Jaargang 56 nr.  50, 51, 52,1                                                      14 dec. t/m 10 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je eigen hart volgen

Beste parochianen,

In de afgelopen weken had ik gesprekken met diverse mensen die de behoefte hadden om even hun hart te luchten. Wat bij een aantal gesprekken opviel was dat deze personen probeerden problemen op te lossen omdat de verantwoordelijken dit om wat voor reden dan ook verzuimden. Proberen het schip vlot te trekken werd hen niet in dank afgenomen met als gevolg dat zijzelf daardoor in de problemen kwamen.

 

Wat hieruit bleek was het feit dat het niet altijd mogelijk is de problemen van een ander op te lossen. Uiteindelijk moet een ander dit toch zelf doen, wat echter niet wil zeggen dat je geen ondersteuning kunt bieden.

 

Dat mensen verschillend zijn, verschillend denken en dus ook verschillend omgaan met situaties blijkt wel uit onderstaand verhaal.  Blijf daarom altijd trouw aan jezelf, luister naar wat je hart je ingeeft en vertrouw op God.

 

‘Volg je eigen hart’

Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt.’ De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: ‘Wat een ontaarde vader, die zelf op de ezel zit en zijn kind laat lopen.’ Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom laten we samen op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot ze mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk dat arme beest, zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden. Wat een dierenbeulen.’ Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken.’ Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden. ‘Zie deze dwazen. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten.’ Vader richtte zich tot zijn zoon en zei: ’Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft.’

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pw

 

Thema:                                                                                3de  zondag van de Advent

 1. 15 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Advents actie

 1. 17 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering KVO in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
do. 19 dec.     17.00 uur: Schoolviering in de kerk.

 

 

 

Thema: Reddende Engel                                             4de  zondag van de Advent

 1. 21 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. KPJ koor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Licht en verwarming

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Oude Vrielink)

Tevens is er Kinderwoorddienst.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdes werk

 

Thema: Licht in ons leven                                                    Kerstmis 1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord-en Communieviering m.m.v.Kinderkoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdes werk

Tijdens deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

Thema: Licht in ons leven                                                                        2de Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdes werk

 

 1. 29 dec. Geen viering
 2. 31 dec. Geen viering

 

 

 

 

Thema: Gezonden door het licht                                   Openbaring des Heren

 1. 4 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 1. 7 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 15 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Harry Braakhuis, Bernard Mensen, Oma Rikhof, Santje Niemeijer-Krikhaar, Johannes Mensen, Henk Schröder.

Misintenties: Bernard vd Aast, San en Jan Kleizen, Lena Geerink- Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk Schröder.

Misintenties dinsdag 17 december

Overleden leden van de KVO.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 21 december

Jaargedachtenis: Geertruida Rikhof-Paus, Bernard Rikhof.

Misintenties: Paultje Waaijer, Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven, ouders Haarhuis-Beld, Ouders Kroeze-Leemhuis.

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen.

Misintenties: ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marietje ter Groot-Ophof, Steffanie Kroeze, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, ouders Schothuis-Wolters, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. ouders Bekhuis-Jannink, overl. ouders Braakhuis-Bossink, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink en Jan Horenberg, Marinus en Marietje Flinkers-Kroeze en Jan Kroeze, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Bennie Mensen en overl. ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerrit Mensen, overl. ouders Kienhuis-Kokhuis en Jan en Theo, overl. ouders Mensen-Weusthuis, ouders Grootelaar-Ruiter, Herman Oude Elberink, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Marie Mensen-vd Aast, Jan Lohuis, Gerard en Rieka Kleizen, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Jan en ouders Vrerink, Herman Rikhof, fam. Weusthuis-Haarhuis. Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofstëe.

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 25 december

Misintenties: overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis, Jan en Truus ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, ouders vd Aast-Kock, Marie Paus-Hamer, overl. ouders ter Braak-Albers, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, San en Jan Kleizen, overl. ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Henk en Marie Snijders-Tijink, Karel Poisz, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Jolanda Booyink-Veerkamp, ouders Kroeze-Schröder, overl. fam. Weusthuis-Kempers, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen, Jan en Marie Pouwels, overl. ouders Meijer-Paus, Jan en Sien Derkink-Lucas, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge en overl. ouders Masselink-Maathuis en fam., ouders Niemeijer-Krikhaar, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, overl. fam. Rikhof-Kienhuis, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, ouders Kienhuis-Hoek en fam., Gerard Nijkamp.

