Jaargang 56 nr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

 

Thema: God wijst de weg                                              1e zondag van de Advent

  1. 1 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)

Opname van Eddie Wuite in de katholieke

Kerk.

Tijdens deze viering wordt de H. Communie bij onze aan huis gebonden parochianen gebracht.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

  1. 3 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Keer je om (en vergeet je eigen gelijk)  2e zondag van de Advent

  1. 7 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

  1. 10 dec. geen viering

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Teun Ben ter Groot, Itterbeekweg 9

Liam Gerrit Wilhelmus Engbers, Hof van Plegt 11

Maurijn Flint Arendsen, Hof van Plegt 10

Viënne Maria Olde Heuvel, Vasserdijk 51

Tieme Anne Noé Avéres, Rembrandtstraat 24, Tubbergen

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

Overleden:

Leo Scholten

Hartmanstraat 11, Langeveen

* 25-05-1946         … 17-11-2019

Pastor Heuven

Eeshoflaan 40, Tubbergen

*16-08-1930        … 20-11-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 1 december

Jaargedachtenis: Riek Bekhuis

Misintenties: Gerard Bekhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 7 december

Jaargedachtenis: Johan ter Braak, Siny Kuipers

Misintenties: Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 1 december 09.00 uur

Lector: J. Lesscher
Misdienaars: M. Weultjes, W. Kuiphuis

Collectanten: J .Pouwels, M. Pegge
Communieuitr.: J. Lesscher

 

Zaterdag 7 december 19.00 uur
Lector: J. vd Aast, M. Hesselink, M. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   J. vd Aast, M. Hesselink

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

17/11                       €66.30                      €54.00 (Nat. Jongeren collecte)

23/11                       €58.50                      €42.00 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór 5 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Houdt u er rekening mee dat het volgende parochieblad voor een periode van 4 weken is, dat parochieblad komt uit op 8 januari 2020.

Dit geldt ook voor de misintenties voor de feestdagen.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Samenzijn Wereldlichtjesdag op 8 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de 1ste keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit op initiatief van een werkgroep die privé of op het werk, met een verlies van een te vroeg geboren baby, een volwassen kind jong of oud, te maken hebben gehad. Volgens de werkgroep maakt het niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

 

De bijeenkomst waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, vrienden, buren en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De leden van de werkgroep willen nadrukkelijk aangeven dat het een bijeenkomst is waarbij alle belangstellenden welkom zijn.

Tijdens de bijeenkomst worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het lezen van troostende gedichten, het samen luisteren naar liederen, gezongen door het koor Cantare uit de geloofsgemeenschap van Geesteren.

 

De inloop voor deze bijeenkomst begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur begint de bijeenkomst.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Er is gelegenheid om u aan te melden via de website. www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl of via y.kroeze@hpancratius.nl

Wees welkom!

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Terugblik  diaconaal weekend; ‘Hart voor boeren.’

Wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden en met name de afgelopen weken maar ook in het weekend van 16 en 17 november jongstleden. Ik heb het over het diaconaal weekend met als thema: ‘Hart voor boeren.’

Vorig jaar heeft het diaconaal beraad van onze parochie besloten dat aandacht voor boeren dit jaar centraal zou staan in het diaconaal weekend. Niemand kon toen vermoeden dat het thema op dit moment zo actueel zou zijn.

Afgelopen donderdag tijdens de bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ werd er volop aandacht besteedt aan de huidige situatie in de agrarische sector en problematiek waarmee zij kampt. Ook werd gesproken over de liefde voor het vak, de roeping en het rentmeesterschap.

De kinderkerk vierde in september jongstleden op locatie bij een loonbedrijf, de jeugdkerk bezocht afgelopen zaterdag een melkveehouderij. De jongeren van Rock Solid bezochten diverse boerenbedrijven in de parochie. Ze schreven een verslag en deelden hun ervaringen in de vieringen met de aanwezig gelovigen.

Er werd een kaars ontstoken voor iedereen die werkt in de agrarische sector.

Kinderen van alle basisscholen uit de parochie schilderden doeken om de boeren een hart onder de riem te steken en samen met LTO en de versiergroepen werd zichtbaar hoe rijk de vruchten zijn van het land.

