dorpen. Je ziet hoe snel kinderen met elkaar contact maken. De leiding van deze groep bestaat uit de oudste jongeren van Rock Solid, jongeren nemen kinderen bij de hand. Hoe bijzonder is dit, twee leden van de leiding van Rock Solid houden een oogje in het zeil en begeleiden de werkgroep van jongeren.

Wat gaan wij doen met deze kinderen? We gaan op een eigentijdse manier geloof aanbieden, dit zijn kinderen die bezig willen zijn. Wij gaan ze geloof aanbieden, we gaan op ontdekkingstocht, we maken het spannend en uitdagend. Dat gaan we niet maandelijks doen, om de twee maanden organiseren wij een avond voor deze doelgroep.

Hoe mooi is het als je na de 1e avond app’s krijgt van ouders die zeggen: ze kwamen dol enthousiast thuis, de volgende keer zijn ze er weer bij! Dan ben je na de 1e avond goed bezig, wij kijken terug op een goede start. De leiding, de jongeren kregen een compliment, geweldig om te zien hoe zij deze avond oppakten, kinderen bij de hand namen, tot de orde riepen.

Wij gaan verder met Rock Solid Junior, er hebben zich inmiddels twee kinderen gemeld om aan te sluiten. De volgende avond staat in December gepland, we gaan waarschijnlijk iets van een puzzeltocht doen waar kinderen het geloof zullen tegen komen. Ongeveer om de twee maanden zal er voor Rock Solid Junior een avond georganiseerd worden.

Wij hebben financiële middelen ontvangen van Mr. Paul de Gruyter stichting. Zij behartigen nieuwe initiatieven voor jongeren, en ook voor projecten in de kerk. Wij hebben een aanvraag ingediend en een bedrag van bijna €1000 ontvangen. Met deze bijdrage mogen wij Rock Solid Junior gaan opbouwen en ontwikkelen. Wij zijn Mr. Paul de Gruyter stichting hiervoor zeer dankbaar.

Kinderen die zich willen aansluiten zijn uiteraard welkom, je kunt je aanmelden via de mail rocksolidjunior@hpancratius.nl Voor informatie over Rock Solid Junior kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de werkgroep Rock Solid Junior,

Loes, Pascalle, Lucas, Julia, Lotte, Laura, Mariel en Evelien en Diaken Bert