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 26 december

Misintenties: Bennie Steggink, Joop Perdaan, ouders Plegt-Paus, Riek en Herman Geerink-Plegt, Ria Bernds-Meenhuis, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, overl. ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Theo Velthuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, Gait en An Reinerink-Mensen, Agnes Reinerink-Steggink, Herman en Riet Horck.
Overige intenties:
mis uit dankbaarheid.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 4 januari

Jaargedachtenis: Gerard Niemeijer, Johannes Bertels, Gerrit Rikhof.

Misintenties: Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Meijer-Paus, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 15 december 09.00 uur

Lector: J. vd Aast
Misdienaars: T. Bels

Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen
Communieuitr.: J. vd Aast

 

Dinsdag 17 december 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 21 december 19.00 uur
Lector: M. Olimulder, J. Brakhuis, A. Schothuis

Collectanten: B. Oude Weernink, M. Pegge
Communieuitr.: M. Olimulder, J. Brakhuis

 

Dinsdag 24 december 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Misdienaars: A. Scholten, D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Woensdag 25 december  09.00 uur
Lector: A. Schothuis, I. Scholten, M. Pouwels

Collectanten: B. Oude Weernink, J. Pouwels
Communieuitr.:   A. Schothuis, I. Scholten

 

Donderdag 26 december 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: D. Pouwels, J. Kienhuis

Collectanten:A. Bekhuis, M. Pegge
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 4 januari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: T. Olimulder, W. Kuiphuis
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Communieuitr.:   L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

1/12                          €72.30                      €71.00 (verwarming en licht)

7/12                          €50.40                      €42.60 (onkosten kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten op vrijdag 27 december 2019.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 4 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 januari 2020.  Kopij en misintenties voor de viering van 4 januari kunnen vóór donderdag 2 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Toonkunst brengt naklank van het kerstlied van Bach tot Whitbourn

Toonkunst Almelo geeft een concert op vrijdag 10 januari 2020 in de Grote Kerk in Almelo.  Aanvangstijd 20.00 uur.

Het repertoire bevat diverse stijlperiodes, passend bij de dagen na Kerst.

Het NAtionaal Symfonisch KAmerorkest ( NASKA) zal het koor begeleiden.

Arno Vree is de dirigent.

De solisten zijn

Joep van Geffen              Bas

Stefan Kennedy               Tenor

Gerrie Meijers                 Orgel/piano

Programma       

– Cantate BWV 40, Darzu ist erschienen der Sohn Gottes, J.S. Bach

–  Gott mein Hirte, hüte mich, A. Dvorak

–  Psalm 86 & 148, G. Holst

–  Nr. 2, 3 en 5 uit Five Mystical Songs, R. Vaughan Williams

–  The Lord is my Shepherd, J. Rutter

–  The Fruit of Silence, P. Vasks

–  Son of God Mass, J. Whitbourn

De toegangsprijs is € 22,50 bij de leden en bij Boekhandel Broekhuis.

Bij de kerk € 25,-/Jeugd € 10,-

 

Bijzondere kerstviering: “Welkom in ons midden”

Zaterdag 21 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn.

Dit jaar is het thema: “Welkom in ons midden”. Iedereen is dan ook welkom in deze viering in de Pancratius Basiliek in Tubbergen. Het koor Nouveau uit Reutum zal bekende kerstliederen zingen voor en tijdens de viering. Na afloop van de viering worden er cakes en andere producten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn Esther Scheer-Weijenberg van de protestantse gemeente Tubbergen en Christianne Saris, pastoraal werker van de H. Pancratius Parochie. De bewoners van Aveleijn, kijken uit naar uw komst!

 

The Sound of Christmas – kerstproeverij

Na het succes vorig jaar met “The Taste of Christmas”, organiseren de gezamenlijke kerken van Tubbergen dit jaar de kerstproeverij onder de titel “The Sound of Christmas” op zaterdagavond 14 december, om 19.30uur in de Protestantse Kerk in Tubbergen.

