Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 4 en 5                                                                    25 jan. t/m 7 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Blue Monday

Afgelopen maandag, (de maandag van de laatste volle week van januari) was het Blue Monday.

Misschien wel dom, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht dat het net zoiets was als Black Friday maar dat is dus niet zo. Het blijkt dat het de meest deprimerende dag is van het jaar. Mensen voelen zich die dag treurig, neerslachtig of weemoedig. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens die mensen hebben gemaakt voor het nieuwe jaar mislukt zijn en de vakanties nog niet in het vooruitzicht zijn. Daarnaast zijn in deze periode de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Ik hoop niet dat velen van u een neerslachtige dag hebben gehad. Voor mij gold afgelopen maandag de volgende spreuk: ‘Als je ergens geen weet van hebt dan kun je er ook geen last van hebben. Ik had dus ook geen last van ‘Blue Monday’, ondanks mijn goede voornemens voor dit jaar die inmiddels ook al deels zijn mislukt. Maar is mislukken van goede voornemens erg? Ik weet het niet, het ligt eraan wat de voornemens waren en of je tegen jezelf kunt zeggen: ‘Het is me nu niet gelukt maar wie weet morgen wel of overmorgen.’  We moeten onszelf ook niet teveel dwang opleggen want we moeten allemaal al zoveel. Een aantal jaren geleden hadden een aantal mensen afgesproken om niet meer te roddelen over anderen. De vastentijd was een mooie gelegenheid om hiermee te starten. Maar na een paar dagen ging het al mis. Vasthoudendheid, stevig in je schoenen blijven staan, jezelf beheersen blijkt toch niet zo makkelijk te zijn als het soms lijkt.

Ik wens eenieder toe dat we ons leven leiden zonder de dwang van het moeten, van het constant presteren en dat we de tijd vinden om vanuit een innerlijke vrijheid te leven. Dan hebben we die goede voornemens waarschijnlijk helemaal niet nodig omdat ze als vanzelfsprekend in ons leven een plekje krijgen.

Hartelijke groeten,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Gods licht verblind ons                                     3e zondag door het jaar

  1. 26 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage
    Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
    2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis     4e zondag door het jaar

  1. 1 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

Tijdens deze viering worden de kaarsen gewijd.

Zo. 2 febr.       11.00 uur: Doopviering

 

di.4 febr.         19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis.

Misintenties: Leo Scholten, Pastor Heuven en overl. fam., ouders Haarhuis-Beld en fam., Riek Nijkamp, Johan Beld, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schothuis-Lenferink, Marietje ter Braak-Vennegoor, Jolanda Kemna-Geerdink

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 februari

Jaargedachtenis: Ria Bernds-Meenhuis, Riek Snijders-Eidhof.

Misintenties: Leo Scholten, Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Riek Nijkamp, Johan Beld, Ria Bernds-Meenhuis, Jolande Kemna-Geerdink, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Steggink, overl. fam. Hein en San Rikhof-Kienhuis.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES DINSDAG  4 FEBRUARI: Pastor Heuven en overl. fam.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 26 jan. 09.00 uur

Lector: J. Brakhuis, T. Rozenkamp, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Communieuitr.:J. Brakhuis, T. Rozenkamp

 

Zaterdag 1 febr. 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

11/1                          €49.30                      €40.02 (Pastorale zorg)

19/1                          €74.90                      €67.20 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Huis van spiritualiteit Op zaterdag 29-2: ‘Een hongerdoek maken – creatieve workshop’

Op zaterdag 29 februari, de 1e zaterdag van de 40-dagentijd, maken we een hongerdoek. Na een korte uitleg over het hoe en waarom van het hongerdoek maakt iedere deelnemer zijn of haar hongerdoek individueel. Vervolgens worden de gemaakte doeken tot Pasen geëxposeerd. Daarna kan iedereen zijn/haar eigen doek meenemen.

Wanneer: zaterdag 29 februari, 9.00 -15.00 uur

Kosten: € 25,00 (incl. maaltijd)

Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee 30, Denekamp

In verband met reservering ruimte, maaltijd, materialen en eventuele calamiteiten is aanmelding voor vrijdag 21 februari noodzakelijk

Opgave: 0541-35 35 51 (09.00-12.00 uur) of secretariaat@lumenchristi.nl

 

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.

Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er koffie en krentenwegge.

Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament)  een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd.

Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’.

De lezing begint om 12.00 uur.

Wees allen van harte welkom!

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2020

In de week van 20 januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Dé belangrijkste inkomstenbron voor onze geloofsgemeenschappen en daarmee zeer bepalend voor de toekomst van onze kerken en het faciliteren van de benodigde pastorale zorg.

In de loop van 2019 heeft de overgang naar een nieuw automatiseringsprogramma plaatsgevonden. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor niet alle uitnodigingen voor deelname aan de actie Kerkbalans correct verstuurd worden. Indien dit zich voordoet in uw specifieke geval dan vragen wij uw begrip hiervoor en willen wij u vragen dit door te geven via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

Net als voorgaande jaren zal samen met de protestantse kerk de aftrap worden gedaan. Deze heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 januari om 12.00 uur in Tubbergen. Allereerst werden de klokken van de protestantse kerk geluid waarna die van de katholieke kerk volgden.

De volgende wijziging willen we invoeren:

De enveloppen worden niet weer bij u opgehaald. Dit doen we om onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten.
Daarom vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, na het invullen, in de gesloten envelop,

* in de brievenbus van uw wijkbezorger te doen of

* in de rode brievenbus bij het parochiecentrum.

Bent u niet in de gelegenheid, dan vernemen wij dat graag. Dan halen wij de envelop bij u op.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over deze Actie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan per mail ( secretaris.langeveen@hpancratius.nl )

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 9 februari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de zeventiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Iedereen is welkom!’ Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Patrick, adjudant Jeroen en de hofdames José en Miranda. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – heeft de werkgroep kinderwoorddienst een originele activiteit bedacht. Diaken Huitink zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest Loat Goan.

 

Iedereen is zondag 9 februari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen!

 

SWTD jonge mantelzorgers

Ben of ken jij iemand in Dinkelland of Tubbergen die opgroeit met een bijzonder gezinslid? Onder bijzonder verstaan wij bijvoorbeeld een broer of zus met autisme of een vader of moeder met een chronische ziekte of psychische problemen. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ).

Jonge mantelzorgers hebben vaak niet de lichamelijke zorg over hun gezinslid maar moeten wel vaak zorg en aandacht missen en kunnen zich flinke zorgen maken over het thuisfront. Dit kan best lastig zijn. Zeker 1 op de 5 kinderen hebben hier thuis mee te maken.

 

SWTD JMZ heeft een toegespitst aanbod van activiteiten, cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes om jonge mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Kijk op https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/ of neem direct contact met ons op via de mail of telefoon.

E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel:  06-38594375

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2020

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar weer vanuit onze parochie een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 23 april tot 2 mei 2020.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per aangepaste luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoel gebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Heel bijzonder aan deze bedevaart is dat er dit jaar ook gelijktijdig een bus met bijna 30 jongeren uit onze parochie naar Lourdes gaat.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 6 februari a.s. zal in de parochiekerk van Vasse een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom  om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252.

Graag tot ziens op 6 februari a.s.

Contactpersonen Lourdesgroep H.Pancratiusparochie