Na elke viering was er koffie, thee met een proeverij. Dit werd de parochianen aangeboden door verschillende bedrijven en organisaties van binnen en buiten onze parochie. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor. Mensen gingen met elkaar in gesprek, verhalen werden uitgewisseld, geloof werd gedeeld. Beeldvorming werd bevestigd of bijgesteld. Kortom men werd gezien en gehoord.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om dit weekend te doen slagen. Dank aan alle boeren,  de LTO,  ervencoaches, alle vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen, scholen en allen die een bijdrage hebben geleverd dit weekend vorm en inhoud te geven.

Een jonge boer zei afgelopen weekend: ‘Als we door deze crisis heen komen, dan komen we overal doorheen. Maar dan moeten we wel gezien en gehoord worden. Dan moeten we wel het gevoel krijgen, door met name de politiek, dat we gewenst zijn, dat we er toe doen, en dat we de mogelijkheid behouden om te kunnen blijven boeren.’

Laten ook wij proberen om daar waar wij kunnen ons steentje hieraan bij te dragen.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Midwinterhoorngroep Langeveen

Vanaf het weekend van 30 november (begin van de Advent) tot 6 januari a.s (Driekoningen), zult u voor en na de vieringen de klanken van de midwinterhoorn weer horen.

Geïnteresseerden, zowel senioren als junioren, die graag midwinterhoorn willen leren blazen of inlichtingen hierover willen kunnen zich aanmelden bij: Marcel Pegge tel: 0546-681321 of Jan Brakhuis tel: 0546-681438.

De groep heeft enkele hoorns ter beschikking waarop geoefend kan worden. Het zal fijn zijn enkele nieuwe liefhebbers te begroeten.

 

SENIORENNIEUWS.

Op dinsdag 17  december a.s. wordt er in samenwerking met de Zonnebloem een gezellige Kerstviering georganiseerd voor de senioren van Langeveen en Bruinehaar.

De middag wordt gehouden in Café-Restaurant  Waayer te Langeveen en zal om 14.00 uur beginnen.

Het Kersverhaal zal worden verteld en natuurlijk kan er meegezongen worden met veel bekende kerstliederen.

De middag wordt afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd.

Ook niet leden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven op deze gezellige en sfeervolle kerstviering, de kosten zijn €10,00 per persoon.

U kunt zich opgeven voor donderdag 12 december a.s. bij

  • Elly Oude Geerdink telefoon 0546 681593
  • Ineke Eggengoor telefoon 06-13333397

 

Jeugdkerk gaat de boer op

Zaterdagmiddag 16 november stond in het teken van ‘Toer de boer’. In het diaconaal weekend waren de kinderen van de jeugdkerk uitgenodigd in Hezingen op een prachtig boerenbedrijf.

Er werd een verhaal uit de Bijbel gelezen, lekker op de strobaal zitten tussen de koeien. Daarna leidde de boer en boerin ons rond. We mochten een kijkje nemen in de melkput, hoe werkt dat nu eigenlijk koeien melken? En wat een geluk. Een uurtje geleden was er een klein kalfje geboren die nog niet eens kon staan. Echt een primeur. Ook de iets oudere kalfjes en vaarsen werden voorzichtig geaaid. Er kwamen allerlei vragen naar boven die gesteld mochten worden. Aan het eind stond er allemaal lekkers klaar. Koffie, drinkyoghurt, koek, yoghurt, kaas en worst. De skelters en trekkers werden uitgeprobeerd en ook de zaagselbult werd beklommen.

 

Alle kinderen gingen naar huis met een knutselplaat en een klein plantje om zelf te verzorgen. Waar zijn we toch zonder de boeren. Jan en Nicole Scholten Linde, bedankt!

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

 

De werkgroep Geloven Nu verzorgt een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 december 2019.

Zij gaat nader in op het jongerenproject ‘verandering van rituelen in de kerk’.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 12-12-2019

Thema:                                Jongerenproject ‘verandering van rituelen in de kerk’

Verzorgd door:                Ilse Bonke, geestelijk verzorger zorggroep St. Maarten

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                   Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643