In een inspirerende ambiance, zal er stil gestaan worden bij het verhaal van Kerstmis, te midden van alle drukte, beslommeringen en maatschappelijke ontwikkelingen. Drie sprekers zullen de kerstgedachte verbinden met datgene waar zij voor staan; op dit moment kunnen deze nog niet bekend worden gemaakt. Onder het samenzijn, zal er een inzameling worden gehouden, die bestemd is voor Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) in een project om kwetsbare gezinnen voor de maand januari in hun eerste levensbehoefte te helpen voorzien. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door “’t Koortje” uit Albergen onder leiding van Miriam Wesselink. Dit ensemble bestaat inmiddels zo’n 33 jaar en heeft besloten eind dit jaar het slotakkoord te laten klinken. Dus alvorens zij afscheid nemen, kan er met “The Sound of Christmas” nog van hun genoten worden.

Met deze bijeenkomst hoopt de organisatie de actualiteit van Kerstmis te ontvouwen en ons sfeervol voor te bereiden op dit laatste grote feest van het jaar.

Kerstviering KVO

Op dinsdag 17 december is onze Kerstavond. We beginnen om 19 uur met een H. Eucharistieviering gevolgd door het avondprogramma in zaal Waayer met een broodmaaltijd, een samenzijn in gezellige kerstsfeer en onze verloting. De eigen bijdrage is €20.
Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of 06-23205768

 

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Een schrijven van het koor Nouveau uit Reutum.

Samen is delen en samen is ook verbonden zijn met elkaar. Samen zijn, met elkaar ergens aan mee doen waar je blij van wordt, waar je iets deelt wat voor een ander waardevol kan zijn. Het kan een tekst zijn die raakt, een lied, het kan je elk moment inspireren. Dat kan samen gedeeld worden terwijl je bij elkaar bent, misschien is dat wel de kracht van samen top 2000. Is dat de reden waarom wij als koor Nouveau hieraan meedoen.

In deze drukke en haastige tijd waar alles lijkt te draaien om mooi, leuk, plezier beleven en steeds minder gedacht wordt aan degene die het moeilijk hebben, daarom is deze Samen Top 2000 juist bijzonder. Het is een avond om te luisteren naar elkaar, ieder koor zingt twee liederen uit de top 2000 wat hen raakt, bij het thema past. Hoe bijzonder is het om samen te zijn in een volle kerk, mensen ‘zien’ mensen die geïnspireerd in een koor zingen. Waar je na afloop als koor kippenvel van krijgt omdat de kerk zo stil was, er  intens naar geluisterd werd. Hoe vaak komt dit nog voor dat er oprecht ergens naar geluisterd wordt? We razen maar door en staan niet stil wat we zo mooi vinden, een lied met een pakkende boodschap. Met alle koren en de mensen in de kerk is er die avond van Samen Top 2000 juist een moment van rust, stilte, stil staan bij, en genieten van. Laten we er vooral samen een prachtige Samen Top 2000 van maken!

Koor Nouveau Reutum.

Hopelijk kunnen we u als lezer van het parochieblad aansporen om bovenstaande gedachte te delen met uw bekenden en hen uit te nodigen voor dit unieke samenzijn.

Zo proberen we met elkaar deze editie van Samen Top2000 nog specialer te maken.

Dit doen we voor iedereen in onze gemeenschap want: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon.

Organisatie Samen Top 2000.

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 22 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen het Kerstverhaal beleven. Kinderkoor ‘de Regenboog’ uit Fleringen verzorgt de zang en zal het kerstverhaal vertellen. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

Overige vieringen:

Op woensdag 26 december, 2e Kerstdag  – “Kindje wiegen”, in de Basiliek te Tubbergen, aanvang 12.30 uur. Wees van harte welkom.

De vieringen in 2020 staan gepland op:
zondag 1 maart (Vasten), 12 april (Pasen) en 31 mei (Pinksteren).
Deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel, Diaken Bert Huitink (06-20432661)

 

Kerstwens

Licht ons gegeven

en

licht zijn voor elkaar:

de boodschap van Kerstmis

vieren we samen.

De geboorte van nieuw leven

geeft ons nieuwe kansen.

Het onbekende van Nieuwjaar

geeft hoop met God in ons midden

 

Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoraal team en centraal secretariaat

 1. Pancratius Parochie