Jaargang 56 nr. 46 en 47                                                            9 t/m 22 november

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

VOORUIT BLIKKEN,

Vooruit blikken en kijken hoort bij ons dagelijkse leven, we doen niet anders. In de maand november zijn onze gedachten nog in het oude jaar, we worden uitgedaagd om over de grens van het nieuwe jaar heen te kijken. De komende weken zijn velen in de geloofsgemeenschappen zich aan het voorbereiden voor de kerst. In deze weken is de opkomst van de hoogheden van de carnavals verenigingen. De carnaval laat ons over de grens van het nieuwe jaar heen kijken. Mij werd gevraagd om een artikel te schrijven voor de carnavalskrant. Ik zit nog met mijn hoofd in de maand November, mijn hoofd moet nog in de sfeer van Sinterklaas en zwarte Piet komen, nog in de sfeer van Kerstmis. Lastig om vooruit te kijken en mijn gedachten over de carnaval te laten gaan.

Vooruit blikken hoort bij het leven, de agenda hebben wij dagelijks in handen om het leven te plannen, de agenda die aan de telefoon is gekoppeld en aan de agenda van je partner zodat je geen dubbele afspraak maakt. Met de agenda in de telefoon kun je jaren vooruit plannen. Vaak gaat het ook over plannen wat je wilt gaan doen, vakanties, verbouwingen, wandeltochten.

Plannen kan ook betrekkelijk zijn.

Afgelopen week kwam ik op bezoek bij goede vrienden, daar viel niets te plannen. Het enige wat zij kunnen plannen is een afspraak voor de scan en de uitslag. Daar staat mogelijk het overlijden voor de deur, deze mensen kunnen hooguit een week vooruit plannen.

Vooruit kijken hoort bij ons leven, dat moet ook, maak ook ruimte in de planning voor het eigen leven, jouw geloof, jouw inspiratie, daar waar ruimte komt komen ook weer nieuwe gedachten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

Thema: Voor Hem zijn allen levend                          32e zondag door het jaar

  1. 17 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale jongeren collecte

10.30 en 12.00 uur: Doopviering (Pastor Huitink)

  1. 19 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Met mij zijn                                                                            Christus Koning     

za.23 nov.       19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

  1. 26 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 17 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink.

Misintenties: Harrie den Riet, Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard vd Aast, overl.fam. Oude Elberink-Rikhof, Gerrit Mensen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 23 november

Jaargedachtenis: ouders Kempers-Franke, Opa Rikhof.

Misintenties: Lena Geerink-Oude Geerdink, leden en overleden van ons Liturgiekoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 17 november 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Misdienaars: J.Kienhuis.

Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten

 

Dinsdag 19 november 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 23 november 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: M. Weultjes
Collectanten: J. Grootelaar, M.Pegge
Communieuitr.:   L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

2/11                          €187.00                   €205.10 (onderhoud kerkhof)

9/11                          €44.00                      €43,30 (licht en verwarming)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 27 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 21 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 25 november a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag  staat geheel in het teken van SINTERKLAAS met de pakjes Bingo

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

 

 

 

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 14-11-2019

Thema:                                Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:                Nicole Scholte Linde

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

 

OPBRENGST OZO COLLECTE

Half oktober gingen weer vele collectanten binnen de gemeente Tubbergen op pad om te collecteren voor de St. Overijsselse Zieken Omroep midden Overijssel.

Deze collecte heeft in totaal € 3.091,78 opgebracht. (Albergen

€ 709,52, Fleringen €254,31 Geesteren € 812,46, Harbrinkhoek-Mariaparochie € 286,51, Langeveen € 356,25, Manderveen € 204,35, Reutum € 131,86, Tubbergen € 253,72 en Vasse € 82,80).

De OZO is erg blij met dit resultaat, dat aangewend zal worden voor de verzorging van uitzendingen in de 27 tehuizen in de regio, waaronder De Eeshof in Tubbergen. En natuurlijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle benodigde apparatuur voor genoemde programma’s.

Alle gulle gevers – en uiteraard de collectanten – hartelijk dank!!

 

Uitnodiging voor Adventsvieringen

Op de vier zondagen van de Advent

(1, 8, 15, 22 december) zijn er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.

In de Adventstijd bereiden we ons met vier thema’s voor op het

geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de

Schrift, zingend, biddend en overwegend. Ook een

beeld-meditatie maakt er deel van uit.

Om in de adventssfeer te komen, zingen ‘onze jonge zusters uit Indonesië’ aan het begin van elke viering twee adventsliederen.

Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte welkom. De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen

Gravenallee 30 , 7591 PE Denekamp

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie  in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Zijn we ons bewust van wat de aarde voortbrengt,

in de cirkel van de seizoenen van het leven?

Hoe schep je ruimte voor voeding en inspiratie?

Hoe krijg je energie en vind je balans?

Waar hoop je op en is er vertrouwen?

Wat heb je nodig? Waar is het tijd voor?

Wat zaai je met woord en daad?

Wat hou je vast en wat laat je los?

Hoe zet jij je in? Wat is het offer?

Wat brengt het ons?

Wat houden wij als onderdeel van het geheel in ere,

met dagelijks brood als deelbare brandstof?

Laten wij elkaar helpen oogsten

tot vrede en welzijn van de hele wereld!

Uit gedicht van: Miriam van den Eerenbeemt.

Ondanks alle regelgeving en veranderingen zetten boeren zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar in voor hun bedrijf, voor hun dieren, voor het land etc. Steeds opnieuw zoeken zij naar nieuwe wegen om het rentmeesterschap goed in te vullen. Ze blijven liefde blijven voelen voor de natuur en haar vruchten die zij met veel inzet blijven oogsten voor ons allen. Zij werken met liefde en trouw, met roeping. Dit alles vraagt kennis, toewijding en een grote verantwoordelijkheid. Hier willen wij in het diaconaal weekend aandacht aan besteden.

Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst  vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk:  Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid:  Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven in onze parochie. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: De kerken worden versierd door onder andere leden van de LTO.

Vieringen: Het thema van de vieringen is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in alle kerken en in de kapel van de Eeshof opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

KVO Langeveen

Op 26 november komt Marit Braakhuis om samen met ons een adventsstuk te maken. Dit zal dan zijn bij zaal Waayer en we beginnen om 20 uur. Graag zelf een tangetje/ mesje meenemen.

Eigen bijdrage is € 20.00.
Opgave voor deze avond kan bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768  in ieder geval voor 18 november.

 

INFORMATIE AVOND JONGEREN BEDEVAART LOURDES.

Inmiddels is bekend dat er in 2020  een jongerenbedevaart naar Lourdes gaat plaats vinden. De financiën zijn binnen en wij gaan ons nu voorbereiden op de bedevaart. Velen denken dat dit een bedevaart voor de jongeren van Rock Solid is, jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid  kunnen zich aansluiten bij deze bedevaart.

Wij willen met een groep van 30 jongeren naar Lourdes, deze groep zal door 10 personen begeleid worden. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld. Er zijn nog jongeren die nadenken of ze mee kunnen i.v.m. het examenjaar waarin ze zitten. Er is nog ruimte voor jongeren die mee willen.

Als er jongeren zijn die nieuwsgierig zijn naar Lourdes,  een week met elkaar willen optrekken, hun eigen geloof willen beleven, plezier met elkaar willen maken, pak de kans om met ons mee te gaan naar Lourdes.

Voor wie meegaan en mogelijk mee willen is er een infoavond op vrijdag 29 November, deze avond zal om 19.00 uur beginnen in de dagkapel van Geesteren. Daar zal de nodige info worden gegeven en zullen wij het programma zover  bekend gaan presenteren. Deze avond is voor jongeren en ouders en verzorgers

De bedevaart zal gaan plaats vinden van vrijdag 24 april t/m vrijdag 30 april 2020.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

De bergvennen bij Lattrop.

 

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij de teksten uit de bijbel, maar ook van “de Heiligen” van onze tijd. Het jaarthema “Brood om te delen, brood om te leven” zal in de teksten doorklinken. Dit keer wandelen we in “De Bergvennen” bij Lattrop (ca. 7km). Na de wandeling eten we samen een broodmaaltijd in de pastorie van Ootmarsum.

 

Wanneer: 29 december, 13.00 uur tot ca 18.00 uur.

Startpunt: Parkeerplaats bij de klootschietbaan in Lattrop, Frensdorferwerg, ter hoogte van de Bergvennenweg. Naar Ootmarsum maken de deelnemers gebruik van eigen vervoer.

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

“Samen geloven” in de H. Pancratius Parochie

 

Eindelijk is het dan zover; de levensbeschouwelijke kalender “Samen geloven” is klaar!

Sinds juni 2018 zijn vier jonge moeders: Wendy Haarhuis, Moniek Peulken, Dorien Nijkamp, Colinda Stolp en pastoraal werker Christianne Saris bij elkaar gekomen om deze kalender samen te stellen voor kinderen van vier tot acht jaar en hun ouders/ verzorgers.

Het is een leuke kleurrijke kalender geworden met prachtige tekeningen en plaatjes, bijbel verhalen, liedjes, gebedjes en doe tips. Iedere maand heeft een thema, bij dat thema is door een illustrator Lies Kuipers een bijpassende tekening gemaakt.

 

Thema’s zijn : een nieuw begin, iedereen hoort erbij, zorg voor elkaar, nieuw leven, liefde, kracht , groeien en bloeien, vrije tijd, samenwerken, dankbaarheid, thuis is meer dan een huis, donker en licht. Bij ieder thema is een passend bijbel verhaal, gebedje, gedichtje, liedje of activiteit gezocht. De kalender heeft een handzaam formaat en is op tafel neer te zetten. Zo hebben kinderen en hun ouders, grootouders, of verzorgers iedere week een leuke handreiking om even stil te staan bij het leven en het op een gelovige manier te bekijken.

Een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis.

 

De kalender is te bekijken op de parochieavond van 20 november bij Morshuis in Albergen.

Vanaf 1 december is de kalender voor 3 euro te koop bij de secretariaten van onze parochie. Bij het parochiecentrum Tubbergen kunt u de kalender kopen op dinsdag, woensdag en donderdag.  Daarnaast is de kalender te verkrijgen op de kerstmarkt in Geesteren op 8 december 2019 en vanaf 22 december bij de kinderkerk. Maar ook via de leden van de werkgroep kan een kalender gekocht worden.

Van harte welkom!

 

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep,

Pastoraal werker Christianne Saris